İspanya'da Politika ve Siyaset

İspanya'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

İspanya siyaseti, 1978 Anayasası çerçevesinde gerçekleşmektedir. İspanya’da devletin yetkilerinin halktan olduğu, sosyal ve demokratik egemenlik bulunmaktadır.

İspanya’nın siyasi sistemi çok partili bir sistemdir. İspanya’da, 1990’lı yıllardan bu yana siyasette İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Halk Partisi (PP) baskın olmuştur. İspanyol siyasetinde, Bask ülkesinden Bask Milliyetçi Partisi (EAJ-PNV) ve Katalonya’dan Yakınsama ve Birlik (CiU) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) başta olmak üzere bölgesel partilerde önemli roller oynamaktadır.

İspanya’nın Yönetim Şekli Nedir?

İspanya, 1978 İspanya Anayasası ile Franco rejiminin sona ermesinden sonra anayasal monarşiyi yeniden kurmuştur. Anayasal monarşi; kralın devletin başı olduğu, sosyal temsili demokratik bir anayasal monarşidir. Anayasal monarşide resmi ünvanı Hükümetin Başkanı olan başbakan hükümetin başıdır. Yürütme gücü, başbakan, başbakan yardımcıları ve Kabineyi oluşturan bütün bakanlar veya Bakanlar Kurulu tarafından entegre edilen Hükümet tarafından kullanılmaktadır. Yasama yetkisi, Milletvekilleri Kongresi ve Senato tarafından oluşturulan iki meclisli bir parlamento olan Cortes Generales’e (Genel Mahkemeler) verilmektedir. Yargı, yürütme ve yasama organlarından bağımsızdır. Yargıç ve hakimler kral adına adaleti yerine getirmektedir.

İspanya Krallığı’nda Siyasi Yapı Nasıldır?

İspanya Krallığının siyasi yapısı demokrasiye dayalı monarşidir. Kral’ın yetkileri büyük ölçüde semboliktir ve esas yetki Kral’ın atadığı hükümete aittir. Kral, yasama organını feshetme ve anayasada belirtilmiş olan koşullarda halkoyuna başvurma yetkisine sahiptir.

İspanya Kraliyet Ailesi Kimlerden Oluşur?

İspanya Kraliyet ailesi kral VI. Felipe, kraliçe Letizia, prensesler Leonor ve Sofia, eski kral Juan Carlos ve kraliçe Sophia, düşes Elena ve düşes Cristina’dan oluşmaktadır.

İspanya Kraliçesi Kimdir?

İspanya kraliçesi Letizia’dır.

İspanya Prensesi Kimdir?

İspanya prensesi Leonor’dır.

İspanya Kralları Kimlerdir?

İspanya’nın eski kralı Juan Carlos’tur, şu anki kralı ise VI. Felipe dir.

Hangi Ülke Adını Bir İspanya Kralından Alır?

Filipinler, adını İspanya kralı II. Philip’ten almıştır.

İspanya Prensi Kimdir?

İspanya prensi bulunmamaktadır.

İspanya Devlet Başkanı Kimdir?

İspanya devlet başkanı Pedro Sanchez’dir.

İspanya’da Başbakan Nasıl Seçilir?

İspanya başbakanı seçimlerinde, İspanya kralı tarafından bir genel seçim ilan edilmesi durumunda siyasi partiler adaylarını seçmektedir. Başbakan’ın Kongre’nin güvenini kazanma ihtiyacı nedeniyle, kralın parlamentoda temsil edilen siyasi gruplara danışması ve daha sonra görev için bir aday göstermesi gerekmektedir, bu nedenle başbakan genellikle Kongre’deki en büyük partinin başkanıdır. İspanya’daki anayasal uygulamaya göre kralın, bakanların tavsiyesi üzerine hareket etmesi gerektiğinden başbakan fiilen başkandır. İspanya’nın günümüzdeki başbakanı Pedro Sanchez 2 Haziran 2018 tarihinde göreve gelmiştir.

İspanya Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

İspanya meclisinde bulunan partiler aşağıda listelenmiştir.

 • İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE)
 • Halk Partisi (PP)
 • Vox
 • Unidos Podemos
 • Vatandaşlar (Cs)
 • Bask Milliyetçi Partisi (PNV)
 • Katalonya’nın Cumhuriyetçi Solu (ERC)
 • Daha Fazla Ülke Partisi (Mas Pais)
 • Katalonya için Birlikte
 • Popüler Birlik Adaylığı-Kırılma için Partisi (CUP)
 • Kanarya Koalisyonu (CC-PNC)
 • Galiçya Milliyetçi Bloku (BNG)
 • Bask Ülkesi Birliği (EHB)
 • Sum Navarre
 • Cantabria Bölgeci Partisi (ÇHC)
 • Teruel Var

2021 yılı itibari ile İspanya’da toplam 16 parti vardır.

İspanya’da Meclis Yapısı Nasıldır?

İspanya, Milletvekilleri Kongresi ve Senato’dan oluşan Cortes Generales adı verilen asimetrik iki meclisli bir parlamento’ya sahiptir. Kongre ve Senato’nun, yasa teklifinde bulunurken, teklifler için Hükümete danışma hakkı vardır. Hükümet doğrudan kanun teklifinde bulunabilmektedir. İspanya’da meclis Başbakan ve Bakanlardan oluşur; başbakan; serbestçe atama atayabilmekte veya feshedebilimektedir. Başbakan ve Bakanlar, Bakanlar Kurulu olarak bilinen yüksek karar alma organına bağlıdır. İspanya’da anayasa; hükümdara Kraliyet İmtiyazları olarak bilinen, uluslararası anlaşmaların imzalanmasından savaş ilan etmeye ve barış yapmaya ye da parlamentonun feshedilmesine kadar bazı imtiyazlar vermektedir. Demokrasinin İspanya’ya gelişiyle birlikte krala verilen imtiyazlar düzenlenmiş ve çoğunun bir yetkili tarafından denetlenmesi sağlanmıştır. Hükümdar yürütme gücünün bir parçası olmamasına rağmen, başbakan Hükümetin faaliyetleri ile ilgili hükümdarı bilgilendirmelidir.

İspanya Hükümetinin Görevleri Nelerdir?

İspanya Hükümetinin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • İç ve dış politikayı yönetmek
 • Sivil ve askeri idareyi yönetmek
 • Devletin savunmasını yönetmek

İspanya’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

İspanya’da; genel seçimler, özerk toplulukların meclis seçimleri, yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu seçimleri olmak üzere dört farklı seçim vardır. Genel seçimler ve özerk toplulukların yasama meclisleri seçimleri, ulusal veya bölgesel yasama organının görev süresi sona erdikten 4 yıl sonra yapılmaktadır. Yerel konseyler ve Avrupa Parlamentosu seçimleri belirli tarihlerde yapılmaktadır ancak bazı yerel yönetim organları doğrudan seçilmemektedir. İspanya’da çoğu seçim için parti listesi PR kullanılmaktadır ancak Senato seçimi için çoğulculuk sistemi geçerlidir.

İspanya’da Kaç Bakanlık Vardır?

İspanya’da 22 bakanlık vardır.

İspanya’daki bakanlıklar aşağıda listelenmiştir.

 • Ekonomik İşler ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı
 • Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Savunma Bakanlığı
 • Hazine Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Eğitim Bakanlığı
 • Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı
 • Tarım ve Gıda Bakanlığı
 • Cumhurbaşkanlığı Bakanlığı
 • Toprak Politikası Bakanlığı
 • Kültür ve Spor Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Bilim ve Yenilik Bakanlığı
 • Eşitlik Bakanlığı
 • Sosyal İşler Bakanlığı
 • Tüketici İşleri Bakanlığı
 • Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı
 • Üniversiteler Bakanlığı

İspanya Sağlık Bakanı Kimdir?

İspanya sağlık bakanı, 13 Ocak 2020 yılından bu yana Carolina Darias’dır. Carolina Darias’, 25 Kasım 1965’te Las Palmas’ta doğmuştur.

İspanya Adalet Bakanı Kimdir?

İspanya adalet bakanı, 12 Temmuzdan bu yana Polar Llop’dur. Polar Llop, 3 Ağustos 1973 tarihinde Madrid’de doğmuştur.

İspanya İçişleri Bakanı Kimdir?

İspanya içişleri bakanı, 7 Haziran 2018 terihinden bu yana Fernando Grande- Marlasca’dır. Fernando Grande- Marlasca, 26 Temmuz 1962 tarihinde Bilbao’da doğmuştur.

İspanya’da Terör Olayları Var Mıdır?

İspanya, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa’da başlayan anarşist terör dalgasından etkilenmiştir. İspanya’da 19. yüzyıldaki terörist saldırılarından bazıları 1893 Liceo bombası, 1896 Corpus Christi bombası ve 1897’de Canovas del Castillo’nun cinayetidir. İspanya’da 20. yüzyılın başında anarşizm içinde bombalı saldırılar azalmaya başlamış, işverenler ve sendikalar arasındaki çatışmalarda tabancacılık pratiği ortaya çıkmıştır.

1961- 2011 yılları arasında İspanya’da Bask ayrılıkçı grubu ETA; 3000’den fazla saldırı gerçekleştirmiş, saldırılarda 829 ile 952 arasında ölüm gerçekleşmiş ve İspanya’nın demokrasiye geçişine karşı aşırı sağ terörist grupları 66 ile 95 ölüme sebep olmuşlardır. Son yıllarda El Kaide, Irak ve IŞİD, İspanya’daki önemli saldırılardan sorumludur. 2004 yılında 192 kişinin ölümüne neden olan Madrid tren bombalamalarından El Kaide, Irak ve IŞİD sorumludur.

İspanya Terör Örgütü Hangisidir?

Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Bask kökenli topluluğa tam bağımsız bir devlet kurma amacı olan marksist- leninist, ayrılıkçı örgüttür. ETA terör örgütünün başlıca ideolojileri Bask milliyetçiliği, devrimci sosyalizm ve Avrupa federalizmidir. ETA, zaman içinde, silahlı eylem biçimine yönelmiştir. 1979’da İspanya hükümeti tarafından Bask Bölgesi’nde yaşayan kişilere önemli ölçüde özerklik tanınmasına rağmen tam bağımsızlık için silahlı mücadeleye devam etmişlerdir. Batasuna ismiyle bilinen ve şu an yasaklanmış durumda olan parti, ETA örgütünün siyasi ayağını oluşturmuştur. ETA örgüt liderleri Josu Urrutikoetxea, David Pla, Iratxe Sorzabal ve İzaskun Lesaka’dır. 1968’den bu yana düzenlediği eylemlerle 850 kişinin ölümüne sebep olan ETA; Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü listesine alınmıştır. 10 Ocak 2011’de ETA terör örgütü kalıcı ateşkes ilan ettiğini duyurmuş, 20 Ekim 2011’de silah bırakma kararı aldığını açıklamış ve 8 Nisan 2017 tarihi itibariyle tamamen silahsız olacağını açıklamıştır.

İspanya Özerk Bölgeleri Nelerdir?

İspanya Özerk bölgeleri aşağıda verilmiştir.

 • Galiçya: Galiçya, Atlantik Avrupa’da yer almaktadır. Galiçya’nın güneyinde Portekiz, doğusunda Asturias ve Kastilya ve Leon, batısında Atlantik Okyanusu ve kuzeyinde Biscay Körfezi yer almaktadır.
 • Asturias: Asturias; batıda Galiçya, kuzeyde Biscay Körfezi, doğuda Cantabria ve güneyde Kastilya ve León eyaletiyle sınırlandırılmıştır.
 • Cantabria: Cantabria; doğuda Bask Bölgesi, batıda Asturias, güneyde Kastilya ve Leon, kuzeyde Biscay Körfezi ile çevrelenmiştir.
 • Bask Bölgesi: Bask Bölgesi; batıda Cantabria, kuzeyde Biscay Körfezi, doğuda Navarra, güneyde La Rioja ile çevrelenmiştir.
 • Navarra: Navarra; batıda Bask Bölgesi, doğuda Aragon, güneyde La Rioja, kuzeyde Biscay Körfezi ile çevrelenmiştir.
 • Kastilya ve Leon: Kastilya ve Leon; kuzeyde Asturias, batıda Galiçya, doğuda Aragon, güneyde Cantabria ve Bask bölgesi ile komşudur.
 • La Rioja: La Rioja; kuzeyde Bask bölgesi, güneyde Kastilya ve Leon, doğuda Navarra ile komşudur.
 • Aragon: Aragon; doğuda Katalonya, batıda Kastilya ve Leon, Kuzeyde Fransa, güneyde Valensiya ile komşudur.
 • Katalonya: Katalonya; batıda Aragon, güneyde Valensiya, kuzeyde Fransa ile komşudur.
 • Ekstremadura: Ekstremadura; güneyde Endülüs, batıda Portekiz, doğuda Kastilya La Mancha, kuzeyde Kastilya ve Leon ile komşudur.
 • Madrid: Madrid; güneyde Kastilya La Mancha, kuzeyde Kastilya ve Leon ile komşudur.
 • Kastilya La Mancha: Kastilya La Mancha, doğuda Valensiya, batıda Ekstremadura, güneyde Endülüs, kuzeyde Madrid ile komşudur.
 • Valensiya: Valensiya; batıda Kastilya La Mancha, doğuda Akdeniz, güneyde Murcia, kuzeyde Aragon ile komşudur.
 • Endülüs: Endülüs; kuzeyde Ekstremadura, güneyde Atlas Okyanusu, doğuda Murcia ile komşudur.
 • Murcia: Murcia; batıda Endülüs, doğuda Akdeniz, kuzeyde Kastilya La Mancha ile komşudur.
 • Balear Adaları: Balea Adaları, Akdeniz’le çevrilidir.
 • Kanarya Adaları: Kanarya Adaları, Akdeniz’le çevrilidir.
İspanya Özerk Bölgeleri
İspanya Özerk Bölgeleri

İspanya Bask Bölgesi Nerededir?

Bask Bölgesi, Biskay Körfezinin en iç bölgesinde, Pirenelerin batı kısmında, İspanya ve Fransa arasındaki sınır bölgesinde bulunmaktadır.

İspanya Katalonya Nerededir?

Katalonya, İspanya’ya bağlı İber Yarımadasının kuzeydoğusunda yer almaktadır.

İspanya Katalonya Referandum Sonucu Nedir?

2017 Katalonya Bağımsızlık Referandumu, 1 Ekim 2017’de düzenlenen, İspanya’ya bağlı Katalonya özerk bölgesinin bağımsızlığının onaylandığı referandumdur. Merkez Hükümeti tarafından referandumunun İspanya Anayasasına aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Referandum sonuçlarına göre toplam 5.313.564 katılımcı olmuştur, bunlardan 2.020.144 milyon evet yönünde, 176.564 bini hayır yönünde ve 65.715 bini geçersiz veya boş oy vermiştir.

İspanya Siyasetinde Franco’nun Rolü Nedir?

Francisco Franco y Bahamonde, demokratik cumhuriyetin yıkılmasıyla sonuçlanan İspanya İç Savaşı’nda milliyetçi güçlere önderlik eden İspanyol general ve devlet adamıdır. 1939 yılında sona eren İspanya İç Savaşı’nın ardından kurulan falanjizm esaslarına dayanan Francisco Franco’nun İspanya milliyetçiliği, koyu Katoliklik inancı ve anti-komünizm fikirlerine dayanmaktadır. Franco, İspanya İç Savaş’ının ardından 36 yıl boyunca ülkeyi diktatörlükle yönetmiştir.

Franco’nun yönetiminde II.Dünya Savaşı’nda nazizm ve faşizmin yenilgisi sonrası rejim dini yöne ağırlık veren bir yönetim izlenmiştir ve İspanya tarihi açısından önemli olan Soğuk Savaş döneminde diktatörlük faşist yönlerini sadece simgesel olarak korumuştur. Franco İspanya’sı, Soğuk Savaş’ın ardından uluslararası alanda yalnızlığını gidermek için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Askeri otoriter rejim, parlamenter demokrasi karşıtı olarak organik demokrasi rejiminin kurulduğunu iddia etmiştir. Francisco Franco’nun uzun süren yönetim ve politikaları sayesinde İspanyol ünlüler arasında ismi sıkça söz edilmektedir.

İspanya AB Ülkesi Midir?

Evet, İspanya AB ülkesidir.

İspanya Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

28 Nisan 2019 yılında gerçekleştirilen İspanya genel seçiminde Milletvekilleri Kongresindeki 350 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 266 sandalyenin 208’i için seçim yapılmıştır.

İspanya’da, Başbakan Pedro Sanchez’in iktidardaki partisi PSOE oyların %28.7’sini ve 123 sandalyeyi almıştır ve senatoda ise 1995’ten beri ilk kez PSOE partisi, meclisteki en büyük parti olmuştur. Pablo Casado liderliğindeki PP partisi, 1982’den bu yana bir İspanyol partisi için en büyük seçim başarısızlığı olarak adlandırılan seçimde, oyların %16.7’sine ve 66 sandalyeye düşerek tarihin en kötü sonucunu almıştır. İspanya’daki Vox partisi ilk kez kongreye girmiştir. İspanya’daki Nisan 2019 genel seçimleri Pedro Sanchez’in PSOE partisi’nin hükümet kurabilecek tek parti olmasını da sağlamıştır. İspanya Nisan 2019 seçimleri %71.8 katılım ile İspanya nüfusu bakımından en yüksek katılım oranına sahiptir.

İspanya Türkiye İlişkileri Nasıldır?

Türkiye İspanya ilişkileri; Barış, Dostluk ve Ticaret Anlaşması onay belgesinin, İspanya Büyükelçisi tarafından 1783 yılına Osmanlı Padişahı’na sunmasıyla resmiyet kazanmıştır. İstanbul’da bulunan İspanya Elçiliği de 1783 yılında faaliyete başlamış, Madrid’de bulunan Türk Elçiliği ise 1857 yılında faaliyete geçmiştir. İspanya ve Türkiye arasında 16 Nisan 1989 tarihinde bir Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. İspanya Türkiye dostluğu ilki 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve toplantıları İspanya ile Türkiye arası ilişkileri üst seviyeye çıkarmıştır. İspanya’nın, Türkiye AB üyelik sürecine verdiği destek Türkiye’nin siyasi ilişkilerine olumlu yansımıştır. İspanya Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticari ortaklarından ve Türkiye’ye yatırım yapan başlıca AB ülkelerinden birisi olmuştur.

İspanya’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır mı?

İspanya’ya gitmek isteyen kişilerin, İspanya vizesi alırken siyasi görüşüne bakılmamaktadır.

İspanya vizesi almak isteyen kişilerin siyasi görüşleri, vize alımı için önem taşımaz. İspanya Konsolosluğu, İspanya vizesi işlemleri sırasında başvuruda bulunan kişilerin özel hayatı ve düşünceleri hakkında araştırma yapmamaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: