İspanya Ekonomisi

İspanya'nın Ekonomisi Nasıldır?

İspanya yüksek gelirli bir ekonomiye sahip gelişmiş ülkedir. İspanya Avrupa’nın en büyük 5. ekonomisi ve dünyanın Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasılası en yüksek 14. ülkesidir. İspanya ekonomisi, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Küresel Rekabet Endeksi raporunda 75.3 puanla 23. sırada yer almaktadır.

İspanya devlet yönetmelikleri uyarınca merkezi ekonomik planlama ile serbest piyasanın birleştiği karma bir ekonomi modeline sahiptir. Ekonomik serbestlik endeksi verilerinde İspanya dünya ülkeleri arasında 39. sırada yer almaktadır. Hizmet sektörü temelli bir ekonomi anlayışı olan İspanya, insani gelişmişlik endeksine göre dünya ülkeleri arasında 25. sıradadır.

İspanya Ekonomisi Dünyada Kaçıncıdır?

İspanya ekonomisi 2018 IMF verilerine göre dünyadaki en gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler arasında Endonezya’dan önce, Avustralya’dan sonra gelerek 14. sırada yer almaktadır. Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri arasında İspanya, İtalya’dan sonra gelerek 5. sırada yer almaktadır.

İspanya G20 ‘de Neden Yoktur?

İspanya ekonomisi dünyanın en büyük 14. ekonomisi olmasına rağmen G20 ülkelerinin arasında değildir çünkü daimi konuk üye olarak G20 zirvelerine katılmaktadır.

İspanya Para Birimi Nedir?

İspanya para birimi Euro’dur. İspanya’da 2002 yılında Euro yürürlüğe girmeden önce İspanya parası olarak bilinen İspanyol Pesetası kullanılmıştır. Madrid’in para birimi de İspanya’nın başkenti olduğu için Euro’dur.

İspanya’nın Para Birimi Kısaltması Nedir?

İspanya para birimi kısaltması (EUR)’dir.

İspanya Parası Kaç TL’dir?

İspanya eurosu 2021 senesi güncel TL karşılığı ortalama 9,64 TL’dir. İspanya parası ortalama değerleri 2015 yılında 3,01 TL, 2016 yılında 3,34 TL, 2017 yılında 4,11 TL, 2018 yılında 5,66 TL, 2019 yılında 6,34 TL’dir. 2020 yılında İspanya eurosu 8,03 TL’dir.

İspanya’da Bulunan Bankalar Hangileridir?

İspanya bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya Merkez Bankası
 • Santander Bankası
 • Bilbao Vizcaya Argentaria Bankası
 • Caixabank
 • Banco de Sabadell
 • Unicaja
 • Bankinter
 • Abanca
 • Kutxabank
 • Ibercaja Bankası

İspanya Merkez Bankası Nerededir?

İspanya Merkez Bankası Madrid’de bulunmaktadır. İspanya Merkez Bankası başkanı Pablo Hernandez de Cos’tur. İspanya faiz oranı 2020 yılında %2,56’dır.

İspanya’da Türk Bankası Var Mıdır?

Hayır, İspanya’da Türk bankası bulunmamaktadır.

İspanya Darphanesi Nerededir?

İspanya kraliyet darphanesi Madrid’de yer almaktadır.

İspanya’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

İspanya’da asgari ücret 1,108,03 Euro’dur. İspanya’da saatlik çalışma ücreti 7.43 Euro’dur.

İspanya’da asgari ücret ile yaşam masrafları karşılanmaktadır. İspanya asgari ücret İspanya’nın büyük şehirlerinde yaşam masraflarını karşılamada yetersiz kalabilmektedir.

İspanya Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

İspanya’da haftalık çalışma saati 40’tır.

İspanya’da İşsizlik Oranı Kaçtır?

İspanya’da 2018 yılında %14.55, 2019 yılında %14.7, 2020 yılında 1%14.41 olan işsizlik oranı 2021 yılının ilk yarısında %16.26’yı görmüştür. İspanya güncel işsizlik oranı %15.26’dır.

İspanya’nın Geçim Kaynakları Nelerdir?

İspanya’nın ekonomisinin dayandığı temel sektör hizmet sektörüdür. Dünya Bankası 2019 verilerine göre İspanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %68’ini hizmet sektörü oluşturmaktadır. İspanya’da hizmet sektöründen sonra ekonominin %20’sine katkı sağlayan sektör sanayidir.

İspanya’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

Altyapıda dünyanın en iyi ülkesi sayılan İspanya’da inşaat sektörü önemli bir yer tutmaktadır. 2018 yılında inşaat sektöründe %7.6 büyüyen İspanya’nın son beş yıldaki ortalama büyüme oranı %3,7’dir. Düşük faiz oranları ve yüksek istihdam oranıyla inşaat sektörü emlak sektörüyle de dolaylı yoldan etkileşime girerek ekonomiye birçok yönden katkı sağlamaktadır.

İspanya’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Otomotiv sektörü İspanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %10’unu karşılamaktadır. İspanya’nın ihracat sektörüne %17’lik bir katkısı olan otomotiv sektöründe otomotivin %82’si dış ülkelere satılmaktadır.

İspanya’da aralarında Seat İspanya fabrikası, Opel Fabrikası, Ford Fabrikası gibi dünya çapında markaların da bulunduğu 13 araba fabrikası bulunmaktadır. İspanya araba fiyatları ortalama 20.000- 40.000 Euro’dur.

İspanya Tarım Sektörü Nasıldır?

İspanya tarım sektörü ülkenin ihracatının %15’ini karşılamaktadır. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya aynı zamanda turunçgil ihracatında Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. İspanya Avrupa’da en fazla tarım arazisine sahip olan ikinci ülkedir. Dünya Bankası 2019 verilerine göre tarım sektörü İspanya’da Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %3’ünü oluşturmaktadır.

İspanya Hazır Giyim Sektörü Nasıldır?

İspanya’nın tekstil ve hazır giyim sektörü ülkedeki Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %3’ünü oluşturmaktadır. 2016 yılına kadar hazır giyim sektöründe yıllık olarak düşüş yaşayan İspanya, 2016 yılında %7 oranında artış yaşamıştır. İspanya daha az rekabetçi olan hazır giyim sektörlerini kapatarak tekstil endüstrisine fayda sağlamaktadır. Daha güçlü hazır giyim sektörleri özellikle ihracata odaklanarak ülkede farklı sektörlerde istihdam sağlamakta ve dış ticarete hareketlilik getirmektedir.

İspanya’da İlaç Sektörü Nasıldır?

İspanya ilaç sektörü toplam ilaç satış oranında AB ülkeleri arasında ilk 4 sırada yer almaktadır. İspanya ilaç sektörü üretim kolunda Avrupa’nın en fazla ilaç üreten 5. ülkesidir. İlaç sektörü 45 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak ülkenin en fazla iş kolu oluşturan sektörlerinden biridir. İspanya 2019 yılında ilaç sektöründen 22 milyar Euro gelir elde etmiştir.

İlaç sektörü sağlık sektörü ile doğrudan bağlantılı olup İspanya’nın sağlık alanında gelişmiş bir ülke olmasına katkı sağlamaktadır. İspanya sağlık sektörü Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın en iyi 7. sağlık hizmeti olarak belirtilmiştir.

İspanya Maden Sektörü Nasıldır?

İspanya jeolojik konumu ile maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Ülkede madencilik aktif bir iş koludur ve madencilik yasaları maden sektörünü özenle korumaktadır. İspanya alçı taşı üretiminde 7. sıradadır. İspanya Asturias’ta bulunan altın madeni Avrupa’daki en büyük altın madenlerden biridir. Yaklaşık 100 maden ve mineral rezervinin yer aldığı İspanya mineral doğal kaynakları ile Avrupa’nın en gelişkin ülkesidir.

İspanya Turizm Sektörü Nasıldır?

Dünya Ekonomik Forumu 2017 verilerine göre İspanya’nın turizm sektörü dünya üzerindeki en rekabetçi turizm sektörüdür. İspanya yabancı turist ziyareti bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Dünyada turizm sektöründen en fazla gelir elde eden ikinci ülke İspanya’dır.

2019 yılında 83.7 milyon turist ziyareti yapılan İspanya’da turizm sektörü Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %11’ini oluşturmaktadır. İspanya vize ücreti ödenerek ve başvuru yapılarak İspanya’ya turist olarak gitmek mümkündür.

İspanya’nın İhracat Politikası Nasıldır?

AB üyesi olan İspanya ihracatta diğer AB üyeleri gibi AB mevzuatına bağlı kalmaktadır. İspanya 2020 yılında bir önceki seneye göre ihracatta %9 oranında bir düşüş yaşasa da dünya ülkeleri arasında önemli bir ihracat ülkesidir. İspanya’da 50.3 milyar Dolar gelir getirerek ihracatın %16.4’ünü oluşturan sektör otomotiv sektörüdür.

İspanya’da en çok ihracat yapılan ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa (48.19 milyar dolar)
 • Almanya (33.81 milyar dolar)
 • İtalya (23.41 milyar dolar)
 • Portekiz (22.63 milyar dolar)
 • İngiltere (18.75 milyar dolar)
 • ABD (13.96 milyar dolar)
 • Hollanda (10.38 milyar dolar)
 • Çin (9.34 milyar dolar)
 • Fas (8.44 milyar dolar)
 • Belçika (8.30 milyar dolar)
 • Polonya (6.85 milyar dolar)
 • İsviçre (5.85 milyar dolar)
 • Türkiye (4.87 milyar dolar)

İspanya İhracat Rakamları Nedir?

İspanya’da ihracat 2017 yılında %10.45 yükselerek 461.35 milyar Dolar olmuştur. 2018 yılında İspanya’da ihracat %8.4 yükselerek 499.85 milyar dolar, 2019 yılında %2.72 düşüş yaşayarak 486.23 milyar dolar, 2020 yılında %19.29 düşüş yaşayarak 392.45 milyar Dolar olmuştur.

İspanya’nın İhracat Ürünleri Nelerdir?

İspanya’nın ihracat yapılan ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Araba
 • Rafine petrol
 • Araç parçaları
 • İlaçlar
 • Kamyon
 • Domuz eti
 • Uçak, helikopter, uzay aracı
 • Örgüsüz kadın kıyafeti
 • Turunçgiller
 • Zeytinyağı
 • Seramik
 • Şarap
 • Uçak parçaları
 • Kauçuk lastik
 • Yalıtılmış tel
 • Sebzeler
 • İnsan veya hayvan kanı
 • Parfüm
 • Poliasetal
 • Çilek
 • Demir veya çelik yapılar
 • Ayakkabı
 • Biyodizel
 • Örme işi elbiseler
 • Raylı taşıma
 • Alçak gerilim koruma ekipmanları
 • Ateşlemeli motorlar
 • Kömür katranı yağı
 • Mobilya

İspanya’da Kapari İhracatının Ülke Ekonomisindeki Payı Nedir?

İspanya’da kapari 2013 yılında 99.6 bin Dolar ile toplam ihracatın %0.25’ini, 2014 yılında 48.4 bin Dolar ile toplam ihracatın %0.1’ini oluşturmuştur. 2015 yılında İspanya 52.1 Dolar kapari ihracatı ile toplam kapari ihracatının %57.7’sini, 2016 yılında 81.5 bin Dolar ile toplam ihracatın %64.8’ini oluşturmaktadır.

Türkiye’nin İspanya’ya İhraç Ettiği Ürünler Nelerdir?

Türkiye’nin İspanya’ya ihraç ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Otomobil
 • Tekstil
 • Demir veya alaşımsız çelikten yassı madde ürünleri
 • Petrol yağları
 • Bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
 • Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar
 • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

İspanya İthalat Politikası Nasıldır?

İspanya AB üye ülkesi olmasından dolayı ithalatta AB ortaklı bir politika izlemektedir. İspanya 2020 yılında Almanya’dan 45.5 milyar Dolar değerinde ithal ürün almıştır ve İspanya’nın en fazla ithalat yaptığı ülke Almanya’dır. İspanya, Fransa ile 36.9 milyar dolar, Çin ile 28.7 milyar dolar, İtalya ile 21.4 milyar dolar, Hollanda ile 19 milyar Dolar ithalat yapmıştır. İspanya toplam 116.20 milyar Dolar değerinde ithal ürün tedarik etmiştir.

İspanya’nın İthalat Ürünleri Nelerdir?

İspanya’nın ithal ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • İlaç ve kimya
 • Elektrik elektronik
 • Otomotiv
 • Makine
 • Demir çelik ve metal
 • Plastik ve kauçuk
 • Tarım ve hayvancılık
 • İşlenmiş tarım ürünleri
 • Hazır giyim
 • Ağaç ve orman ürünleri
 • İklimlendirme
 • Savunma, havacılık ve uzay
 • Deri, ayakkabı ve saraciye
 • Mobilya
 • Madencilik ve doğal taşlar
 • Tekstil
 • Toprak, cam ve seramik
 • Mücevherat ve kıymetli taşlar
 • Halı

İspanya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye’nin en büyük ticari ortaklarından biri İspanya olması nedeniyle Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ilişkiler her yıl ivme kazanmaktadır. Türkiye’ye en fazla yatırım yapan AB ülkeleri içinden İspanya en başlarda bulunmaktadır. Türkiye’nin İspanya’ya ihraç ettiği başlıca ürünler motorlu kara taşıtları, örülmemiş ve örme giyim eşyaları, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, demir ve çelik, mineral yakıtlar ve yağlar, plastik, çimento, toprak, taş, tuz, kükürt, alçı, kireç ve demir ve çelik eşyalardır. Türkiye’nin İspanya’dan ithal ettiği başlıca ürünler motorlu kara taşıtları, plastik ve mamulleri, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, demir ve çelik, elektrikli makina ve cihazlar, organik kimyasallar, çinko ve çinkodan eşya, mineral yakıtlar ve yağlar, optik, fotoğraf, ölçü ve tıbbi aletler ve cihazlar ve eczacılık ürünleridir.

İspanya’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

İspanya GSYİH oranları, enflasyon oranları, ekonomik gelişme oranları ve İspanya ithalat ve ihracat ürünleri imalat oranları aşağıda listelenmiştir.

 2017201820192020
GSYİH (USD)1,312.541,422.151,393.491,281.20
GSYİH büyüme oranı-0.06%-0.54%-0.48%-12.79%
Kişi başına düşen GSYİH oranı (USD)28,17030,38929,56527,057
Enflasyon oranı1.96%1.68%0.70%-0.32%
Ekonomik gelişme (USD)1,875.241,899.251,915.411,937.04
İmalat oranı7.04%6.4%-1.79%-8%

İspanya’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

İspanya’da vergiler hükümet ve eyaletler arasında bölünerek ikili bir vergi sistemi oluşturmaktadır. İspanya artan gelir vergisi modeline sahip bir ülkedir. İspanya’da vatandaşlara sağlık, kaza ve ölüm, işsizlik, erken emeklilik, bakmakla yükümlü olunan kişiler, doğum ve çocuk bakımı gibi durumlarda devlet tarafından verilen sosyal yardımlar bulunmaktadır.

İspanya’da yabancılara anonim veya limited şirket kurma imkanı tanınmaktadır. İspanya’da şirket kurmak için anonim şirkete 60 bin Euro yatırım yapılması gerekmektedir. Limited şirket için yatırım miktarı 3 bin Euro’dur.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: