İspanya D Tipi Vize

İspanya D Tipi (Uzun Süreli Ulusal) Vize Nedir Nasıl Alınır?

İspanya uzun süreli (D tipi) ulusal vize, İspanya’da 90 günden daha uzun süre kalmak isteyen kişilere verilen bir vize tipidir.

Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve ikamet etmek, çalışmak, eğitim görmek veya araştırma yapmak için İspanya’ya gitmek isteyen kişilerin, İspanya uzun dönemli ulusal vize alması gerekmektedir.

İspanya D Tipi Vize Nedir?

Uzun süreli (D tipi) İspanya ulusal vize; çalışma, eğitim, yatırım ve aile birleşimi gibi farklı amaçlarla İspanya’da 3 aydan uzun süre kalmak isteyen kişilere İspanya’da 1 yıl boyunca oturum hakkı sağlayan bir vize tipidir. İspanya D tipi ulusal vizesini, Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinin vatandaşı olmayan kişiler alabilmektedir.

İspanya Uzun Süreli Vize Türleri Nelerdir?

İspanya uzun süreli (D tipi) ulusal vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya aile birleşimi vizesi
 • İspanya çalışma vizesi
 • İspanya iş amaçlı olmayan oturum vizesi
 • İspanya öğrenim vizesi
 • İspanya yatırım vizesi
 • İspanya girişimci vizesi

İspanya D Tipi Vize için Gerekli Belgeleri Nelerdir?

İspanya uzun dönem (D tipi) ulusal vize başvurusunda bulunmak için gerekli belgeler ve evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya D tipi ulusal vize başvuru formu
 • En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport ile kimlik bilgileri sayfası ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopileri
 • Biyometrik fotoğraf
 • Kimlik belgesi
 • İkametgah belgesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı
 • İspanya’da oturma süresi boyunca mali yeterliliğe dair kanıt
 • İspanya’da konaklama imkanı bulunduğunu gösteren belge
 • İspanya’da yetkili bir sigorta şirketi ile yapılmış, oturum süresinin tamamını kapsayan kamu veya özel sağlık sigortası

İspanya uzun dönem ulusal vize başvurusu için gereken belgeler, alınmak istenen vize türüne göre farklılık göstermektedir, ancak tüm uzun süreli ulusal vize başvuruları için gerekli olan ortak belgeler yukarıda verilmiştir.

İspanya Ulusal Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalıdır?

Uzun dönemli İspanya ulusal vize başvurusunda bulunmak için İspanya ulusal vize başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. İspanya Başkonsolosluğu internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilen ulusal vize başvuru formunun, İngilizce ve İspanyolca seçeneği bulunmaktadır.

İspanya ulusal vize başvuru formunda; başvuru sahibinin adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, uyruğu, TC kimlik numarası, medeni durumu, mesleği, ikametgah adresi, iletişim bilgileri ve pasaport bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

İspanya ulusal vize başvuru formu doldurulurken başvuru sahibinin; İspanya’da bulunma sebebine göre talep ettiği vize türünün (aile birleşimi, çalışma, öğrenim vb.), İspanya’ya varış tarihinin ve İspanya’da bulunan konaklama adresinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

İspanya ulusal vize başvurusunda bulunan kişinin; aile birleşimi sebebiyle vize başvurusunda bulunuyorsa İspanya’da yaşayan aile üyesinin kimlik ve iletişim bilgilerini, çalışma amacıyla vize başvurusunda bulunuyorsa İspanya’daki işverenin kimlik ve iletişim bilgilerini, eğitim amacıyla vize başvurusunda bulunuyorsa, İspanya’da yer alan eğitim kurumunun adını ve iletişim bilgilerini sunması gerekmektedir.

İspanya ulusal vize başvuru formunun eksiksiz ve dikkatli şekilde doldurulması, başvurunun yapıldığı yer ve tarihi içermesi, başvuru sahibi tarafından imzalanması ve başvuru sahibinin 3x4 cm boyutlarında beyaz fonlu biyometrik fotoğrafının, ulusal vize başvuru formuna yapıştırılması gerekmektedir.

İspanya D Tİpi Vize Randevusu Nasıl Alınır?

D tipi vize randevusnun Konsolosluk üzerinden mail yada telefon yolu ile alınabileceği bilgisi verilmelidir. Vizem.net danışmanlığında yapılan başvurularda randevu danışmanlar tarafından alınmaktadır.

İspanya uzun süreli (D tipi) ulusal vize başvuru randevusu, e-mail ya da telefon ile İspanya Konsolosluğu’ndan alınmaktadır.

Vizem.net aracılığı ile yapılan İspanya ulusal vize başvurularında, konsolosluk randevusu Vizem.net danışmanları tarafından alınmaktadır.

İspanya Ulusal D Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya Ulusal D vize başvurusu için aşağıdaki süreç takip edilmelidir.

 • İspanya ulusal vizesi için gerekli evrakların; eksiksiz şekilde ve tamamı İspanyolca veya İspanyolca’ya tercüme edilmiş olarak, orjinalleri ve A4 boyutunda fotokopileri ile birlikte hazırlanması gerekmektedir.
 • İspanya ulusal vize başvuru formunun dikkatli ve eksiksiz şekilde doldurulması, imzalanması ve aslı ile birlikte fotokopisinin hazırlanması gerekmektedir.
 • İspanya ulusal D tipi vize için İspanya Konsolosluğu’ndan e-mail veya telefon ile randevu alınması gerekmektedir.
 • İspanya ulusal D tipi vizeye başvuran kişinin, randevu tarihinde hazırlanan evraklar ile birlikte İspanya Konsolosluğu’na gitmesi, başvuru formunu ve gerekli evrakları teslim etmesi ve vize başvuru ücretini ödemesi gerekmektedir.
 • İspanya uzun süreli D tipi vize başvuruları ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır ve süreç sonunda başvuru sahibi İspanya Konsolosluğu tarafından bilgilendirilmektedir.

Vizem.net, 2017- 2019 yılları arasında Schengen D tipi vize başvurularında, %95,8 ile onay oranı en yüksek akredite acentedir.

İspanya Eğitim Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya uzun dönemli (D tipi) eğitim vizesi, İspanya’da eğitim görmek amacıyla yapılan, 90 günden uzun süreli oturumlar için alınması gereken bir vize tipidir. Eğitim amacıyla alınabilecek vize türleri; İspanya Erasmus vizesi, İspanya lisans ve yüksek lisans vizesi, İspanya doktora vizesi, İspanya çalışan eğitim vizesi ve İspanya dil okulu vizesidir.

İspanya eğitim vizesi almak isteyen başvuru sahibinin; vize için başvurulan sürenin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli bir pasaport sahibi olması, İspanya’da bir eğitim kurumundan kabul almış olması ve eğitim kurumu ücretini ödemiş olması, İspanya’da bulunduğu süre boyunca yeterli mali kaynaklar ile konaklama olanağına sahip olması ve İspanya’da bulunduğu sürenin tamamını kapsayan sağlık sigortasının bulunması gerekmektedir.

İspanya eğitim vizesi başvurusunda bulunmak için, İspanya ulusal vize başvuru formunun doldurulması ve gerekli evrakların İspanyolca veya İspanyolca’ya tercüme ettirilmiş şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İspanya’da tam zamanlı bir eğitim programında öğrenim görecek olan vize başvuru sahibine İspanya’daki eğitim kurumunu tarafından verilen öğrenci kabul belgesinin; İspanya’da bulunan eğitim kurumuna ait bilgileri, öğrencinin kabul edildiği eğitim programının adını, eğitimin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve öğrenim ücreti tutarını içermesi ve İspanyolca düzenlenmiş olması gerekmektedir. İspanya öğrenci vizesi almak için; başvuru sahibinin daha önce almış olduğu diploma veya mezuniyet belgesi, değişim öğrencileri için öğrenim gördüğü kurumdan alınan öğrenci belgesi ve eğitim kurumu ücretinin ödendiğini gösteren mühürlü banka dekontu sunulmaktadır.

İspanya eğitim vizesi için gerekli evraklar hazırlandıktan sonra, İspanya Konsolosluğu’ndan telefon ya da e-mail ile randevu alınmakta, randevu tarihinde vize başvuru formu ve gerekli evraklar konsolosluğa elden teslim edilerek başvuru tamamlanmaktadır.

İspanya Staj Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya staj vizesi, İspanya’da 90 günden uzun süreli bir staj yapmak amacıyla bulunmak isteyen kişilere verilen bir vize tipidir. İspanya staj vizesi almak için; başvuru sahibinin İspanya’da bulunan bir kurum, şirket veya üniversitede staj yapmak üzere başvuru yapmış ve kabul almış olması gerekmektedir.

İspanya staj vizesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin; geçerli bir pasaport sahibi olması, yeterli mali kaynaklara sahip olması, konaklama olanağının bulunması ve sağlık sigortası yaptırması gibi gereklilikleri karşılaması gerekmektedir.

İspanya staj vizesi başvurusu için başvuru sahibinin; İspanya’da kabul aldığı kurum, şirket veya üniversiteden, stajın başlangıç ve bitiş tarihleri ile staj şartlarını gösteren resmi antetli belgeyi almış olması gerekmektedir. İspanya staj vizesi başvurusunda, taraflarca imzalanmış ve kaşelenmiş staj sözleşmesi ile İspanyol kurumlarında düzenlenmiş staj amaçlı oturum izni belgesinin sunulması gerekmektedir.

İspanya’da bulunan bir kuruluşta gönüllü olarak çalışmak istenmesi durumunda; başvuru sahibi ve ilgili kuruluş arasında yapılmış gönüllülük anlaşması ve karşı kurum tarafından onaylanmış ferdi sorumluluk sigortasının eklenmesi gerekmektedir.

İspanya Erasmus Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya Erasmus vizesi, İspanya’ya Erasmus değişim programı kapsamında eğitim almak amacıyla gitmek isteyen öğrencilere verilen bir uzun dönemli bir vize tipidir. İspanya Erasmus vizesi alabilmek için başvuran öğrencinin, kendi ülkesindeki bir üniversitede öğrenim görüyor olması ve İspanya’daki bir üniversiteden Erasmus değişim programı kapsamında kabul almış olması gerekmektedir.

İspanya Erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için öncelikle gerekli evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması ve İspanya ulusal vize başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. İspanya Erasmus vizesi başvurularında, değişim programı öğrencisinin öğrenime devam ettiği üniversiteden; İspanya’da öğrenim görülecek eğitim kurumu bilgilerinin, değişim programının türünün, eğitim süresinin ve varsa öğrencinin alacağı bursun belirtildiği bir belge alması ve başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir.

İspanya Erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için İspanya Konsolosluğu’ndan randevu alınmakta; İspanyolca hazırlanan evraklar randevu tarihinde konsolosluğa elden teslim edilmektedir. Vize başvurusu onaylanan öğrencilerin Erasmus vizesi İspanya Konsolosluğu’nda elden teslim edilmektedir.

İspanya Aile Birleşimi Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya aile birleşimi vizesi, İspanya’da yaşayan bir aile üyesinin yanına gitmek için başvuruda bulunan kişilere verilen, uzun dönemli ulusal bir vize tipidir. İspanya aile birleşimi vizesi almak isteyen kişilerin; en az 4 ay geçerliliği olan bir pasaporta sahip olması, İspanya’da yaşayan kişi ile aile bağı bulunduğunu resmi olarak belgeleyebilmesi ve ilgili İspanyol makamları tarafından verilen aile birleşimine bağlı oturum iznine sahip olması şartları aranmaktadır.

İspanya aile birleşimi vizesi başvurusunda bulunmak için İspanya ulusal vize başvuru formunun doldurulması ve gerekli evrakların hazırlanması gerekmektedir. Aile birleşimi yoluyla İspanya’ya vize başvurusunda bulunmak için, başvuru sahibi ve İspanya’da ikamet eden kişi arasındaki aile bağını gösteren orjinal belgenin ve fotokopisinin sunulması gerekmektedir. İspanya’da eş ile aile birleşimi için vizeye başvurulması durumunda İspanyolca’ya tercüme edilmiş, apostil damgalı ve son 3 ay içerisinde düzenlenmiş evlilik cüzdanının; İspanya’da çocuklarla aile birleşimi yapılması durumunda ise İspanyolca’ya tercüme edilmiş, apostil damgalı ve son 3 ay içerisinde düzenlenmiş doğum belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İspanya aile birleşimi vizesi için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, İspanya Konsolosluğu’ndan telefon ya da e-mail ile randevu alınması gerekmektedir. Randevu tarihinde, İspanyolca dilinde hazırlanan evraklar İspanya Konsolosluğu’na elden teslim edilerek başvuru tamamlanmaktadır.

Aile birleşimi vize başvurusunu değerlendiren ilgili İspanyol makamlarının vizeye onay vermesi halinde, İspanya Konsolosluğu başvuru sahibi ile irtibata geçmektedir. İspanya aile birleşimi vizesi onaylanan kişinin, vizesini teslim almak için konsolosluğa şahsen gitmektedir.

İspanya İşçi Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya işçi vizesi, İspanya’da bir işte çalışmak üzere vize başvurusunda bulunan kişilere verilen, uzun dönemli bir ulusal vize tipidir. İspanya çalışma vizesi için başvuruda bulunan kişinin; en az 1 yıl geçerliliği olan bir pasaporta sahip olması, İspanya’da geçici oturum ve işçi olarak çalışma ilk iznini almış olması ve iş sözleşme örneğini bulundurması gerekmektedir.

İspanya çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için öncelikle İspanya ulusal vize başvuru formunun dikkatli ve eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. İspanya çalışma vizesi başvurusu için gerekli evrakların İspanyolca hazırlanması veya İspanyolca’ya tercüme ettirilmesi gerekmektedir.

Çalışma amacıyla İspanya’ya gitmek isteyen kişilerin uzun dönemli vize başvurusunda, yetkili İspanyol makamları tarafından başvuru sahibi adına düzenlenmiş geçici oturum ve işçi olarak çalışma ilk izninin ve İspanya Yabancılar Ofisi tarafından düzenlenmiş mühürlü iş sözleşmesi örneğinin sunulması gerekmektedir.

İspanya çalışma vizesi başvuruları İspanya Konsolosluğu’na şahsen yapılmaktadır. Çalışma vizesi başvurusu için İspanya Konsolosluğu’ndan e-mail veya telefon ile randevu alınmakta; randevu tarihinde konsolosluğa şahsen giderek başvuru yapılmaktadır. İspanya Konsolosluğu, İspanya çalışma vizesi başvurusunun ilgili İspanya makamları tarafından onaylanması durumunda başvuru sahibi ile irtibata geçmektedir ve vize teslimi konsoloslukta elden yapılmaktadır.

İspanya Dil Okulu Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya dil okulu vizesi, İspanya’da bulunan bir dil okulunda 90 günden daha uzun bir süre için eğitim almak isteyen kişilere verilen, uzun süreli bir vize türüdür. İspanya dil okulu vizesi almak isteyen kişilerin, İspanya’daki bir dil okulundan kabul almış olması ve dil kursu ücretini ödemiş olması gerekmektedir.

İspanya dil okulu vizesi almak için İspanya’daki dil okulu tarafından yazılmış öğrenci kabul belgesinin, dil okulu ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontunun ve öğrencinin akademik kayıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

İspanya dil okulu vizesi başvuruları, e-mail veya telefon ile İspanya Konsolosluğu’ndan randevu alınıp, randevu tarihinde konsolosluğa şahsen giderek yapılmaktadır. İspanya dil okulu vizesi için gerekli evrakla İspanya Konsolosluğu’na teslim edilerek vize başvurusu tamamlanmaktadır. İspanya dil kursu vizesi başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, başvuran kişinin vizesini teslim almak üzere İspanya Konsolosluğu’na gitmesi gerekmektedir.

İspanya Yatırımcı Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya yatırımcı vizesi, İspanya’da en az 500.000 Euro değerinde yatırım yapan kişilere verilen ve İspanya’da oturum izni için başvuru hakkı veren, uzun süreli bir ulusal vize tipidir. İspanya yatırımcı vizesi; İspanya’da en az 500.000 Euro değerinde bir gayrimenkul satın alan, İspanyol şirket hisselerine 1.000.000 Euro değerinde yatırım yapan veya İspanya hazine tahvillerine 2.000.000 Euro değerinde yatırım yapan kişilere verilmektedir.

İspanya yatırımcı vizesi başvurusunda bulunmak için yatırımcı kişinin; son 5 yıl içinde İspanya mevzuatında tanımlı cezai suçlardan sabıka kaydının ve İspanya’nın anlaşma içinde olduğu herhangi bir ülkeye giriş yasağının bulunmaması şartı aranmaktadır.

İspanya yatırımcı vizesi başvurusunda bulunmak için öncelikle İspanya’da bir veya birden fazla gayrimenkul satın alarak, toplam 500.000 Euro ve üzerinde yatırım yapılmış olması gerekmektedir. İspanya’da satın alınan gayrimenkul tapuları, yatırımcı vizesi başvurusunda sunulmaktadır. İlgili İspanyol kurumundan, yatırımcının İspanya’da mülk sahibi ve sorumlusu olduğuna dair kanıt teşkil eden ve vize başvurusundan önceki 90 gün içerisinde düzenlenmiş tapu ve kadastro belgesinin alınması gerekmektedir.

Gayrimenkul alımına bağlı vize başvurusunun yapıldığı tarihte, gayrimenkul alım işleminin, İspanyol tapu kadastro sisteminde henüz tamamlanmamış görünmesi halinde, yatırımcının gerekli vergileri ödediğini gösteren belge ve satın alma evrakının ilgili makamlara sunulduğunu onaylayan belgenin sunulması yeterli bulunmaktadır.

İspanya yatırımcı vizesi başvurusu için hazırlanması gereken evraklar; İspanya ulusal vize başvuru formu, başvuru sahibinin pasaportu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, sağlık sigortası poliçesi, İspanya’da satın alınan gayrimenkul tapuları ve İspanya tapu ve kadastro belgesidir. İspanya yatırımcı vizesi başvurusu için gerekli evrakların İspanyolca hazırlanması veya İspanyolca’ya tercüme ettirilmesi ve fotokopilerinin hazırlanması gerekmektedir.

İspanya yatırımcı vizesi başvuruları için, öncelikle e-mail veya telefon ile randevu alınması koşuluyla, İspanya Konsolosluğu’na şahsen gidilmesi gerekmektedir. İspanya yatırımcı vizesi için hazırlanan evraklar İspanya Konsolosluğu’na teslim edilerek vize başvurusu tamamlanmaktadır. İspanya altın vize başvurusunun onaylanması halinde başvuru sahibinin İspanya Konsolosluğu’na giderek, vizesini teslim alması gerekmektedir.

İspanya Endülüs Oturma Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya Endülüs oturum vizesi, İspanya’da çalışma hakkı bulunmadan yaşamak isteyen kişiler için geçici oturum hakkı tanıyan, uzun dönemli ulusal vize tipidir. İspanya’da çalışma izni sağlamayan geçici oturum izni, kendileri ve gerektiğinde aile üyeleri için yeterli geçim kaynağına ve en az bir yıl geçerliliği olan bir pasaporta sahip yabancılara verilmektedir.

İspanya oturum vizesi ile alınan geçici oturum hakkı, İspanya’da en az 90 gün en fazla 5 yıl kalmaya izin vermektedir. İspanya geçici oturum izni düzenli olarak yenilenebilmektedir. İspanya’da kesintisiz 5 yıl boyunca geçici olarak ikamet eden ve yönetmelikle belirlenen koşulları karşılayan kişiler, uzun süreli oturum izni almaya hak kazanmaktadır. Uzun süreli oturum izni ile İspanya’da süresiz oturma ve çalışma izni verilmektedir.

İspanya oturum vizesi başvuruları İspanya Konsolosluğu’na şahsen yapılmaktadır. Önceden İspanya Konsolosluğu’ndan e-mail ya da telefonla randevu alınması şartıyla, İspanya oturum vizesi için gerekli evrakların İspanya Konsolosluğu’na elden teslim edilmesi gerekmektedir. İspanya Konsolosluğu’nda, oturum vizesi başvurusu sırasında geçici oturum izni için ilk başvuru idari bedeli ödenmektedir.

İspanya oturum vizesi başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda İspanya Konsolosluğu başvuru sahibini bilgilendirmektedir. İspanya oturum vizesi, başvuru süreci sonlandığında İspanya Konsolosluğu’nda teslim edilmektedir.

İspanya Girişimci Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya girişimci vizesi, İspanya’da yenilikçi iş kurmak yoluyla geçici oturum izni hakkı sağlayan, uzun dönemli bir vize tipidir. İspanya’da iş kurmak için mesleki yeterliliğe ve bütçeye sahip olmak koşullarının sağlaması gerekmektedir.

İspanya girişimci vizesi başvurusu yapmak için İspanya Konsolosluğu’ndan e-mail ya da telefonla randevu alınmakta, randevu tarihinde gerekli evrakların İspanya Konsolosluğu’na elden teslim edilmesi gerekmektedir. İspanya Konsolosluğu’nda, girişimci vizesi başvurusu sırasında geçici oturum izni için ilk başvuru idari bedeli ve iş izni ilk başvuru bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

İspanya D Tipi Vize Kaç Günde Çıkar?

İspanya uzun süreli D tipi ulusal vize başvuruları ortalama bir ay içerisinde sonuçlanmaktadır. İspanya’da çalışma hakkı sağlamayan oturum izni başvurularının sonuçlanması ortalama üç ay sürmektedir. İspanya D tipi vize başvuru süreçleri, Covid-19 salgını sebebi ile uzayabilmektedir.

D Tipi Vize İspanya Ücreti Ne Kadardır?

HizmetlerÜcretler
İspanya D tipi vize harcı97 USD
Başvuru formu ve dilekçe doldurma40 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri İşlemleri40 EUR
Danışmanlık Hizmeti40 EUR
Toplam97 USD + 120 EUR

İspanya uzun dönemli D vize ücreti başvuru sırasında İspanya Konsolosluğu’nda ödenmektedir.

İspanya D Tipi Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İspanya uzun süreli ulusal vize başvurularının olumsuz sonuçlanması durumunda, başvuru sahiplerinin karara bir ay içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Vize reddine itiraz etmek için İspanya Konsolosluğu’nda vize itiraz formunun doldurulması gerekmektedir. Vize itiraz formunda, başvuru sahibinin adı ve soyadı, pasaport numarası ve e-mail adresi belirtilerek, vizenin neden verilmesine ilişkin gerekçeler açıklanmalıdır. Vize itirazından itibaren bir ay içerisinde, İspanya Konsolosluğu tarafından başvuru sahiplerine yazılı bir cevap iletilmektedir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: