İspanya Çalışma İzni

İspanya Çalışma İzni Nedir, Nasıl Alınır?

İspanya çalışma izni, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin İspanya’da yasal olarak çalışmak ve yaşamak için alması gereken izindir. İspanya’da çalışma izni almak için, başvuru sahibinin çalıştığı iş kolunun, İspanya kısıtlı meslekler listesinde yer alması veya başvuru sahibinin işgücü piyasası testinden geçmiş olması gerekmektedir.

Çalışma izni almak isteyen kişinin yatırımcı, girişimci, yüksek nitelikli profesyonel, araştırmacı veya şirketler arası transfer edilen bir çalışan olması durumunda, İspanyol makamları İspanya çalışma izninin alınmasını teşvik etmektedir. İspanya çalışma izni almak isteyen yabancıların 16 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İspanya’da Oturma ve Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İspanya oturma ve çalışma izni almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, İspanya’da bulunan bir işveren tarafından işe kabul edilmiş olması gerekmektedir. İspanya’da bulunan işverenin, işe aldığı çalışan kişi adına İspanya Yabancı İşleri Dairesine çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

İspanya’daki işverenin başvurusunun onaylanması durumunda, İspanya’da işe kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için çalışma izni verilmektedir ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye’den İspanya için çalışma izni alma sürecini başlatması gerekmektedir. Çalışmak amacıyla İspanya’ya gitmek için, Türkiye’de bulunan İspanya dış temsilciliğine gidilerek, İspanya uzun dönemli D tipi çalışma ve oturum vizesi başvurusunda bulunulmaktadır.

İspanya Çalışma İzni Türleri Nelerdir?

İspanya çalışma izni türleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Şirket içi transferler için İspanya çalışma izni
 • Bir şirkette çalışmak için İspanya çalışma izni
 • İspanya’da şirket kurarak İspanya çalışma izni
 • Araştırma ve inovasyon faaliyetleri için İspanya çalışma izni

İspanya Çalışma İzni Başvurusu Evrakları Nelerdir?

İspanya’da çalışma izni başvurusunda bulunmak için gereken evraklar aşağıda açıklanmıştır.

 • Ulusal vize başvuru formu: İspanya D tipi Ulusal vize başvuru formunun dikkatli ve eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir. Vize başvuru formuna, başvuru sahibinin 3x4 cm ölçülerinde, beyaz fonlu biyometrik fotoğrafının yapıştırılması gerekmektedir.
 • Pasaport: Başvuru sahibinin en az 1 yıl geçerliliği olan pasaporta sahip olması, pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının ve kişisel bilgilerin bulunduğu sayfalarının fotokopileri sunulması gerekmektedir.
 • Kimlik belgesi: Başvuru sahibine ait geçerli bir kimlik belgesi sunulması gerekmektedir.
 • İkametgah belgesi: Başvuru sahibinin ikametgah bilgilerini gösteren güncel ikametgah belgesinin bulundurulması gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Başvuru sahibinin kayıtlı nüfus bilgilerini gösteren nüfus kayıt örneğinin alınması gerekmektedir.
 • Geçici oturum ve işçi olarak çalışma ilk izni: İspanya’da bulunan işverenin başvurusu sonucunda İspanyol yetkili makamları tarafından verilmiş İspanya geçici oturum ve işçi olarak çalışma ilk izninin bulundurulması gerekmektedir.
 • İş sözleşmesi: Geçici oturum ve işçi olarak çalışma ilk izninin verilmesine dair İspanya Yabancılar Ofisi tarafından verilen mühürlü iş sözleşme örneğinin başvuruda sunulması gerekmektedir.
 • Sağlık raporu: Başvuru sahibinin, ‘2005 yılı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde belirtilen, halkın sağlığı için tehlike arz edebilecek hastalıklardan hiçbirini taşımaz.’ ibaresinin içeren, İspanyolca düzenlenmiş veya İspanyolca’ya tercüme edilmiş, apostil damgalı sağlık raporunun sunulması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Son 5 yıl içerisinde 6 aydan uzun süre ikamet edilen ülkelerden İspanyol mevzuatında belirtilen suçlar için alınmış, apostil damgalı sabıka kaydının sunulması gerekmektedir.

İspanya çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar, talep edilen çalışma izninin türüne göre değişiklik göstermektedir. İspanya çalışma izni işveren tarafından İspanya’da başvuru sürecinin başlatılması ile alınabilmektedir.

İspanya’da Çalışmak için Alınabilecek Vizeler Hangileridir?

İspanya’da çalışmak için alınabilecek vizeler; şirket içi transfer vizesi, İspanya’da 1 yıllık çalışma izni vizesi, İspanya sınır ötesi çalışma vizesi, İspanya’da şirket kuran girişimci vizesi, İspanya’da araştırma ve inovasyon vizesidir. İspanya çalışma vizeleri için alınan başvuru ücreti 60 Euro’dur.

İspanya şirket içi transfer vizesi, İspanya’da kurulmuş bir şirket veya şirketler grubu bünyesinde bir iş veya mesleki eğitim nedenleriyle İspanya’ya transfer olacak yabancı çalışanlar için verilmektedir. İspanya şirket içi transfer vizesi almak için; ticari faaliyetin varlığının kanıtlanabilmesi, çalışan kişinin üniversite mezunu olması veya en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olması ve İspanya’ya şirket içi transferi kanıtlayan belgelerin bulundurulması gerekmektedir.

İspanya’da belirli bir süre ve faaliyet için çalışmak isteyen kişilerin İspanya 1 yıllık süreli çalışma vizesi alması gerekmektedir. Süreli İspanya çalışma vizesi, sahiplerine İspanya’da 12 ay içerisinde en fazla 9 ay süre ile geçici veya mevsimlik faaliyetler için çalışma izni sağlamaktadır.

İspanya sınır ötesi çalışma izni, AB üyesi olmayan bir şirketin, çalışanını İspanya’da bulunan bir müşterisi veya yan kuruluşu için çalıştırması durumunda verilmektedir. Sınır ötesi çalışma izni 1 yıl süreyle geçerli olmakta ve 1 yıllığına yenilenebilmektedir. Sınır ötesi çalışma iznine başvurmak için, çalışanın ilgili şirkette en az 9 aydır çalışıyor olması gerekmektedir.

İspanya girişimci vizesi, İspanya’da ülke için ekonomik çıkar sağladığı düşünülen, yenilikçi bir faaliyet yürüten girişimciler için verilmektedir. İspanya girişimci vizesine başvuran kişinin, İspanya’da iş kurmak için gereken mesleki yetkinliğe sahip olması ve gerekli ekonomik yatırımın bulunduğuna kanıt sunması beklenmektedir.

İspanya’da Öğrenci Olarak Çalışmak için Öğrenci Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İspanya’da öğrenim gören, uzun süreli İspanya ulusal öğrenci vizesine sahip olan yabancı öğrencilerin İspanya’da bulundukları süre içerisinde, bir işte yarı zamanlı veya geçici pozisyonda çalışma hakları bulunmaktadır. İspanya öğrenci vizesi çalışma izni, haftada en az 10 ve en fazla 20 saat çalışmak koşulu ile, öğrenci vizesinin bitiş tarihine kadar geçerli olmaktadır.

İspanya’da öğrenci çalışma izni almak için, başvuru sahibi öğrenci ve işveren arasında, öğrencinin eğitim vizesi süresini aşmamak şartı ile bir iş sözleşmesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Öğrencinin İspanya’da çalışmaya başlayabilmesi için, işveren tarafından İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan öğrenci adına çalışma izni alınması gerekmektedir.

İspanya’da bulunan bir üniversiteye, Erasmus değişim programı kapsamında kayıt olan, İspanya Erasmus vizesi sahibi öğrencilerin, eğitim süreleri içinde haftada 20 saati aşmayacak şekilde bir işte çalışabilmesi için İspanya Erasmus çalışma izni alması gerekmemektedir.

İspanya Dil Okulu Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İspanya’da bir dil okuluna kayıt yaptırarak eğitim alan, yabancı öğrencilerin İspanya’da yaşadıkları süre içinde yarı zamanlı bir işte çalışma hakları bulunmaktadır. İspanya dil okulu çalışma izni, haftada en az 10 ve en fazla 20 saat çalışmak koşulu ile, öğrencinin İspanya ulusal vizesinin bitiş tarihine kadar geçerli olmaktadır.

İspanya’da dil okulu çalışma izni almak için, öğrenci ve çalışacağı işyeri arasında, öğrencinin eğitim vizesi süresinden uzun olmamak koşuluyla bir iş sözleşmesinin imzalanması ve işverenin İspanya Dışişleri Bakanlığı’na, öğrenci adına çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir. İspanya Dışişleri Bakanlığı, çalışma izni başvurusunu onayladığı takdirde, İspanya dil okulu öğrencisi bir işte çalışmaya başlayabilmektedir.

İspanya Yüksek Lisans Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İspanya’da bulunan bir üniversitede yüksek lisans programına kayıtlı olan yabancı öğrencilerin İspanya’da yaşadıkları süre boyunca, haftada 20 saati aşmamak koşulu ile yarı zamanlı bir işte çalışma hakları bulunmaktadır.

İspanya’da yüksek lisans çalışma izni almak için, yüksek lisans öğrencisi ve işvereni arasında bir iş sözleşmesinin imzalanması ve işverenin İspanya Dışişleri Bakanlığı’na, yüksek lisans öğrencisi adına çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından çalışma izni başvurusunu onaylanan yüksek lisans öğrencileri, İspanya’da bir işte çalışmaya başlayabilmektedir. İspanya yüksek lisans sonrası çalışma izni kapsamında öğrencilere mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl boyunca iş arama ve çalışma izni hakkı tanınmaktadır.

İspanya’da Staj için Çalışma İzni Gerekir Mi?

İspanya’da eğitim alan ve uzun süreli İspanya öğrenci vizesine sahip olan öğrencilerin eğitim programına bağlı olarak staj yapması durumunda, çalışma izni alınması gerekmemektedir.

İspanya Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya’da yabancı bir kişinin çalışma izni alabilmesi için öncelikle İspanya’da bulunan bir işveren tarafından iş sözleşmesi hazırlanması ve İspanya Yabancı İşleri Dairesine çalışacak kişi adına geçici oturum ve işçi olarak çalışma ilk izin başvurusu yapılması gerekmektedir. Çalışma izni başvurusunun onaylanması halinde İspanya Yabancılar Ofisi tarafından düzenlenen geçici oturum ve işçi olarak çalışma ilk izni ve onaylı iş sözleşmesi, çalışan kişiye iletilmek üzere işverene teslim edilmektedir.

İspanya’daki işvereninden geçici oturum ve işçi olarak çalışma ilk izni ile onaylı iş sözleşmesini edinen kişilerin, gerekli belgeler ve İspanya D tipi vize için gerekli evraklarla birlikte kendi ülkelerinde bulunan İspanya dış temsilciliğine giderek, uzun dönemli D tipi çalışma ve oturum vizesi için başvuruda bulunması gerekmektedir. İspanya Büyükelçiliği, vize başvurusunun onaylanması durumunda başvuru sahibi ile irtibata geçmektedir ve vizenin şahsen büyükelçilikten teslim alınması gerekmektedir.

İspanya için Çalışma İzni Almak Ne Kadar Sürer?

İspanya’da çalışmak üzere, İspanya Büyükelçiliği’ne yapılan çalışma izni vizesi başvuruları ortalama iki hafta içerisinde sonuçlanmaktadır.

İspanya’da iş bulan bir yabancının yasal olarak çalışmaya başlaması için; iş sözleşmesinin imzalaması, işveren tarafından çalışma izni alması, çalışacak kişinin kendi ülkesinden İspanya D tipi vize alması ve taşındıktan sonra oturma izni başvurusu işlemlerini içeren sürecin tamamı 6 ile 8 ay arasında sürmektedir.

İspanya’da Çalışmak için Kabul Edilen Meslekler Nelerdir?

İspanya’da çalışmak isteyen kişiler için İspanyol makamlarının 2021 yılı itibariyle belirlediği aranan meslekler; iş danışmanı, uzman doktor, farmakoloji uzmanı, uzman mühendis, işletme personeli, çevirmen, ticari uçak pilotu, bilgisayar programcısı, turizm uzmanı, enerji uzmanı, yabancı dil öğretmeni, şef, çiftlik personeli, tamirci, pazarlama uzmanı ve yapı uzmanıdır.

İspanya’da Çalışma Şartları Nasıldır?

İspanya’daki çalışma şartları aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya’da asgari ücret aylık olarak 1.108 Euro’dur.
 • İspanya’da 2021 yılında ortalama net maaş tutarı aylık olarak 2.075 Euro’dur.
 • Gelir vergisi oranı %19 ile %45 arasında değişmektedir.
 • Çalışan kişinin doğum yapması durumunda en az 6 hafta doğum izni kullanma hakkı bulunmaktadır.
 • Çalışanlara yılda 30 gün olmak üzere ücretli izin verilmektedir.
 • Standart haftalık çalışma süresi bir yıl içerisinde ortalama 40 saati aşmamaktadır.
 • İspanya’da günlük çalışma saatleri sabah 10:00- 14:00 ve 16:00- 19:00 saatleri arasındadır.

Yerel iş bulma ofislerinde istihdam olanakları bulunan İspanya asgari ücret ile çalışılabilecek işler için internet üzerinden iş ilanları verilmektedir.

İspanya’da Nasıl İş Bulunur?

İspanya’da çalışmak isteyen kişiler için, İspanya kamu istihdam servisi, devlete ait iş bulma portalı Empleate, yerel işe alım büroları ve internet üzerinden verilen iş ilanları aracılığıyla iş bulmak mümkündür. İspanya kamu istihdam servisi, İspanya’da çalışmak isteyen yabancılar için açık pozisyonları yayınlamakta, eğitim kursları sağlamakta ve iş aramaya ilişkin öneriler vermektedir.

İspanya iş piyasasındaki açık pozisyonların yayınlandığı web siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Infojobs
 • European Language Jobs
 • Thelocal.es
 • Glassdoor
 • Expatica
 • The Guardian
 • ThinkSpain
 • Xpatjobs
 • Graduateland
 • Indeed

İspanya’da iş başvurusunda bulunmak için, başvuru sahibinin özgeçmişini ve ön yazısını İspanyol iş piyasasına uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. İspanya’da İngilizce konuşan bir pozisyon için başvuruda bulunmadıkça veya iş ilanı aksini belirtmedikçe, iş başvurusunun İspanyolca yapılması gerekmektedir. Çoğu durumda, İspanya iş ilanları başvuru sürecinin detaylarını ve dikkat edilmesi gerekenleri belirtmektedir.

İspanya’da Kaçak Çalışmanın Cezası Nedir?

İspanya’da çalışma izni olmadan çalışan bir kişinin tespit edilmesi durumunda, işverenin ödemesi gereken ceza tutarı 3.126 Euro ile 10.000 Euro arasında değişmekte, kaçak olarak çalışan kişinin ödemesi gereken ceza ise her vaka için ayrı olarak hesaplanmaktadır.

İspanya’da çalışma izni bulunmayan ve sosyal sigorta sistemine kayıtlı olmayan işçileri çalıştıran işverenlerin, istihdam programları kapsamında aldıkları fonlar iptal edilmektedir ve yeniden fon alma hakları iki yıl süreyle ertelenmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: