Hollanda Ekonomisi

Hollanda Ekonomisi ve 2023'te Ekonomik Faaliyetleri ve Sektörler

Hollanda’nın ekonomisi, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na göre 2021 yılında gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. Hollanda’da 2019- 2020 yıllarında kişi başına düşen GSMH’nin 57.101 ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Hollanda’nın ekonomik büyümesi, 2000'li yılların başındaki ekonomik durgunluğun bir parçası olarak 2001- 2005 yıllarında önemli ölçüde yavaşlamış ancak 2006 ve 2007 yıllarında yıllık %3- 4'lük ekonomik büyüme göstermiştir.

Hollanda, 1959'dan bu yana zengin doğal gaz kaynaklarına sahiptir. Günümüzde Hollanda, Avrupa Birliği'ndeki tüm doğal gaz rezervlerinin %25'inden fazlasını oluşturmaktadır. Hollanda’da ekonomi, süregelen sanayi ilişkilerine, oldukça düşük işsizlik ve enflasyon oranına ve Avrupa ulaşım merkezi olmasına bağlı olarak önemli bir konumdadır.

Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki Rotterdam Limanı, Avrupa'nın en büyük limanıdır. Hollanda’nın başkenti Amsterdam, dünyanın en büyük havalimanlarından birine sahiptir. Endüstriyel faaliyet Hollanda’da ağırlıklı olarak gıda işleme, kimyasallar, petrol rafinerisi, yüksek teknoloji, finansal hizmetler ve elektrikli makine üretimidir.

Hollanda'nın ekonomik özgürlük puanı 79,5'tir ve Hollanda ekonomisi 2022 endeksinde en bağımsız ülkeler sıralamasında 8. sırada yer almaktadır. Avrupa bölgesindeki 45 ülke arasında 5. sırada yer alan Hollanda’nın toplam özgürlük puanı bölgesel ve dünya ortalamalarının üzerindedir. 2017'den 2019'a olan süreçte yavaşlayan ve Covid-19 pandemisi etkisiyle 2020'de kötüleşen Hollanda ekonomisi 2021 yılında toparlanmıştır. Hollanda, 2017'den bu yana toplam 3.7 puanlık bir ekonomik özgürlük kazancı elde etmiştir.

Hollanda Para Birimi Nedir?

Hollanda, 11 AB ortağıyla birlikte 1 Ocak 2002'de euro para birimini dolaşıma sokmuştur. 2022 yılının ağustos ayı itibariyle Hollanda’nın para birimi euro 18,13 Türk lirasıdır.

Hollanda'nın Ekonomi Stratejisi Nasıldır?

Hollanda’nın geliştirmiş olduğu ekonomik stratejiler ve hedefler arasında 2050 yılına kadar döngüsel bir ekonomi geliştirmek vardır.

Dünya ekonomisinde gıda, elektrikli eşya ve tekstil gibi ürünlere yönelik hammaddeye olan küresel talep sürekli artmaktadır. Hollanda hükümeti hammaddeleri kullanmanın daha akıllı ve verimli yollarını bulmak için diğer kamu otoriteleri, bilgi kurumları ve çevre kuruluşları, sanayi, sendikalar, finans kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır. Döngüsel bir ekonomi elde etmek için 2030 yılına kadar Hollanda’nın birincil hammadde tüketimini yarı yarıya azaltması gerekmektedir. Hollanda’nın döngüsel ekonomi hedefi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere Hollanda'nın taahhüt ettiği uluslararası hedeflere ilişkindir.

Hollanda'da döngüsel bir ekonomi oluşturmak için Avrupa'da ve dünya çapında değişikliklere ihtiyaç vardır. Hollanda hükümeti, döngüsel ekonomi planı için Avrupa Birliği içinde ve dışında ikili olarak, bölgesel ve Birleşmiş Milletler'deki diğer hükümetlerle birlikte çalışmaktadır. Hollanda, 40'tan fazla üyesiyle Döngüsel Ekonomiyi Hızlandırma Platformu (PACE) içerisinde aktif bir katılımcı olarak görev almaktadır. Döngüsel ekonomi hakkında bilinçlendirmede bulunarak farkındalık kazandırma amacıyla Hollanda, Nisan 2021'de Dünya Döngüsel Ekonomi ve İklim Forumuna ev sahipliği yapmıştır.

2022'de Hollanda Ekonomisinin İstatiksel Verileri Nasıldır?

Hollanda ekonomisinin güncel durumunu yansıtan başlıca istatiksel verilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

Hollanda Milli Geliri Ne Kadardır?

Trading Economics verilerine göre, Hollanda milli geliri 2022 yılı itibarıyla 189.945.15’e ulaşmıştır. Hollanda milli geliri son beş yıl içerisinde, özellikle Covid-19 pandemisinin ekonomiye etkisini hissettirdiği 2020 yılında -%3.8 oranında bir düşüşe uğramıştır. Hollanda ekonomisi, Covid-19 pandemisinin yaralarını sararken 2021 yılını takip eden dönemden günümüze %5’lik bir yükselişe geçmiştir.

Hollanda Kişi Başı Milli Gelir Ne Kadardır?

2022 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne göre, Hollanda kişi başına düşen milli gelir miktarı 57.534 ABD dolarıdır. Hollanda milli gelir kişi başı olarak son beş yılda incelendiğinde, 2017 yılından itibaren bir artış yaşamış ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle 2019-2020 yıllarında bir duraklama dönemine girmiştir.

2021 ve 2022 yılları itibariyle Hollanda milli geliri bir sıçrama yaparak 58.000 ABD dolarına kadar çıkmış ve değerini korumuştur.

2022 Hollanda Enflasyon Oranı Ne Kadardır?

Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) belirttiğine göre, Hollanda enflasyon (TÜFE) oranı %1.1’dir. Hollanda enflasyon oranları 2019 yılında 2018 yılına göre %0.93 artışla %2.63; 2020 yılı enflasyon oranı 2019 yılına göre %1.36 düşüşle %1,27; 2021 yılı enflasyon oranı 2020 yılına göre %1.4 artışla %2.68 olmuş ve 2022 temmuz ayında %4.9'luk rekor kırarak %8.6'dan %10.3'e yükselmiştir.

Hollanda’da temmuz 2022’de yaşanan enflasyon artışı eylül 1975'ten bu yana tüketici fiyatlarındaki en hızlı artış olmuştur.

Hollanda'da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Hollanda’da asgari ücret 2022 yılında 21 yaş ve üzeri çalışanlar için 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren aylık 1.756.20 euroya yükseltilmektedir.

Dünya asgari ücret sıralamasında Hollanda sekizinci sırada yer almaktadır. Avustralya dünyanın en fazla asgari ücret oranı rekorunu elinde tutarken; Hollanda asgari ücret oranı Belçika ve Almanya’nın belirlediği tutarın üzerinde yer almaktadır. Türkiye’de asgari ücret 305 euro iken Hollanda’da asgari ücretin haftalık payı 405.30 euroya tekabül etmektedir.

Hollanda’da İşsizlik Oranı Kaçtır?

17,4 milyon kişiyi barındıran Hollanda’da işsizlik oranı 2022 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerine göre %4.1’dir. Dünya Bankası’nın 2021 verilerine göre Hollanda işsizlik açısından dünyada 141. sıradayken, Türkiye 34. sırada yer almaktadır. Hollanda işsizlik oranı ile Avrupa verilerinde 22. sıradadır.

Hollanda'da İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Hollanda’da işsizlik maaşı hakkından yararlanmak için işsizler, işsiz kaldıktan sonraki bir hafta içinde Çalışan Sigorta Acentesine (Uıtvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)) başvuruda bulunmalı ve ayrıca iş arayan olarak kayıt yaptırmalıdır.

Hollanda işsizlik maaşına başvuran kişinin işsiz kalmadan önce son 36 hafta içinde en az 26 hafta çalışmış olması gerekmektedir. Hollanda işsizlik ödeneğinin süresi 3 aydır. Hollanda işsizlik maaşına başvuran kişi ilk iki ay boyunca son ödemesinin %75’ini alır, son ay da %70’ini almaktadır.

Hollanda'da Maaşlar Nasıldır?

Hollanda ortalama maaş miktarı alışılagelen mesleklerde en düşük ortalama 1.480 euro, en yüksek ortalama 23.400 euro arasında değişmektedir. Hollanda maaşlarının en yüksek olduğu meslek gruplarını bağımlılık psikiyatristi, avukat, belediye başkanı, muhasebeci, şirket avukatı, dermatolog, beyin cerrahı ve yöneticiler oluşturmaktadır.

Hollanda Emekli Maaşı Ne Kadardır?

Hollanda’da emekli maaşı 1956 tarihli AOW yasasına göre 65 yaşından itibaren gereken çalışma süresini doldurmuş her Hollanda vatandaşına tanınmaktadır. Hollanda’da emekli maaşı almaya hak kazanan bekar emekliler 2020 yılında brüt toplam 1.270.67 euro (net asgari ücretin % 70'i), evli veya birlikte yaşayan çiftler ise 870.03 euro (net asgari ücretin %50'si) alabilmektedir.

Öğretmenler, hemşireler, tıp uzmanları, diş hekimleri, polis memurları, devlet memurları, elektrikçiler; otel, catering, perakende, inşaat sektörleri veya kamu hizmeti gibi hemen her sektördeki çalışanların Hollanda hükümeti tarafından denetlenen nitelikli emekli planları ve fonları bulunmaktadır.

Hollanda Ekonomisinin Önemli Sektörleri Nelerdir?

Hollanda ekonomisi büyük oranda makine, lojistik, elektronik, yüksek teknoloji endüstrisi, metal işleme, petrol arıtma, kimya ve gıda işleme endüstrileri tarafından yönetilmektedir. İnşaat sektörü Hollanda ekonomisi ve GSYİH'nın yaklaşık %6'sını oluşturmaktadır. Hollanda’da tarım ve balıkçılık ekonominin %2'sine hakimdir. Hollanda, dünyanın en büyük on ihracatçısından biridir ve AB'nin beşinci büyük ekonomisine sahiptir. Gıda endüstrisi Hollanda’nın en büyük endüstrilerinden biridir ve tarım ön plana çıkmaktadır.

Hollanda’da Tarım Sektörü Nasıldır?

Hollanda’da Tarım Sektörü Nasıldır?
Hollanda’da Tarım Sektörü Nasıldır?

Hollanda, her yıl 65 milyar euro değerinde sebze, meyve, çiçek, et ve süt ürünleri ihraç eden dünyanın en büyük tarım üreticilerinden biridir. Hollanda buğday üretimi gibi genellikle hububat, yem bitkileri (yonca, mısır gibi) ve patates üretmektedir. Hollanda’da tarım sektörü sebze ve çiçek soğanlarına odaklanmaktadır. Hollanda seralarında çoğunlukla tatlı biber, gül ve lale gibi sebze ve çiçekler yetiştirilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Hollanda tarım ihracatı dünyanın yüksek hacmine sahip ihracatıdır. Hollanda tarım ihracatı ülkenin toplam ihracatının %17,5'ini oluşturmaktadır. Hollanda yıllık tarım ihracatı dörtte birlik miktarını en büyük ticaret ortağı Almanya'ya göndermektedir. Ekonominin ve istihdamın %10'unu oluşturan Hollanda tarım ve hayvancılık sektörleri ülkenin gelişimi için önemli bir rol oynamaktadır. Hollanda’da tarım toprak kullanmadan, suyun kontrolünü tam olarak bitkinin ihtiyaç duyduğu seviyede tutarak modernleştirilmiştir. Sürdürülebilir bir yaşam için Hollanda tarım politikası dünyaya daha az kaynak kullanarak daha fazla ve verimli üretim yapabileceğini kanıtlar niteliktedir.

Hollanda domates yetiştiriciliği tekniklerinde, toprakta veya açık havada üretim ile elde edilen ürünlerden çok daha az su ve böcek ilacı kullanılmaktadır. Duijvestijn’de bulunan domates seraları Hollanda topraksız tarım örneğinin başarı öyküsünü yansıtmaktadır. Hollanda'nın Westland tarım bölgesinde domatesler ses yalıtımı için de kullanılan bir materyal olan mineralli yün torbalarda yetiştirilmektedir.

Westland'in seralarında, metrekare başına yaklaşık 70 kilogram domates yetiştirilmektedir. Westland’de yetiştirilen domatesler neredeyse hiç kimyasal böcek ilacı kullanmadan ve daha az su sarf ederek İspanya ve Fas'taki bir tarladan elde edilen ortalama verimin en az 10 katına eşdeğerdir. Hollanda modern tarım sayesinde sürdürülebilir bir tarım mümkün hale gelmektedir.

Başlıca Hollanda Tarım Ürünleri Hangileridir?

Başlıca Hollanda Tarım Ürünleri Hangileridir?
Başlıca Hollanda Tarım Ürünleri Hangileridir?

Hollanda’nın başlıca tarım ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Şeker pancarı
 • Patates
 • Soğan
 • Buğday
 • Domates
 • Havuç
 • Salatalık
 • Armut
 • Biber
 • Mantar ve trüf mantarı
 • Marul
 • Elma
 • Arpa

Hollanda Enerji Sektörü Nasıldır?

Hollanda Enerji Sektörü Nasıldır?
Hollanda Enerji Sektörü Nasıldır?

Hollanda günümüz Avrupa Birliği’nin tüm doğal gaz rezervlerinin %25'inden fazlasını oluşturmaktadır. Groningen doğal gaz sahasının Wildervank istasyonu 1959'da keşfedildikten sonra Hollanda ekonomisine yön vermiştir.

Hollanda'nın doğal gaz rezervlerinin 2014 itibariyle dünya toplamının yaklaşık %0.3'ü olduğu tahmin edilmektedir. 2014-2015 yıllarında Hollanda hükümeti, mülklere zarar veren yer sarsıntıları sorunları nedeniyle Groningen eyaletindeki gaz üretimini önemli ölçüde azaltmaya karar vermiştir. 2018'in sonunda Hollanda hükümeti, Groningen eyaletindeki gaz üretimini tamamen sonlandırmaya karar vermiştir; bölgedeki gaz üretiminin 2028'de tamamen ortadan kalkması beklenmektedir.

Hollanda'daki araştırmacılar, 1930'larda nükleer enerji teknolojisini tanıtmak ve fosil yakıtların yerini alternatif kaynaklarla değiştirmek için çalışmalara başlamıştır. Sera gazı yayılımını azaltmak için Hollanda hükümeti, 2050 yılına kadar ülkedeki tüm evlerdeki doğal gaz kullanımını alternatif kaynaklarla değiştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde Hollanda'nın tek ticari nükleer reaktörü, 1973 yılında faaliyete geçen ve 2011 yılı itibariyle ülkenin elektriğinin yaklaşık %4'ünü üreten Borssele'dir.

Hollanda Turizm Sektörü Nasıldır?

Hollanda Turizm Sektörü Nasıldır?
Hollanda Turizm Sektörü Nasıldır?

2011 yılında Hollanda'yı 11.3 milyon yabancı turist ziyaret etmiştir. 2012 yılında Hollanda turizm endüstrisi, ülkenin GSYİH’sine toplamda %5.4 ve istihdamına toplamda %9.6 katkıda bulunmuştur.

Kuzey Hollanda, 2011 yılında yabancı turistler için en popüler bölge haline gelmiştir. 11.3 milyon turistin 6 milyonu Kuzey Hollanda'yı ziyaret etmiştir. Hollanda’nın güneyi 1.4 milyon turist ile ikinci sırada yer almıştır. Hollanda’yı ziyaret eden turistler genellikle Alman, İngiliz ve Belçikalılardan oluşmaktadır.

Hollanda’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Hollanda’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?
Hollanda’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Hollanda yaklaşık 5.300 otomobil şirketine ev sahipliği yapmaktadır. Hollanda’daki otomobil şirketleri yıllık toplam 50 milyar euronun üzerinde gelir elde etmektedir. Hollanda otomotiv sektörü ülke nüfusuna yaklaşık 56.000 kişilik istihdam sağlamaktadır. Volkswagen, 2019 yılında yaklaşık %11 pazar payı ve yaklaşık 47.500 adet otomobil satışıyla Hollanda'nın en çok satan otomobil markasıdır.

Elektrikli otomobiller Hollanda'da büyük bir başarı elde etmiştir. Tesla'nın Model 3'ü, Hollanda'daki en çok rağbet gören elektrikli otomobil olarak listenin başında yer almaktadır. Hollanda'da benzinli otomobil satışlarının 2019 satış verileri, yıllık bazda %14 azaldığını, elektrikli otomobillerin satışlarının ise gözle görülür şekilde arttığını ortaya koymaktadır.

Hollanda Üretimi Araba Markaları Hangileridir?

Hollanda Üretimi Araba Markaları Hangileridir?
Hollanda Üretimi Araba Markaları Hangileridir?

Hollanda üretimi araba markaları aşağıda listelenmiştir.

 • Spyker
 • VDL NedCar
 • Waaijenberg
 • Vandenbrink
 • Burton
 • Carver
 • Desande
 • Donkervoort
 • MINI
 • Mitsubishi Carisma
 • Mitsubishi Colt
 • NEKAF M38A1
 • Ruska
 • Savage Rivale Roadyacht GTS
 • Shelter
 • Smart Forfour
 • Vencer Sarthe
 • Volvo 66
 • Volvo 300 Series
 • Volvo 440/460
 • Volvo 480
 • Volvo S40

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Hollanda’da ve dünya çapında ünlü olan DAF markası yerini MINI’ye bırakmıştır.

Spyker, Donkervoort ve Carver Hollanda üretimi popüler arabalar arasındadır. En bilinen Hollanda markaları arasında sade ve minimal tasarımıyla MINI ön plana çıkmaktadır. Elektrik ile çalışan modelleri ile MINI, MINI Cooper modelleri ile sükse yapmıştır. MINI markasının MINI Cooper modeli 31.515.01 euroya mal olmaktadır.

Hollanda'nın İhracat Faaliyetleri Nasıldır?

Hollanda ihraç ettiği ürünler arasında rafine petrol, yayın ekipmanları, paketlenmiş ilaçlar, bilgisayarlar, fotoğraf laboratuvarı ekipmanları bulunan bir ülkedir. Hollanda’nın ihracat partneri olduğu ülkeler ve Hollanda ihracat rakamları Almanya'ya (105 milyar dolar), Belçika'ya (56.1 dolar), Fransa’ya (43.7 milyar dolar), Birleşik Krallık’a (40.3 milyar dolar) ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (23.9 milyar dolar) olarak kaydedilmiştir. Hollanda yıllık ihracatı en çok Almanya’ya yapmaktadır.

2020 yılında Hollanda toplam 511 milyar dolar ihracat yaparak dünyanın 6 numaralı ihracatçısı olmuştur. Hollanda'nın ihracatı 2015 yılında 434 milyar dolardan 2020'de 511 milyar dolara yükselerek 77,6 milyar dolar artış göstermiştir.

Hollanda’nın İhracat Ürünleri Nelerdir?

Hollanda ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
 • Otomobiller
 • Steyşın vagonlar
 • Yarış arabaları
 • Tekstil ürünleri

Hollanda'nın İthalat Faaliyetleri Nasıldır?

Hollanda’nın ithal ettiği ürünler arasında toplam ithalatın %29'unu oluşturan yakıt, yüzde %26’sını oluşturan makine, %8.6’sını oluşturan gıda ve canlı hayvanlar, ilaç ve elektronik bulunmaktadır. Hollanda, 2020 yılında bir önceki yıla göre %15 artışla 596 milyar ABD doları değerinde mal ithal etmiştir.

Hollanda en çok Almanya'dan ithal ürün almaktadır. Hollanda; Almanya (84.8 milyar dolar), Çin (64.9 milyar dolar), Amerika Birleşik Devletleri (42.7 milyar dolar ), Belçika (37.1 milyar dolar) ve Birleşik Krallık ile (25.1 milyar dolar) ithalat ilişkisi kurmaktadır.

Hollanda İthalat Ürünleri Nelerdir?

Hollanda ithalat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Demir çelik
 • Döküntü ve hurda
 • Rafine petrol
 • Ham petrol
 • Petrol gazı
 • Peynir

Hollanda'da Vergi Oranları Nasıldır?

2022 yılı için Hollanda’nın gelir vergisi oranı aşağıda listelenmiştir.

 • 0- 69.399 euro, %37.07
 • 69.399+ euro, %49.50

Hollanda’da Gelir Vergisi Ne Kadardır?

Hollanda'daki gelir vergisi 2001 tarihli Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Hollanda’da para kazanılan bir hizmet verildiğinde veya çalışıldığında elde edilen gelir üzerinden vergi ödenmesi gerekmektedir. Gelir vergisi yıllık vergi beyannamesi (aangifte inkomstenbelasting) üzerinden çevrimiçi olarak veya Hollandalı bir vergi danışmanı aracılığıyla beyan edilmektedir.

Bir şirket tarafından istihdam edildiği takdirde kişilerin gelir vergisi, işveren tarafından maaştan kesilmektedir. Hollanda'da serbest meslek sahibi kişilerin gelir vergilerini yıllık vergi beyannamesi üzerinden hesaplayarak ödemeleri gerekmektedir. 2022 yılında Hollanda gelir vergisi 0- 69.399 euro arasında kazanç elde eden kişiler için %37.07, 69.399 euro ve üzeri gelir elde eden kişiler için %49.50’dir.

Hollanda'nın En Büyük Şirketleri Hangileridir?

Hollanda’nın en büyük şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • ING Group Amsterdam
 • Aegon Lahey
 • Airbus Leiden
 • LyondellBasell Industries Rotterdam
 • Royal Ahold Amsterdam
 • Royal Philips Electronics Amsterdam
 • Rabobank Grubu Utrecht
 • GasTerra Groningen
 • Heineken Holding Amsterdam
 • SHV Holdings Utrecht
 • Akzo Nobel Amsterdam

Hollanda'daki Türk Şirketler Hangileridir?

Hollanda’daki Türk şirketler aşağıda listelenmiştir.

 • Güzel Annem Dairy Products
 • Sevenhills Logistics
 • WorldMobile | International SIM Card
 • TopVenster | Windows, Doors & Shutters
 • MacroPlastics B.V
 • Sucuk Döner | Netherlands
 • Tepe Tools
 • Kaza Uzmanı | Personal Injury Claims
 • Tintotaal |Creative Touch
 • Holidaylaunch Travel Agency

Bankacılıktan telekomünikasyona, lojistikten tarımsal sanayiye, tekstilden turizme Hollanda’daki Türk şirketler hayatın her alanında istihdam alanı açmaktadır. Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2019 döneminde Türkiye’den Hollanda’ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 13 milyar 763 milyon dolardır.

Hollanda'da Türk kökenli iş insanlarının kurduğu şirket sayısı yaklaşık olarak 23 bin civarındadır. Türkiye’den Hollanda’ya göç ederek Hollanda’da şirket kurmak isteyen kişiler yüksek yatırımlarla yüksek kazanç elde edebilirler. Hollanda’daki Türk şirketleri, yaklaşık 80 bin kişiye istihdam imkanı vererek 6 milyar euroluk yatırımla 8 milyar euro düzeyinde ciro yapmaktadır.

Hollanda ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Hollanda ve Türkiye’nin ekonomik ilişkileri yıllar içinde sıkılaşmıştır. 2019 yılında mal ve hizmetlerde ikili ticaret hacmi 8.965 milyon ABD dolarını bulmuştur. Hollanda’dan Türkiye’ye ihracat 5.762 milyon ABD dolarına ve Türkiye’den Hollanda’ya ithalat 3.203 milyon ABD dolarına mal olmuştur. 2002-2019 döneminde Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım tutarı 25.4 milyar ABD dolarıdır. Türkiye'den Hollanda'ya doğrudan yapılan yatırım tutarı 2002-2019 yılları içerisinde 13.8 milyar ABD dolarıdır.

Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatının ana ürünlerini lojistik, araba, istasyon vagonu, yarış arabası ve tekstil taşıma araçları oluşturmakta; Türkiye'nin Hollanda'dan ithalatının ana ürünlerini demir-çelik, hurda, poliasetal, diğer polieterler, epoksit, alkid reçineleri, petrol ve bitümden elde edilen yağlar, traktörler oluşturmaktadır.

Türkiye, 2019 yılında 2018 yılına göre %10'un üzerinde artışla 1.117.290 Hollandalı turiste ev sahipliği yapmıştır.

Türkiye'den Hollanda'ya İhracat Yapılır Mı?

Türkiye’den Hollanda’ya ihracat yapılmaktadır. Türkiyeden Hollanda’ya ihraç edilen ürünler arasında demir çelik, döküntü ve hurdaları, traktörler, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, poliasetaller, diğer polieter ve epoksit- alkid reçineler bulunmaktadır.

Hollanda'dan Türkiye'ye İthalat Yapılır Mı?

Hollanda’dan Türkiye’ye ithalat yapılmaktadır. Hollanda’dan Türkiye’ye ithal edilen başlıca ürünler arasında tahıl, un, nişasta, süt ve süt ürünleri, kahve, çay ve baharatlar, tütün ve tütün ikameleri, ahşap, hurda demir, odun ve kömür yer almaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: