İspanya Tarihi

İspanya Tarihine Genel Bir Bakış

İspanya antik çağlardan günümüze uzanan 35 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. İspanya tarihi boyunca İtalyan Savaşları, Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl savaşları gibi büyük önemli savaşlar, iç savaşlar, hastalık, kıtlık ve derin anlam ifade eden büyük olaylar yaşamıştır. İspanya’nın oluşumundaki süreçler ve günümüze kadar yaşadığı önemli tarihi olaylar alt başlıklarda incelenmiştir.

İspanyalılar Kimlerdir?

İspanyalılar M.Ö 4000 yıllarında Akdeniz kıyılarına yerleşmiş ve genel olarak ticaretle uğraşmış çok uluslu bir kavimdir. Antonio de Nebrija’ya göre İspanya adı İberce Batı dünyası şehri anlamına gelen Hispalis kelimesinden türemektedir. İspanya’nın bilinen en erken tarihi 35 bin yıl öncesine dayanmaktadır. İber Yarımadası’na yerleşen insanlar kuzey İspanya’da bulunan kabilelerle kültürel birliktelik sağlamış ve günümüze kadar soylarını devam ettirmişlerdir.

Tarih Öncesi Dönemde İspanya

İspanya’da Atapuerca mağarasında 1.4 milyon yıl öncesine ait insan yapımı aletler bulunmuştur. İspanya’nın bilinen en tarihi ise M.Ö. 35 bin yıl öncesinde İber Yarımadası’na yapılan göçlerdir. İber Yarımadası’nda neolitik çağ ve tunç çağına ait kalıntılar bulunmuştur. İspanya tarih öncesi dönemleri İberler, Fenikeliler ve Yunanlar gibi tarihte önemli yerleri olan kavimlere ev sahipliği yapmıştır.

İber Yarımadası’nın erken tarihi

İber Yarımadası’nın erken tarihi Roma İmparatorluğu fethinden önceki dönemi kapsamaktadır. Akdeniz kıyılarında yerleşen İberler, Keltler, Fenikeliler, Kartacalılar, Yunanlar ticaret ile uğraştılar. Roma İmparatorluğu İber Yarımadası’na geldikten sonra M.Ö. 181 yılında Keltiberyan Savaşları başlamış ve İspanya’daki Keltler Romalılara karşı savaşmıştır.

Roman İspanya (MÖ 2. yüzyıl - MS 5. yüzyıl)

İspanya M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından fethedilmiş ve aralıksız olarak 700 yıl Roma egemenliği altında yaşamıştır. Romalılarla oldukça güçlü bir mücadele veren İberler, Romalıların İberleri aristokrasiye kabul etmeleriyle yönetime dahil olmuşlardır. İberlerin yönetime dahil olmasıyla Roma İmparatorluğu İspanya’daki şehirleri geliştirerek İspanya’nın refah seviyesini arttırmıştır. Roma İmparatorluğu’nun uzun ve kesintisiz egemenliği İspanya kültürünün temeline büyük ölçüde etki etmiştir.

Gotik İspanya (5.-8. yüzyıllar)

İspanya’da Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda çöküşe geçtikten sonra yönetim Vizigotlara geçmiştir. İber Yarımadası müslümanlar tarafından fethedilmeden önce Vizigotlar İspanya’da yaklaşık 300 yıl hakimiyet kurmuşlardır. Tarım ve hayvancılığın baskın geldiği Vizigot Krallığı döneminde İspanya’da, kültürel açıdan fazla gelişme yaşanmamıştır. Vizigot döneminde İspanya’da kıtlıkla mücadele edilmiş ve yönetim gerekli yardımları uygulamada başarısız olmuştur.

İspanya’da Geçmişte Kurulmuş Olan İslam Devletinin Adı Nedir?

İspanya’da arap hakimiyeti yaşanan 711- 1492 yılları arasında hüküm sürmüş olan islam devletinin adı Endülüs’tür.

İspanya’da İslami Endülüs ve Hıristiyan Yeniden Fethi (8.-15. yüzyıllar)

711 yılında Tanca yöneticisi Tarık bin Ziyad ve ordusu İspanya’ya çıkartma yapmış ve Vizigot Kralı Roderic’i öldürerek İber Yarımadası’nı ele geçirmiştir. İspanya Emevi Devleti müslüman halkı etnik kökenlerine göre Muladi, Arap ve Berberiler olarak ayrılıyordu. İspanya’daki müslüman fethinden sonra aristokrasi sınıfından olan Vizigotlar müslüman olmaya başlamış ve önceki mevkilerinde kalmaya devam etmiştir. İspanya’da halk giderek müslüman olmaya başlamış ancak Hristiyan- Romalı gruplar varlıklarını sürdürmüştür. İspanya’da ortaçağda Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında sürekli mücadele yaşanmıştır. İspanya’da 1212 yılında Las Navas de Tolosa Savaşı olmuş ve Hristiyanlar savaşı kazanmıştır. İspanya’da 800 yıl süren müslüman etkisi Las Navas de Tolosa Savaşı’ndan sonra 1250 yılında yerini tekrar Hristiyanlığa bırakmaya başlamıştır.

İspanya’yı Kim Fethetti?

İspanya fethi, 711 yılında Tarık bin Ziyad tarafından gerçekleştirilmiştir.

İspanya Endülüs Emevi Devleti ve İspanya’da İslam Uygarlığının Etkileri Nelerdir?

Emeviler’in sanat, bilim, felsefe ve edebiyatta çok ileride olmaları nedeniyle İspanya da Endülüs Emevi Devleti döneminde dünyanın ilerisinde bir ülke olmuştur. Rönesans dönemi yaşanmadan önce İspanya Endülüs Emevi Devleti’nde ileri mimari teknikler Rönesans dönemine benzer yapıda seyretmiştir. İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’ne ait pek çok mimari yapı günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

İspanyol Dili ve Üniversiteler

İspanya’da şu an İspanyolca olarak bilinen Kastilya dili dahil 8 ayrı dil konuşulmuştur. 13. yüzyılda Katalanca ve Galiçyaca önemli edebi eserler verilmiş ancak Kastilya dili resmi belgelerde kullanılarak ve çevirilerde Latince yerine tercih edilerek ülkenin resmi dili haline gelmeye başlamıştır.

Kastilya dili kökeni Hint- Avrupa ailesine ait bir Romen dilidir. İspanya resmi dili dünya üzerinde 480 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Dünya üzerinde resmi dil olarak olarak İspanyolca kullanan yaklaşık 20 ülke bulunmaktadır.

İspanya’da üniversiteler dil gelişimiyle beraber 13. yüzyılda kurulmaya başlamıştır. İspanya üniversiteleri arasında en eski tarihe sahip olan Palencia Üniversitesi ve Salamanca Üniversitesi Avrupa’nın da en eski üniversitelerindendir.

Erken Modern İspanya

Erken modern İspanya İspanyol Altın Çağı olarak da bilinen dönemi de kapsayan 15.- 17. yüzyıllardır. Erken modern İspanya döneminde Katolik hanedanları birleşmiş, Kanarya Adaları fethedilmiş ve Yeni Dünya seferleri başlamıştır. Dünya ülkeleri arasında zengin bir konuma erişen İspanya’da sanat, edebiyat ve mimari alanında da büyük gelişmeler yaşanmıştır.

İspanya’da Katolik Hükümdarların Hanedan Birliği

İber Yarımadası’nda 15. yüzyıla gelindiğinde 3 tane büyük Hristiyan Krallığı önem teşkil etmiştir. Kuzeydoğudaki Aragon Krallığı ve merkez kuzeyde yer alan Kastilya Krallığı Portekiz ve Fransa gibi ülkelerle müttefik olmuştur. Katolik Kastilya Kraliçesi İsabella ve Katolik Aragon Kralı Ferdinand’ın evlenmesi ve ülkenin tek çatı altında birleşmesi modern İspanya’nın temellerini hazırlamıştır.

Yeniden Fethin Sonuçlanması ile Yahudilerin ve Müslümanların Sınır Dışı Edilmesi

İspanya’da Granada ve Kanarya Adalarının fethedilmesinden sonra ülkedeki azınlıkların kovulmasıyla yeniden fetih başlamıştır. 1492 İspanya Yahudilerin din değiştirmeleri veya sürgün edilmeleri emrini vermiştir. Yahudilerin İspanya’dan sürgün edilmesinden yaklaşık 60 yıl sonra Müslümanlar da din değiştirmeye veya sürgüne zorlanmıştır.

Kanarya Adaları’nın Fethi, Kolomb Seferleri ve Afrika’nın Genişlemesi

Kanarya Adaları’nın fethi 1402- 1496 yıllarında soylu aileler ve Katolik Kraliyeti tarafından gerçekleşmiştir. Kanarya Adaları’ndaki yerli halkın nesli 1520 yılına gelindiğinde salgın hastalıklar, kölelik ve sürgün edilme gibi nedenlerden dolayı tükenmiştir.

Kristof Kolomb’un sefer yapmasına İsabella ve Ferdinand izin vermiştir. Coğrafi keşifler İspanya’ya refah ve zenginlik getirmiş ve İspanya’yı Avrupa’nın önde gelen devletlerinden biri haline gelmiştir.

İspanya coğrafi keşiflerin ardından Afrika’da Fas’tan Libya’ya kadar uzanan koloniler kurmuştur. Afrika’da yer alan iki ada günümüzde hala İspanya egemenliği altındadır.

Coğrafi Keşiflerin İspanya ve Portekiz’de Başlamasının Nedenleri Nedir?

Coğrafi keşiflerin İspanya ve Portekiz’de başlamasının nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya ve Portekiz’in karayolu ile ticaret yapmasının zor olması
 • İspanya ve Portekiz hükümdarlarının coğrafi keşifler için maddi imkan sağlayabilmeleri
 • İspanya ve Portekiz’in coğrafi konum olarak Baharat Yolu’ndan uzak olmaları
 • İspanya ve Portekiz’in denizcilikte gelişmiş olması ve başarılı denizcilere sahip olması
 • İpek Yolu ve Baharat Yolu’nun başka devletlerin kontrolünde olması
İspanya Kolonileri Nelerdir?

İspanya kolonileri aşağıda listelenmiştir.

 • Meksika
 • Guatemala
 • El Salvador
 • Nikaragua
 • Kosta Rika
 • Honduras
 • Panama
 • Kolombiya
 • Venezuela
 • Peru
 • Ekvador
 • Arjantin
 • Şili
 • Paraguay
 • Filipinler
 • Batı Hindistan

İspanyol İmparatorluğu

İspanya Kanarya Adaları’nı ele geçirdikten sonra Avrupa’da önemli bir keşif ve koloni imparatorluğu haline gelmiştir. Amerika ve Filipinler’de kontrolü ele geçiren İspanya, Güneydoğu Asya’da müslümanlara karşı savaşmışlardır. 1520lerde Meksika’daki gümüş madenlerinden elde edilen gümüşlerle İspanya’nın ekonomisi gittikçe canlanmıştır. Dünya tarihindeki ilk küresel imparatorluk olan İspanya İmparatorluğu 16. ve 17. yüzyıllarda altın çağını yaşamıştır. İspanya İmparatorluğu deneyimli donanmaları ile okyanuslarda hakimiyet sağlamış ve Avrupa’da savaş alanlarına hükmetmiştir.

Büyük Habsburglar Altında İspanyol Krallıkları (16. yüzyıl)

İspanya 1516- 1700 yılları arasında Habsburg Hanedanlığı tarafından yönetilmiş ve bu döneme Habsburg İspanyası adı verilmiştir. Özellikle 1. Charles ve 2. Philip dönemlerinde İspanya gücünün zirvesine ulaşmıştır. Habsburg döneminde İspanya 5 kıtada yer alan bölgeler üzerinde hakimiyet sağlamıştır. Osmanlı İspanya Savaşları neredeyse tamamen 16. yüzyılda gerçekleşmiştir.

Kutsal İmparator 1. Charles

İspanya’nın ilk Habsburg hükümdarı 1516 yılında 1. Charles olmuştur. 1. Charles dünya üzerinde farklı kıtalarda yer alan koloniler kurmuş ve bu sebeple İspanya’da fazla kalmamıştır. Pavia Muharebesi’nde Fransızları silah üstünlüklerine rağmen yenmeyi başarmıştır. 1556 yılında yönetimi oğlu 2. Philip’e bırakmıştır.

2. Philip ve Din Savaşları

2. Philip tahta geldikten sonra Hollanda üzerindeki hakimiyeti sağlamlaştırmak istemiştir. Hollanda üzerindeki yaptırımlar Protestan liderlerin ayaklanmasına yol açmıştır ve 80 yıl savaşlarının zemini oluşmuştur. Hollanda’nın savaşlarda üstün gelmesiyle İspanya ekonomik anlamda kayıplar yaşamıştır.

2. Philip döneminde savaşlardan oluşan kayıplar, hastalıklar, enflasyon, 1588 İspanya İngiltere savaşı ve gümüşe olan bağımlılık ülkeyi ekonomik krize götürmüştür. İngiltere İspanya Savaşı sırasında İspanya 10 milyon dukalık zarara uğramıştır. İspanya dini liderleri Yahudilerin ülkede barınmasına müsade etmeyerek bölgede huzursuzluk yaratmıştır.

İspanya’da Kültürel Altın Çağ (Siglo de Oro)

İspanya kültürel altın çağı edebiyat ve sanatta yaşanan gelişmeler neticesinde isim almış bir çağdır. İspanya’da kültürel altın çağ Habsburg Hanedanlığı’nın düşüşü ile siyasi gerileme yaşanırken başlamıştır. Dönemin ünlü Yunan ressamı El Greco İspanya’ya rönesans tarzını benimsetmiştir. Miguel de Cervantes, Don Kişot’u İspanya’nın kültürel altın çağında yazmıştır.

Küçük Habsburglar Altında İspanya’nın Düşüşü (17. yüzyıl)

16. yüzyıl Habsburglar döneminde İspanya büyük askeri başarılara imza atmıştır ancak ülke ekonomisi yönetiminde başarısız olmuştur. 2. Philip’in ölümünde sonra 30 Yıl Savaşları başlamıştır. 4. Philip dönemindeki başarısız siyasi politika Seksen Yıl Savaşları’nın tekerrür etmesine yol açmıştır. Otuz Yıl Savaşları sırasında Fransa İspanya’ya savaş açmış ve kazanmıştır. 1643 yılında İspanya’nın siyasi altın çağı kapanmıştır. 1700 yılında Habsburg Hanedanlığı tamamen sona ermiştir.

Bourbonlar Altında İspanya, 1715-1808

1700 yılında Habsburg Hanedanlığı’nın sona ermesiyle İspanya’nın doğrudan varisi olmamıştır. İspanya İmparatorluğu’na hükmetmek isteyen Avrupa ülkeleri arasında İspanya Veraset Savaşları başlamıştır. Fransa ve İspanya arasında süren uzun mücadelelerden sonra Utrecht Antlaşması ile 5. Philip İspanya’nın ilk Bourbon kralı olarak tanınmıştır. İspanya 5. Philip ile kültürel ve politik anlamda Fransa’nın takipçisi olmuştur. İspanya Bourbonlarının hakimiyeti 6. Ferdinand ve 3. Charles ile devam etmiştir ve bu dönemde İspanya’nın ekonomisi gelişmiştir. İspanya yakaladığı ekonomik gelişmelere rağmen siyasi alanda gerilemiştir.

İspanya Bağımsızlık Savaşı ve Amerikan Bağımsızlık Savaşları

İspanya Bourbonlar yönetiminde Fransa ile ittifak halinde olmuştur. Fransa ittifakına güvenerek İspanya kara savaşlarına ağırlık vermemiştir ve deniz donanmasını güçlendirmiştir. Fransız Devrimi ile Fransa’da Bourbonlar devri bitmiştir ve 1808 yılında Fransa İspanya’ya savaş ilan etmiş ve İspanya işgal edilmiştir. İspanyol orduları yenilgiye uğradıktan sonra dağlara çekilerek İspanya’daki Fransız askerlerine yeniden saldırı düzenlemişlerdir. İngiliz ve Portekizlilerin de yardımlarıyla İspanyol gerillalar mücadelede başarılı olmuşlardır. 1814 yılında İspanya Fransa’yı yenerek bağımsızlığını ilan etmiştir.

Amerika İspanya Savaşı 1808- 1826 yıllarında gerçekleşmiştir. İspanya Avrupa’dan hiçbir destek almamıştır. İngiltere Amerika’ya bağımsızlık savaşında destek olmuştur. İspanya Amerika’daki Küba ve Porto Riko dışındaki bütün topraklarını kaybetmiştir.

İspanya Restorasyonu (1874–1931)

İspanya Restorasyonu 29 Aralık 1874’te 1. İspanya Cumhuriyeti’nin sona ermesiyle başlamıştır. 14 Nisan 1931 yılında 2. İspanya Cumhuriyeti’nin ilanıyla İspanya Restorasyonu sona ermiştir.

12. Alfonso Saltanatı

İspanya’da 1874 askeri darbesi sonrası monarşi 12. Alfonso tarafından yeniden düzenlenmiş ve ayaklanmalar bastırılmıştır. Restorasyon döneminde iki hanedan partisi parlamenter bir sistem kurmuştur. 12. Alfonso’nun saltanatını oğlu 14. Alfonso devam ettirmiştir.

İspanya 1898 Felaketi

1868 yılında Küba’da yerli halk İspanya’ya karşı ayaklanmış ve İspanya bu ayaklanmayı bastırmıştır. 1895 yılında ayaklanmalar tekrar canlanmış ve 1989 yılında Amerika- İspanya Savaşı’nda mağlup olmuştur. İspanya Amerika ile Savaşı’nda Filipinler, Porto Riko ve Guam’ı kaybetmiştir. 1898 yılında İspanya kalan Pasifik Adaları’ndaki topraklarını da Almanya’ya satmıştır.

İspanya’da Restorasyon Sisteminin Krizi (1913–1931)

İspanya’da iki partili parlamenter sistem 13. Alfonsa’dan sonra çökmeye başlamıştır. İspanya 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalarak fiziksel kayıp vermemiştir ancak ekonomik kriz yaşamıştır. 1917 yılında İspanyol Sosyalist İşçiler Partisi genel grev çağrısında bulunmuştur. Hükümet işçilere karşı orduya güçlerini kullanmayı emretmiş ve grevler başarısız olmuştur. 1921 yılında İspanya Rif Savaşı’nda 9000 askerini kaybetmiştir. 1923 yılında General Miguel Primo de Rivera İspanya’daki olayların sorumlusu olarak parlamenter sistemi görmüş ve darbe yapmıştır. 1920lerde dünya üzerinde Büyük Buhran başlamış ve 1930lu yılların başlarında Miguel Primo de Rivera görevden alınmıştır. 14 Nisan 1931 yılında İkinci İspanya Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

İkinci İspanya Cumhuriyeti (1931-36)

İkinci İspanya Cumhuriyeti başlangıcında, Niceto Alcala Zamora tarafından 14 Nisan 1931 yılında geçici bir hükümet kurulmuştur. 9 Aralık 1931 yılında İkinci İspanya Cumhuriyeti’nde yeni anayasa kabul edilmiştir. Siyasi ideolojiler sağ ve sol olarak keskin bir biçimde ayrılmıştır. İkinci İspanya Cumhuriyeti’nde kadınlara ilk kez seçim hakkı tanınmıştır. İspanya’da işçiler ayaklanmalarına devam etmiş ve ayaklanmalar sağ hükümet tarafından bastırılmıştır. 1936 yılında Nazi Almanyası ve İtalya tarafından desteklenen Francisco Franco ayaklanması bir iç savaşa dönmüştür.

İspanya İç Savaşı (1936–1939)

İspanya İç Savaşı, 1936 yılında İkinci İspanya Cumhuriyeti hükümetine karşı Francisco Franco önderliğinde başlatılmıştır. Darbe Galiçya, Eski Kastilya, Navarre, Morocco, Zaragoza, Seville ve Oviedo dışında her yerde başarısız olmuştur. Almanya, İngiltere ve İtalya da iç savaşa dahil olmuşlardır. İspanya İç Savaşı solcu ve liberalleri Katolik ve muhafazakarlara karşı karşıya getiren dünya çapında bir çatışma haline gelmiştir.

İspanya İç Savaşı’nı Anlatan Tablo Nedir?

Pablo Picasso 1937 yılında İspanya İç Savaşı’nı anlatan Guernica isimli bir tablo çizmiştir. Pablo Picasso kübizmin öncüsü sayılan Fransa’da yaşamış İspanyol bir ressamdır. Guernica isimli tablo Nazi Almanyası’nın İspanya İç Savaşı’nda Guernica şehrini 28 bombardıman uçağı ile bombalamasını betimleyen bir tablodur. Guernica tablosu zaman içinde savaş karşıtlığının bir sembolü haline gelmiştir.

İspanya’da Siyasi ve Askeri Denge

İspanya siyasi ve askeri denge döneminde, İspanyol Cumhuriyeti genel kara kuvvetleri ordusunun neredeyse tamamını kaybetmiştir. İngiltere, Fransa, ABD ve 27 ülke daha İspanya’ya silah ambargosu koymuştur. Portekiz milliyetçileri desteklemiş ve Franco güçlerine yardım göndermiştir. 1936 yılında solcular halk cephesinde birleşmiş ve iktidara gelmiştir. Anarşistler ve aşırı sağ gruplar bu birleşmeye karşı çıkmış ve önceki yıllarda yaşanan çatışmalar yeniden baş göstermiştir. İspanya’da sağcılar darbe planlarına başlamış ve ülke yeniden iç savaşa sürüklenmiştir.

İspanya’da Askeri Operasyonlar

İspanya’da askeri operasyonlarda; İspanya İç Savaşı’nı Franco liderliğindeki milliyetçiler kazanmıştır ve ordu milliyetçilerin kontrolüne geçmiştir. Savaşlardan dolayı pek çok zayiat veren İspanya ordusunda gerekli ekipmanlar eksik kalmıştır. İspanya’da milliyetçiler Almanya ve İtalya tarafından, cumhuriyetçiler ise Sovyetler Birliği tarafından destek almıştır. 1937 yılında Almanya Guernica’ya bomba saldırısı düzenlemiş ve bu olay Picasso’nun Guernica tablosunda resmedilmiştir. İspanya İç Savaşı’nda kalan son cumhuriyetçi cepheler kendi aralarında anlaşmazlıklar yaşayarak 1939 yılında tamamen çökmüştür.

Frankocu İspanya, 1939-1975

Frankocu İspanya’da, İspanya Cumhuriyeti çökmüş ve Francisco Franco İspanya diktatörü olmuştur. Francisco Franco rejiminde İspanya’da önceki cumhuriyet destekleyen gruplara müdahale edilmiş ve binlerce insan tutuklanmış ve öldürülmüştür. 1939 ve 1943 yılları arasında iki yüz bin insanın öldüğü tahmin edilmektedir. Franco yönetiminde İspanya 2. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmıştır. Franco 1975 yılında ölene kadar iktidarda kalmıştır. İktidarı boyunca İspanya’ya turizm sektörünün gelmesiyle birlikte ekonomik olarak kalkınma yaşanmaya başlanmıştır.

İspanya Tarihi (1975-günümüz)

İspanya’da 1976 yılında Kral Carlos Abolfo Sourez yönetime seçilmiştir. İspanya’da 41 yıl sonra ilk kez 1977 yılında genel seçimler olmuştur. 1982 yılında genel seçimleri İspanyol Sosyalist İşçi Partisi kazanmıştır. İspanya 1986 yılında Avrupa Birliği’ne üye olmuştur.

İspanya Kuruluş Tarihi Nedir?

İspanya’nın kuruluş tarihi 6 Aralık 1978’dir.

İspanya’da Demokrasiye Geçiş

Francisco Franco öldükten sonra İspanya diktatörlükten liberal demokrat devlet yapısına geçmiştir. İspanya’nın demokratik dönüşümünün tamamlanması 1982 yılında İspanyol Sosyalist İşçi Partisi’nin iktidara gelmesiyle yaşanmıştır. İspanya günümüzde hala geçerli olan 1978 anayasasına göre meşrutiyetle yönetilmektedir.

Avrupa Birliği İçinde İspanya (1993’ten günümüze)

1996 yılında İnsanların Partisi isimli merkez sağcı parti İspanya’da iktidara gelmiş ve 2002 yılında İspanyol pezetasından Euro’ya geçilmiştir. İspanya 2008 yılında finansal bir krizin eşiğine gelmiştir. Sürekli göç alan İspanya Euro bölgesinin en büyük 4. ekonomisi olmasına rağmen %25 işsizlik oranını görmüştür. İspanya G20 misafir üyesidir ve G8 üyesi değildir.

İspanya’nın Tarihi Yerleri Nelerdir?

İspanya’da tarihi yerler arasında müzeler, mimari yapılar, dini yapılar, kaleler, surlar ve eski kalıntılar yer almaktadır. İspanya en fazla turist alan ülkeler arasındadır ve pek çok turistik yapıya ev sahipliği yapmaktadır.

İspanya’da Endülüs Emevi Devleti zamanından kalan pek çok mimari yapı bulunmaktadır. İspanya’da gezilecek yerler arasında El Hamra Sarayı, Alcazar Sarayı, Madrid Kraliyet Sarayı, Kutsal Aile Bazilikası yer almaktadır.

İspanya’ya Schengen Bölgesi’nde yer alan bir ülkedir ve İspanya’ya turistik gezi yapabilmek için Schengen vizesi başvurusunda bulunmak gerekmektedir. İspanya Schengen vizesi için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Konsolosluklara başvuru yapılmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: