İspanya Mimarisi

İspanya Mimarisi Nasıldır, İspanya'nın Ünlü Mimari Eserleri Nelerdir?

İspanya, ünlü mimari yapıları ve ünlü mimarları ile diğer Avrupa ülkelerine göre, tarihsel mimari konsepte sahiptir. İspanya mimari yapısı, tarihi boyunca birçok mimari akımdan etkilenmiş ve tarih öncesi mimari yapılarının bir kısmı günümüze ulaşmıştır. İspanya mimari yapıları Roma mimarisi, Romanesk mimarisi, Endülüs mimarisi, Gotik mimari, Rönesans Barok, Rokoko mimarisi ve Neoklasik mimari gibi birçok mimari yapıyı içinde bulundurmaktadır.

19. yüzyılda modernizm akımının merkezi olan İspanya mimarisi, 20. yüzyılın ortalarında çağdaş mimarinin etkilerini taşımış ve 21. yüzyılda kaliteli ve estetik mimari yapılara sahip bir ülke olmuştur.

İspanya mimarisini görmek amacıyla İspanya’ya gitmek isteyenler, İspanya vize istiyor mu sorusunu sormaktadır. İspanya’yı gezmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının turist vizesi alması gerekmektedir.

İspanya Mimari Tarihi

İspanya mimarisinin ayrıldığı dönemler aşağıda listelenmiştir.

 • Tarih öncesi çağlarda İspanyol mimarisi
 • İspanya’da Roma mimarisi
 • İspanya Ön Romanesk mimarisi
 • İspanya Endülüs mimarisi
 • İspanya Romanesk mimarisi
 • İspanya Gotik mimarisi
 • İspanya Mudéjar mimarisi
 • İspanya Rönesans mimarisi
 • İspanya Barok mimarisi
 • İspanya Rokoko mimarisi
 • İspanya Neoklasik mimari
 • 19. yüzyıl İspanyol mimarisi
 • 20. yüzyıl İspanyol mimarisi
 • 21. yüzyıl İspanyol mimarisi

Tarih Öncesi Çağlarda İspanya Mimarisi

Tarih öncesinden İspanya mimarisinden çok az mimari eser kalmıştır. Dolmenler, M. Ö. 2500 yıllarına ait olduğu düşünülen megalitik mezarlardır. Genellikle biri yatay iki direk üzerine oturtulmuş üç devasa taş parçasından inşa edilen bu parçalar, daha sonra toprakla kaplı toplu bir mezar odasının girişini oluşturumaktadır. Antequera yakınlarındaki Dolmen de Menga, İber yarımadası’nda keşfedilen en güzel örnektir.

M. Ö. 1900 yıllarına ait Tunç Çağı mezarları, Los Millares’in duvarlı yerleşiminin kalıntılarının hemen dışında, Sierra de Gádor’un (Almería) eteklerinde bulunmuştur. Duvarların içinde, basit, yuvarlak konut grupları ve bakır eritme için kullanılan büyük bir bina olduğuna dair kanıtlar vardır. Fenikeliler M. Ö. 1100 yıllarına ait olduğu düşünülen mimari anıttır. Fenikeliler tarafından kullanılan ve daha sonra Romalılar tarafından bir tür fabrika olana kullanılan mimari eserdir.

Tarih öncesi çağlardan kalan İspanya mimari eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Dolmenler
 • Tunç Çağı mezarları
 • Fenikelilere ait anıtlar

İspanya’da Roma Mimarisi

Roma mimarisi, Roma’nın M. Ö. 218’deki fethi ile başlamıştır. Taşradaki kentleşme gelişim göstererek büyük şehirlere dönüştürülmüştür.

İspanya’da Roma mimari eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • Merida amfitiyatrosu
 • Sagunto amfitiyatrosu
 • Cadiz amfitiyatrosu
 • Cartagena amfitiyatrosu
 • Tarraco amfitiyatrosu
 • Italica amfitiyatrosu
 • Toledo amfitiyatrosu
 • Barcelona tapınağı
 • Cardoba tapınağı
 • Vip tapınağı
 • Alçaltacak tapınağı

İspanya’da Ön Romanesk Mimarisi

Ön Romanesk mimari, İber Yarımadası’nın Romanesk öncesi sanatı ve mimarisi olarak bilinmektedir. Klasik Çağdan sonra ve Romanesk sanat ve mimariden önce İspanya ve Portekiz sanatını ifade etmektedir. Vizigotların 711 yılına ait sanatı olan Vizigot sanatı, genellikle sanat tarihçileri tarafından Germen bağlantılarını ve kökenlerini vurgulamak için Göç Dönemi sanatı olarak sınıflandırılmaktadır.

İspanya Ön Romanesk dönemine ait en önemli mimari eser Santa Maria del Naranco Kilisesi’dir.

İspanya’da Endülüs Mimarisi

Romalıların ve Vizigotların ayrılmasından sonra Müslümanlar Endülüs’ü almıştır. Müslümanlar Endülüs’ü aldıktan sonra su kemerleri, hamamlar, alcázares (saraylar) ve alcazabas (kaleler) yapılarak İspanya’daki Endülüs’te, islami mimari eserleri yapılmıştır. Halifelik öncesi dönemde Endülüs mimarisinin gerçek ihtişamı Kordova Halifeliği döneminde ortaya çıkmıştır.

Endülüs mimarisinin en ayırt edici özelliği olan kemer, hem dekoratif çok katlı kemerde hem de at nalı kemerinde zirveye ulaşmıştır.

İspanya’da Endülüs dönemine ait eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Puerta del Perdón Kilisesi
 • Mihrab
 • Cordoba Ulu Camii
 • Alhambra at Granada Sarayı
 • Salón de Embajadores

İspanya’da Romanesk Mimari

İspanya’daki Romanesk mimari, hem İber yarımadası dışındaki mimari tarzlardan hem de yarımadanın içinden gelen geleneksel mimari kalıplardan kendine özgü etkileri olan Romanesk mimariyi yansıtan mimari tarzdır. Romanesk mimarisi, 10. yüzyılın sonlarından 13. yüzyıla kadar süren ve Avrupa’da gelişip, yayılan mimari tarzdır. Romanesk’in en yaygın ve görkemli mimari eserlerine, kiliselerde ve kiliseyle ilgili binalarda rastlanmaktadır.

İspanya Roma mimarisine ait eserler aşağıda listelenmiştir.

 • San Martin de Fromista
 • San Isidoro Bazilikası
 • Tahıllar Aziz Kilisesi
 • Micaelis Kilisesi
 • San Cornelio Kilisesi
 • San Cipriano’nun Kilisesi
 • Santa Maria de Valbuena Manastırı
 • La Antigua kilisesi’nin Romanesk Kulesi
 • Santa Maria la Real de Las Huelgas Manastırı
 • San Petro Kilisesi
 • Santiago de Compostela Katedrali’ndeki Puertas de las Platerías
 • Sant Pere de Rodes Katedrali
 • Tours Saint Martin Kilisesi
 • Tarraco Amfitiyateosu
 • Girona Katedrali

İspanya’da Gotik Mimari

İspanya Gotik mimari, Gotik üslubun 12. yüzyılda Orta Avrupa etkisinin bir sonucu olarak İspanya’da başlamıştır. Gotik tarz , tüm etkisini 13. yüzyılda St. James Yolu hac yolu zamanında göstermiştir. İspanya’daki Gotik katedrallerden bazıları, Alman ve Fransız Gotikleriyle aynı zamanda inşa edilmiştir.

İspanya’daki Gotik mimari dönemine ait eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Sevilla Katedrali
 • Kurtarıcı Katedrali
 • Burgos Katedrali
 • Santes Creus Manastırı
 • Santa Maria del Mar Kilisesi
 • Pedrables Manastırı
 • Palma Katedrali
 • San Juan de los Reyes Manastırı
 • Valencia Katedrali

İspanya’da Mudéjar Mimari

Yahudi, Müslüman ve Hristiyan kültürlerinden kaynaklanan Mudejar tarzı, İber Yarımadası’nda 12. yüzyılda mimari bir tarz olarak ortaya çıkmıştır. Ana malzeme olarak tuğla kullanımı ile öne çıkmaktadır. Mudejar, yeni şekillerin veya yapıların yaratılmasını değil, Batı stillerini Müslüman etkileriyle yeniden yorumlamayı içermektedir. Mudejar sanatının merkezleri Aragon, Sahagún, Toro, Cuéllar, Arévalo ve Madrigal de Las Altas Torres gibi diğer şehirlerde bulunmaktadır. Mudejar, yeni başlayan Gotik üslup ile daha önce geç Romanesk ile iç içe geçmiş olan Müslüman etkileri arasında bir kaynaşmaya yol açarak yeni bir özellik kazandırmaktadır. Sırlı seramik ve kırmızı tuğlalarla süslenmiş geniş yüzeylere sahip kare kulelerdir.

İspanya Mudejar dönemine ait eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Katedral Kulesi
 • La Merced Kilisesi Kulesi
 • San Martín Kulesi
 • San Pedro Kilisesi Kulesi
 • El Salvador Kilise Kulesi

İspanya’da Rönesans Mimarisi

İspanyol Rönesans mimarisi, 15. yüzyılın son yıllarının ana tarzı olmuştur. Rönesans, Rönesans mimarisi önce Floransa’da, sonra Roma’da ve İtalyan Yarımadası’nın diğer bölgelerinde gelişmiştir. İspanya’da Rönesans etkisi Gotik üsluptaki formlara aşılanmaya başlamıştır. Rönesans üslubu esas olarak yerel mimarlar tarafından yayılmaya başlamıştır. Yıllar geçtikçe Gotik etki tamamen ortadan kalmış ve Ortodoks Klasisizm etkisi yüksek seviyelere ulaşmıştır.

İspanya’da Rönesans mimarisine ait eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Escorial
 • Teksas Üniversitesi
 • Salamanca Üniversitesi
 • Salamanca Katedrali
 • Monterrey Sarayı
 • Başpiskopos Fonseca Koleji
 • San Esteban Manastırı
 • Guzmanes Sarayı
 • Kutsal Haç Hastanesi
 • Tavera Hastanesi
 • Real Hastanesi
 • V. Charles Sarayı
 • Granada Katedrali
 • Jaén Katedrali
 • Baeza Katedrali
 • Vazquez de Molina Meydanı
 • Belediye binası
 • Valencia Üniversitesi

İspanya’da Barok Mimari

Rönesans’tan sonra Barok, İtalya’da Katolik Kilisesi’nin gücünü sergilemek için tasarlanmış yeni bir sanatsal ve mimari tarz olarak ortaya çıkmıştır. En belirleyici özelliği süslemelerin çokluğudur. Barok ifadeler, 17. yüzyılın başlarında İtalya’da başlamış ve hızla Avrupa’ya yayılmıştır. Barok mimarisi İspanya’da 17.yüzyılın ortaları ile 18. yüzyıl arasında gelişmiştir. Barok tarzı, o zamanın tüm İspanyol imparatorluğu boyunca yeni yapılar ve kentsel planlama için kılavuz ve referans olmuştur. İspanya’daki Barok, Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla önemli varyasyonlarla bölgesel bir tarz olarak gelişmiştir. İspanya’da Barok mimari yapılarında tuğla kullanılmış ve pencere çerçeveleme gibi süs eşyaları ve ana girişlerin cepheleri gibi kilit unsurlar için taş gibi daha iyi malzemeler ayrılmıştır. İspanya’da, Avrupa’nın diğer bölgelerinde Barok döneminde yaygın olarak kullanılan mermer ve bronz gibi asil malzemeler sınırlı kullanılmıştır. Cephe ve sunak, İspanyol Barok mimarisinin temsili unsurlarıdır. İspanyol Barok mimarisi, belli bir sadelik ve titizlikten, özellikle cephelerde giderek daha ayrıntılı olan biçimlere dönüşmüştür.

İspanya’da Barok mimari eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • Madrid Kraliyet Sarayı
 • St. Mary Magdalene Kilisesi
 • San Gines Kilisesi
 • Girona Kilisesi
 • Granada Katedrali
 • Santa Catalina Kilisesi ve Kulesi
 • Belediye Binası
 • San Telmo Sarayı
 • Sant Jeroni Kilisesi
 • İbiza Katedrali
 • Cadiz Katedrali
 • Virreina Sarayı
 • Kurtarıcı Collegiate Kilisesi
 • Tavira Kulesi
 • Başpiskopos Sarayı
 • San Francisco Sarayı
 • Venerable Hastanesi
 • Virgin of the Helpless Bazalikası

İspanya’da Rokoko Mimari

Rokoko mimarisi, Paris’te 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Mimaride iç mekan tasarım odaklı ilk mimari tarz olmuştur. Rokoko dönemi, Barok mimarinin son dönemine denk gelmiş ve daha çok iç dekorasyona odaklanmıştır. 18. yüzyılda İspanyol Barok tarzı gelmiştir. Heykel, resim ve oyma mimariyle harmanlanmıştır. Klasik köklere sahip akantus yaprağı olarak bolca süs motifleri kullanılan Barok, 1730’lu yıllarda Fransız Rokoko’sunun etkisiyle gelişmeye başlamıştır.

İspanya’da Rokoko mimarisi dönemine ait eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Valensiya’daki Dos Aguas Markiz Sarayı
 • Madrid Kraliyet Sarayı’ndaki Gasparini Salonu
 • Aranjuez Kraliyet Sarayı’nda Porselen Dolap salonu
 • San Ildefonso’daki San Idelfonso Çiftliği Kraliyet Koleji
 • La Iglesuela del Cid’deki La Purificación Kilisesi

İspanya’da Neoklasik Mimari

İspanya’da Neoklasik mimarinin yükselişi, aydınlanma olarak bilinen dönemin yükselişine eşlik etmiştir. Aydınlanma döneminde ortaya çıkan Burjuva sınıfının desteklediği çok yönlü hareket, İspanya aristokrasisinin anlamsız yaşam tarzlarından kaçınmıştır. Mimari alanda, Neoklasik mimari İspanya’nın aristokrat yüksek ve kudretli favorisi olan abartılı Barok mimarisini ortadan kaldırmıştır. Neoklasik mimarlar simetri, sadelik ve işlevsellik lehine gereksiz şeyleri ortadan kaldırmıştır. Neoklasik mimaride temiz ve temel çizgiler, dramatik eğrilerin yerini almıştır.

İspanya’da Neoklasik mimari eserleri aşağıda listenmiştir.

 • Cibeles Çeşmesi
 • Neptuno Çeşmesi
 • Prado Müzesi
 • San Fernando Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi
 • Kraliyet Tiyatrosu
 • Milli Kütüphane
 • Madrid Menkul Kıymetler Borsası Sarayı
 • Cortes Sarayı

19. Yüzyılda İspanyol Mimarisi

19. yüzyılın ikinci yarısında Revivalism mimarisi, Avrupa’da yayılmaya başlamıştır. Mimarlar, tüm kullanım alanları için uygun olacak şekilde, tarihsel tarzları denemeye başlamıştır. Neoklasizm, Neo-Bizans, Neo-Gotik, Neo- Rönesans ve Neo-Barok gibi tarihi üsluplar yeniden kullanılmaya başlayarak değişiklik göstermiştir. Tarihsel akımların, eski stillerinin karışımı ile yapılmış, 19. yüzyıl mimari tarz yeni stile, Eklektizm akımına yol açmıştır. 19. yüzyıl İspanya mimarisi, Neo-Mudejar mimari üslubu ile yeniden canlanmıştır.

İspanya’da 19. yüzyıl mimari eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • Güzel Sanatlar Çemberi
 • River Plate Bankası
 • St. Peter Kilisesi
 • Retiro Kristal Sarayı
 • Üç Ejderha Kalesi

20. Yüzyılda İspanyol Mimarisi

İspanya mimarisi, 19. yüzyıl sonlarında tarihi sınırların ötesine geçmesiyle Modernizm akımının kaynağı haline gelmiştir. 20. yüzyılda İspanya mimari Modernizm, geçmiş stillerden kopmuştur. Art Nouveau ve Jugendstil akımlarından ilham alarak organik formlar kullanılmıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, çağdaş mimari çalışmalar ortaya çıkmıştır.

İspanya’da 20. yüzyıl mimari eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • Santiago Calatrava
 • Sagrada Familia
 • Park Güell
 • Casa Mila
 • Sant Pau Hastanesi
 • Aziz Paul Katedrali
 • Pere Mata Enstitüsü
 • Josep Antoni Coderch
 • Barcelona Köşkü
 • Auditorio de Tenerife
 • Guggenheim Müzesi
 • Comunicaciones Sarayı
 • Banco del Río de la Plata
 • Maudes Hastanesi
 • Galicia

21. Yüzyılda İspanyol Mimarisi

21. yüzyıl İspanya, uluslararası tasarım inovasyonu ve mükemmellik merkezi olarak bilinen ülke haline gelmiştir. İspanya’nın belli bir mimari tarzı olmamasına rağmen dünyanın diğer ülkelerine kıyasla, kaliteli ve güzel mimarisi bulunmaktadır. 21. yüzyıl İspanya mimari eserlerinden Barajas Havalimanı, İngiliz Stirling Ödülünü kazanmıştır.

İspanya’da 21. yüzyıl mimari eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • Madrid Barajas Havalimanı
 • Santa Caterina Pazarı
 • Torre Agbar Kulesi
 • DHUB
 • Joan Olivier Kütüphanesi
 • Marqués de Riscal Otel
 • Guggenheim Muzesi Bilbao
 • Torre de Cristal
 • Oscar Niemeyer Uluslararası Kültür Merkezi

İspanya mimari eserleri, dönemsel akımların esintilerini barındırmaktadır. 21. yüzyılda inşa edilen mimari eserleri de eski sanat akımlarından etkilenmiştir. İspanya ev fiyatları, tasarlanan evin tarzına, mimarına ve semtine göre değişiklik göstermektedir.

İspanya’daki En Ünlü Mimari Eserler Hangileridir?

İspanya’daki ünlü mimari eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Sagrada Familia Bazilikası
 • İsa’nın Kutsal Kalbi Tapınağı
 • Casa Mila
 • Katalan Müzik Sarayı
 • Güell Sarayı
 • Casa Batllo
 • Santiago Bernabeu Stadyumu
 • Real Madrid Sarayı
 • Prado Ulusal Müzesi
 • Las Ventas Boğa Güreşi Meydanı
 • Debod Tapınağı
 • Estacion de Atocha
 • Alcazar de Segovia
 • Mezquita Katedrali de Cordoba
 • Catedral de Santiago de Compostela
 • Bellver Kalesi
 • Sevilla Katedrali
 • Bilbao Guggenheim Müzesi

İspanya mimarı eserler bakımından, eski yapılara, ünlü mimar ve mimari eserlerine sahip, zengin tarihi yapıları olan ülkelerdendir.

İspanya’daki Ünlü Mimarlık Ofisleri Hangileridir?

İspanya’daki ünlü mimarlık ofisleri aşağıda listelenmiştir.

 • A-cero
 • ARRIOLA&FIOL, arquitectes
 • Mansilla+Tuñón
 • Roldán+Berengué, arqts.

İspanya mimari yapıları ve mimarları ile ünlüdür. İspanya’da en çok tercih edilen meslek mimarlıktır ve İspanya mimar maaşı 1990 Euro’dur.

Ünlü İspanyol Mimarları Kimdir?

İspanya’nın ünlü mimarları aşağıda listelenmiştir.

 • Vicente Acero
 • Antonio López Aguado
 • José Manuel Aizpurúa
 • Jose María de Aizpurúa
 • Juan de Álava
 • Martín de Aldehuela
 • Martín de Andújar Cantos
 • Juan Bautista Antonelli
 • Claudio de Arciniega
 • Emilio Rodríguez Ayuso
 • Alberto Campo Baeza
 • Jerónimo Balbás
 • José Banús
 • Francisco Becerra
 • Francesc Berenguer i Mestres
 • Alonso Berruguete
 • Ricardo Bofill
 • Jaume Busquets
 • Bartolomé Bustamante
 • Santiago Calatrava
 • Félix Candela
 • Alonzo Cano
 • Antoni Bonet Castellana
 • Eloy Celaya
 • María Rosa Cervera
 • José Benito de Churriguera
 • Josep Torres Clavé
 • Josep Antoni Coderch
 • Simón de Colonia
 • Alonso de Covarrubias
 • Francisco de Cubas
 • Josep Domènech i Estapà
 • Lluís Domènech i Montaner
 • Enrique Egas
 • Casto Fernández-Shaw
 • Miguel Fisac
 • Damián Forment
 • Justo Gallego Martínez
 • Fernando García Mercadal
 • Luis de Garrido
 • Antoni Gaudí
 • Rodrigo Gil de Hontañón
 • Juan Gil de Hontañón
 • Bernardo Giner de los Ríos
 • Vicente Guallart
 • Juan Guas
 • Juan de Herrera
 • Francisco Herrera the Younger
 • Fernando Higueras
 • Andrés Jaque
 • Francisco Jareño
 • Josep Maria Jujol
 • Joaquín Labayen
 • Antonio Lamela
 • Julio Cano Lasso
 • Eufrasio López de Rojas
 • Pedro Machuca
 • César Manrique
 • Joan Margarit i Consarnau
 • Cèsar Martinell i Brunet
 • Enric Miralles
 • Rafael Moneo
 • Berenguer de Montagut
 • Carlos Morales Quintana
 • Adolfo Moran
 • Enrique Nieto
 • Joaquín Otamendi
 • Alberto Palacio
 • Antonio Palacios
 • Carme Pinós
 • Javier Gómez Pioz
 • Isidre Puig Boada
 • Josep Puig i Cadafalch
 • Salvador Valeri i Pupurull
 • Antonio María Repullés y Vargas
 • Diego de Riaño
 • Pedro de Ribera
 • Ventura Rodríguez
 • Francisco Javier Sáenz de Oiza
 • Enric Sagnier
 • Josep Lluís Sert
 • Diego Siloe
 • Alejandro de la Sota
 • Luis Gutiérrez Soto
 • Tioda
 • Juan Bautista de Toledo
 • Manuel Tolsá
 • Diego Tome
 • Narciso Tomé
 • Eduardo Torroja
 • Andrés de Vandelvira
 • Lorenzo Vázquez de Segovia
 • Luis de Vega
 • Isidro González Velázquez
 • Juan Bautista Villalpando
 • Juan de Villanueva
 • Alejandro Zaera
 • Secundino Zuazo

İspanya’nın ünlü mimarı Antoni Gaud, Barselona’nın en ünlü mimari eserlerinin yaratıcısıdır.

Antoni Gaudí Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Bakır ustasının oğlu olan Antoni Gaudí, 25 Haziran 1852’de Reus kentinde doğmuştur. Mimarlık eğitimi alan Gaudi İspanya’da,1878 tarihinde eğitimini tamamlamıştır. Art Nouveau akımının İspanyol öncüsü olan İspanyol mimar Gaudi, ilk önemli eseri Barselona’daki Casa Vicens adlı yazlık evdir. Diğer önemli eserleri, Eusebi Güell adlı eseri, yılın binası ödülünü kazanan Celvet Evi, Bellesgurad Villası, Battlo Evi, Teresano Koleji ve La Pedrera adıyla bilinen Casa Milà binası gelmektedir. Sagrada Familia’yı inşa eden İspanyol mimar kimdir

İspanyol mimar Gaudí, 7 Haziran 1926 tarihinde, bitmek üzere olan en ünlü eseri La Sagrada Familia’nın Sant Felip Neri kilisesi manzarasından bakmak için yürürken Gaudí’ye tramvay çarpmıştır. İlk yardımı zamanında alamayan ünlü mimar 10 Haziran 1926 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Barcelona’nın ünlü mimari eseri Sagrada Famillia, yapımı hala devam eden, 2026- 2028 yılları arasında bitmesi tahmin edilen kilise Antoni Gaudí’nın en ünlü mimari eseridir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: