İspanya Vize Reddi

2023 İspanya Vize Reddi Nedenleri ve İtiraz Süreci

Vize başvuruları genellikle; vize şartlarının sağlanmaması, eksik evrak ibraz edilmiş olması ve zamanında başvuru yapılmaması gibi nedenlerle reddedilir. İspanya, Schengen Antlaşması'na taraf ülkelerden biridir ve son günlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranı artmıştır.

İspanya için yapılan vize başvurularının olumlu sonuçlanması için; talep edilen başvuru evraklarının eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması ve başvuru sürecinin doğru yürütülmesi oldukça önem taşır ve bu nedenle başvuru işlemlerinde danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir. İspanya vize başvurusu reddedilen kişiler ret kararına itiraz edebilmekte ya da tekrar başvuru yapabilmektedir.

Türkiye'nin vize onay oranı en yüksek akredite acentesi olan Vizem.net İspanya vize başvurusu reddedilen kişilere itiraz ve ikinci başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İspanya Vizesi Ret Kararı Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?

Türkiye Cumhuriyeti'nden yapılan İspanya vize başvurularını değerlendirme yetkisi, vize başvuru sahibinin ikamet ettiği ile bağlı olarak İspanya Ankara Büyükelçiliği ve İspanya İstanbul Başkonsolosluğu'na aittir. İspanya vize başvuruları için ret kararı, değerlendirme sürecini yürüten ilgili dış temsilcilik tarafından verilir.

Güncel İspanya Vize Reddi Oranları Nasıldır?

Güncel İspanya vize reddi oranı verileri aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

Yılİspanya dış temsilciliğiVize başvuru sayısıVize reddi oranı
2021İspanya Ankara Büyükelçiliği2,585%31.09
2021İspanya İstanbul Başkonsolosluğu7,729%7.46
2020İspanya Ankara Büyükelçiliği1,513%9.51
2020İspanya İstanbul Başkonsolosluğu6,011%3.95
2019İspanya Ankara Büyükelçiliği8,452%7.60
2019İspanya İstanbul Başkonsolosluğu28,153%3.36

İspanya Vize Ret Maddeleri Nelerdir?

İspanya vize reddi maddeleri aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya vize başvurusu için yanlış, sahte ya da eksik belge ibraz edilmiş olması
 • İspanya seyahatine ilişkin geçerli bir amaç beyan edilmemesi
 • Başvuru sahibinin İspanya seyahati için yeterli düzeyde maddi birikimi olmaması
 • Vize başvuru sahibinin yeterli maddi kaynaklara yasal yollardan sahip olduğuna ilişkin kanıt sunamaması
 • Kişinin 180 gün içerisinde 90 günlük Schengen bölgesinde kalma hakkını tüketmiş olması
 • Kişinin Schengen Bilgi Sistemi’nde (SIS) negatif bir kayda sahip olması
 • İspanya vizesi başvuru sahibinin Schengen bölgesi üyesi ülkelerden biri tarafından; toplum düzenine, ulusal güvenliğe tehdit olarak sayılması
 • Kişinin en az bir Schengen üye devleti tarafından kamu sağlığı için tehlike oluşturduğu kanaatinde bulunulması
 • En az bir üye devletin, başvuru sahibinin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu görüşünde bulunması
 • İspanya’da planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçenin inandırıcı bulunmaması
 • İspanya vize başvurusunda belirli bir konuda yapılan açıklamaların güvenirliğine dair makul şüpheler bulunması
 • İspanya vizesi başvuru sahibinin seyahatin amacını açıklamaya yönelik sunduğu destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair şüphe bulunması
 • Kişinin, İspanya vizesinin geçerlilik süresi sonunda Schengen bölgesini terk etmeyeceğine dair şüpheler olması
 • Daha önceden vize talep etmeden ve gerekçe sunmadan sınır kapısında vize talep edilmesi
 • İspanya üzerinden planlanan havayolu transit geçişin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmaması
 • Vize başvuru sahibinin gerekli şartlara uygun bir seyahat sağlık sigortası ibraz etmemiş olması

2022 yılı itibariyle Türkiye’den yapılan İspanya vizesi başvurularında en sık 1, 2, 3, 10 ve 13. maddeler gerekçe gösterilerek vize ret kararı verilmektedir.

İspanya Vize Reddi 1. Maddesi Nedir?

İspanya vize reddi 1. madde içerisinde; sahte, gerçek olmayan ya da tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmesi durumunda vize başvurusunun reddedileceği belirtilir. 1. madde nedeniyle İspanya vize başvurusunda ret yanıtı almak istemeyen kişilerin, gerekli vize belgelerini doğru ve eksiksiz bir biçimde gerekli kriterlere uygun olarak ibraz etmeleri gerekir. İspanya vize başvurusu 1. madde nedeniyle reddedilen kişiler, vize reddine neden olan hatalı belgeleri düzelterek yeniden başvuruda ya da vide reddine itirazda bulunabilir.

İspanya Vize Reddi 2. Maddesi Nedir?

İspanya vize reddi 2. madde içerisinde; kişinin İspanya’da kalış amacının gerekçelendirilememesi nedeniyle vizenin reddedilebileceği ifade edilir.

Vize başvuru sahiplerinin İspanya seyahati için seyahat amacına uygun kanıtları ibraz etmeleri gerekir. 2. madde nedeniyle vize başvurusu reddedilen kişiler, seyahat amacını belirten çeşitli belgeler ile vize reddine itiraz edebilir ya da yeniden İspanya vizesine başvurabilir.

İspanya Vize Reddi 3. Maddesi Nedir?

İspanya vize reddi 3. madde içerisinde; planlanan kalış süresi veya menşe veya ikamet ülkesine veya üçüncü bir ülkeye transit geçiş için yeterli geçim kaynağına dair kanıt sunulamaması durumunda vize başvurusunun ret yanıtı alabileceği belirtilir.

İspanya vize başvuru işlemlerinin onaylanması için, kişinin yeterli düzeyde maddi durumu olduğunu gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Maddi durum belgelerinin yetersizliği nedeniyle İspanya vize başvurusu reddedilen kişiler, uygun belgeler ile ilgili kuruma vize reddi itiraz başvurusu yapabilir.

İspanya Vize Reddi 10. Maddesi Nedir?

İspanya vize reddi 10. madde içerisinde; güvenilir bilgiler sunulmaması durumunda vize başvurusunun reddedilebileceği ifade edilir. İspanya vize reddi 10. madde itiraz işlemleri, vizenin geçersiz bir biçimde reddedilmiş olduğunun düşünüldüğü durumlarda ilgili kuruma müracaat edilerek yapılabilir.

İspanya Vize Reddi 13. Madde Nedir?

İspanya vize reddi 13. madde içerisinde; vizenin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce başvuru sahibinin İspanya topraklarını terk etme niyetinin tespit edilememesi durumunda vize başvurusunun reddedilebileceği durumu belirtilir.

13. maddeden ötürü İspanya vize reddi almak istemeyen kişilerin, seyahat sonrasında ülkelerine dönme niyeti olduğunu gösterecek; iş sözleşmesi, ülkede eğitim gören çocuklara ilişkin belgeler ve kira sözleşmesi gibi belgeleri vize başvuru işlemlerinde ibraz etmeleri önerilir. İspanya vizesi 13. madde nedeniyle reddedilen kişiler, ülkesine dönme niyeti olduğunu gösteren belgeler ile birlikte vize reddine itiraz edebilir.

İspanya Vize Başvurusunun Reddedildiği Nasıl Öğrenilir?

İspanya vize başvurusunun reddedildiği, vize başvuru sahibine dış temsilcilik tarafından gönderilen resmi ve yazılı bildirim ile öğrenilir. Vize başvurusunun reddedilmesi halinde kararın dayandığı gerekçeler ve itiraz prosedürüne ilişkin bilgileri gösteren form İspanya vize başvuru sahibine teslim edilir.

İspanya Vize Başvurusunun Reddine İlişkin Form Nedir?

İspanya vize başvurusunun reddine ilişkin form, İspanya'nın da dahil olduğu Schengen ülkeleri tarafından ortak olarak vize reddi bildirimi durumunda kullanılan ve içerisinde 16 adet vize ret maddesi içeren bir formdur.

İspanya vize başvurusunun reddine ilişkin form için örnek bir görsel aşağıda verilmiştir.

İspanya Vize Başvurusunun Reddine İlişkin Form Nedir?
İspanya Vize Başvurusunun Reddine İlişkin Form Nedir?

İspanya'dan Vize Reddi Alınması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İspanya’dan vize reddi alınması durumunda başvurunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla itiraz başvurusu yapılabilir. İspanya vize başvurularının reddedilmesi durumunda; Madrid Yüksek Adalet Mahkemesine itiraz davası açılabilir ya da İspanya vizesi için yeniden başvuru yapılabilir.

İspanya Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İspanya vize reddine itiraz etmek isteyen kişilerin, vize ret kararının kendilerine bildirilmesinin ardından 1 ay içerisinde başvuru işlemlerinin yapıldığı ilgili dış temsilciliğe itiraz başvurusu için müracaat etmeleri gerekir.

İspanya vize reddi için itiraz başvurusu İspanya Konsolosluğu dışında 2 ay içerisinde Madrid Yüksek Adalet Mahkemesine idari itiraz işlemleri ile yapılabilir.

İspanya Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

İspanya vize reddi itiraz dilekçesi, vize başvurusu reddedilen kişi tarafından ilgili İspanya dış temsilciliğine hitaben yazılır. Vize reddine itiraz işlemlerinin, ret kararının geçersiz olduğunun düşünüldüğü ve bu durum için kanıtların sunulabildiği durumlarda yapılması gerekir.

İspanya vize reddi itiraz dilekçesi içerisinde; başvuru sahibinin kişisel bilgileri, vize reddinin veriliş tarihi, vizenin reddedilme nedeni ve vize reddinin geçersiz olduğunu gösteren bilgilere yer verilmesi gerekir. Vize reddi itiraz dilekçesi, imzalanmış olarak ilgili kuruma ibraz edilmelidir.

İspanya vize reddi itiraz dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

İspanya Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?
İspanya Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

İspanya Vizesi Ret Kararından Sonra Tekrar Başvuru Nasıl Yapılır?

İspanya vizesi ret kararından sonra tekrar başvuru işlemleri için ret gerekçelerinin incelenmesi ve ortadan kaldırılması gerekir.

Vizem.net üzerinden yapılan ikinci İspanya vizesi başvuruları için öncelikle ilk başvurunun reddedilme sebebi değerlendirilmekte ve ardından ret nedenlerinin ortadan kaldırılabildiği durumlarda yeni başvuru işlemleri vize uzmanları tarafından yapılmaktadır. İspanya vize reddi almış ancak yeniden İspanya vizesi almak isteyen kişilerin Vizem.net danışmanlığında yaptıkları ikinci başvurularında vize onaylanma oranı %84,6 olup bu oran Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en yüksek onay oranıdır.

İspanya Vize Reddinden Sonra Vize Başvuru Ücreti İade Edilir Mi?

Hayır, İspanya vize reddinden sonra vize başvuru ücreti ya da vize başvuru merkezi servis ücreti iade edilmez.

Vizem.net danışmanlığında yapılan İspanya vizesi başvurularında vize reddi alınması durumunda belirli vize türleri için danışmanlık ücreti %80 oranında iade edilmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: