İngiltere Tarihi

İngiltere Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan İngiltere’nin tarihi, savaşlar, işgaller ve devrimler ile şekillenmiş ve 13.000 yıl öncesinden başlayarak günümüze uzanmaktadır.

M.S 43'te Roma Britanya'yı fethetmiş ve 5. yüzyılın başlarına kadar bölgeyi kontrol altına almıştır. Britanya'da Roma egemenliğinin sona ermesi ile günümüz İngiltere'sinde ve güney İskoçya'nın bazı bölgelerinde birincil güçler haline gelen birkaç krallık kurulmuştur.

İngiltere tarihinin dönüm noktaları arasında Norman Hanedanlığının Magna Carta’yı imzalaması ve ardından Fransa ile 1337-1453 yılları arasında yaşanan Yüzyıl Savaşları vardır. 1455-1485 yılları arasında İngiltere’de Güllerin Savaşı isimli bir iç savaş çıkmıştır. Güllerin savaşı Tudor Hanedanlığının kurulmasıyla sona ermiştir.

İngiltere’de 1688 yılında yaşanan Şanlı Devrim, Stuart hanedanlığın mensubu kral James II'nin tahttan indirilmesiyle sonuçlanmıştır. 16. yüzyılda VIII. Galler İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi'nin ardından tarihin en büyükl sömürge imparatorluğuna hükmetmiştir. 20.yy’da İngiltere I. ve II. Dünya savaşının ardından bağımsız bir ülke haline gelmiştir.

Yabancı ülkelerden İngiltere’ye turistik seyahat eden kişiler tarafından en çok ilgi gören tarihi mekanların başında Stonehenge antik kalıntıları ve Hadrian Surları ile İngiliz kaleleri, saraylar, kuleler ve köprüler gelmektedir.

İngilizlerin Kökeni Nereden Gelir?

İngilizlerin kökeni 5 ve 6. yüzyıllarda bölgeye Anglia yarımadasından yerleşen Cermen kökenli Angluslardan gelmektedir. İngiltere'nin ilk yerlileri Keltlerdir. Savaşçılık, avcılık ve çiftçilik özellikleriyle bilinen Keltler tekerlekli pulluğu ve fıçıyı icat etmiştir. Roma İmparatorluğu, MS 1. yüzyılda Batı Avrupa'yı istila ederken İngiltere'yi de fethedip bu adaya Britanya adını vermiştir. 5. yüzyıldan itibaren Anglosakson akınları, Keltleri kuzeydeki ve batıdaki dağlık bölgelere göç etmek zorunda bırakmıştır.

İngiltere Tarihindeki Önemli Dönemler Hangileridir?

İngiltere tarihindeki önemli dönemler aşağıda listelenmiştir.

 • İngiltere'de Antik dönem
 • İngiltere'de Roma dönemi
 • İngiltere'de Orta Çağ
 • Britanya İmparatorluğu dönemi
 • İngiltere'de sanayi devrimi
 • İngiltere'de 20. yüzyıl tarihi

Antik Çağda İngiltere Tarihi Nasıldır?

Antik Çağda İngiltere Tarihi Nasıldır?
Antik Çağda İngiltere Tarihi Nasıldır?

Antik çağ İngiltere tarihi 1.000.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Antik Çağ’dan Mezolitik Çağ’a kadar Britanya’nın Avrupa kıtası ile birleşik olduğu düşünülmektedir. Buzul Çağının sona ermesi ile İngiltere’nin yer aldığı topraklar, insanlar tarafından yerleşim yeri haline gelmiştir. M.Ö. 4.000 yılında Britanya adasında temel geçim kaynağı tarım olarak bilinmektedir. M.Ö. 4.000 yıllarında Orta Doğu’da gelişmiş olan çiftçiliğin İngiltere’ye kadar ulaşması ile İngiltere’de yerleşik hayata geçiş hızlanmış ve çiftçilik faaliyetleri artmıştır.

İngiltere'de Roma Dönemi Tarihi Nasıldır?

İngiltere'de Roma Dönemi Tarihi Nasıldır?
İngiltere'de Roma Dönemi Tarihi Nasıldır?

İngiltere’de Roma dönemi tarihi, bugünkü Büyük Britanya adasının bir kısmının Roma İmparatorluğu tarafından yönetildiği dönemdir. Julius Caesar'ın Galya seferi sonucunda Britanya, M.Ö. 55-54'te Caesar orduları tarafından işgal edilmiştir.

Roma İmparatorluğu içerisinde yaşanan iç savaşlar, Britanya'da bulunan bazı birliklerin çekilmesini zorunlu hale getirmiştir. Britanya’da Roma İmparatorluğu’nun kontrolü 410 yılında Roma İmparatoru Honorius'un tüm şehirlere öz savunma yetkisi vermesi ile sona ermiştir.

Orta Çağ'da İngiltere Tarihi Nasıldır?

Orta Çağ'da İngiltere Tarihi Nasıldır?
Orta Çağ'da İngiltere Tarihi Nasıldır?

Orta Çağ’da İngiltere tarihi Anglosaksonlar’ın 6 ve 7. yüzyıllarda birbirine rakip küçük krallıklar kurmasıyla başlamıştır. Anglosaklar 8. yüzyılda Roma İmparatorluğu ve İrlanda’nın etkisiyle Hristiyanlığı kabul etmiştir. 795’te İskandinav istilası başlamış ve 11. yüzyılın başına kadar bu işgaller tekrarlanmıştır. İskandinav istilasını ile Danimarkalı Büyük Knud, Büyük Britanya adasını tamamen fethetmiştir. Danimarka’nın işgali sonrasında Anglosakson Hanedanından Edward 1042-1066 yılları arasında savaşarak İngiltere'nin bağımsızlığını sağlamıştır.

İngiltere’nin bağımsızlığını kazanmasının ardından Normandiya Dükü I. William, taht üzerinde hak iddia etmiş ve beş yıl süren savaşlar sonucunda ülkeye egemen olmuştur. Norman işgali ile, Anglosakson ve Fransa'dan gelen Norman kültürü birbirine karışmış, İngiliz dili bu kültür karışımından etkilenmiştir.

1215 yılında İngiltere Kralı John'a karşı ayaklanan asiller zorla Magna Carta adlı bir belge imzalatıp, tanrıya karşı yetkileri olduğu kabul edilen kralın halka karşı yetkileri olduğunu kabul ettirmişlerdir. Magna Carta insan haklarıyla ilgili tarihteki ilk yazılı antlaşmadır.

İngiltere Krallığı ile Fransa Krallığı 1337-1453 seneleri arasında Yüzyıl Savaşları dönemine girmiştir. 1349 yılında İngiltere'ye gelen "Kara Ölüm" adı verilen Veba Salgını İngiltere nüfusunda azalmaya sebep olmuştur.

İngiltere’de 1455-1487 yılları arasında York Hanedanı ile Lancaster Hanedanı taraftarları arasında çıkan iki tarafın amblemi Yorkluların "beyaz gülü" ve Lancasterlıların "kırmızı gülü" dolayısıyla Güller Savaşı adını bir alan iç savaş çıkmıştır. Orta Çağ İngiltere tarihi içinde en önemli savaşlardan olan Güllerin Savaşı sonunda Lancasterlılar galip gelmiş ve Tudor Hanedanı İngiltere Krallığının başına geçmiştir.

Tudor Hanedanı iktidara geçmesi İngiltere Krallığını güçlendirmiştir. Tudor Hanedanı üyeleri VII. Henry ve VIII. Henry 1458-1541 yılları arasında parlamentoyu kullanarak ülkede düzen ve birliği sağlamlaştırmıştır. Tudor hanedanı krallık otoritesinin halkın kabul etmesini sağlamıştır. VIII. Henry Kilisede reform yapmış ve İngiliz deniz gücünü kurmuştur.

Britanya İmparatorluğu Tarihi Nasıldır?

Britanya İmparatorluğu, 15. ve 16. yüzyıllarda keşif çağı boyunca denizaşırı ülkelere giderek imparatorluklar sınırlarını genişletmiştir. 17. ve 18. yüzyıllarda Hollanda ve Fransa ile bir dizi savaşa giren İngiltere, Kuzey Amerika kıtasında baskın sömürge gücü haline gelmiştir. Doğu Hindistan’da 1757'de yapılan Plassey Muharebesi'nde Babür Bengali fethinden sonra İngiltere, Hindistan’da hakimiyeti eline almıştır.

16. ve 18. yüzyıllar arasında İngiltere dünya üzerindeki en büyük imparatorluk ve bir yüzyıldan fazla süredir en önde gelen küresel güç haline gelmiştir. İngiltere, sınırlarının genişliği nedeniyle bu yıllarda "güneşin hiç batmadığı imparatorluk" olarak adlandırılmaktadır.

1803-1815 yılları arasında yapılan Napolyon Savaşlarında Fransa’nın yenilmesi Britanya İmparatorluğu’nun 19. yüzyılın başında hem karada hem de denizde güçlenmesine yol açmıştır. İngiltere imparatorluğu 1815-1914 döneminden sonra Pax Britannica yani İngiliz barış dönemine girmiştir. İngiltere sömürgeciliği barış döneminde devam etmiştir. İngiltere’nin sömürgeleri üzerinde uyguladığı resmi kontrolün yanında, dünya ticaretinin büyük bir kısmına hakim olması, Asya ve Latin Amerika’nın ekonomilerini kontrol etmesini sağlamıştır.

19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında İngiltere ile Almanya arasında oluşan askeri ve ekonomik gerilimler, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına ve tüm dünyanın bu savaşa katılmasına neden olmuştur. İngiltere ve müttefiklerinin lehine biten 1. Dünya Savaşı sonrası İngiltere toprakları en geniş sınırlarına ulaşmıştır. İngiltere 1. Dünya Savaşı’ndan kazançlı çıkmasına rağmen, dünyadaki en büyük endüstriyel veya askeri güç olma özelliğini kaybetmiştir.

1.Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin işgal ettiği yerler içinde en değerli topraklardan biri olan Hindistan, sömürge altındaki topraklarında bağımsızlığını kazanmaya başlamıştır.

İngiltere 20. yüzyıl boyunca sömürge topraklarını kaybetmeye devam etmiştir. 1956 Süveyş Krizi, Britanya'nın küresel gücünün düşüşünü doğrulamış ve Hong Kong 1 Temmuz 1997'de Çin'e bırakılmıştır. Eski İngiliz kolonileri, bağımsız devletlerin özgür bir birliği olan Milletler Topluluğuna katılmıştır. Birleşik Krallık da dahil olmak üzere Britanya İmparatorluğu topraklarındaki on beş bölge, günümüzde Kraliçe II. Elizabeth tarafından yönetilmektedir.

İngiltere Kraliyet Ailesi Nedir?

İngiliz kraliyet ailesi kökeni William the Conqueror’a dayanmaktadır. İngiltere kraliyet tarihi boyunca farklı yönetim şekilleri ile yönetilmiştir. Birleşik Krallık monarşisi, Birleşik Krallık ve Britanya’nın tüm denizaşırı topraklarının yönetim şekli olan meşrutî monarşiye verilen addır. Monarşide hükümdarlar "kral" ve ‘’kraliçe" olarak adlandırılmaktadır. Günümüzdeki Britanya Krallığının hükümdarı II. Elizabeth’tir. II. Elizabeth, kral VI. George'un ölümünün ardından 6 Şubat 1952'de tahta çıkmıştır.

İngiltere kraliyet ailesi diplomatik, törensel ve temsili görevlere sahiptir. İngiltere’de monarşi yönetiminin anayasal olması sebebiyle hükümdar siyasi yetkilerinden arındırılmıştır. Monarşi yönetiminde hükümdarın madalya ve nişan takdimi ve başbakan atanması gibi yetkileri bulunmaktadır. Monarşi yönetiminde hükümdar Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır.

Geçmişten günümüze İngiltere kraliyet ailesi hanedanlıkları; Stuart, Victoria, Tudor ve Georgian hanedanlıklarıdır. Britanya kralı veya kraliçesi, hükümdarın eşi, eski monarklardan herhangi birinin dul eşi, monarşinin çocukları, erkek soyundan monarşinin torunları, erkek soyundan gelen monarşinin çocuklarının kocaları veya dul kalan eşleri ve de onların çocukları hanedana dahildir.

İngiltere Kraliyet Soy Ağacı

İngiliz kraliyet ailesi üyelerini gösteren soy ağacı aşağıda verilmiştir.

İngiltere Kraliyet Soy Ağacı
İngiltere Kraliyet Soy Ağacı
En Ünlü İngiliz Kral ve Kraliçeleri

En ünlü İngiliz kral ve kraliçeleri aşağıda listelenmiştir.

 • William the Conqueror :1066-1087 yılları arasında İngiltere’yi yönetmiştir. Fatih William adı ile bilinen I. William okuma yazma bilmemektedir. I. William döneminde yapılan Hastings Savaşı, İngiltere'nin geleceğini değiştiren savaşlar arasındadır. I. William ülkenin resmi dilini İngilizce olarak değiştirmiştir.
 • Henry V : 1413-1422 yılları arasında İngiltere’yi yönetmiştir. Henry V, 1415'te ünlü Agincourt Savaşında Fransızları yenmiştir. 1420'de Henry V. Fransız ve İngiliz taçlarını birleştirmiştir. 1422 yılında vefat eden Henry V Lanchester hanedanlığı üyesidir.
 • Henry VIII : 1509-1547 yılları arasında İngiltere’yi yönetmiştir. Henry VIII, İngiliz tarihinin en kötü şöhrete sahip krallarından biridir. Henry VIII acımasız davranışları ile tanınmaktadır. Roma'daki Papa, Aragonlu Catherine ile ilk evliliğini sonlandırmayı reddettiğinde, Henry ülkeyi Roma Katolik kilisesinden ayırmış, kendi kilisesi olan İngiltere Kilisesini kurmuştur. Henry VII Tudor hanedanlığının üyesidir.
 • VI. James: 1567-1626 yılları arasında İngiltere’yi yönetmiştir. James VI, 1567'den 1603'e kadar İskoçya ve 1625'e kadar İngiltere ve İrlanda'nın krallığını yapmıştır. VI James Stuart hanedanlığının üyesidir.
 • Victoria :1837-1901 yılları arasında İngiltere’yi yönetmiştir. Kraliçe Victoria öldüğünde, Britanya tarihindeki en uzun süre hüküm süren hükümdar olmuştur. Kraliçe Victoria, Britanya İmparatorluğunun en güçlü olduğu olduğu dönemde sömürge topraklardan da sorumluydu, bu yüzden gerçekte bir kraliçeden çok bir imparatoriçeydi. Kraliçe Victoria, Victoria hanedanlığının üyesidir.
 • II. Elizabeth : 1952 yılından bu yana İngiltere’yi yönetmektedir. II. Elizabeth şu anda 70 yıllık hükümdarlık süresi ile dünyanın en uzun süre hüküm süren hükümdarı ünvanına sahiptir. II.Elizabeth döneminde Afrika'nın dekolonizasyonu, Birleşik Krallık'taki yetkilerinin parlementoya devredilmesi gibi önemli olaylar yaşanmıştır. II. Elizabeth yaşamı boyunca 32 bağımsız ülkenin hükümdarı olmuştur. II.Elizabeth Stuart hanedanlığının üyesidir.

İngiltere'de Tudor Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?

İngiltere'de Tudor Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?
İngiltere'de Tudor Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?

İngiltere’de Tudor Tudor hanedanlığı 1485 ile 1603 yılları arasında yaşanmıştır. Tudor ailesi İngiltere ve İrlanda'yı 1485- 1603 yılları arasında yöneten Galler kökenli kraliyet ailesidir. Tudor Hanedanlığının kurucusu Henry Tudor'dur. Tudor hanedanının hükümdarları olan VII. Henry, VIII. Henry ve I. Elizabeth İngiltere'yi Orta Çağ'dan çıkarıp gelecek yüzyıllarda dünyaya egemen olan güçlü bir Rönesans devletine dönüştürmüşlerdir. Tudor dönemi İngiliz tarihinin en parlak dönemlerinden biri olarak bilinmektedir. Tudor hanedanlığına mensup VII. Henry güçlü bir merkezi otorite kurmuş ve ardından VIII. Henry zengin bir devletle birlikte güçlü monarşinin temellerini atmıştır.

Tudor Hanedanı'nın egemen olduğu dönemde İngiltere, Roma Katolik Kilisesinden ayrılmış, İngiltere’de bağımsız bir kilise kurulmuştur. Elizabeth, İspanyol donanmasını yenerek yeni devlete çok önemli bir zafer getirmiştir.

Tudor Hanedanı'na mensup krallar şu şekildedir: Kral VII. Henry (1485-1509), Kral VIII. Henry (1509-1547), Kral VI. Edward (1547-1553), Kraliçe I. Mary (1553-1558) ve Kraliçe I. Elizabeth (1558-1603).

Tudor Hanedanı, Owen Tudor’un ölmesiyle sona ermiştir. Güllerin Savaşı İngiltere tarihinde 1455-1485 yılları arasında gerçekleşen bir iç savaştır. Savaşa bu adın verilmesinin nedeni, savaşa neden olan York Hanedanı'nın armasının beyaz gül, Lancaster Hanedanı'nın armasının ise kırmızı gül olmasıdır. Güllerin savaşı sonucunda Tudor Hanedanlığı yönetime geçmiştir.

İngiltere'de Stuart Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?

İngiltere'de Stuart Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?
İngiltere'de Stuart Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?

İngiltere’de Stuart Hanedanlığı İskoçya Kralı II. Robert tarafından 1371 'de kurulmuştur. Stuart hanedanlığı 1649 yılına Kraliçe Anne'in veliaht verememesi üzerine Büyük Britanya Krallığına kadar egemenliğini sürdürmüştür. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth'in bakire kalması ve Tudor Hanedanına veliaht verememesi ile Stuart hanedanlığından I. James veliaht ilan edilmiştir.

İngiltere'ye egemenliğine sahip olan Stuart Hanedanı, İngiliz hükümdarlarının Fransa’daki hak talebi ve İrlanda Krallığına da sahip olmaları ile hanedan üyeleri "İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler, Fransa Kralı/Kraliçesi” unvanını taşımıştır.

Muhteşem Devrim, Şanlı Devrim ve 1688 Devrimi olarak da bilinen İngiliz İç Savaşı Stuart Hanedanlığı döneminde İngiltere Kralı II. James'in, Hollanda genel valisi III. Wilhelm tarafından tahtından indirilmesi ile gerçekleşmiştir Muhteşem devrim ile Britanya adası işgal edilmiş, III. Wilhelm ve karısı II. Mary birlikte İngiltere, İskoçya ve İrlanda krallığını üstlenmiş ve ardından gelen süreçte İngiltere'de hala yürürlükte olan meşrutiyet sistemin temelleri atılmıştır.

İngiltere'de Georgian Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?

İngiltere'de Georgian Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?
İngiltere'de Georgian Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?

İngiltere’de Georgian Hanedanlığı, 1830-1837 yılları arasında yönetimde kalmıştır. George hanedanlığı adını Hanover Kings George I , George II , George III ve George IV.’ten almıştır. Georgian Hanedanlığı dönemi 1837'de William IV. ölümüyle sona ermiştir.

Georgian Hanedanlığının sona ermesinin ardından Yedi Yıl Savaşları, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız Devrim Savaşları, İrlanda İsyanı ve Napolyon Savaşları yaşanmıştır.

İngiltere'de Viktorya Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?

İngiltere'de Viktorya Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?
İngiltere'de Viktorya Hanedanlığı Dönemi Nasıldır?

İngiltere’de Viktorya hanedanlığı dönemi, 24 Mayıs 1819 – 22 Ocak 1901 yılları arasında yaşanmıştır. Vaktorya hanedanlığına adını veren Kraliçe Victoria, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi ve Hindistan İmparatoriçesidir. Victoria 1837-1901 yılları arasında Birleşik Krallık tarihinde II. Elizabeth'den sonra en uzun süre saltanat sürmüş hükümdardır. Tutuculuk ve ahlak gösterişi ilkeleri İngiltere kraliçe Victoria dönemi içinde en dikkat çeken özelliklerdir.

Victoria döneminde İngiltere için en önemli olayı 1854-1856 yılları arasında gerçekleşen Birleşik Krallık'ın Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Rusya'ya karşı savaştığı Kırım Savaşı'dır.

İngiltere'de Sanayi Devrimi Tarihi Nasıldır?

İngiliz Sanayi Devrimi Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Sanayi devrimi yeni buluşların etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin doğması ile başlamıştır. Sanayi Devrimi, ilk kez Birleşik Krallığın Manchester şehrinde ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi İngiltere sonrasında Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya sıçramış ve dünyaya yayılmıştır.

Sanayi Devrimi'nin İngiltere’de başlamasının sebepleri; İngiltere'deki monarşi düzeninde mülkiyet hakkının ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, 18. yüzyıl İngiltere'sinin dünyanın mali merkezi konumunda olması ve İngiltere’nin sanayi için gereken temel hammaddeler yönünden zengin kaynaklarına sahip olmasıdır.

20. Yüzyılda İngiltere Tarihi Nasıldır?

20. Yüzyılda İngiltere Tarihi Nasıldır?
20. Yüzyılda İngiltere Tarihi Nasıldır?

20. yüzyılda İngiltere tarihi iki dünya savaşının etkisinde kalmıştır. 20. yüzyılın başlarında gelişmekte olan Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomileri, Britanya ile mücadele edecek seviyeye ulaşmıştır. Britanya ve Almanya arasındaki ekonomik gerilimler, I. Dünya Savaşı'nın en belirgin nedenlerinden olmuştur. I. Dünya Savaşı İngiltere galibiyetiyle sonuçlamıştır.

II. Dünya savaşı 1 Eylül 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi ile başlamıştır. İngiltere ve Fransa bu işgale Almanya'ya savaş ilan ederek karşılık vermiştir. II. Dünya savaşında İngiltere müttefik grubunda yer almış ve savaşı kazanmıştır. II. Dünya Savaşı İngiltere galibiyetine karşın, savaş süresince Güneydoğu Asya'daki toprakların Japonya tarafından işgâli sebebiyle itibarı zarar gören Britanya İmparatorluğunun dağılma süreci hızlanmıştır. II. Dünya Savaşı’nın bitiminden iki sene sonra en değerli İngiltere sömürgesi olan Hindistan bağımsızlığını kazanmıştır.

20. yüzyılın geri kalanında Avrupa güçleri yaptığı küresel dekolonizasyon hareketi ile Britanya imparatorluğun topraklarının çoğu bağımsızlık kazanmıştır. Bağımsızlıklarını kazanan eski Britanya sömürgeleri İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olmuştur. Günümüzde eski sömürgelerden olan 14 bölge Britanya Krallığının egemenliği altındadır.

İngiltere Kuruluş Tarihi Nedir?

İngiltere kuruluş tarihi 1922’dir.

İngiltere'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

İngiltere'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
İngiltere'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

İngiltere bayrağı 1 Ocak 1801 tarihinde kabul edilmiştir. İngiltere bayrağı beyaz zemin üzerine kırmızı haç işaretinden oluşmaktadır.

İngiltere krallıklarının bayraklarının birleşimi ile Britanya bayrağı oluşmaktadır. Birleşik Krallık devletlerinin tümünü İngiltere bayrağı temsil etmektedir.

İngiltere'nin Yakın Tarihi ve Siyasi Gelişmeleri Nelerdir?

20 Mart 2003 tarihinde İngiltere, Irak işgalinde Amerika Birleşik Devletleri’ne katılmış, İngiliz hükümeti Irak işgaline askeri destek vermiştir.

16 Şubat 2005 tarihinde iklim değişikliğini kontrol altına almak adına alınan önlemlere ilişkin Kyoto Protokolü yürürlüğe girmiştir.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması, diğer adıyla İngiltere Brexit süreci olarak bilinmektedir. Avrupa Birliğinden ayrılma süreci içindeki İngiltere politikası referandum uygulamasıyla halka seçim hakkı tanımak olmuştur. Brexit konusundaki ilk referandum 1975 yılında yapılmış, seçmenlerin %67'si AB üyeliğinin devam etmesi yönünde oy kullanmıştır. 2016 yılında Brexit konusunda bir kez daha referanduma gidilmiş ve seçmenlerin %52'si Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy vermiştir. İngiltere Avrupa Birliği ayrılma talebi, genel seçimden sonra Avrupa Parlamentosu tarafından geri çekilme anlaşması ile onayladı. 31 Ocak 2020 tarihinde saat 23:00'de Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır.

İngiltere Tarihinin İngiliz Sanatı Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

İngiltere tarihinin İngiliz sanatı üzerindeki etkisi her dönemde görülmektedir. En eski İngiliz sanatı 13.000 ile 15.000 yaşında olduğu tahmin edilen Derbyshire'daki Creswell Crags'ta bulunmaktadır. Romalıların İngiltere’ye gelişi ile cenaze anıtları, heykeller ve büstler olmak üzere birçok yapı günümüze ulaşmıştır. Romalılar İngiltere’ye heykelcilikle birlikte cam işçiliği ve mozaik sanatını da getirmiştir.

1547- 1619 yılları arasında yaşayan Nicholas Hilliard İngiliz resminin ilk dehası olarak adlandırılmış, portre minyatüründe bir İngiliz geleneği başlatmıştır. Sir James Thornhill'in manzara resimleriyle 18. yüzyılın en önemli ressamları arasında yer almıştır. 19. yüzyılda, 18. yüzyılda portreler geleneği Lee Rahenburn ve T. Lawrence devam ettirmiştir.

İngiliz İmparatorluğu'nun sanatta altın çağı, Kraliçe Victoria döneminde başlamıştır. Viktorya döneminde her ne kadar sanat eserleri üretilse de sanat yenilikten yoksun kalmıştır. Viktorya döneminde İngiliz sanat eserleri duygusal ve anlatı kişilik resimleri, masallar ve hayvan çizimleri üzerine yoğunlaşmıştır.

20. yüzyılın başında İngiltere modernizmi, İngiliz resminde yeni bir bölüme yol açtı. 1914’te İngiliz sanatçı W. Lewis, Fütürizmden ilham almıştır. I.Dünya Savaşı öncesi ve sonrası, İngiliz sanatı Fransız izlenimciliği biçiminden etkilenmiştir.

İngiltere Tarihini Anlatan Edebi Eserler Nelerdir?

İngiltere Tarihini Anlatan Edebi Eserler Nelerdir?
İngiltere Tarihini Anlatan Edebi Eserler Nelerdir?

İngiltere tarihini anlatan eserler aşağıda listelenmiştir.

 • A Short History of England,Simon Jenkins
 • Oxford History of England, Oxford Üniversitesi
 • The History of England Series, Peter Ackroyd
 • 1066 The Year of the Conquest, David Howarth
 • The Feudal Kingdom of England 1042-1216, Frank Barlow
 • 1215 The Year of Magna Carta, Danny Danziger ve John Gillingham
 • Kings & Crusaders, Martin Archer
 • A Great and Terrible King Edward I, Marc Morris
 • The Plantagenets, Thomas Bertram Costain
 • The Royal Stuarts, Allan Massie.
 • Tudor's Series, Alison Weir
 • The Glorious Revolution 1688 - Britain's Fight for Liberty,Edward Vallance
 • The English Civil Wars,Blair Worden
 • İngiltere'de Devrim Çağı, Uygur Kocabaşoğlu

İngiltere’nin savaşlarla dolu çok uzun bir tarihinin olması edebiyata yansımıştır. Savaşlar, önemli anlaşmalar, barışlar ve sömürgeler İngiliz edebiyatı tarihi eserlerini oluşturan önemli konulardır.

İngiltere Tarihi Filmleri Nelerdir?

İngiltere Tarihi Filmleri Nelerdir?
İngiltere Tarihi Filmleri Nelerdir?

İngiltere tarihi filmleri aşağıda listelenmiştir.

 • Diana : 2013 yılında çekilen filmde oyuncu kadrosunu Naomi Watts, Naveen Andrews ve Cas Anvar oluştururken filmin yönetmenliğini Oliver Hirschbiegel üstlenmiştir.
 • Boleyn kızı : 2008 yapımı filmin başrollerini Scarlett Johansson, Natalie Portman, Eric Bana, Benedict Cumberbatch ve Jim Sturgess paylaşırken, filmin yönetmenliğini Justin Chadwick yapmıştır.
 • Elizabeth Altın Çağ: 2007 yılında çekilen filmde Cate Blanchett başrol oynamış, filmin yönetmenliğiniShekhar Kapur yapmıştır.
 • Genç Victoria : 2009 yılında çekilen filmin başrolünü Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany paylaşırken filminin yönetmenliğini Jean-Marc Vallée yapmıştır.
 • The Favourite :2018 yılında çekilen filmde başrolleri Olivia Colman ve Emma Stone paylaşırken, filmin yönetmenliğiniYorgos Lanthimos yapmıştır.

İngiliz kraliyet ailesinde yaşanan olaylar, taht kavgaları, entrikalar ve politikalar dizilere konu olmuştur. Yıllar boyunca yapılan İngiliz dönem filmleri genel olarak ihtişamlı saray hayatını ve politikaları konu almıştır.

İngiltere Tarihi Dizileri Nelerdir?

İngiltere Tarihi Dizileri Nelerdir?
İngiltere Tarihi Dizileri Nelerdir?

İngiltere tarihi dizileri aşağıda listelenmiştir.

 • Hollow Crown : 2012 yapımı dizide başrolü Ben Whishaw, Jeremy Irons, Tom Hiddleston, Tom Sturridge ve Benedict Cumberbatch paylaşırken, dizinin yönetmenliğiniRupert Gooldyapmıştır.
 • White Queen :2013 yapımı dizideRebecca Fergusonbaşrolü oynarken, Jamie Payne ve Colin Teague yönetmenliği paylaşmıştır.
 • The Tudors : 2010 yapımı dizide başrolü Jonathan Rhys Meyers, Charles Brandon ve Natalie Dormer paylaşırken, dizinin yönetmenliğiniCiaran Donnellyyapmıştır.
 • The Crown : 2016 yapımı dizideClaire FoyveMatt Smithbaşrolü paylaşırken, dizininyönetmenliğini Peter Morgan yapmıştır.
 • Wolf Hall : 2015 yapımı dizide Damian Lewis ve Claire Foy başrolü paylaşırken, dizinin yönetmenliğini Peter Kosminsky yapmıştır.

İngiltere'de Gezilecek Tarihi Yerler Hangileridir?

İngiltere'de Gezilecek Tarihi Yerler Hangileridir?
İngiltere'de Gezilecek Tarihi Yerler Hangileridir?

İngiltere’de gezilecek tarihi yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Londra Kalesi
 • Westminster Sarayı
 • Windsor Sarayı
 • Buckingham Sarayı
 • Stonehenge

İngiltere’de tarihi yapılar Birleşik Krallığın geneline yayılmış olup, kültürel miras alanlarını oluşturmaktadır. İngiltere köklü bir tarihe sahiptir. İngiltere'nin köklü ve zengin tarihini yansıtan Stonehenge ve Londra kalesi gibi yapılar günümüze geçmiş tarihi ulaştırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seyahat etmek için vize gereklilik şartı pasaport türlerine göre değişiklik göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport , hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahipleri İngiltere vizesine tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti diplomatik pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla, İngiltere'ye yapacakları seyahatlerinde İngiltere vizesinden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İngiltere turistik vize alması için İngiltere dış temsilciliğine başvurması gerekmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: