İspanya Eğitim Sistemi

İspanya Eğitim Sistemi ve İspanya'da Üniversite Okumak

Bazılarının tarihi 13. yüzyıla kadar uzanan İspanyol eğitim kurumları; bilgi birikimi, eğitim yaklaşımları, teknikleri ve son yirmi yılda hızla gelişen teknolojik alt yapılarıyla dünyanın önde gelen kaliteli eğitim kurumları arasında bulunmaktadır. 50.000’den fazla uluslararası öğrenci lisans ve yüksek lisans programlarında İspanya üniversitelerini tercih etmektedir.

İspanya’daki temel eğitim müfredatı İspanya Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte, özerk bölge eğitim kurumları ise öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kendi eğitim içerikleri ve metotları konusunda temel müfredatı tamamlamaktadır. İspanya’da 2003 yılından bu yana eğitim harcamalarında %35’lik bir artış yaşanmış ve sayısız ulusal ve bölgesel düzeyde reform çalışması gerçekleştirilmiştir.

İspanya’da temel eğitim dilleri İspanyolca ve İngilizce olup, ortaöğretim seviyesinde Katalanca ve Baskça gibi seçmeli bölgesel dil eğitimleri verilmektedir. İspanya yasaları gereğince 6 ile 16 yaş arası için zorunlu eğitim bulunmaktadır.

2012 yılı verilerine göre İspanya’nın okuma - yazma, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki PISA testi performansı OECD ülkeleri ortalamasının altında yer almış, 2018 yılında ise 491 puanla OECD ülkeleri ortalamasının (486 puan) üzerinde bir seviyeye yükselmiştir. 2018 yılı verilerine göre İspanya, 79 OECD ülkesi arasında 35. sırada yer almaktadır ve OECD ülkeleri arasında ortalama eğitim süresi 17,2 yıl, İspanya’da 5 ile 39 yaş arası kişiler için ortalama eğitim süresi 18 yıldır.

İspanya’da Eğitim Aşamaları Nedir?

İspanya’da eğitim aşamaları aşağıda verilmiştir.

 • İspanya’da okul öncesi eğitim
 • İspanya’da ilkokul eğitimi
 • İspanya’da orta öğretim eğitimi
 • İspanya’da yüksek öğrenim eğitimi

İspanya’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

İspanya’da zorunlu olmayan okul öncesi eğitim altı yaşın altındaki çocuklar için verilmektedir ve 0 - 3 yaş ile 3 - 6 yaş grupları şeklinde iki döneme ayrılmıştır. İspanya’da okul öncesi eğitim konusunda yetki sahibi olan kurum, her yerel özerk topluluğun kendisine bağlı eğitim departmanlarıdır. OECD verilerine göre, İspanya’da 3 yaş grubu çocuklarda %95 ve 4 yaş grubu çocuklarda %97 oranında okul öncesi eğitime kayıt gerçekleştirilmektedir.

İspanya’da 0 - 3 yaş dönemi okul öncesi eğitimi kreş ve anaokullarında verilmektedir ve çoğu yerde ücretlidir. 3 - 6 yaş arasındaki çocuklar için geçerli olan okul öncesi eğitimi devlet okullarına bağlı anaokullarında ücretsiz olarak verilmektedir.

Devlet okullarında 3 - 6 yaş grubu için verilen okul öncesi eğitim; çocukların duygusal gelişimleri, hareket ve beden alışkanlıklarının kontrolü, iletişim ve dil becerileri, birlikte yaşama pratikleri, sosyal ilişkiler ve bireysel bağımsızlık gibi konulara odaklanmaktadır. İspanya okul öncesi eğitiminde verilen başlıca dersler; temel okuma ve yazma, temel matematik, resim, müzik, sanatsal yaratıcılık, bisiklet ve spor dersleri olup, verilen dersler aracılığıyla çocuklarda sivil davranış şekillerinin geliştirilmesi, çevre bilinci aşılanması ve kültürel entagrasyonun desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İspanya’da okul öncesi eğitim için devlet okuluna kayıt yaptırmak için; ikametgah belgesi, pasaport veya oturum kartı, çocuğun doğum belgesi ve bazı bölgelerde çocuğun aşılarının tam olduğuna dair kanıt ve sağlık sertifikasının sunulması gerekmektedir.

İspanya’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

İspanya’da zorunlu ve ücretsiz olan ilkokul eğitimi 6 ve 12 yaş arasındaki çocukları kapsamaktadır. İspanya ilkokul eğitimi 3 aşamada verilmektedir ve 1. aşama birinci ve ikinci sınıfarı, 2. aşama üçüncü ve dördüncü sınıfları, 3. aşama beşinci ve altıncı sınıfları kapsamaktadır. İspanya’da, 6-12 yaş arasındaki çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlayan ilkokul eğitimi; devlet okullarında, özel okullarda, dini okullarda ve uluslararası okullarda verilmektedir.

İspanya’da ilkokul eğitimi haftada yaklaşık 25 saatlik bir ders programı üzerinden yürütülmektedir. Bazı okullarda ilkokul eğitimi sabah 09:00 ve öğleden sonra 14:00 saatleri arasında verilmekte, bazı okullarda ise 09:00- 12:30 saatleri arası ders, 12:30 - 14:30 saatleri arasında öğle yemeği ve 14:30- 16:00 saatleri arası ders olacak şekilde verilmektedir. İspanya’da öğretim yılı eylül ayında başlayıp, haziran ya da temmuz ayına kadar devam etmektedir ve Noel’de, Paskalya’da ve yaz mevsiminde eğitime ara verilmektedir. İspanya’daki devlet ilkokullarında her sınıfta ortalama 21 öğrenci eğitim almaktadır.

İspanya’daki ilkokullarda öğretim süresinin en az %50’sinin ayrıldığı temel dersler; doğa ve sosyal bilimler, İspanyol dili ve edebiyatı, matematik, bilim ve teknoloji, fizik, sanat ve müzik, ilk yabancı dil (İngilizce), ikinci yabancı dil (Fransızca), etik ve din, vatandaşlık ve insan haklarıdır; seçmeli dersler ise Katalanca, Galiçyaca, Baskça ve Valensiyaca gibi bölgesel dil dersleridir. İspanya ilkokul eğitimi sistemi kapsamında üçüncü sınıfı tamamlayan öğrenciler matematik ve dil alanında; altıncı sınıfı tamamlayan öğrenciler ise matematik, dil, bilim ve teknoloji konuları üzerinden bir değerlendirmeye girmektedir.

İspanya’da yaşayan 6 - 12 yaş arasındaki bir çocuğun hangi devlet okuluna kayıt yaptırabileceğini aileleri seçebilmek ile birlikte; öncelik okulun ailenin yaşadığı yere ve ebeveynlerin işyerine olan yakınlığı, ailenin aynı okulda okuyan başka çocuklarının bulunup bulunmaması ve ailenin gelir seviyesi kriterleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

İspanya’daki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık üçte biri özel okul eğitimi almaktadır. Özel ilkokullarda devlet tarafından belirlenmiş sınıf mevcudu ve müfredat standartları karşılanmakta, ancak eğitim yöntemleri kendileri tarafından belirlenmektedir. İspanya’daki özel ilkokullarda ortalama sınıf mevcudu 21 öğrencidir. İspanya’da eğitim yaklaşımları ve metodları birbirinden farklı olan özel okul türleri; Montessori okulları, Waldorf- Steiner okulları, özel din okulları ve uluslararası okullardır.

İspanya’da Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

İspanya’da ücretsiz olan orta öğrenim sistemi, zorunlu olan ortaokul eğitimi ile zorunlu olmayan ve Bachillerato (lise) adı verilen üniversiteye hazırlık eğitimi şeklinde iki aşamadan oluşmaktadır. İspanya ortaöğretim sisteminin temel amacı öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve diğer yeteneklerini geliştirerek, onları yetişkin yaşamlarına hazırlanmaları konusunda desteklemektir.

İspanya zorunlu ortaokul eğitimi yedinci sınıftan onuncu sınıfa kadar olan, 12 ve 16 yaş arasındaki öğrencileri kapsamaktadır. İspanya’daki devlet ortaokullarında öğretim yılı eylül ayının ortalarında başlamakta ve haziran ayına kadar devam etmektedir. Ortaokul eğitiminde günlük öğrenim programı sabah 9’dan öğleden sonra 3’e kadar sürecek şekilde planlanmıştır.

İspanya devlet ortaokullarında verilen zorunlu temel dersler; matematik, fen bilimleri (biyoloji, jeoloji, kimya, fizik), coğrafya, tarih, İspanyol dili ve edebiyatı ve birinci yabancı dil (İngilizce), beden eğitimi ve din ve etik değerler dersleridir. Ortaöğretim 10. sınıf öğrencileri zorunlu derslerden olan biyoloji ve jeoloji, ekonomi, fizik ve kimya ve Latince derslerinden kendi istedikleri iki tanesini seçebilmektedir.

İspanya’da ortaokul eğitimi kapsamında, öğrencilerin ilgi alanlarını karşılayabilecek çeşitlilikte bir seçmeli ders müfredatı okutulmaktadır. Ortaokul eğitimi alan 7., 8. ve 9. sınıf öğrencileri için sunulan seçmeli dersler klasik kültür, girişimcilik, müzik, teknoloji, sanat ve ikinci yabancı dil dersleri; 10. sınıf öğrencileri için sunulan seçmeli dersler ise görsel sanatlar ve dans, bilimsel kültür, klasik kültür, felsefe, müzik, bilgi ve iletişim teknolojileri, ikinci yabancı dil ve sanat derleridir.

İspanya’da zorunlu ortaokul eğitimini tamamlayan 16 yaşındaki öğrenciler, genellikle aynı okulda, Bachillerato (lise) adı verilen ve isteğe bağlı iki yıllık üniversiteye hazırlık eğitimine ve bir mesleki eğitim programına devam edebilmektedir. Bachillerato (lise) eğitimi almak isteyen öğrenciler için sanat, beşeri bilimler, doğa ve sağlık bilimleri ile teknoloji şekilde 4 ana programdan birine kayıt yapılabilmektedir.

İspanya’da Lise Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İspanya’da lise okumak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya’da 4 yıllık temel orta öğrenim eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Temel orta öğrenim eğitiminin sonunda yapılan matematik ve İspanyolca sınavlarının başarıyla geçilmesi gerekmektedir.
 • Öğrenci not ortalamasının en az C seviyesinde olması gerekmektedir.
 • İngilizce eğitim veren okullar için öğrencilerin, okulun uyguladığı İngilizce testini geçmesi gerekmektedir.

İspanya’daki En İyi Liseler Hangileridir?

İspanya’da bulunan en başarılı İspanya lise isimleri ve yer aldıkları şehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Uluslararası Hamelin-Laie okulu, Barcelona
 • Uluslararası Agora okulu, Barcelona
 • St. Anne’s Lisesi, Madrid
 • Fransız Lisesi, Madrid
 • Madrid Amerikan Okulu, Madrid
 • Hastings Lisesi, Madrid
 • Uluslararası İspanya Koleji, Madrid
 • King’s Koleji, Madrid
 • Caxton Koleji, Valencia
 • İngiliz Lisesi, Alzira
 • Escola Global, Mallorca
 • Queen’s College Mallorca
 • Colegio Mas Camarena, Valencia
 • Los Olivos İngiliz Lisesi, Valencia
 • Uluslararası San Patricio Lisesi, Toledo

İspanya’da Lise Eğitimi Fiyatları Ne Kadardır?

İspanya’da uluslararası ve özel lise fiyatları, bulundukları şehre bağlı olarak değişmektedir. Madrid ve Barselona’da bulunan okul fiyatları, İspanya’nın diğer şehirlerinde bulunan okullara göre daha yüksektir. İspanya’da lise eğitimi fiyatları yıllık olarak 4000 ile 8000 Euro arasında değişmektedir ve yatılı okullarda bu fiyat 10.000 Euro’nun üzerine çıkabilmektedir.

İspanya’daki okul fiyatlarına genellikle kayıt, kitaplar, malzemeler, çamaşırhane, sigorta, müfredat dışı etkinlikler, geziler, yemekler ve ulaşım dahil olmamaktadır ve dönem başına ortalama 800 ile 1000 Euro civarında bir bütçe ayrılması gerekmektedir.

İspanya’da Türk Okulu Var Mıdır?

Hayır, İspanya’da Türk okulu bulunmamaktadır.

İspanya’da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

İspanya Eğitim Bakanlığı verilerine göre, İspanya’da yüksek öğrenim sistemine yaklaşık 1.6 milyon kayıtlı öğrenci bulunmaktadır ve %3 oranında uluslararası öğrenci okumaktadır. İspanyol üniversitelerine kayıtlı yaklaşık 195.000 uluslararası öğrenci bulunmaktadır ve bunların yaklaşık 57 binini değişim programlarına devam eden uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır.

İspanya’da 45 tanesi devlet üniversitesi olan toplam 76 yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Madrid Üniversitesi, Barselona Üniversitesi, Salamanca Üniversitesi ve Alcala de Henares Üniversitesi gibi uluslararası alanda tanınan İspanyol üniversitelerinin çoğu Madrid ve Barselona’da bulunmaktadır.

İspanya yüksek öğrenim sistemi, 4 yıllık lisans programları, 1 veya 2 yıllık yüksek lisans programları ve 3 veya 6 yıllık doktora programlarından oluşmaktadır. İspanyol üniversitelerindeki derslerin çoğu İspanyolca ve bazı dersler Katalanca gibi bölgesel dillerde okutulmaktadır ve hem lisans hem de lisansüstü düzeyinde İngilizce olarak verilen derslerin sayısı giderek artmaktadır.

İspanyol yüksek öğrenim sisteminde akademik yıl; Eylül ayından Aralık ayı sonuna kadar ve Şubat ayından Mayıs ayının sonuna kadar süren iki dönemden oluşmaktadır. İspanya’da üniversiteye girmek için öğrencilerin Bachillerato (lise) adı verilen orta öğrenim sertifikalarını almış olmaları ve Selectividad (seçme sınavı) olarak bilinen üniversite giriş sınavlarını geçmiş olmaları gerekmektedir.

İspanya’da yüksek öğrenim zorunlu değildir ve öğrencilerin kendi üniversite masraflarını ödemesi gerekmektedir. İspanya devlet üniversitelerinde öğrenim ücretleri, özel üniversitelere göre çok daha düşüktür.

İspanya’da Master Yapmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İspanya’da bir master programına kayıt olabilmek için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Akademik geçmişi gösteren transkript belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin özgeçmişinin ve niyet mektubunun sunulması gerekmektedir.
 • Akademik referans mektuplarının bulunması gerekmektedir.
 • İngilizce veya İspanyolca dil bilgisini kanıtlayan belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • İspanya’da geçerli bir pasaporta sahip olmak gerekmektedir.
 • İspanya’da yüksek lisans eğitimi boyunca ekonomik yeterliliğe dair kanıt sunulması gerekmektedir.
 • Yüksek lisans başvuru formu ve üniversiteye göre değişen gerekli diğer evrakların hazırlanması gerekmektedir.

İspanya Staj Programları Nelerdir?

İspanya’da yapılabilecek staj programları aşağıda listelenmiştir.

 • Erasmus+ staj programı
 • Türk Kültür Vakfı uluslararası staj programı
 • Connect-123 staj programları
 • Barcelona SAE staj programları
 • Global Experiences staj programları
 • İntern Abroad HQ staj programları
 • Genomik Düzenleme Merkezi (CRG) yaz stajı
 • Boston Üniversitesi uluslararası staj programları
 • GoEco staj programı
 • Hemingway Enstitüsü mutfak sanatları staj programı
 • Euroace staj programları

Yurtdışı staj programları arasında İspanya Erasmus + staj programı en çok tercih edilen staj programı olarak tanınmaktadır.

İspanya’da Maaşlı Staj Yapılabilir Mi?

Evet, yurtdışı staj programı sağlayıcıları aracılığıyla İspanya’da turizm, otelcilik ve mutfak sanatları gibi alanlarda maaşlı staj yapılabilmektedir. İspanyol yasaları gereğince uluslararası stajyerlere ödeme yapılmasına izin verilmemektedir, ancak yurtdışı staj programı sağlayan aracı kurumlar üzerinden maaşlı staj yapılması mümkündür.

İspanya’daki En İyi Okullar Hangileridir?

İspanya’daki uluslararası bilinirliğe sahip en iyi okullar aşağıda listelenmiştir.

 • Barcelona Üniversitesi
 • Barcelona Özerk Üniversitesi
 • Pompeu Fabra Üniversitesi
 • Madrid Özerk Üniversitesi
 • Valencia Üniversitesi
 • Granada Üniversitesi
 • Madrid Complutense Üniversitesi
 • Navarra Üniversitesi
 • Bask Bölgesi Üniversitesi
 • Cantabria Üniversitesi

Bilgi birikimine dayalı yenilikçi öğretim ve araştırma metotları, yüksek nitelikli akademik kadroları ve teknolojik altyapı olanakları ile İspanya üniversiteleri yüksek öğretim alanında uluslararası boyutta bir tanınırlığa sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İspanya’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için İspanya’da alınabilecek en popüler eğitim programları aşağıda verilmiştir.

 • İspanya’da pilotaj eğitimi
 • İspanya’da ingilizce dil eğitimi
 • İspanya’da mimarlık eğitimi
 • İspanya’da hukuk eğitimi
 • İspanya’da tıp eğitimi

İspanya’da Pilotluk Eğitimi Nasıl Alınır?

İspanya’da pilotluk eğitimi almak için; en az lise mezunu olunması, uçuşa elverişli olunduğuna dair sağlık raporunun bulunması, yeterli İngilizce dil seviyesine sahip olunması ve başvurulan uçuş okulunun gerektirdiği giriş testlerinden başarıyla geçilmesi gerekmektedir. Pilotluk eğitimi için yapılan ve tamamında başarılı olunması beklenen giriş testleri; matematik ve fizik testi, yazılı ve sözlü İngilizce seviye testi ve sözlü mülakattır.

Pilotluk eğitimi almak isteyen kişilerin; görme ve duyma gibi duyularının sağlıklı olması, motor yeteneklerinin yüksek olması, matematik ve fizik gibi sayısal alanlara yatkın olmaları ve sağlıklı bir fiziki yapıda olmaları beklenmektedir.

İspanya’da pilotluk eğitimi alan kişiler, öncelikle havacılıkla ilgili temel eğitimler verilmekte, ardından pilot adaylarına belirli saat ve sürelerde, ücretli uçuş eğitimleri verilmektedir. İspanya’da pilotluk eğitimi tamamlayan kişilere mezuniyet aşamasında CPL (ticari pilotluk lisansı) ve ATPL (havayolu taşımacılığı pilot lisansı) verilmektedir.

Son yıllarda dünya genelinde artan havayolu ulaşımı gereksinimleri ve pilot ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı ülkelerde bulunan uçuş okullarının sayısı artmaktadır. İspanya uçuş okulları, uygun maliyetleri ve kısa eğitim süreleri ile yurtdışında pilotluk eğitimi almak isteyen kişilerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır.

İspanya’da pilotaj ve havacılık eğitimleri özel havacılık akademilerinde, üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarında ve üniversite- akademi ortaklıklarıyla verilmektedir. İspanya’da pilotluk eğitimi ücretleri; genellikle teorik eğitim, uçuş eğitimleri ve sertifikalandırma ücretlerinin toplamı için yıllık 12.000 ile 19.000 Euro arasında değişmektedir. İspanya’da pilotaj ve havacılık eğitimi süreleri 12 ile 18 ay arasında değişmektedir.

İspanya’da İngilizce Dil Eğitimi Nasıl Alınır?

İspanya’da bulunan dil okullarında ve bazı üniversitelerin ilgili bölümlerinde İngilizce dil eğitimi alınabilmektedir. İspanya’daki dil okullarında alınabilecek İngilizce eğitimleri; genel İngilizce kursları, çocuklar için İngilizce kursları, İngilizce yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları, iş amaçlı İngilizce kursları ve profesyonel İngilizce kurslarıdır.

İspanya’da İngilizce dil eğitimi almak isteyen kişiler için kurs başlangıcında seviye belirleme sınavı yapılmaktadır ve öğrenciler dil eğitimi programına İngilizce seviyelerine göre yerleştirilmektedir. İspanya’da dil eğitimini tamamlayan öğrencilere eğitim sonunda İngilizce dil sertifikası verilmektedir.

İspanya’da İngilizce dil eğitimi almak isteyen kişilerin geçerli bir pasaporta sahip olması, İspanya’daki eğitim süresini kapsayan sağlık sigortasının bulunması, ekonomik yeterliliğe sahip olunması ve İspanya dil okulu için kayıt ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. İspanya’da İngilizce dil eğitimi fiyatları, haftada 3, 6 ve 12 saatlik eğitim tipleri için, aylık 90 ile 370 Euro arasında değişmektedir.

İspanya’da Hukuk Eğitimi Nasıl Alınır?

İspanya’da bulunan üniversitelerde hukuk alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alınabilmektedir. İspanyol üniversitelerinin hukuk bölümlerinde lisans derecesi almak için beş yıllık eğitim süresinin tamamlanması gerekmektedir. İspanya’da hukuk lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, mezuniyetin ardından iki yıllık hukuk uygulama eğitimini almakta ve ardından devlet sınavına girerek hukuk alanında çalışmaya başlayabilmektedir.

İspanya’da bir hukuk fakültesinde eğitim almak için; geçerli bir pasaporta sahip olunması, okul ücretinin ödenmiş olması, İspanya’da bulunulan süre boyunca ekonomik yeterliliğe sahip olunması, İspanya’daki eğitim süresini kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olunması, TOEFL ya da IELTS sınavlarında en az B2 seviyesinde İngilizce dil yeterliliğinin belgelenmesi, İspanyolca eğitim veren bir kurum için İspanyolca dil yeterliliğine sahip olunması, niyet mektubu, özgeçmiş ve referans mektupları gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.

İspanya’da hukuk eğitiminde önde gelen üniversiteler arasında Özerk Madrid Üniversitesi, Barselona Üniversitesi, Sevilla Üniversitesi, Pompeu Fabra Üniversitesi ve Özerk Barselona Üniversitesi bulunmaktadır. İspanya’da hukuk okullarının ortalama fiyatları yıllık 9.000 ile 30.000 Euro arasında değişmektedir. İspanya’nın hukuk fakültelerinde verilen eğitimin çok yönlü oluşu, mezunların gerek İspanya’da gerek Avrupa ülkelerinde iş bulma ve hukuk alanında kariyer yapma fırsatlarını arttırmaktadır.

İspanya’da Tıp Eğitimi Nasıl Alınır?

İspanya’da bulunan devlet üniversitelerinin ve özel üniversitelerin tıp fakültelerinde 6 yıl süren tıp eğitimi alınabilmektedir. İspanyol üniversitelerinde İngilizce veya İspanyolca dillerinde eğitim veren tıp fakülteleri bulunmaktadır ve bölüme başvuru sırasında geçerli eğitim dilinde yeterliliğin olduğuna dair kanıt sunulması gerekmektedir.

İspanya’da tıp eğitimi almak için Avrupa’da denkliği bulunan bir lise diplomasına sahip olunması, lise diploması bulunmuyor ise İspanya üniversitelerine giriş için gerekli olan iki aşamalı Selectividad (seçme sınavı) adlı sınavdan başarıyla geçilmesi, en az B2 seviyesinde İngilizce ve İspanyolca dil yeterliliğine sahip olunması, üniversite başvuru ücreti ve eğitim ücretinin ödenmiş olması, özgeçmiş, akademik transkript, referans mektupları ve niyet mektubu gibi belgelerle birlikte, geçerli bir pasaport, ekonomik yeterliliğe dair kanıt ve sağlık sigortasına sahip olunması gerekmektedir.

İspanya’da tıp eğitiminde öne çıkan üniversitelerin başında Özerk Madrid Üniversitesi, Barselona Üniversitesi, Özerk Barselona Üniversitesi, Navarra Üniversitesi, Valensiya Üniversitesi ve Pompeu Fabra Üniversitesi gelmektedir. İspanya’da tıp eğitimi veren devlet üniversiteleri için yıllık eğitim ücreti ortalama 4.000 ile 5.000 Euro arasında değişmektedir ve özel üniversitelerin tıp fakültelerinde bu ücretler daha yüksektir.

Hem teorik eğitime hem de uygulamalı eğitime odaklanan İspanya’daki tıp eğitiminde öğrenciler, beşinci yıldan itibaren tecrübe kazanmaları amacıyla staj dönemine girmektedir. İspanya’da 6 yıllık tıp eğitimini tamamlayan öğrenciler mavi diploma alarak birçok ülkede tıp alanında kariyer fırsatı yakalamaktadırlar.

İspanya’da Eğitim Ücretleri Ne Kadardır?

İspanya’da bulunan üniversitelerde tıp eğitiminin ortalama ücretleri devlet üniversitelerinde yıllık olarak 4.000 ile 5.000 Euro arasında, özel üniversitelerde ise yıllık olarak 5.000 ile 18.000 Euro arasında değişmektedir. İspanya’da hukuk eğitimi ücretleri yıllık olarak 9.000 ile 30.000 Euro arasında değişmektedir.

İspanya’daki dil okullarında İngilizce dili eğitimleri için ücretler aylık olarak 90 ile 370 Euro arasında değişmektedir. İspanya’da bulunan uçuş okullarında pilotluk eğitimi için ortalama ücretler yıllık olarak 12.000 ile 19.000 Euro arasında değişmektedir.

İspanya’da Eğitim Alınırken Çalışılabilir Mi?

İspanya’da 3 aydan daha uzun süreli eğitimlere kayıt yaptıran ve oturum iznine sahip öğrencilerin, yarı zamanlı veya geçici bir işte haftada en fazla 20 saate kadar çalışma hakkı bulunmaktadır.

İspanya’da Öğrenci Olarak Çalışmak için Ne Gerekir?

İspanya’da eğitim gören öğrencilerin, yarı zamanlı veya geçici bir işte çalışabilmesi için uzun dönemli (D tipi) öğrenci vizesi ve oturum iznine sahip olması ve işverenleri tarafından İspanya yabancılar ofisinden çalışacak öğrenci adına çalışma izni alınmış olması gerekmektedir.

İspanya’da Okumak için Şartlar Nelerdir?

İspanya’da eğitim almak için; İspanya’da bulunan bir eğitim kurumundan kabul alınmış olması, eğitim dilinin İngilizce olması durumunda TOEFL ya da IELTS sınavlarından en az B2 seviyesinde geçilmesi, eğitim dilinin İspanyolca olması durumunda İspanyol Cervantes Enstitüsü tarafından yapılan DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) sınavından gereken dil yeterliliği ile geçilmesi ve özgeçmiş, niyet mektubu ve referans mektubu gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.

İspanya’da bulunan bir eğitim kurumuna kayıt olmak isteyen öğrencilerin alması gereken İspanya öğrenci vizesi için; geçerli bir pasaporta sahip olunması, okul başvuru ve eğitim ücretinin ödenmiş olması, İspanya’da bulunulan süre boyunca ekonomik yeterliliğe sahip olunduğuna dair kanıt sunulması ve eğitim süresinin tamamını kapsayan sağlık sigortasına sahip olunması gerekmektedir.

İspanya’da Diyetisyenlik Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İspanya’da diyetisyenlik okumak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya’da bulunan bir diyetisyenlik bölümü veya okulundan kabul alınmış olması gerekmektedir.
 • İspanyolca ve İngilizce dillerinde gerekli dil yeterliliğine sahip olunması gerekmektedir.
 • Aday öğrencinin özgeçmişi, niyet mektubu ve referans mektubu gibi gerekli belgelerin hazırlanmış olması gerekmektedir.
 • Lisans kayıtları için İspanya’da denkliği bulunan bir lise veya lisans diplomasına sahip olunması gerekmektedir.
 • Yüksek lisans kayıtları için İspanya’da denkliği bulunan bir lisans diplomasına sahip olunması gerekmektedir.
 • İspanya’da denkliği bulunan bir diplomaya sahip olunmaması durumunda, Selectividad (seçme sınavı) adlı, iki aşamalı İspanya üniversite giriş sınavından başarıyla geçilmesi gerekmektedir.
 • Geçerli bir pasaport bulundurulması gerekmektedir.
 • Diyetisyenlik okulu için gereken başvuru ve eğitim ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • İspanya’da bulunulan süre boyunca ekonomik yeterliliğe sahip olunduğuna dair kanıt sunulması gerekmektedir.
 • İspanya’daki diyetisyenlik eğitimi süresinin tamamını kapsayan bir sağlık sigortasının yaptırılması gerekmektedir.

İspanya’da Eczacılık Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İspanya’da eczacılık okumak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya’daki üniversitelerde bulunan bir eczacılık fakültesinden kabul alınmış olması gerekmektedir.
 • İspanyolca ve İngilizce dillerinde okul tarafından belirlenen seviyede dil yeterliliğine sahip olunması gerekmektedir.
 • Lisans seviyesinde eczacılık eğitimi için İspanya’da denkliği bulunan bir lise veya lisans diplomasına sahip olunması gerekmektedir.
 • Yüksek lisans seviyesinde eczacılık eğitimi almak için İspanya’da denkliği bulunan bir eczacılık lisans diplomasına sahip olunması gerekmektedir.
 • İspanya’da denkliği olan bir lise veya lisans diplomasının bulunmaması halinde, Selectividad (seçme sınavı) adlı üniversite giriş sınavından yeterli puan alarak geçilmesi gerekmektedir.
 • Eczacılık fakültesi için gereken başvuru ve eğitim ücretlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin özgeçmişi, motivasyon mektubu ve referans mektubu gibi gerekli belgelerin bulundurulması gerekmektedir.
 • Eczacılık bölümünde eğitim görecek kişinin geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmektedir.
 • İspanya’daki eğitim süresinin tamamını kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olunması gerekmektedir.
 • İspanya’da kalınacak süre boyunca mali yeterliliğe sahip olunduğuna ve konaklamaya dair kanıt sunulması gerekmektedir.

İspanya’da Diş Hekimliği Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İspanya’da diş hekimliği okumak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanyol üniversitelerinde bulunan bir diş hekimliği bölümünden kabul almış olmak gerekmektedir.
 • Diş hekimliği bölümünün gerektirdiği başvuru ücreti ile yıllık eğitim ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Diş hekimliği bölümüne aday olan öğrencinin özgeçmişi, niyet mektubu ve referans mektubu gibi gerekli belgeleri bulundurmak gerekmektedir.
 • İspanyolca ve İngilizce dilleri için dil yeterlilik sınavlarından, okul tarafından belirlenen alt limit veya üstünde bir dereceyle geçilmesi gerekmektedir.
 • Diş hekimliği eğitimini lisans seviyesinde almak isteyenler için, İspanya’da denkliği olan bir lise veya lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Diş hekimliği eğitimini yüksek lisans seviyesinde almak isteyenler için, İspanya’da denkliği olan bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
 • İspanya’da denkliği olan bir lise veya lisans diploması bulunmuyor ise Selectividad (seçme sınavı) adı verilen İspanya üniversite giriş sınavından başarıyla geçilmesi gerekmektedir.
 • Geçerli bir pasaporta sahip olunması gerekmektedir.
 • İspanya’daki diş hekimliği eğitim süresinin tamamını kapsayan bir sağlık sigortasının yaptırılmış olması gerekmektedir.
 • İspanya’da kalınacak süre boyunca mali yeterliliğe sahip olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir.

İspanya’da Psikoloji Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İspanya’da psikoloji eğitimi almak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanyol üniversitelerinde bulunan bir psikoloji bölümünden kabul almış olmak gerekmektedir.
 • Özgeçmiş, niyet mektubu ve referans mektubu gibi ilgili okul tarafından belirlenen gerekli belgeleri bulundurmak gerekmektedir.
 • İspanyolca ve İngilizce dil yeterlilik sınavlarından, psikoloji bölümünün gerektirdiği bir dereceyle geçilmesi gerekmektedir.
 • Lisans seviyesinde psikoloji eğitimi almak için, İspanya’da denkliği bulunan bir lise veya lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Yüksek lisans seviyesinde psikoloji eğitimi almak için, İspanya’da denkliği olan bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin İspanya’da denkliği olan bir lise veya lisans diplomasına sahip olmaması durumunda, İspanya Selectividad (seçme sınavı) üniversite giriş sınavından geçmek gerekmektedir.
 • Psikoloji bölümü için başvuru ve yıllık eğitim ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Geçerli bir pasaport bulundurulması gerekmektedir.
 • İspanya’da kalınacak süre boyunca gerekli ekonomik kaynaklara sahip olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir.
 • Eğitim sürecinin tamamını kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olunması gerekmektedir.

İspanya’da Mühendislik Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İspanya’da bir mühendislik bölümünde okumak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya’daki üniversitelerde bulunan bir mühendislik bölümünden kabul alınmış olması gerekmektedir.
 • İlgili mühendislik bölümünün gerektirdiği başvuru ve yıllık eğitim ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Motivasyon mektubu, özgeçmiş ve referans mektubu gibi ilgili mühendislik bölümü tarafından istenen gerekli belgeleri hazırlamak gerekmektedir.
 • Mühendislik eğitimini lisans seviyesinde almak için, İspanya’da denkliği olan bir lise veya lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Yüksek lisans seviyesinde mühendislik eğitimi almak için, İspanya’da denkliği olan bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Lise veya lisans diplomasının İspanya’da denkliği olmaması durumunda, Selectividad (seçme sınavı) üniversite giriş sınavından başarı ile geçilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce ve İspanyolca dil yeterlilik sınavlarından, mühendislik bölümünün belirlediği dereceyle geçilmesi gerekmektedir.
 • Geçerli bir pasaporta sahip olmak gerekmektedir.
 • İspanya’da kalınan süre boyunca gerekli ekonomik kaynaklara sahip olunduğuna dair belgelerin bulunması gerekmektedir.
 • Mühendislik eğitiminin tamamını kapsayan sağlık sigortasının yaptırılmış olması gerekmektedir.

İspanya Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ücreti Ne Kadardır?

İspanya için yurtdışı eğitim danışmanlığı ücretleri, İspanya’da kayıt yaptırılmak istenen eğitim kurumu ve eğitim türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, 120 ile 400 Euro arasında değişmektedir.

Vizem.net, İspanya’da eğitim almak isteyen kişiler için İspanya eğitim danışmanlığı veren ve 2016 ve 2020 yılları arasında Türkiye’den İspanya’ya en fazla öğrenci kaydı yaptıran akredite acentedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: