İspanya Erasmus Vizesi

İspanya'da Erasmus İmkanları ve Erasmus Vizesi

İspanya, Erasmus değişim programı için en çok tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. Avrupa’da üniversiteliler arasında yapılan bir araştırmada İspanya’nın en popüler Erasmus ülkesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Erasmus için İspanya’nın tercih edilmesindeki başlıca etkenler İspanya’nın pahalı bir ülke olmaması, köklü bir tarihe ve kültüre sahip olması, festivaller ve turistik gezi bölgeleri açısından zengin olması ve Avrupa’nın eğitim kalitesiyle başta gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmasıdır.

İspanya öğrenci vizesi, Erasmus öğrenci değişimi programı ve Erasmus stajı ile İspanya’da bulunmak isteyen öğrencilerin başvurması gereken uzun süreli ulusal vize türüdür. D tipi uzun süreli ulusal vize, hamiline İspanya’da 90 günün üzerinde konaklama imkanı sağlamaktadır.

İspanya Erasmus Vizesi Nasıl Alınır?

İspanya Erasmus vizesi almak isteyen öğrenciler, vize danışmanlığı sağlayan akredite acentelerden yardım alabilmekte ya da doğrudan büyükelçiliklere gidip müracaatta bulunabilmektedir. Başvuru için gereken evraklar, teslim edilmeden önce başvuru sahibi tarafından eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

Başvuru için en önemli belgelerden biri İspanya ulusal vize başvuru formudur. Vize başvuru formu tamamen doldurulup başvuru sahibi tarafından iki kez imzalanmalıdır. Doldurulup imzalanan form, gerekli diğer evraklarla birlikte başvuru dosyasına eklenmelidir.

Başvuru işlemi yapıldıktan sonra İspanya Konsolosluğu tarafından yapılacak mülakat için başvuru sahibinin bir randevu tarihi alması gerekmektedir. Mülakatın ardından Konsolosluğun başvuruya vereceği yanıt beklenmelidir.

İspanya Erasmus Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Erasmus İspanya vizesi için gerekli belgeler aşağıdaki listede verilmiştir.

 • Pasaport: Son 10 yıl içinde alınmış olması, sayfaları içerisinde en az 2 sayfanın boş olması ve İspanya’da alınacak eğitim süresini kapsaması gerekmektedir.
 • İspanya erasmus vizesi başvuru formu: Başvuru sahibine ait kimlik bilgileri, adres bilgileri, seyahat tarihleri, ulaşım ve konaklama bilgileri, seyahati kimin finanse edeceği gibi bilgileri içermektedir. Başvuru sahibi tarafından İngilizce veya İspanyolca doldurularak imzalanması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Ölçülerinin 3x4 cm olması, başvurudan önceki 3 ay içinde çekilmiş olması, arka fonunun beyaz renkli olması ve 1 adet olması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Vize başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması durumunda, başvuru sahibine ait, son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt belgesinin İspanyolca’ya noter tasdikli çevirisi yaptırılması ve valilikten La Haye apostil damgasının vurulması gerekmektedir.
 • Sağlık raporu: Tam teşekküllü hastaneden son 3 ay içerisinde alınması, İspanyolca’ya noter tasdikli çevirisi yaptırıldıktan sonra valilikten La Haye apostil damgası atılması gerekmektedir. Sağlık raporlarında Hastanemize başvuran (kişinin ismi) isimli kişinin Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca, halk sağlığı riski oluşturabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır ibaresinin yer alması şartı İspanya Hükümeti tarafından aranmaktadır.
 • Kabul / davet mektubu: Erasmus programı kapsamında gidilecek kurumdan gönderilen resmi kabul veya davet mektubunun, öğrenim hareketinin gerçekleştirileceği tarihleri açık olarak belirtmesi ve İspanyolca olması gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin sunulması gerekmektedir.
 • Öğrenim veya gönüllülük anlaşması: Tüm tarafların imzaladığı Öğrenim anlaşması (Learning Agreement) veya Gönüllülük anlaşmasının (Voluntary Agreement) İngilizce veya Türkçe olarak sunulması beklenmektedir.
 • Diploma: İspanya erasmus vizesi için başvuru yapan öğrencinin eğitim durumunu gösterir belgelerinin sunulması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik kanıtı: İspanyadaki eğitim kurumuna ödeme yapılması gerekiyorsa bu ödemeyi kanıtlayan belgelerin, başvuru sahibinin öğrenim süresince ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar maddi durumu olduğunu gösteren belgelerin, burs/ hibe alınacak ise gerekli evrakların, maddi imkanlar bir sponsor tarafından karşılanacaksa sponsor tarafından yazılmış sponsor mektubunun, sponsor anne, baba, kardeş değil ise aradaki bağın kanıtının son 6 ay içerisinde alınmış, imzalı ve kaşeli belgelerle ispatlanması gerekmektedir.
 • Konaklanacak yer kanıtı: İspanya’da konaklanacak yere (otel rezervasyonu, kira sözleşmesi vb.) ait kanıtın başvuru esnasında sunulması gerekmektedir.
 • Muvafakatname: Reşit olmayan başvuru sahiplerinin ebeveynlerinin noter huzurunda verdiği iznin, İspanyolca tercümeli ve La Haye Apostili yapılmış halde sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım kanıtı: Uzun süreli erasmus vize başvurularında gidiş uçak bileti rezervasyonunun sunulması gerekmektedir.
 • İkamet: 18 yaşından küçüklerin eğitim amacıyla geçici süreyle ikamet değiştirmesi durumunda, İspanya yabancılar kanununun 93. Maddesi gereğince o bölgenin ‘’Delegado o Subdelegado del Gobierno’’ kurumundan alınmış iznin sunulması gerekmektedir.

İspanya Erasmus Vize Talep Dilekçesi Örneği Nedir?

İspanya Erasmus vize talep dilekçesi, vize başvurusunda Büyükelçiliğe teslim edilmesi gereken en önemli evraklardan biridir. Vize talep dilekçesi, Büyükelçilik yetkililerine başvuru sahibinin niyetini açıklamak üzere hazırlanan bir belgedir. Vize başvurusunun sonuçlanma süresini ve başvuruya verilecek kabul ya da ret yanıtını doğrudan etkileyebilmektedir.

Hazırlanacak vize talep dilekçesinin resmi bir dil içermesi, okunaklı bir yazıyla ya da bilgisayarda yazılmış olması, İspanyolca ya da İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Başvuru sahibi dilekçede kendini tanıtmalıdır ve yaşamakta olduğu ülkedeki hayatıyla ilgili gerekli gördüğü bilgilerden bahsetmelidir. Seyahat tarihleri, gidilen ülkedeki konaklama, uçuş bilgileri ve seyahat sağlık sigortası tarihlerine yer vermelidir. Vize talep dilekçesinde verilen tüm bilgiler başvuru dosyasındaki belgelerle tutarlı olmalıdır. Doğacak seyahat masraflarının kim tarafından ve nasıl karşılanacağı açıklanmalıdır. Başvuru sahibinin gelir durumu, birikimleri ve mal varlığı ve varsa borçları detaylı olarak belirtilmelidir. Vizeye başvurma sebebi, başvuru sahibinin seyahat amacı ve seyahat amacı özelinde gidilen ülkede yapılmasına niyetlenilen aktiviteler ile alakalı detaylar anlatılmalıdır.

İspanya Erasmus Vize Başvuru Formu Örneği Nasıl Doldurulur?

İspanya Erasmus vize başvuru formu formunda istenen bilgiler başvuru sahibine ait kimlik bilgileri, pasaport bilgileri, adres bilgileri, medeni hali, iletişim bilgileri, ikamet bilgileri, işyeri ve işveren bilgileri, yolculuk bilgileri ve konaklama bilgileridir. Formda istenen bilgiler doldurulurken başvuru dosyasına eklenen diğer dosyalar göz önünde bulundurulmalı, tutarsız içerik yazılmamasına dikkat edilmelidir.

Erasmus İspanya Sağlık Sigortası Nedir?

İspanya Erasmus sağlık sigortası, Erasmus öğrenci değişim programıyla İspanya’da eğitim görmek isteyen öğrencilerden istenen bir seyahat sağlık sigortasıdır. Sigortanın geliş- gidiş tarihleri itibari ile tüm eğitim dönemini kapsaması, tüm Schengen ülkelerinde geçerli olması ve en az 30.000 Euro kapsamında olması gerekmektedir.

İspanya Erasmus Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

İspanya Erasmus vize başvurusunun nereye yapılacağı sorusunda en önemli kıstas vizenin geçerlilik süresidir. 90 güne kadar olan eğitim programları için yapılacak vize başvurularında vize başvuru merkezine, 90 günden daha uzun sürecek eğitim programları için yapılacak vize başvuruları ise başvuru sahibi tarafından İspanya Büyükelçiliğine yapılmalıdır.

İspanya Büyükelçiliği’ne ve Konsolosluğu’na Erasmus Vizesi Başvurusu Yapılabilir Mı?

Evet, İspanya Büyükelçiliğine Erasmus vizesi için başvuru yapılabilir. 90 günden kısa süreli vize çeşitleri için vize başvuru merkezlerine müracaat etmek, 90 günden daha uzun süreli vize çeşitleri için ise doğrudan Konsolosluğa başvurulmalıdır.

İspanya Erasmus Vize Ücreti Ne Kadardır?

HizmetlerÜcret
İspanya erasmus vize harcı97 USD
Başvuru formu ve dilekçe doldurma25 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR
Danışmanlık hizmeti60 EUR
Seyahat sağlık sigortası15 EUR
Toplam97 USD + 140 EUR

İspanya Erasmus Staj Vizesi Kaç Günde Çıkıyor?

İspanya Erasmus vizesi başvuruları, yapıldığı tarihten itibaren İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte ve ortalama iki hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

İspanya Erasmus Vize Reddi İtirazı Nasıl Yapılır?

İspanya Erasmus vizesine yapılan başvuruya olumsuz yanıt gelmesi durumunda başvurunun reddedildiğini belirten metin dikkatle incelenip vize başvurusunun reddedilmesine sebep olan etkenler ele alınmalıdır. Başvuru dosyasına konulmuş olan evraklar tekrar hazırlanıp yazılan vize itiraz dilekçesi ile birlikte İspanya Büyükelçiliğine yeniden müracaat edilmelidir. Vize itiraz hakkını kullanmak için Büyükelçiliğe gidilmeden önce randevu alınması gerekmektedir.

İspanya’da Erasmus Stajına Katılmanın Avantajları Nelerdir?

İspanya’da Erasmus stajına katılmanın sağladığı avantajlar aşağıda sıralanmıştır.

 • İspanya’da staj yapmış olmak öğrencinin özgeçmişine zenginlik katmaktadır.
 • İspanya’da Erasmus yapmak öğrenciye staj süresinde yabancı dilini geliştirme fırsatı sağlamaktadır.
 • Öğrenciye İspanya kültürünü tanıma ve yeni yerler görme imkanı sağlamaktadır.
 • İspanya’da Erasmus öğrencisi olmak öğrenciye uluslararası bir ağ oluşturma fırsatı tanımaktadır.
 • İspanya Erasmus öğrenciye kariyer vizyonunu şekillendirecek bir deneyim kazandırmaktadır.

İspanya’da Erasmus Aylık Giderleri Ne Kadardır?

İspanya’da Erasmus öğrenci değişimi yapan birinin aylık giderleri ortalama olarak 600 Euro ile 800 Euro arasında değişecektir. İspanya’da Erasmus masrafları içindeki en büyük kalem olan ev kiraları, aylık ortalama olarak 250 Euro’dur ve diğer masraflarla birlikte 350 Euro barına erişebilir. Toplu taşıma masrafları kişi başı 2 Euroluk ücretle ayda toplam 60 Euro’ya ulaşır. Tüm yemek ihtiyacını karşılayacak bir gıda alışverişi için haftalık 50 Euro yeterli olacaktır.

İspanya’da Erasmus Eğitimi Almak Pahalı Mıdır?

Hayır, İspanya’da Erasmus eğitimi almak pahalı değildir. Avrupa bölgesi genel itibari ile pahalı ülkelerden oluşsa da İspanya bu kategoride bulunmamaktadır. En pahalı Erasmus ülkelerinden olan Fransa, Hollanda ve İsveç’e kıyasla İspanya’da ev kiraları ve günlük giderler daha düşük bir meblağ tutmaktadır. Fransa, Hollanda ve İsveç’te aylık ortalama ev kiraları 450 ile 550 Euro arasında değişirken İspanya’da aylık ortalama ev kiraları 250 Euro’dan başlamaktadır. Erasmus için İspanya’yı tercih eden öğrenciler eğitim süresi boyunca rahatlıkla geçim sağlayabilmektedir.

İspanya’da Erasmus Öğrencileri için Yurt ve Kalacak Yer Seçenekleri Nelerdir?

İspanya Erasmus öğrencileri için birçok konaklama seçeneği barındıran bir ülkedir. Erasmus İspanya kalacak yer seçenekleri aşağıdaki listede sıralanmıştır.

 • Öğrenci yurtları (ortalama 360 - 650 Euro)
 • Kiralık ev (ortalama 250 - 700 Euro)
 • Kiralık oda (yemekler dahil ortalama 700 Euro)

Stüdyo daire tutmak, oda arkadaşı edinmek ve ev sahibi ailelerden oda kiralamak İspanya’da Erasmus öğrencisi olarak en sık tercih edilen barınma seçenekleridir. İspanya’da Erasmus yapmadan önce İspanya ev fiyatları ve İspanya’daki öğrenci yurtları araştırılmalıdır.

İspanya’da Erasmus Öğrencilerinin Kullanabileceği Bankalar Nelerdir?

İspanya Erasmus değişim programı öğrencilerinin kullanabileceği bankalar aşağıdaki listede verilmiştir.

 • Deutsche Bank
 • Banco Santander

İspanya Erasmus değişim programına katılan öğrencilerin en çok müracaat ettiği banka, kesinti ücreti bulunmaması sebebiyle TEB/ Deutsche Bank’tır.

İspanya’daki banka işlemleri için Erasmus öğrencileri tarafından üniversitenin anlaşmalı olduğu İspanya Türk bankaları da tercih edilmektedir.

İspanya’da Erasmus Stajı Nedir?

Erasmus stajı, öğrencilere üniversite ya da özel şirket gibi yerlerde staj imkanı sağlayan, Avrupa Birliği sınırları içinde gerçekleştirilen bir yurtdışı stajı türüdür.

Erasmus İspanya Hibe Miktarı Nedir?

Erasmus programına dahil olan öğrencilere aylık belli bir ücret hibe edilmektedir. Bu hibe miktarı Erasmus öğrenci değişimi için aylık 450 Euro, Erasmus stajı için ise aylık 600 Euro’dur.

İspanya Erasmus Hibe Miktarı Yeterli Mi?

İspanya’da yaşam masrafları zaman zaman hibe miktarının üzerine çıkabilmektedir. Bununla birlikte İspanya’da öğrencilerin haftada 20 saati geçmeyecek şekilde çalışmasına izin verilir.

İspanya’da Oturma İzni Erasmus için Gerekli Midir?

İspanya’da Erasmus öğrenci değişim programına dahil olmak için oturma izni almaya gerek yoktur. Oturma izni olmadan 90 gün ile 180 güne kadar İspanya’da konaklama sağlanabilir. Erasmus stajında ise staj süresinin 180 günün üzerinde olduğu durumlarda başvuru sahibinin oturma izni alması talep edilir.

İspanya’da Erasmus Eğitimi Alınabilecek Üniversiteler Hangileridir?

İspanya Erasmus öğrenci değişim programında en çok tercih edilen ülke seçilmiştir. İspanya üniversiteleri Erasmus programında çeşitlilik sağlayan eğitim kurumlarındandır. İspanya’da Erasmus programıyla anlaşmalı olan çok sayıda üniversite vardır.

Şehirlere göre Erasmus programına dahil olan İspanya üniversiteleri listesi aşağıdaki gibidir.

 • Almeria kentinde Universidad de Almería
 • Barcelona kentinde Universitat de Barcelona ve Universitat Autònoma de Barcelona
 • Burgos kentinde Universidad de Burgos
 • Ciudad Real kentinde Universidad de Castilla-La Mancha
 • Córdoba kentinde Universidad de Córdoba
 • Elche kentinde Universidad Miguel Hernández de Elche
 • A Coruña kentinde Universidade da Coruña
 • Lleida kentinde Universitat de Lleida
 • Madrid kentinde Universidad Autónoma de Madrid ve Universidad Politécnica de Madrid
 • Murcia kentinde Universidad de Murcia
 • Navarra kentin de Universidad Pública de Navarra
 • Oviedo kentinde Universidad de Oviedo
 • Sevilla kentinde Universidad de Sevilla
 • Valencia kentinde Universidad Politécnica de Valencia ve Catholic University of Valencia
 • Valladolid kentinde ise University of Valladolid

Erasmus tercihinde ön planda olan İspanya Üniversiteleri, Barcelona ve Madrid’deki üniversitelerdir.

İspanya Oviedo Erasmus Üniversiteleri Hangileridir?

İspanya’nın Oviedo şehrinde Erasmus öğrenci değişim programıyla anlaşması olan üniversite Universidad de Oviedo’dur.

Erasmus İspanya Ulusal Ajansı İletişim Bilgileri Nedir?

Avrupa Birliği Erasmus programını katılımcılara erişilebilir kılmak adına anlaşmalı her ülkeye ulusal bir Erasmus ajansı kurmuştur. İspanya Erasmus Ulusal Ajansı iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

İspanya Ulusal Ajansı adresi:

 • YIA-ES - AJANS NACIONAL ESPAÑOLA DE LA JUVENTUD (INJUVE)
 • Adres: C/ José Ortega y Gasset, 71 28006, Madrid İspanya
 • NA Kodu: ES02

İspanya Ulusal Ajansı email adresi: erasmusplus@injuve.es

Erasmus İspanya Telefon Hattı Nedir?

Erasmus İspanya Ulusal Ajansı ile +34 91 782 78 23 telefon numarası ve +34 91 782 76 39 faks numarası üzerinden irtibata geçilebilir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: