İspanya Yatırımcı Vizesi

İspanya Yatırımcı Vizesi Başvuru Süreci 2023

İspanya yatırımcı vizesi, İspanya’da belirli bir miktarda yatırım yapılması sonucu başvuru sahibi ve ailesinin, İspanya’da oturma iznine sahip olmasını sağlayan vize türüdür. İspanya’da yatırım yapan başvuru adayları, 2 yıl boyunca oturma iznine sahip olmakta ve 2 yıl sonunda 5 yıllık kalıcı oturma iznine başvuru yapma hakkı kazanmaktadır.

Yatırım açısından önemli olan bir ülke olan İspanya’da, 10 yıl ikamet eden oturum izni hamilleri, sonrasında İspanya vatandaşlığına başvuru yapabilmektedir. İspanya yatırımcı vizesi hamilleri, İspanya’da çalışma hakkı da kazanmaktadır ve kendileri ile aile üyeleri, devlet sağlık hizmetleri ve eğitim gibi kamu hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

İspanya altın vize başvurusu yapmak isteyen kişilerin, İspanya’da en az 500.000 EUR değerinde bir yatırımda bulunması gerekmektedir.

İspanya Yatırımcı Vize Şartları Nelerdir?

İspanya yatırımcı vizesi almak için yerine getirilmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olmak
 • İspanya’da en az 500.000 EUR değerinde yatırımda bulunmak, bir İspanyol bankasında en az 1.000.000 EUR tutarında para yatırmış olmak, İspanyol kamu borcuna en az 2.000.000 EUR yatırım yapmak ya da bir şirkette hisse satın almak
 • İspanya’da veya son beş yıl içinde ikamet edilen ülkelerde, ilgili İspanya mevzuatında tanımlanan cezai suçlar için sabıka kaydına sahip olmamak
 • İspanya’nın topraklarına girişi reddi nedeniyle verilen bir uyarıya sahip olmamak
 • İspanya’da faaliyet göstermeye yetkili bir sigorta şirketinden sağlık sigortası poliçesi sahibi olmak
 • İspanya’da ikamet edilen süre boyunca başvuru sahipleri ve aileleri için 30.000 EUR miktarında yeterli finansal kaynağa sahip olmak
 • Geçmişte Schengen vizesi için reddedilmemiş olmak
 • Vize veya yetkilendirme işlem ücretlerini ödemiş olmak

İspanya’da Ev Almak için Şartlar Nelerdir?

İspanya’da ev almak için yerine getirilmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahibinin ve ailesinin, İspanya’da kalacakları süre içerisinde maddi yeterliliğe sahip olduğunun kanıtlamış olmak
 • Başvurudan önceki üç ay içinde Tapu Dairesi tarafından verilen bir sertifika ile evin satın alındığının kanıtlamış olmak
 • Tapu Dairesinden alınan sertifikada en az 500.000 EUR olan satın alma tutarını bulunması ve satın alma işleminin noterde yapılmış olması

İspanya’da Şirket Kurmak için Şartlar Nelerdir?

İspanya’da şirket kurmak için yerine getirilmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları tarafından, İspanya’da bir iş kurmak için çalışma izni sahip olmak
 • Temiz bir adli sicil kaydına ve finansal yeterliliği sahip olmak
 • Kurulacak şirketin vergi kimlik numarasına (NIE) sahip olmak
 • Şirket adını Ticaret Siciline (Registro Mercantil Central veya RMC) kaydettirmiş olmak
 • Ticari bir banka hesabına sahip olmak
 • Kuruluş senedini imzalamış ve şirketi kaydettirmiş olmak
 • Sosyal güvenlik kaydı oluşturmuş olmak

İspanya Yatırımcı Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İspanya yatırımcı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya yatırımcı vizesi başvuru formu: Başvuru sahibi tarafından doğru ve eksiksiz bir şekilde çıktısı alınarak mavi tükenmez kalemle İspanyolca ya da İngilizce olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formu bulundurulmalıdır.
 • Geçerli pasaport: Talep edilen Schengen vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerliliği olan, 10 yıldan eski olmayan ve en az iki adet boş sayfası olan pasaport ve renkli sayfalarının kopyası bulundurulmalıdır. Süresi dolan eski pasaportların da başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf: Biyometrik özelliklere uygun 35 mm genişliğinde 45 mm yüksekliğindeki, 6 aydan eski olmayan 2 adet fotoğraf temin edilmelidir.
 • İspanya seyahat sağlık sigortası: Schengen bölgesinde kalınacak süreden bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayan, tıbbi müdahale gerektiren durumlarda çıkabilecek masrafları karşılayan 30.000 Euro tutarında sağlık sigortası, İspanya’da yetkilendirilmiş bir kurumdan temin edilmelidir. Seyahat sağlık belgesinin aslı ve kopyası, ıslak imzalı ve kaşeli olarak ibraz edilmelidir.
 • Finansal yeterlilik belgeleri: İspanya’da kalınan süre boyunca, başvuru sahibinin masraflarını karşılayabileceğini gösteren gelir belgelerini sunması gerekmektedir. Son 3 aya ait banka hesap dökümü veya maaş bordrosu sunulabilmektedir.
 • Vize ücreti ödeme makbuzu: İspanya yatırımcı vizesi için gerekli olan ücretlerin ödendiğinin kanıtlanması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Başvuru sahibinin, suç geçmişi olmadığını kanıtlayan ve başvuru tarihinden önceki üç ay içinde verilmiş olan polis kayıtları ibraz edilmelidir.
 • Yatırım belgesi: Yatırımcı, yaptığı yatırımın; türünü, miktarını ve paranın kaynağını kanıtlayan tüm belgeleri ibraz etmelidir.
 • Ek belgeler: Yatırım türüne göre ek belgeler talep edilebilmektedir.
  • Gayrimenkul edinmek için; satın alınan mülkün, Tapu Dairesinin mülkiyet ve vergi bilgilerini içeren belge temin edilmelidir.
  • Sermaye yatırımcıları için; borsada işlem görmeyen veya şirket hisselerine yatırım yapılması durumunda, Ekonomi ve Rekabet Edebilirlik Bakanlığı Yabancı Yatırımlar Sicil Memurluğunda yapılan yatırım beyanının bir kopyası; borsada işlem gören hisselere yatırım yapılması durumunda, Ulusal Borsa Komisyonu veya İspanya Bankası’na usulüne uygun olarak kayıtlı bir finansal aracı sertifikası; yatırım devlet tahvillerine yapılmışsa, finans kuruluşunun veya İspanya Bankası’nın sertifikası ve banka mevduatı yatırımı durumunda, finans kuruluşundan bir sertifika temin edilmelidir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İspanya Girişimci Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

İspanya yatırımcı vizesi ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerÜcretler
İspanya yatırımcı vize harcı97 USD
Başvuru formu ve dilekçe doldurma40 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri İşlemleri40 EUR
Danışmanlık Hizmeti220 EUR
Toplam97 USD + 300 EUR

İspanya vize ücreti ile ilgili ek bilgiler için vizem.net uzmanlarından danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.

İspanya Yatırımcı Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İspanya yatırımcı vizesi ortalama 10 iş günü içinde açıklanmaktadır. Yatırımcı vizesini alan başvuru sahiplerinin 2 yıllık oturma izni başvurusu Madrid’deki bir Göçmenlik Bürosuna sunulmaktadır ve oturma izni sonuçlanması ise yaklaşık 20 gün sürmektedir.

Vize ve oturma izninin sonuçlanması; diplomatik ilişkiler, resmi tatiller ve yoğunluk nedeniyle uzayabilmektedir. İspanya vize danışmanlık akredite edilmiş kurumlardan süreç takip edilebilmektedir.

İspanya Yatırım Vizesi ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

İspanya yatırım vizesi ile başvuru sahipleri ve aileleri oturum izni alabilmektedir. İspanya oturum iznini yatırım yoluyla alacak olan kişiler; İspanya’da en az 500.000 EUR değerinde bir mülk satın alması, bir İspanyol bankasına en az 1.000.000 EUR tutarında para yatırmış olması, İspanyol kamu borcuna en az 2.000.000 EUR yatırım yapmış olması ya da bir şirkette hisse satın almış olması gerekmektedir.

Gerekli koşulları sağlayan başvuru sahipleri ve aileleri, 2 yıllık oturma izni almaya hak kazanmaktadır. 2 yılın sonunda oturma izni 5 yıl daha uzatılabilmektedir.

İspanya Yatırım Vizesi Vatandaşlık Alınabilir Mi?

İspanya yatırım vizesi ile doğrudan vatandaşlık alınamamaktadır. Ancak yatırım vizesinin tanıdığı oturma izni ve oturma izni haklarından yararlanarak vatandaşlık hakkı için gerekli konaklama süresi doldurulabilmektedir. 2 yıllık sonrasında 5 yıllık oturma iznine sahip olan yatırım vizesi hamilleri, 10 yıl İspanya’da ikamet etmesi ve gerekli şartları yerine getirmesi durumunda vatandaşlık alabilmektedir.

İspanya’da gerekli miktarda yatırım yapmış olmak ve İspanya’da düzenli olarak 10 senedir yaşıyor olmak, temiz bir adli sicil kaydına, finansal yeterliliğe ve İspanyolca dil yeterliliğine sahip olmak gibi İspanya vatandaşlık şartları yerine getiren başvuru sahipleri, İspanyol vatandaşlığını almaya hak kazanabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: