İngiltere Coğrafyası

İngiltere'nin Coğrafi Özellikleri

İngiltere, Birleşik Krallık’ın üçte ikisini oluşturmaktadır; Birleşik Krallık’ta bulunan diğer ülkeler ise kuzeyde İskoçya, batıda ise Kuzey İrlanda ve Galler’dir. İngiltere’nin dört tarafı; Atlantik Okyanusu, Manş Denizi, Kuzey Denizi ve İrlanda Denizi olan su kütleleri ile donanmıştır ve hiçbir kesim bir su kütlesine 128 km fazla uzaklıkta değildir. İngiltere coğrafi özellikleri tepeleri, vadileri, bataklıkları ve ovaları da içeren çok çeşitli bölgelerden oluşmaktadır

İngiltere’nin yaklaşık %60’ını dağlık araziler oluşturmaktadır ve ülkenin en yüksek noktası Scafell Pike’tır. İngiltere’deki en önemli nehirler Londra’nın içinden geçen Thames Nehri ve İngiltere’deki en uzun nehir olan Severn Nehri’dir. Windermere, İngiltere’de bulunan en büyük göldür. Atlantik Okyanusu’nun yanında bulunan konumu ve denizlerin Körfez Akıntısı tarafından ısıtılması nedeniyle İngiltere ılıman okyanusal iklime sahiptir.

İngiltere'nin Bulunduğu Kıta Nedir?

İngiltere, Avrupa kıtasının kuzeybatısında bulunmaktadır.

İngiltere'nin Coğrafi Konumu Nedir?

İngiltere; kuzey yarım kürede, 6° batı - 2° doğu meridyenleri ve 50°- 56° kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.

İngiltere Komşuları Hangi Ülkelerdir?

İngiltere’nin İskoçya ve Galler olan iki kara sınırı bulunmaktadır; İskoçya İngiltere’nin kuzeyinde, Galler ise İngiltere’nin batısındadır. İngiltere’nin arasında deniz bulunan komşu ülkeleri ise batıda İrlanda, doğuda Danimarka, Almanya, Hollanda ve Belçika, güneyde ise Fransa’dır.

İngiltere'nin Yüzölçümü Nedir?

İngiltere’nin yüzölçümü 130.279 km2 dir; bu alanın %10’u orman alanları, %3’ünü sulak alanlar oluşturmaktadır. İngiltere yüzölçümü bakımından Birleşik Krallık’ın en büyük 1., Avrupa’nın 11., dünyanın ise 78. ülkesidir.

İngiltere Coğrafi Bölgeleri Nelerdir?

İngiltere’nin coğrafi bölgeleri aşağıda verilmiştir.

 • Güneydoğu Bölgesi: Yaklaşık 9 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Yazları sıcak, kışları ılımandır ve yıl boyunca ağır yağış alır.
 • Londra: Yaklaşık 9 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Yazları sıcak ve kuru, kışları soğuk ve kuru geçer. Thames Nehri Londra’nın içerisinden geçmektedir.
 • Kuzeybatı Bölgesi: Yaklaşık 7 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Ilıman okyanus iklimi görülür ve yıl boyu ağır yağış alır. İngiltere’nin en yüksek noktası olan Scafell Pike ve en büyük gölü olan Windermere burada bulunur.
 • Doğu Bölgesi: Yaklaşık 6 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Kışları kuru ve soğuk, yazları sıcak geçer ve düşü yağış alır. İngiltere’nin en düz ve alçak bölgesidir.
 • West Midlands: Yaklaşık 6 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Ilıman okyanus iklimi görülür, yazlar sıcak ve kışlar soğuk geçer. 703 metre uzunluğundaki Black Mountain bu bölgede bulunur.
 • Güneybatı Bölgesi: Yaklaşık 5 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Okyanus iklimi görülür, kışlar soğuk yazlar sıcak geçer. İngiltere’deki en uzun sahil şeridine sahiptir, bölgede fazla sayıda geniş ve düz vadiler bulunur.
 • Yorkshire ve Humber: Yaklaşık 5 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Yazlar soğuk kışlar ise ılık geçer.
 • East Midlands: Yaklaşık 5 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar kuru ve sıcak geçer. Bu bölgede bolca kireç taşı ve volkanik kaya bulunur.
 • Kuzeydoğu Bölgesi: Yaklaşık 3 milyon kişilik bir popülasyona sahiptir. Okyanus iklimi görülür, kışlar ve yazlar ılık geçer. Dağlık bir bölgedir ve 815 m yüksekliğindeki Cheviot Tepeleri burada bulunmaktadır.

İngiltere Adaları Nelerdir?

İngiltere’de bulunan en büyük adalar aşağıda sıralanmıştır.

 • Wight Adası
 • Sheppey Adası
 • Foulness Adası
 • Portsea Adası
 • Canvey Adası
 • Marsea Adası
 • Hayling Adası
 • Walney Adası
 • Wallacea Adası
 • St. Mary’s
 • Lundy
 • Tresco
 • St Agnes
 • Bryher

İngiltere Fiziki Haritası Nasıldır?

İngiltere Fiziki Haritası Nasıldır?
İngiltere Fiziki Haritası Nasıldır?

İngiltere fiziki haritası, ülkenin 130.279 km² lik yüzölçümüyle kapladığı alanı detaylı biçimde göstermektedir. İngiltere’nin fiziki özellikleri ülkenin orta ve güney kesimlerinde alçak tepeler ve ovalardan, kuzeyde ve batıda ise dağlık alanlar ve engebeli arazilerden oluşmaktadır.

İngiltere’nin kuzeyinde bulunan Lake District ülkenin en yüksek noktası olan Scafell Pike’ı ve İngiltere’nin diğer yüksek noktalarını içinde bulundurur. Lake District İngiltere’nin en büyük gölü olan Windermere’i de barındırmaktadır. Dağlık alanların ülkenin %60’ını, ormanlık alanların %10’unu ve sulak alanların %3’ünü oluşturduğu coğrafi yapı İngiltere coğrafi haritası yardımıyla detaylıca incelenebilir.

İngiltere Dağları Hangileridir?

İngiltere Dağları Hangileridir?
İngiltere Dağları Hangileridir?

İngiltere’deki en önemli dağlardan bazıları Galler Sıradağları, Pennine Dağları ve Cheviot Tepeleri’dir. İngiltere’nin en dağlık bölgesi ülkenin kuzeybatısıdır. İngiltere’deki en yüksek dağ olan Scafell Pike 978 metre yüksekliğe sahiptir ve Galler Sıradağları’ndan bir tanesidir.

İngiltere'nin Nehirleri Nelerdir?

İngiltere'nin Nehirleri Nelerdir?
İngiltere'nin Nehirleri Nelerdir?

İngiltere’nin en uzun iki nehri Galler’den İngiltere’ye akan Severn Nehri ve tamamı İngiltere’de bulunan Thames Nehri’dir. İngiltere’de en çok nehir, York bölgesindeki Vale’de ve Fens bölgesinde bulunmaktadır.

Thames Nehri'nin Özellikleri Nelerdir?

Thames Nehri Gloucestershire'daki Cotswold Tepeleri’ndeki bulunan bir çayırda doğup Essex yakınlarında Kuzey Denizi’ne akar. Thames Nehri’nin akış yönü güneyden kuzeye doğrudur. Tamamı İngiltere’de bulunan en uzun nehir olan Thames Nehri 346 km uzunluğundadır.

Severn Nehri'nin Özellikleri Nelerdir?

Severn Nehri, Galler’de bulunan Cambrian Dağları’ndaki Plynlimon’da doğar; Shropshire, Worcestershire, Gloucestershire, Shrewsbury, Worcester ve Gloucester’den akar. Severn Nehri’nın akış yönü kuzeyden doğuya doğrudur. İngiltere’den akan en uzun nehir olan Severn Nehri’nin uzunluğu 354 km’dir.

İngiltere Gölleri Nelerdir?

İngiltere Gölleri Nelerdir?
İngiltere Gölleri Nelerdir?

İngiltere gölleri alan büyüklüğüne göre, 14,7 km² ile Windermere Gölü, 10 km² ile Kielder Water, 8,9 km² ile Ullswater, 5,3 km² ile Bassenthwaite Gölü ve 5,3 km² ile Derwent Water olarak sıralanmaktadır.

Birleşik Krallık’taki en büyük devlet olmasına rağmen, Orta Çağ boyunca var olan göllerinin çoğu kuruduğu için İngiltere’de fazla sayıda büyük göl bulunmamaktadır. İngiltere’nin büyük göllerinin çoğu Kuzey İngiltere’deki Cumbria’da bulunan Göller Bölgesi’nde yer almaktadır.

İngiltere Göller Bölgesi'nin Özellikleri Nelerdir?

İngiltere Göller Bölgesi'nin Özellikleri Nelerdir?
İngiltere Göller Bölgesi'nin Özellikleri Nelerdir?

İngiltere Göller Bölgesi kuzeybatı İngiltere’de bulunan dağlık bir bölgedir. Göller Bölgesi buzullaşma sonucu oluşan büyük vadiler ile bölünmüş ve çembersi yapıya sahip bir dağ kitlesidir. İngiltere Göller Bölgesi’ni bölen vadilerin çoğu U şeklindedir ve dar göller barındırır.

İngiltere’nin en yüksek dağları olan Scafell Pike, Scafell, Helvellyn ve Skiddaw Göller Bölgesi’nde yer almaktadır. İngiltere’deki en büyük göl olan Windermere Gölü ve ülkenin diğer büyük gölleri olan Bassenthwaite Gölü ve Derwent Water Göller Bölgesi’nde bulunmaktadır.

İngiltere'nin Ovaları Nelerdir?

İngiltere ovaları; ülkenin güney, doğu ve orta bölgelerinde daha yoğun olarak bulunmaktadır. İngiltere Salisbury Ovası, ülkedeki en geniş ova olup 780 km² alan kaplamaktadır ve İngiltere’nin güneybatı kesiminde yer almaktadır.

İngiltere Ormanları ve Bitki Örtüsü Nasıldır?

İngiltere Ormanları ve Bitki Örtüsü Nasıldır?
İngiltere Ormanları ve Bitki Örtüsü Nasıldır?

İngiltere’deki en büyük orman olan Kielder Ormanı İngiltere’nin kuzeyindeki Northumberland’da yer almaktadır ve 650 km² alan kaplamaktadır. İngiltere’nin ikinci en büyük ormanı olan New Forest İngiltere’nin güneyindeki Hampshire’da yer almaktadır ve 566 km² alan kaplamaktadır. Thetford Ormanı İngiltere’deki en büyük çam ormanıdır, Norfolk bölgesinin güneyinde yer almaktadır ve 190 km² alan kaplamaktadır.

Ormanlık alanlar İngiltere’nin yaklaşık %10’unu kaplamaktadır. İkliminden kaynaklı ılıman kışlar ve bol yağış sayesinde İngiltere bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlar ve alpin çayırlardan oluşmaktadır. İngiltere’de en yaygın görülen ağaç türleri meşe, huş ağacı, akçaağaç ve çam ağaçlarıdır.

Sherwood Ormanı Nerededir?

Sherwood Ormanı, İngiltere’nin orta kesimlerinde Doğu Midland bölgesinde Nottinghamshire’da yer almaktadır. Sherwood Ormanı 4,2 km² alan kaplamaktadır. Sherwood Ormanı’nda en yaygın görülen ağaç türleri çam, meşe, huş ağacı, kestane ve kayındır. Sherwood Orman Parkı’nda bulunan Kitchener Trail bisiklet parkuru popülerdir.

İngiltere'nin Doğal Kaynakları Nelerdir?

İngiltere’nin doğal kaynakları yeraltı kaynakları ve tarımsal kaynaklar olarak ayrılmıştır. İngiltere’de tarım makineleştirilmiştir ve yiyecek ihtiyacının %60’ını yalnızca %1’lik işgücü ile üretilebilmektedir. İngiltere tarımsal kaynaklarından en önemlileri sürülebilir araziler, buğday ve arpadır.

İngiltere yeraltı kaynakları arasından en önemlileri kömür, petrol, doğal gaz ve petroldür. İngiltere’de bulunan kömür, doğalgaz ve petrol rezervleri İngiltere ekonomisi için oldukça önemli olup dünyada enerji üretimi açısından sanayi sektöründe çok büyük bir yer tutmaktadır.

İngiltere Madenleri Nelerdir?

İngiltere madenleri aşağıda verilmiştir.

 • Kömür
 • Yağ
 • Doğalgaz
 • Kum ve çakıl
 • Kil
 • Alçı taşı
 • Arduaz
 • Kalya taşı
 • Silika kumu
 • Kaolin
 • Ball kili
 • Doğal baryum sülfat
 • Turf
 • Altın
 • Gümüş

İngiltere'nin Toprak Türleri Nelerdir?

İngiltere’nin toprak türleri killi, tınlı, kumlu ve kireçli topraktır. İngiltere’de en çok görülen toprak tipi olan kireçli toprak organik maddelerin hızlıca çürüyebileceği bir topraktır, tınlı toprak tarım için oldukça elverişlidir, kumlu toprak çalışılması kolay bir türdür fakat suyu dışarı kolayca atması nedeniyle tarım için kullanılamaz ve killi toprak çalışılması zor olmasına rağmen oldukça verimlidir.

İngiltere toprak yapısı genel olarak tarım için çok elverişli değildir; fakat tarıma verilen önem ve makineleştirilmiş ve yoğun tarımcılık sayesinde İngiltere’de tarım Avrupa standartlarında verimli kabul edilmektedir.

İngiltere Deprem Ülkesi Midir?

İngiltere Deprem Ülkesi Midir?
İngiltere Deprem Ülkesi Midir?

İngiltere deprem ülkesi değildir, sismik hareketlerden doğan tehlikeler genellikle düşüktür. Deprem tehlikesi ülke genelinde az olsa da İngiltere’nin kuzey iç kesimlerinde risk artmaktadır. İngiltere’den bir fay hattı geçmemektedir.

İngiltere'nin Doğal Güzellikleri Nelerdir?

İngiltere’nin doğal güzellikleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Malham Koyu
 • Scafell Pike
 • Winnats Pass
 • Sherwood Ormanı
 • Cheddar Gorge
 • High Force Şelalesi
 • Durdle Door
 • Gaping Gill
 • Wistman’s Wood
 • Seven Sisters
 • Derwentwater

İngiltere’de bulunan ve yüzyıllarca korunmuş olan doğal harikalar Birleşik Krallık’ta gezilecek yerler arasında yer almaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: