İspanya Dil Okulu Vizesi

İspanya Dil Kursu Vizesi Başvuru Süreci 2023

İspanya’da bulunan dil kurslarında yabancı dil eğitimi almak isteyen kişilerin başvurması gereken vize türü İspanya dil kursu vizesidir. İspanya’da 3 aydan kısa süreli dil eğitimi almak için İspanya kısa süreli (C tipi) dil okulu vizesi verilmektedir. 3 aydan uzun süren dil eğitimleri için İspanya uzun süreli (D tipi) dil okulu vizesi düzenlenmektedir.

İspanya dil kursu vizesi hamilleri, vize süresi boyunca İspanya’da ikamet etme hakkına sahip olmaktadır. İspanya dil okulu vizesine sahip olan kişiler, 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde Avrupa Birliği üye ülkelerinde serbest dolaşım hakkı elde etmektedir.

İspanya Dil Okulu Vizesi Şartları Nelerdir?

İspanya dil okulu vizesi şartları aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya’da 180 günlük sürede en fazla 90 güne kadar dil eğitimi alacak kişilerin İspanya kısa süreli (C tipi) dil okulu vizesine; İspanya’da 90 günden uzun süreli dil eğitimi alacak kişilerin İspanya uzun süreli (D tipi) dil okulu vizesine başvurması gerekmektedir.
 • İspanya dil okulu vizesi başvurusu yaparken seyahat tarihinden az 7 gün önce başvuru yapılması şartı aranmaktadır. 7 iş günü altında yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
 • İspanya’da eğitim alınacak dil okulundan alınan kabul mektubunun vize başvuru evrakı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İspanya dil okulu vizesi başvuru formunda doldurulan bilgiler ile diğer başvuru evraklarında yer alan bilgilerin birbiriyle tutarlı ve doğru olması gerekmektedir.
 • İspanya dil okulu vizesi başvuru harcının nakit USD olarak ödenmesi gerekmektedir.

İspanya’da Dil Okulu Vizesi için Gerekli Evrakları Nelerdir?

İspanya dil okulu vize başvurusu için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İspanya’da dil okulu vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Planlanan seyahatin ve tüm eğitim süresinin boyunca geçerli olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Arka planı beyaz renkte olan güncel çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğrafın teslim edilmesi gerekmektedir.
 • İspanya dil okulu vizesi başvuru formu: Vize başvuru sahibine ait kimlik bilgilerinin, adres ve iletişim bilgilerinin, seyahat bilgilerinin ve İspanya dil okuluna ait bilgilerin doldurulduğu vize başvuru formunun güncel tarihli ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Ulaşım rezervasyonu: İspanya’ya planlanan seyahatin ulaşımını sağlayacak uçak bileti gibi kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonu: Vize başvuru sahibinin İspanya’daki dil eğitimi süresince konaklama yapacağı rezervasyon ve belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İspanya seyahat sağlık sigortası: Tüm seyahat süresini kapsayan ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası poliçesinin başvuru esnasında sunulması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Vize başvuru sahibine ait adli sicil kayıt belgesinin aslı ve fotokopisi sunulmalıdır. İspanyolcaya noter tasdikli tercümesi yaptırıldıktan sonra Valilik’ten La Haye apostil edilmesi gerekmektedir.
 • İspanya dil okulu vizesi başvuru niyet mektubu: İspanya’da dil eğitimi alacak kişinin kendini tanıttığı, seyahat amacı ile ulaşım ve konaklama detaylarını belirttiği dilekçenin İngilizce veya İspanyolca dilinde yazılması gerekmektedir.
 • Kabul mektubu: İspanya’da dil eğitimi alınacak dil okulundan gönderilen ve öğrenci ismi, kurs başlangıç- bitiş tarihleri ve haftalık ders saatlerini gösteren belgenin sunulması gerekmektedir.
 • Eğitim ücretlerinin ödendiğine dair dekont: İspanya’daki dil okuluna dil eğitimi ücretinin tamamının ödendiğine dair banka tarafından kaşeli ve ıslak imzalı dekontun teslim edilmesi gerekmektedir. Banka tarafından alınan dekontta öğrencinin isminin yer alması gerekmektedir.
 • Hibe / sponsorluk belgesi: Vize başvuru sahibinin AB programı, Türkiye Ulusal Ajansı veya Tübitak kapsamında bir destek alması durumunda alınan hibe miktarının gösterildiği resmi yazının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Finans planını gösterir belgeler: Vize başvuru sahibinin banka hesabında İspanya seyahat masraflarını karşılayacak yeterli bakiyenin olduğunu gösteren imzalı ve kaşeli banka hesap cüzdanının ibraz edilmesi gerekmektedir. Banka hesap cüzdanının alındığı tarihin, vize başvuru tarihinden en fazla 7 gün önce olması şartı aranmaktadır.
 • İkametgah: Vize başvuru sahibinin Türkiye’de ikamet ettiği evin adresini gösteren ve mahalle muhtarından veya e-devlet’ten alınabilen ikametgahın eklenmesi gerekmektedir.
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği: Tüm aile bireylerini gösterecek şekilde e-devlet’ten veya nüfus müdürlüğünden alınması gerekmektedir.
 • Vize başvuru harç bedelinin ödendiğine dair dekont: İspanya dil okulu vizesi başvuru harç bedelinin USD ve nakit olarak ödendiğine dair alınan dekontun başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin durumunu gösteren belgeler: İspanya dil okulu vizesi başvuru sahibi öğrenci ise öğrenci belgesi; başvuru sahibi işveren ise ticaret faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri ve vergi levhası; başvuru sahibi çalışan ise maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi ve işveren onay mektubu; başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise noter onaylı veli muvafakatnamesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İspanya’da Dil Okuluna Gitmek için Dil Kursu Vizesi Nasıl Alınır?

İspanya’daki dil eğitimine katılabilmek için İspanya dil kursu vizesinin alınması gerekmektedir. Dil eğitimi süresi 90 günden kısa olan kurslar için İspanya kısa süreli (C tipi) dil kursu vizesine; 90 günden daha uzun olan kurslar için İspanya uzun süreli (D tipi) dil kursu vizesine başvuru yapmaktadır.

İspanya dil kursu vizesi başvuruları için ikamet edilen şehre ve vize türüne göre vize aracı kurum olan BLS Spain kurumundan veya İspanya dış temsilciliklerinden randevu alınması, İspanya dil kursu vizesi için gerekli olan vize başvuru evraklarının eksiksiz şekilde hazırlanması ve randevu tarihinde teslim edilerek vize başvuru harç bedelinin ödenmesi gerekmektedir. İspanya dil kursu vizesi başvurularının değerlendirilmesi ortalama 14 takvim gününü bulmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İspanya’da Dil Kursu Vizesi için Nereye Başvurulur?

İspanya’da dil kursu vizesi başvurularında, 90 güne kadar olan dil eğitimleri için aracı kurum ve akredite acenteler üzerinden başvuru yapılabilmektedir. 90 günden daha uzun süreli eğitimler için İspanya dil kursu vize başvuruları İspanya dış temsilciliklerine yapılmaktadır.

İspanya Dil Okulu Vizesi için Nasıl Randevu Alınır?

İspanya’da 90 günden kısa sürede dil eğitimi alacak kişilerin İspanya kısa süreli (C tipi) vizeye başvuru yaparken İspanya vize başvuru merkezinden randevu alması gerekmektedir. Vize aracı kurum web sitesinde yer alan randevu alma sayfasından İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep veya Antalya şubelerinden uygun olan seçilir. Randevu kategorisi, telefon numarası ve e-mail bilgisi doldurulur. Başvuru sahibinin e-mail adresine gönderilen doğrulama kodu girilerek randevuya ait bilgiler girilir.

Başvuru sahiplerinin, randevuyu onaylamadan önce pasaportta yer alan ad, soyad, doğum tarihi, pasaport numarası, pasaport veriliş tarihi, pasaportun bitiş süresi gibi tüm detayları tekrar kontrol etmesi gerekmektedir. Sistemde randevu oluşturulduktan sonra bilgilerin değiştirilmesi mümkün değildir. Bilgilerin yanlış girildiği randevunun iptal edilerek yeni bir randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu bilgilerinde yer alan ayrıntılar ile başvuru evrakları uyuşmadığı durumda başvurular kabul edilmemektedir.

İspanya’da 90 günden daha uzun sürede dil eğitimi alacak kişilerin İspanya uzun süreli (D tipi) vizeye başvuru yaparken İspanya dış temsilciliklerinden randevu alması gerekmektedir. Vize aracı kurum web sitesinde yer alan randevu alma sayfasından İspanya İstanbul Konsolosluğu’na randevu alınabilmektedir.

İspanya Dil Okulu Vize Ücreti Ne Kadardır?

İspanya dil okulu vize ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetÜcret
İspanya dil okulu vize harcı97 USD
Başvuru formu & dilekçe doldurma25 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR
Danışmanlık hizmeti30 EUR
Toplam97 USD + 95 EUR

İspanya Dil Kursu Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İspanya dil kursu vizesi başvuruları, uygun bulunduğu takdirde başvuru tarihinden itibaren 14 takvim günü içinde karara bağlanmaktadır. İspanya dil kursu vizesi için değerlendirme yapan kurum olan İspanya Dışişleri Bakanlığı’nda yaşanacak yoğunluklar, resmi tatiller ve dini günler gibi sebeplerle başvuru değerlendirme süreci en fazla 30, vize başvurularının derinlemesine incelenmesi gerektiği durumlarda ve ek belgeler talep edildiğinde en fazla 60 takvim gününe kadar çıkabilmektedir.

İspanya Dil Okulu Vizesi Almak Zor Mudur?

İspanya dil okulu vizesi başvuru evrakları olan pasaport, biyometrik fotoğraf, vize başvuru formu, ulaşım rezervasyonu, konaklamayı kanıtlayıcı belgeler, seyahat sağlık sigortası, dil eğitimi alınacak kuruma eğitim ücretinin ödendiğine dair belge, dil okulundan alınan kabul mektubu, finans planını gösteren nitelikte olan belgeler ve öğrenci belgesi gibi belgeler eksiksiz olarak sunulduğu takdirde İspanya dil okulu vizesi almak kolay olmaktadır.

İspanya Dil Eğitimi Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İspanya dil eğitimi vize başvuruları; başvurunun yanlış veya eksik yapılması, gerekli kriterleri karşılamayan seyahat sağlık sigortasının olmaması, finansal durumun yetersizliği, eğitim tercihlerindeki yanlışlar gibi sebeplerle İspanya Dış İşleri Bakanlıkları tarafından reddedilebilmektedir.

İspanya dil eğitimi vize başvurusu reddedilen kişiler, reddedilme sebeplerini göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeler ve destekleyici evraklar sunmak şartıyla ret kararının yeniden değerlendirilmesini talep edebilmekte ya da yeniden İspanya dil eğitimi vizesine başvuru yapabilmektedir. İspanya dil eğitimi vizesi için gerekli evrakları teslim etmesine rağmen başvurusu reddedilen kişiler, verilen ret kararın haksız olduğunu ifade eden bir dilekçe yazarak itiraz haklarını kullanabilmektedirler. İspanya dil eğitimi vizesine başvuran kişinin bilgileri içeren ve güncel tarihli olan imzalı dilekçe ile İspanya Konsoloslukları’na itiraz edilebilmektedir. Vize alamama nedenleri ile İspanya dil eğitimi vize başvurusu reddedilmiş kişilerin yaptıkları itiraz da reddedilirse, yeniden vize başvurusu yapılabilmektedir.

İspanya Dil Eğitimi Vizesi Covid-19 Güncellemeleri Nasıldır?

İspanya dil eğitimi vizesi alarak İspanya’ya gitmek isteyen kişilerin, Covid- 19 güncellemeleri kapsamında ülkeye girişten önceki son 48 saat içerisinde aldıkları NAAT veya antijen test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Ülkeye girişten önceki en fazla 14 gün içerisinde tüm aşılarını olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Covid- 19 geçirmiş kişilerin en az 11 gün öncesinden itibaren iyileşme belgesinin ibraz edebilen kişiler İspanya dil eğitimi vizesi ile İspanya’ya giriş yapabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: