İngiltere Bayrağı ve Milli Marşı

İngiltere Bayrağı: Birleşik Krallık Ulusal Sembolleri ve Anlamları

Birleşik Krallık, Britanya denizaşırı toprakları ve Kraliyet Taç topraklarında kullanılan çok sayıda bayrak bulunmaktadır ve İngiliz bayraklarının tümü Birleşik Krallık bayrakları altında bulunmaktadır. Birleşik Krallık resmi bayrağı, Birleşik Krallık devletlerinin tümünü temsil etmektedir. Birleşik Krallık bayrağı adı Union Jack veya Birlik Bayrağıdır.

Birleşik Krallık Bayrağı (Union Jack) Nasıldır?

Birleşik Krallık bayrağı ya da Birliğin Bayrağı (Union Jack), mavi zemin üstüne beyaz bir çarpı (Aziz Andrew Haçı) ve artı, onların üstüne kırmızı bir çarpı (Aziz Patrick Haçı) ve artı (Aziz George Haçı) gelecek şekilde tasarlanmıştır. Britanya bayrağı, 1:2 oranındadır.

Britain bayrağı görseli aşağıda verilmiştir.

Birleşik Krallık Bayrağı (Union Jack) Nasıldır?
Birleşik Krallık Bayrağı (Union Jack) Nasıldır?

Birleşik Krallık Bayrağı'nın Anlamı Nedir?

Birleşik Krallık bayrağı, Krallık Devletlerinin tümünü temsil etmektedir. Birleşik Krallığın bayrağı üzerinde bulunan beyaz renk barış ve doğruluğu, kırmızı renk güç ve cesareti, mavi renk ise adalet, sadakat ve soyluluğu ifade etmektedir ve Büyük Britanya bayrağı renkleri aynı zamanda ülkenin ulusal renkleridir.

UK Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

UK Bayrağı, 1 Ocak 1801 tarihinde kabul edilmiştir.

Birleşik Krallık Bayrağı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Birleşik Krallık bayrağı, Krallık ülkelerinin bayraklarının birleştirilmesiyle 1800’lerin başında yeniden tasarlanmıştır. İskoçya kralı VI. James, 1603 yılında aynı zamanda Britanya kralı olmuştur ve iki bayraktan farklı olarak yeni bir bayrak kullanılmasını ve bayraklar üstündeki haçların birleştirilmesini emretmiştir; ilk ortak bayrak 1606 yılında ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık 1800 yılında Kuzey İrlanda ile birleşmiştir ve United Kingdom bayrağına İrlanda bayrağının Aziz Patrick haçı eklenmiştir ve Birleşik Krallık bayrağı günümüzdeki halini almıştır.

Birleşik Krallık Bayrakları Nelerdir?

Birleşik Krallık ülkeleri bayrakları aşağıda sıralanmıştır.

  • İngiltere bayrağı
  • İskoçya bayrağı
  • Galler bayrağı
  • Kuzey İrlanda bayrağı

İngiliz Bayrağı Nasıldır?

İngiliz bayrağı, Cenova filosundan korunma amacıyla Akdeniz’e giren İngiliz gemileri için İngiltere tarafından 1190 yılında kabul edilmiştir. İngiltere bayrağının renkleri beyaz zemin üzerine kızıl haç (Aziz George haçı) işaretinden oluşmaktadır ve 3:5 oranındadır. İngilizlerin bayrağı günümüzde milli spor müsabakalarında ve İngiltere Kilisesi'nde kullanılmaktadır. İngiliz bayrağı aynı zamanda İngiliz milliyetçiliğini temsilen kullanılmaktadır.

İngiliz bayrağı görseli aşağıda verilmiştir.

İngiliz Bayrağı Nasıldır?
İngiliz Bayrağı Nasıldır?

Londra Bayrağı Nasıldır?

Londra Bayrağı, İngiltere bayrağı baz alınarak tasarlanmıştır.

İngiliz bayrağı gibi beyaz zemin üzerinde kırmızı bir haç olan Londra bayrağının üst kantonunda ucu her zaman yukarı bakan bir kılıç bulunmaktadır.

Londra bayrağı, şehirdeki iktidarın merkezi olan Guildhall’ın resmi binalarında ve Londra Belediye Başkanı’nın resmi konutu olan Mansion House binasında kullanılmaktadır. Londra bayrağı aynı zamanda 2010 yılında bir sterlinlik madeni paraların tasarımında kullanılmıştır.

Londra bayrağının görseli aşağıda verilmiştir.

Londra Bayrağı Nasıldır?
Londra Bayrağı Nasıldır?

İskoçya Bayrağı Nasıldır?

İskoçya bayrağında mavi zemin üzerine çapraz beyaz haç (Aziz Andrew haçı) bulunmaktadır ve bayrak 3:5 oranındadır.

Birçok efsaneye göre Aziz Andrew çarmıha gerildiğinde gökyüzünde beyaz bir haç belirmiştir ve mavi zemin gökyüzünü temsil etmektedir. İskoç bayrağı aynı zamanda “Saltire” (Andreas Haçı) olarak da bilinmektedir.

İskoçya bayrağı sportif ve kültürel faaliyetlerde bağımsız olarak kullanılmaktadır. Günümüzde, bazı istisnalar dışında, İskoç bayrağı her gün sabah 8’den gün batımına kadar tüm hükümet binalarında asılı durmaktadır.

Aşağıda İskoçya bayrağının görseli verilmiştir.

İskoçya Bayrağı Nasıldır?
İskoçya Bayrağı Nasıldır?

Galler Bayrağı Nasıldır?

Galler bayrağı, diğer Krallık ülkelerinin bayraklarına göre oldukça sıra dışıdır. Gallerin bayrağı yeşil ve beyaz iki yatay şerit zeminin üstünde tek ayağı havada kırmızı bir ejderhadan oluşmaktadır ve 3:5 ölçüsündedir.

Galler bayrağının anlamı geçmişe ve mitolojiye dayanmaktadır. Ejderhalar yüzyıllardır Galler ile ilişkilendirilmektedir ama bayrak üzerinde olmasının anlamı kesin olarak çözülememiştir. Galler bayrağının ejderhası özgürlük, başkaldırı ve güç olarak yorumlanmaktadır. Galler bayrağının üstündeki yeşil ve beyaz çizgiler ise, Tudor Hanedanlığı Kralı VII. Henry’nin nişanını temsil etmektedir.

Birleşik Krallık’ın bir parçası olsa da, Union Jack bayrağında Galler bayrağı yer almamaktadır.

Aşağıda Galler bayrağının görseli verilmiştir.

Galler Bayrağı Nasıldır?
Galler Bayrağı Nasıldır?

Kuzey İrlanda Bayrağı Nasıldır?

Kuzey İrlanda’yı temsil eden resmi bir bayrak bulunmamaktadır. Kuzey İrlanda, resmi olarak Birleşik Krallık bayrağını kabul etmiştir ve Birleşik Krallık bayrağını kullanmaktadır.

Ulster Banner bayrağı, Kuzey İrlanda hükümeti tarafından 1953’ten 1973’e kadar kullanılmıştır; günümüzde spor müsabakalarında Kuzey İrlanda’yı temsilen birlik destekçileri ve Protestanlar tarafından kullanılmaktadır.

St. Patrick Saltire ise Kuzey İrlanda’yı Birlik Bayrağında İrlanda olarak temsil etmektedir. Aziz Patrick gününde geçit törenleri sırasında asılan St. Patrick Saltire bazı kraliyet etkinliklerinde Kuzey İrlanda’yı temsilen kullanılmaktadır.

İngiltere Kraliyet Bayrağı Nedir?

İngiltere Kraliyet bayrağı Birleşik Krallık’ın egemenliğini temsil etmektedir. İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere denizaşırı bölgeleri İngiltere Kraliyet bayrağını kullanmaktadır. İskoçya, Kraliyet bayrağının farklı bir versiyonunu kullanmaktadır.

İngiltere Kraliyet bayrağı üzerinde dört adet kare bulunmaktadır. İlk ve dördüncü karedeki ön ayağı havada olan üç aslan İngiltere’yi, ikinci karedeki tek aslan İskoçya’yı, üçüncü karedeki harp ise İrlanda’yı temsil etmektedir. İngiltere Kraliyet bayrağında Galler yer almamaktadır.

Bayrağında İngiliz Bayrağı Olan Ülkeler Hangileridir?

Bayrağında Birleşik Krallık bayrağı yer alan ülkeler; İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri olan Fiji, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tuvalu’dur. Bayrağında Birleşik Krallık bayrağı yer almayan tek Birleşik Krallık denizaşırı bölgesi Cebelitarık’tır. Kanada yeni bir bayrak kabul ederek 1965 yılında Birleşik Krallık bayrağını kullanmayı bırakan ilk ülke olmuştur. İngiliz sömürge bayraklarını kullanmayı bırakan bir diğer ülke ise 1994 yılında yeni bir bayrak kabul ettikten sonra Güney Afrika olmuştur.

İngiltere Milli Marşı Nedir?

İngiltere milli marşı “God Save the Queen”, Birleşik Krallık’ın fiilen kullanılan milli marşıdır ve 1997’den beri Yeni Zelanda tarafından kullanılan iki milli marştan biridir.

İngiltere milli marşı 1745’te ilk defa halka açık olarak seslendirilmiştir ve 19. yüzyılın başında ise milli marş olarak bilinmeye başlanmıştır. “God Save the King” olarak yazılan beste, hükümdarın Kraliçe II. Elizabeth olmasıyla “God Save the Queen” olarak değiştirilmiştir. İngilitere milli marşının kim tarafından yazıldığı ve bestelendiği hala kesin olarak bilinmemektedir.

İngiliz Milli Marşı Sözleri Nasıldır?

İngiliz milli marşının Türkçe sözleri aşağıda verilmiştir.

Tanrı korusun zarif kraliçemizi,

Çok yaşa soylu kraliçemiz,

Tanrı kraliçeyi korusun!

Muzaffer kılsın onu,

Mutlu ve şanlı,

Başımızdan etmesin onu eksik.

Tanrı kraliçeyi korusun!

Tanrım elindeki en seçkin yetenekleri,

Ona bağışla gönülden kucaklar dolusu,

Uzun yıllar başımızdan eksilmesin diye;

Savunsun diye yasalarımızı,

Ve bizi haklı kılsın diye.

Tüm yüreğimiz ve sesimizle haykırmamız için,

Tanrı Kraliçeyi korusun!

İngiltere Arması Nasıldır?

İngiltere kraliyet arması, İngiliz hükümdarının egemenliğinin armasıdır ve Britanya tarihi boyunca her soylunun kendine ait bir Birleşik Krallık arması olmuştur ve Birleşik Krallık armasının en üstündeki taç monarşiyi simgelemektedir. İngiliz armasında tek ayağı kalkık üç adet aslan bulunmaktadır. Armanın üstündeki kalkanda ise Büyük Britanya, Birleşik Krallığı oluşturan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın kendilerine özgü armaları bulunmaktadır.

Aşağıda İngiltere armasının bir görseli verilmiştir.

İngiltere Arması Nasıldır?
İngiltere Arması Nasıldır?

İngiliz Arması Tarih Boyunca Nasıl Değişmiştir?

İngiliz arması tarih boyunca pek çok kez değişmiştir. Günümüzdeki kraliyet armaları, Birleşik Krallık’ı oluşturan eski krallıkların bir birleşimidir ve İngiliz ve İskoçya krallarının ilk armalarına kadar görülebilmektedir.

Krallar tarafından elde edilen veya talep edilen diğer krallıkların armaları İngiltere tarihi boyunca kraliyet armalarına eklendikçe armalarda yıllar içinde çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: