İspanya Kültürü

İspanya'nın Kültürü ve Gelenekleri Nelerdir?

İspanya kültürü ve gelenekleri, İspanya halkının din, sanat, edebiyat, yemek, dans, müzik, giyim ve spor alanlarında davranışlarını ve alışkanlıklarını içeren kültürün adıdır. İspanya halkının kültürü, İspanya tarihi boyunca İspanya’ya yapılan işgaller, göçler ve İspanya’nın komşu ülkeler ile olan etkileşimi sonucu gelişmiştir.

İspanyolların yaşam tarzını yansıtan kültürleri aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya’nın dini kültürü
 • İspanya’nın edebiyat ve sanat kültürü
 • İspanya’nın yemek kültürü
 • İspanya’nın halk dansı kültürü
 • İspanya’nın giyim kültürü
 • İspanya’nın spor kültürü
 • İspanya’nın müzik kültürü
 • İspanya’nın eğlence kültürü
 • İspanya’nın düğün kültürü

İspanya’nın Dini Kültürü Nasıldır?

2019 verilerine göre İspanya halkının %68’i katolik Hristiyan, %25’i dinsiz, %3’ü ise diğer dinlere mensuptur. Papalık ve İspanyol hükümeti arasında yapılan bir anlaşma sebebiyle Katolik kilisesi hükümet tarafından desteklenmektedir.

İspanya halkının büyük çoğunluğu Katolik mezhebine mensup Hristiyanlardan oluştuğu için dini kutlamalar Katolik geleneklerine yapılmaktadır. İspanyolların günlük hayatlarında da Katolik öğretileri etkilidir. İspanya’da dini günlerde yapılan etkinlikler genel olarak kilise ayinleri ve geçit törenleridir. İspanya’da düzenlenen festivallerin çoğu dini kökenli olduğu için festivaller de dini törenler arasında sayılmaktadır.

İspanya’nın Mitolojik Kültürü Nasıldır?

İspanyol mitolojisi Hıristiyanlık öncesi dönemde İber yarımadasında inanılan bir kutsal inanış kültürüdür. İspanyol mitolojisi İber yarımadasına göç eden etnik grupların inançları çerçevesinde gelişmiştir. İspanyol mitolojisinde Yunan, Roma, Kelt, Kartaca, Galiçya ve Avusturya mitolojilerinin etkileri görülmektedir.

İspanya mitolojisinde öne çıkan dört ana figür vardır. İspanyol mitolojisinde yer alan Nuberu figürü bulut ve fırtına tanrısıdır. Avusturya ya da Fenike kökenli bir tanrı olduğuna inanılır. Olyndicus figürü ise Roma’ya karşı savaşan bir savaş komutanıdır. İspanyol mitolojisindeki ünvanı Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir peygamber olduğu yönündedir. Olyndicu’un Tanrı tarafından kendisine verilen sihirli gümüş bir mızrağı vardır. Düşmanlarıyla savaşırken sihirli gümüş mızrağı kullanır. İspanyol mitolojisinde yer alan Düende figürü çok çeşitli türü olan bir varlıktır. Mitolojide yaramaz ruh olarak tanımlanır. Düende sözcüğünün kelime anlamı daralmadır. Düende sözcüğünün anlamı ve İspanyol mitolojisindeki ünvanından yola çıkılarak kötü huylu ve iyi huylu cin ya da peri benzeri varlıklar olduğu söylenebilir. Düende varlığının birçok farklı türü vardır.

İspanyol mitolojisinde yer alan efsanelerde ön plana çıkan 13 Düende türü vardır. Anjanas, iyi huylu su ve bereket düendeleridir, Busgosos, çobanlara rehberlik eden düendelerdir. Apabardexu, dağ düendeleridir. Diaños, şekil değiştirebilen kötü huylu düendelerdir. Enanos, yer altında yaşayan ve değerli madenleri koruyan düendelerdir. Nomos, cüce benzeri varlıklardır. Nuberus, yağmur, kar ve dolu yağdırabilen düendelerdir. Tentirujus, iyi huylu çocukları kötü huylu çocuklara dönüştüren kötü huylu düendelerdir. Trasgos/ Trasgus, düendeler arasında en sevilmeyen düende türüdür. İnsaların evlerinde yaşar ve onları rahatsız ederler. Kötü huylu cinlerle benzer özelliklere sahiptirler. Trastolillu, ev düzenini bozan kötü huylu düendelerdir. Trentis, kötü şakalar yapan şakacı düendelerdir. Tronantes, şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü yapan düendelerdir. Ventolines, denizde gemicilere yardım eden düendelerdir.

İspanyol mitolojisinde yer alan Akelarre figürü ise cadıların Şabat günlerinde toplantı yaptıkları yer olarak tanımlanmaktadır. İspanyol mitolojisinde farklı mevsimler için denizde ve karada birçok farklı Akelarre mekanları mevcuttur.

İspanya Edebiyat ve Sanat Kültürü Nasıldır?

İspanya’da sanat antik çağlardan edebiyat ise orta çağdan beri gelişmektedir. İspanya’nın edebiyat kültürünün temelinde Kastilya lehçesinde yazılan edebi eserler yer almaktadır. İber yarımadasında Arap işgalinden sonra farklı lehçeler türemiştir. Türeyen lehçeler arasında Kastilya lehçesi İspanya’nın geneline yayılarak resmi dil haline gelmiştir. Orta çağda yazılan ilk İspanyol eserlerinin Arap harfleri kullanılarak Kastilya lehçesinde yazıldığı yapılan araştırmalarla saptanmıştır. İspanyol edebiyatında yazılan ilk eserler kahramanlık hikayeleri ve kahramanlık şiirleri olmuştur. 11. yüzyılda edebi eserlerin gelişmesiyle paralel olarak çeviri eserlerde de gelişme kaydedilmiştir.

İspanya’da öykü türü orta çağda popülerlik kazanmıştır. Orta çağın ardından İspanyol edebiyatı Altın Çağ adı verilen döneme girmiş ve günümüzde hala dünya edebiyatında popüler bir eser olan Don Kişot romanı bu dönemde yazılmıştır. İspanyol edebiyatının altın çağında tiyatro metinlerinde de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Altın Çağ İspanyol tiyatro metinlerinin sanatsal anlamda zirve yaptığı bir dönem olmuştur. 18- 19. yüzyıllar ve Çağdaş Dönem edebiyatı ise romantizm akımı çerçevesinde gelişmiştir. Çağdaş dönemde ortaya konan siyasi içerikli eserler İspanyol edebiyatında dikkat çekmektedir.

İspanya’da sanat antik çağlardan beri gelişmektedir. Özellikle Orta Çağ döneminde İspanya’da mimari ve boyama sanatları gelişmiştir. İspanya sanatı 15 ve 17. yüzyıllar arasında altın çağını yaşamıştır. İspanya’nın sanat alanında yaşadığı Altın Çağ döneminde barok ve natüralizm akımları gelişmiş ve ön plana çıkmıştır. Günümüzde ve yakın geçmişte İspanya’da sürrealist ve soyut akımlar öne çıkmıştır.

İspanya’nın en çok bilinen sanatçıları ve edebiyatçıları aşağıda listelenmiştir.

 • Miguel de Cervantes
 • Pablo Picasso
 • Salvador Dali
 • Francisco Goya
 • Diego Velazquez
 • Joan Miro
 • Federico Garcia Lorca
 • Nacho Vidal
 • George Santayana
 • Miguel de Unamuno
 • Jose Ortega y Gasset
 • Alfonso X of Castile
 • Lope de Vega
 • Antonio Machado
 • Solomon ibn Gabirol

İspanya Yemek Kültürü Nasıldır?

İspanya yemek kültürü birçok yönden Türk mutfağı ile benzerlik göstermektedir. Akdenize kıyısı olan İspanya’nın yemek kültürü Akdeniz kültürünü yansıtmaktadır. Yemeklerde bolca zeytinyağı kullanılmaktadır. İspanya yemek kültürü temel olarak zeytinyağlılar, deniz mahsülleri ve hamur işlerinden oluşmaktadır. İspanya yemek kültüründe süt ürünleri arasında peynir ön plana çıkmaktadır. İspanya’ya özgü 10 farklı peynir türü mevcuttur.

Günümüzde İspanya yemek kültüründe İspanya’da yaşamış ve hala yaşayan etnik grupların etkisi oldukça büyüktür. İspanya tarihi boyunca farklı etnik gruplara ev sahipliği yapmıştır. Farklı kültürlerin getirisi olarak İspanya mutfak kültüründe farklı yemek türleri ve lezzetleri mevcuttur.

İspanya içecek kültüründe ağırlıklı olarak alkollü içecekler, soğuk içecekler, kahve ve çay bulunmaktadır. Likör, şarap, soğuk kokteyller ve kahveler İspanya içecek kültüründe popüler içki türleridir.

İspanya’da Ne Yenir?

İspanya’nın en ünlü yemekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Gazpacho
 • Tapas
 • Tortilla
 • Paella
 • Jamon
 • Churros
 • Cabrales peyniri
 • Mahon peynir
 • Quesco blanca peyniri

İspanya Halk Dansı Kültürü Nasıldır?

İspanyol kültüründe birçok farklı halk dansı mevcuttur. İspanyol danslarının temelinde Kelt, Arap, Berberi ve Roma kültürleri yer almaktadır. Farklı kültürlerin harmanlanmasıyla oluşan İspanyol dans figürlerinin üzerinde İspanya’da yaşayan etnik grupların izlerini görmek mümkündür.

İspanya kültürünün en popüler halk dansı flamenkodur. Flamenko dansı İspanya’nın endülüs bölgesinde doğmuş ve tüm ülkeye yayılmıştır. Günümüzde flamenko dansı tüm dünyada bilinen en popüler İspanya dansıdır.

Ortaçağda İspanya’da yaşayan azınlık konumundaki Arap- Berberi Müslümanlar, çingeneler, İspanya Yahudileri ve İberik halkı arasında doğan Flamenko İspanya kültüründe geniş bir alana sahiptir. Flamenko dansının en önemli unsurları gitar ve şarkılardır. Flamenko, çingene kültürünü yansıtan besteler ve şarkılar eşliğinde edilen bir danstır. Çingeneler flamenko dansının kendi ruhlarını, acılarını ve mutluluklarını yansıttığını söyler.

İspanya kültüründe yer alan diğer danslar; Zarzuela, Jota, Sevillana, Fandango, Zambra, Bolero, Paso Doble, Muiñeira ve Sardana’dır. İspanyol dansları arasında Bolero, Fandango ve Jota, bir erkek ve bir kadının karşılıklı ettiği, Sardana ise toplu halde edilen bir danstır. Flamenko, solo bir dans türüdür. Endülüs bölgesinden çıkan ve Flamenko’nun bir türü olan Zambra ise Arap oryantal dansına daha yakındır. Zambra diğer İspanyol danslarından farklı olarak çıplak ayakla edilen bir danstır.

İspanya’da müzik ve dans ayrılmaz iki parçadır. Her dansın kendine özgü bir müzik kültürü vardır. İspanyol dans müziklerinde yaygın olarak kullanılan müzik aleti gitardır.

İspanya Giyim Kültürü Nasıldır?

İspanya yerel kıyafetleri İspanyol kültürünü yansıtan folklorik kıyafetlerdir. İspanyol giyim kültürü hem kadınlar hem de erkekler için oldukça renklidir.

İspanya Yerel Kıyafetleri
İspanya Yerel Kıyafetleri

İspanya’nın Geleneksel Kıyafetleri Nasıldır?

İspanyollar kıyafetlerinde canlı renkleri ağırlıklı olarak kullanırlar. Özellikle canlı kırmızı ve siyah geleneksel kıyafetlerde en çok kullanılan renkler arasındadır. Kadınlar için İspanyol geleneksel kıyafetleri genellikle elbise ve üzerine alınan püsküllü şaldan oluşur. İspanyol geleneksel kadın elbiselerinde fırfırlı yaka, katlı etek uçları ve balon kol oldukça yaygındır. Bölgelere göre etekler dar ya da geniş olabilmektedir. Geleneksel erkek kıyafetleri ise kısa dar pantolon, yakası fırfırlı veya düz gömlek üzerine kısa işlemeli ceketlerden oluşmaktadır.

İspanya Geleneksel Kıyafetleri
İspanya Geleneksel Kıyafetleri

İspanya Spor Kültürü Nasıldır?

İspanya spor kültüründe öne çıkan sporlar futbol, tenis, basketbol, hentbol, bisiklet, formula 1, padel, boğa güreşi ve su sporlarıdır. İspanya’nın özellikle futbol takımları arasında; FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla, Valencia FC ve Atletico Madrid, tenisçileri arasındansa; Rafel Nadal, David Ferrer, Àlex Corret, Juan Aguilera, Tommy Robredo, Emilio Sánchez, Fernando Verdasco dünya çapında popüler spor kulüpleri ve sporculardır. İspanya’nın en bilinen basketbol takımları; FC Barcelona Bàsquet, Real Madrid Baloncesto ve Joventut Badalona, en bilinen hentbol takımları ise; FC Barcelona Handbol, BM Ciudad Real ve Portland San Antonio’dur. Bisiklet yarışları, ve boğa güreşleri her yıl geleneksel olarak turnuvaları düzenlenen spor etkinlikleridir.

Sporun İspanya Kültüründeki Yeri Nedir?

Spor etkinlikleri İspanya kültüründe oldukça önemlidir. Özellikle futbol ve tenis İspanya’nın dünya çapında ün yaptığı iki spor dalıdır. İspanya ligi ve İspanyol futbol takımlarının maçları sadece ispanyollar tarafından değil ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın birçok farklı milleti tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Son yıllarda İspanya hentbol, basketbol ve su sporları alanlarında dünya çapında başarılar elde etmiştir. İspanya geçmişten günümüze çok sayıda uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapmıştır. Sportif faaliyetlerin 2018 yılı verilerine göre ülke ekonomisine katkısı 39,1 milyon Euro olmuştur. Sportif faaliyetlerin İspanya ekonomisine katkısı GSYİH’nın %3,3’ünü oluşturmaktadır.

İspanya’da Yasaklanan Spor Hangisidir?

İspanya’da yasaklanan spor bokstur. İspanya’da boks sporu 1911 yılında İspanya Kralı XIII. Alfonso’nun izlediği bir orta siklet boks maçında Türk boksör Sabri Mahir’in İspanya orta siklet boks şampiyonunu 3. rauntta yenmesinin ardından yasaklanmıştır.

İspanya Bisiklet Turu Ne Zaman Düzenlenir?

İspanya bisiklet turu her yıl farklı tarihlerde düzenlenmektedir. Genel olarak yaz sonu ve sonbahar başlangıcı arasında düzenlenen ve yaklaşık 1 aylık bir süreyi kapsayan İspanya bisiklet turuna verilen ad İspanyolca Vuelta a Espana’dır. İspanya bisiklet turu 2019 yılında 24 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenmiştir. 2021 yılında ise 14 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenmiştir ve İspanyol Movistar takımı şampiyonada 2’nci olmuştur.

İspanya’da Grand Prix Ne Zaman Düzenlenir?

İspanya GP 15 Haziran 1913 tarihinden beri düzenlenmektedir. Formula 1 İspanya kökleri birincinci dünya savaşının öncelerine dayananan bir motor yarışı etkinliğidir. Formula 1 yarışı ilk çıktığında bir otomobil üretim yarışmasıydı. Sonraki yıllarda otomobil yarışları markaların motor yarışlarına evrilmiştir. Tarih boyunca İspanya’da yaşanan savaşlar sebebiyle 6 kere kesintiye uğrayan yarışlar 1986 yılından beri aralıksız düzenlenmektedir.

F1 İspanya Grand Prix 2021 yılında 9 Mayıs tarihinde düzenlenmiştir. İspanya Formula 1 yarışının tarihi yıllara göre farklılık göstermektedir ama genellikle Mayıs ayında düzenlenmektedir.

İspanya Müzik Kültürü Nasıldır?

İspanya müzikleri, birçok farklı milletin ve kültürün harmanlanmasıyla ortaya çıkmıştır. İspanya müzik kültürünün temelleri İber yarımadasına göç eden Roma, Antik Yunan, ve Germen milletlerinin müzik kültürüne dayanmaktadır. Ortaçağ boyunca İspanya’da Musevi müziği ve kilise müziği gelişmiştir. Müslüman Arapların İber yarımadasını feth etmesiyle birlikte bölgede gelişen Mozarabic adı verilen lehçelerde söylenen ilahiler kiliselerde gelişmeye devam etmiştir. Rönesans dönemi ve Barok dönem vokal ve solo performansların geliştiği dönem olarak anılmaktadır. Yakın geçmişte ve günümüzde ise İspanya müzik kültürü ağırlıklı olarak opera ve solo müzik performansları üzerinden gelişmiştir.

İspanyol müziklerinde kullanılan temel müzik aletleri gitar ve piyanodur. Özellikle dünyada oldukça popüler olan flamenko dansı için bestelenen solo gitar besteleri ve şarkılar İspanya müzik kültüründe geniş yer kaplamaktadır.

İspanya’da Eğlence Kültürü Nasıldır?

İspanya’nın eğlence kültürü geleneksel festivallere, dansa ve müziğe dayanmaktadır. Özellikle İspanya’da yaşayan Romen ve çingene halkları için eğlence renkli hayatlarını ve neşelerini yansıtan yaşam tarzı haline gelmiştir. Flamenko kültürü İspanya Romenleri arasında gelişmiş bir eğlence türüdür. Her yıl İspanya’da onlarca festival düzenlenmekte ve kutlamalar yapılmaktadır. Film, müzik, tiyatro, kültür sanat ve sadece eğlence amaçlı düzenlenen festivaller İspanya tarihinde oldukça önemlidir. Festivallerin yanı sıra İspanyolların günlük eğlenceleri ağırlıklı olarak canlı müzik ve solo dans şovlarıdır.

İspanya’da yaşam tarzı Avrupa ülkelerinden daha farklıdır. İspanya’nın Avrupa ülkelerinden ayrışmasındaki en büyük etmenler İspanya’nın iklimi ve İspanyolların tarihe olan bağlılıklarıdır. İspanya’da yaz ve bahar aylarında hava sıcaklıkları çok yüksek olduğu için İspanyolların günün en sıcak saatleri olan öğle ve ikindi vakitleri arasında dinlenme etkinlikleri vardır. İspanyollar bu etkinliğe fiesta demektedir. Fiesta İspanya kültüründe yer etmiş günlük aktivitelerin başında gelir. Gün içinde genellikle öğle yemeğinden sonra 12 ile 5 arasında ortalama 2 saat ile 5 saat arasında değişen fiesta zamanları mevcuttur.

İspanya’da Düğün Adetleri Nasıldır?

İspanya düğün adetleri diğer Avrupa ve Hristiyan topluluklarının düğün adetlerinden farklılıklar göstermektedir. İspanya’da gelinler düğün günü siyah gelinlik giyer ve yüzlerini dantel peçe ile kapatırlar. İspanyol düğünlerinde nedime ve sağdıçlar yoktur. İspanya’ya özgü bir gelenek olarak damat geline 13 altın para verir. 13 altın paranın bereket getireceğine inanılır. İspanyollara özgü bir diğer adet Sequidillas Manchegas dansı için konukların geline para vermesidir. Dans sırasında toplanan para ile gelin ve damat kendi evlerini kurararlar.

İspanya Halk Oyunları Hangileridir?

İspanya oyunları aşağıda listelenmiştir.

 • Loteria
 • Mar y tierra
 • Chiviri cuarta
 • Sardalya
 • El repollo
 • Veo veo
 • A pares y nones
 • Pato pato ganso

İspanya Milli Bayramları Nelerdir?

İspanya milli bayramları aşağıda listelenmiştir.

 • Milli bayram, 12 Ekim
 • Yeni yıl, 1 Ocak
 • Noel Bayramı, 25 Aralık
 • İşçi Bayramı, 1 Mayıs
 • Meryem Ana Yortusu, 15 Ağustos
 • Azizler Günü, 1 Kasım
 • Meryem Ana’nın Günahsızlığı Yortusu, 8 Aralık
 • İyi Cuma, 13 Nisan

İspanya Festivalleri ve Karnavalları Hangileridir?

İspanya festivalleri ve karnavalları aşağıda listelenmiştir.

 • Festes de la Merce
 • Dia de Sant Jordi
 • Almudena
 • Festa Major de Gracia
 • Grec Arts Festival
 • Boğa Güreşi Festivali
 • Festival de Sonar
 • Bahara Hoş Geldin Festivali
 • La Paloma
 • Festival de Otono
 • San Sebastian Jazz Festivali
 • Festival de Sant Joan
 • Aste Negosia
 • San Sebastian Film Festivali
 • Las Fallas
 • San Fermin
 • Pillar
 • Domates Festivali
 • La Tamborrada
 • San Sebastian Tiyatro Festivali

İspanya festivali adı tüm dünyada ün yapmış kültürel ve sanatsal festivallerdir. İspanya her yıl ülkede düzenlenen festivaller sebebiyle milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. İspanya eğlence kültürünün bir parçası olan farklı alanlardaki festivaller İspanyolların sanat, kültür ve eğlence anlayışlarını yansıtmaktadır. İspanya karnaval ve festivallerine katılmak için Kurban bayramı İspanya turları her yıl düzenlenmektedir.

İspanya festivalleri 2020 yılında Covid- 19 pandemisi sebebiyle iptal edilmiş ya da ertelenmiştir.

İspanya Boğa Güreşi Festivali İspanya’da Nasıl Kutlanır?

Boğa güreşi İspanya kültüründe oldukça önemli bir etkinliktir. İspanya boğa güreşi tarihi 6- 14 Temmuz’dur. Her yıl San Fermin Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşi etkinliği 12. yüzyıl ya da 18. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Gelenekselleşmiş boğa güreşi, bir matadorun elinde genellikle kırmızı ya da canlı renkli bir örtüyle arenadaki boğayı kızdırarak üzerine çekmesi şeklindedir. Boğa güreşi İspanya tarihinde kraliyet binicilik derneği üyeleri tarafından başlatılan at üstünde kılıçla boğa öldürme geleneğinin değişerek günümüze gelmiş halidir. Günümüzde festivallerde yapılan boğa güreşi etkinliğinin ortaya çıkışı, bir boğa öldürme gösterisi sırasında arenadaki boğanın atlı savaşçının atını devirecekken seyircilerin arasından bir kişinin arenaya inmesi ve şapkasıyla boğanın dikkatini başka yöne çekmesi ve bu durumun seyirciler tarafından çok beğenilerek alkışlanması sonucu gelenek haline gelmiş bir etkinliktir.

Domates Festivali İspanya’da Nasıl Kutlanır?

Domates festivalinin ana etkinliği Bunol kasabasının meydanında insanların yaklaşık 1 saat boyunca birbirine domates atarak eğlenmesidir. Bir saatlik süre boyunca birbirine domates atan katılımcılar baştan aşağı domatese bulanmaktadır. Her yıl Ağustos ayının son haftasında Çarşamba günü düzenlenen İspanya domates festivali 2017 yılında 30 Ağustos tarihinde yapılmıştır. İspanya domates festivali 2018 yılında 29 Ağustos Çarşamba günü kutlanmıştır.

Domates Festivali Ne Zaman Kutlanır?

İspanya’da domates festivali 1945 yılında ortaya çıkmış bir festivaldir. Her yıl Ağustos ayının son Çarşamba günü kutlanan festival Valensiya’nın Bunol kasabasında düzenlenmektedir.

İspanya Cadılar Bayramı Nasıl Kutlanır?

Cadılar bayramı Pagan inancından Hristiyanlık inancına geçmiş dini bir bayramdır. Cadılar bayramında çocuklar ve yetişkinler genellikle korku temalı farklı kostümler giyerler. Cadılar bayramında kostümlü çocuklar kapı kapı gezip şeker toplarlar. Cadılar bayramı kutlamaları günümüzde meydanlarda toplu halde yapılmaktadır.

İspanya’da cadılar bayramı her yıl 31 Ekim tarihinde farklı etkinlikler ve konserlerle kutlanmaktadır. İspanya’nın tüm şehirlerinde cadılar bayramı gününde özel etkinlikler düzenlenmektedir. Kostüm partileri, maskeli balolar, sokak eğlenceleri İspanya’da cadılar bayramında öne çıkan kutlama etkinlikleridir. Cadılar bayramında genellikle evlerin dışları balkabakları ve ışıklarla süslenmektedir.

İspanya Denince Akla Gelen Kültürel Özellikleri Nelerdir?

İspanya’nın kültürel özellikleri içinde en bilinenleri İspanyolların fiesta geleneği, boğa güreşi gelenekleri ve flamenko gelenekleridir. Özellikle flamenko ve fiesta İspanya’dan başka ülkelerde rastlanılamayacak, İspanyollara özgü geleneksel etkinliklerdir. İspanya’nın özellikleri arasında İspanya halkının sıcakkanlı insanları, festivalleri ve akdeniz mutfağının özelliklerini taşıyan yemekleri sayılabilir.

İspanya Neyi ile Ünlüdür?

İspanya ve İspanyollar dünya genelinde futbol, festival eğlenceleri, müzik ve dans aktiviteleri ile anılırlar. İspanya’nın dünyada bir numara olduğu alanlar; futbol, boğa güreşleri, festivaller ve İspanyol halkına özgü olan Flamenko’dur.

İspanya ve Türkiye Arasındaki Kültürel Benzerlikler Nelerdir?

İspanya ve Türkiye arasındaki kültürel benzerlikler aşağıda listelenmiştir.

 • Türkiye ve İspanya’nın yemek kültürü
 • Türk ve İspanyol halklarının sıcakkanlılığı

En Çok Bilinen İspanya Atasözleri Nelerdir?

İspanya kültüründ ene çok kullanılan atasözleri ve Türkçe anlamları aşağıda listelenmiştir.

 • El tiempo lo cura todo: Zaman her şeyin ilacıdır. Tüm üzüntüler zamanla geçer.
 • Si te caes siete veces, levántate ocho: Yedi kere düşerseniz, sekiz kere kalkın. Denemekten vazgeçme.
 • El que Mucho abarca poco aprieta: Çok şey kucaklayan bir arada tutamaz. Yapabileceğinden fazla iş almamalısın.
 • Cuando hay hambre, no hay mal pan: İnsan açken kötü ekmek yoktur. İnsan açken seçici olamaz.
 • El dinero llama al dinero: Para parayı çağırır.

İspanya’da Kültürel Tanıtımından Sorumlu Kuruluşlar Nelerdir?

İspanya’da kültür ve turizmden sorumlu kurum ve kuruluşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı: Turizm ve Ekonomi Genel Sekreterliği
 • Kültür Bakanlığı
 • 19 Otonom bölgeye ait Turizm Konseyleri
 • Turizm Sektör Konferansı
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: