Hollanda Tarihi

Hollanda Krallığı Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hollanda Krallığı’nın tarihi, Avrupa kıtasının kuzeybatısında bulunan Kuzey Denizi’ne komşu olan ova nehir deltasına dayanmaktadır. Roma İmparatorluğu’nun 13. yüzyılda gücünü kaybetmeye başlamasıyla Germenler, Frizler ve Frank halkının bir araya gelerek Habsburg toplumunu oluşturmasıyla Hollanda Krallığı’nın temelleri atılmıştır.

Hollanda tarihi, 13. yüzyıldan günümüze uzanan Roma İmparatorluğu dönemi, Burgonya ve Habsburg dönemi, 80 Yıl Savaşları dönemi ve ardından Fransız-Batavya döneminde önemli olayların yaşanmasıyla şekillenmiştir. Hollanda tarihinde bağımsızlık mücadelesi, Rönesans Dönemi, 80 Yıl Savaşları ve 2. Dünya Savaşı ülke için önemli yer tutmaktadır.

Bu yazıda Hollanda’nın tarihsel dönemleri ve ülke tarihi için önemli olan olaylar aktarılmaktadır.

Hollandalıların Kökeni Nereden Gelir?

Hollandalıların kökeni, Avrupa kıtasının Hollanda topraklarına özgü bir Germen etnik grubundan gelmektedir. Aruba, Surinam, Guyana, Curaçao, Arjantin, Brezilya, Avustralya, Güney Afrika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya üzerinde pek çok göçmen topluluğun soyu Hollandalılara dayanmaktadır.

13. yüzyılda Fransa ve Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan Habsburglar toplumu kendi özerkliklerini ilan etmişler ve günümüzdeki Hollanda ulusunun temelini oluşturmuşlardır. 16. yüzyıldan itibaren başlayan mücadele ile Kuzey Hollanda adı altında İspanya’dan bağımsızlık kazanılmıştır.

Hollanda'nın Tarihi Dönemleri Nelerdir?

Hollanda’nın tarihi dönemleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda'da tarih öncesi dönem
 • Roma İmparatorluğu döneminde Hollanda tarihi
 • Orta Çağ döneminde Hollanda tarihi
 • Burgonya ve Habsburg dönemlerinde Hollanda tarihi
 • 80 Yıl Savaşları döneminde Hollanda tarihi
 • Altın çağ döneminde Hollanda tarihi
 • Hollanda İmparatorluğu döneminde Hollanda tarihi
 • Fransız- Batavya dönemi Hollanda tarihi
 • Hollanda Birleşik Krallığı dönemi Hollanda tarihi
 • 19. yüzyılda Hollanda tarihi
 • 20. yüzyılda Hollanda tarihi
 • 21. yüzyılda Hollanda tarihi

Hollanda'da Tarih Öncesi Dönem Nasıldır?

Hollanda'da Tarih Öncesi Dönem Nasıldır?
Hollanda'da Tarih Öncesi Dönem Nasıldır?

Tarih öncesi dönem, insanlığın yazıyı bulmadan önce yaşadığı döneme denilmektedir. Hollanda’da tarih öncesi dönem milattan önce 800’lü yıllara dayanmaktadır. Hollanda topraklarında keşfedilen kalıntılar sonucunda, Hollanda tarih öncesi dönemde ilk insanların 37.000 yıl önce yerleştiği ortaya çıkmıştır.

Hollanda tarih öncesi dönemde ilk insanlar avcı toplayıcı olarak hayat sürmüşlerdir. Milattan önce 5.000’li yıllarda çiftçilik ve tarım kültürü Hollanda tarih öncesi dönemde görülmüştür. Bronz Çağı esnasında Hollanda’da tipik bronz nesneler arasında bıçaklar, kılıçlar, baltalar, fibulalar ve bilezikler bulunmuştur.

Roma İmparatorluğu Döneminde Hollanda Tarihi Nasıldır?

Roma İmparatorluğu Döneminde Hollanda Tarihi Nasıldır?
Roma İmparatorluğu Döneminde Hollanda Tarihi Nasıldır?

Milattan önce 1. yüzyılda Augustos önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu, Akdeniz’de hüküm sürmüş ve dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır. Hollanda’da Roma İmparatorluğu öncesi dönem, milattan önce 800’lü yıllarda başlamış ve Roma İmparatorluğu dönemi milattan sonra 400’lü yıllara kadar devam etmiştir.

Roma İmparatorluğu öncesinde Hollanda’da Demir Çağı yaşanmıştır. Galya Savaşları sırasında, Oude Rijn'in güneyinde ve Ren'in batısındaki Belgic bölgesi, milattan önce 57'den milattan önce 53'e kadar süregelen seferlerle Julius Caesar komutasındaki Roma kuvvetleri tarafından fethedilmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde Hollanda topraklarında bulunan kabileler yazılı kayıt bırakmadığı için ilgili döneme ait tüm kayıtlar, Romalılar tarafından yazılmış kayıtlara dayanmaktadır.

Hollanda topraklarında bulunan Batavyanlar gibi sınır kabileleri, Roma İmparatorluğu tarafından saygı görmüş ve Roma süvarileri olarak görevlendirilmiştir. Hollanda ile Roma İmparatorluğu arasında kalan sınır bölgelerinde Romalılar ve Germen halkı birbirinden etkilenmiştir. Roma'nın Galya'yı fethinden sonraki ilk yüzyıllarda ticaret gelişerek Roma, Galya ve Germen halkı arasında maddi ve kültürel alışveriş gelişmiştir.

Ortaçağ'da Hollanda Tarihi Nasıldır?

Ortaçağ'da Hollanda Tarihi Nasıldır?
Ortaçağ'da Hollanda Tarihi Nasıldır?

Roma İmparatorluğu’nun 476 yılında çöküşünden Türklerin İstanbul’u ele geçirdiği 1453 yılına değin süren zaman dilimine Orta Çağ denmektedir. Orta Çağ’da Hollanda topraklarında Frizyalılar ve Frankler yaşamıştır. Günümüzde konuşulan Hollandaca dilinin ilk konuşulduğu toplum Frank toplumu olmuştur. Hollanda'ya Romalılarla birlikte gelen Hristiyanlık inancı, Orta Çağ’da yaşanmaya devam etmiştir.

Hollanda'da Burgonya ve Habsburg Dönemleri Nasıldır?

Hollanda'da Burgonya ve Habsburg Dönemleri Nasıldır?
Hollanda'da Burgonya ve Habsburg Dönemleri Nasıldır?

Hollanda topraklarında 1380’li yıllardan 1570’li yılları arasında boy göstermiş hanedanlık Burgonya ve Habsburg Hanedanlığı’dır. İlk olarak Valois- Burgonya Hanedanlığı ortaya çıkmış ve ardından Habsburg Hanedanlığı hüküm sürmüştür. Burgonya ve Habsburg Hanedanlığı, Fransız ordusuna hizmet etmiştir.

Burgonya dönemindeki Hollanda’da özellikle nakliye ve ulaştırma alanlarında ticaret hızla gelişmiştir. Hanedanlıktaki yöneticiler Hollanda'nın ticari çıkarlarını savunmuştur. Amsterdam kenti, 15. yüzyılda Baltık bölgesinden gelen tahıl için Avrupa'nın başlıca ticaret limanı haline gelmiştir. Habsburg Hanedanlığı’nın hüküm gösterdiği Hollanda tarihinde ülke sınırları genişlemiştir.

80 Yıl Savaşları Döneminde Hollanda Tarihi Nasıldır?

80 Yıl Savaşları Döneminde Hollanda Tarihi Nasıldır?
80 Yıl Savaşları Döneminde Hollanda Tarihi Nasıldır?

Tarihte Hollanda İsyanı olarak bilinen Seksen Yıl Savaşları, Habsburg Hanedanlığı öncülüğünde Hollanda'da yer alan farklı isyancı grupları ile İspanyol hükümeti arasında reform, merkezileşme, vergilendirme ve soyluların ayrıcalıklı hakları konularında yaşanan silahlı bir ayaklanmadır ve 1568- 1648 yılları arasında sürmüştür. Hollanda halkının İspanya'dan bağımsızlık elde etmesi amacıyla İspanya ve Hollanda cepheleri arasında savaş yaşanmıştır. 1568 ve 1618 yılları arasına karşılık gelen savaşın ilk elli yılı, İspanya ile Hollanda arasında yaşanırken 1618 ve 1648 yılları arasına karşılık gelen son otuz yılında savaş tüm Avrupa kıtasına sıçramış ve Otuz Yıl Savaşları olarak bilinen büyük bir Avrupa savaşı yaşanmıştır.

80 Yıl Savaşları, Hollanda tarihinin en önemli olaylarından birisidir ve savaş sonunda zafer kazanılarak 26 Temmuz 1581 tarihinde İspanya karşısında tam bağımsızlık ilan edilmiştir. Hollanda kraliyet ailesinin kurucusu olan William of Orange, savaşta Hollandalıların önderliğini yapmıştır.

Hollanda'da Altın Çağ Tarihi Nasıldır?

Hollanda'da Altın Çağ Tarihi Nasıldır?
Hollanda'da Altın Çağ Tarihi Nasıldır?

80 Yıl Savaşları döneminin 1648 yılında sona ermesinin ardından 1800’lü yılların başına kadar Hollanda’da Altın Çağ yaşanmıştır. Hollanda, Kuzey Avrupa'nın en önemli ticaret merkezi haline gelmiş ve Altın Çağ boyunca, Hollanda'da ticaret, sanayi, sanat ve bilimde büyük gelişmeler yaşanmıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda Hollanda, ekonomi ve bilim açısından tüm Avrupa ülkeleri arasında en gelişmiş ülke olarak ön plana çıkmıştır. Hollanda’nın Altın Çağı’nda ülke genelinde fabrikalar, tersaneler ve rafineriler kurulmuş ve endüstri genişlemiştir.

Hollanda Altın Çağı’nda Desiderius Erasmus, Baruch de Spinoza, Christiaan Huygens ve René Descartes gibi ünlü kişiler yaşamak için Hollanda’yı tercih etmiştir. Hollandalı avukatlar, uluslararası deniz hukuku ve ticaret hukuku alanının temellerini atmıştır ve Hugo Grotius (1583- 1645) uluslararası hukukun kuruluşunda öncü bir rol oynamıştır. Hollanda'da din, felsefe ve bilimle ilgili diğer ülkelerde tartışmalı sayılabilecek pek çok kitap Hollanda'da basılmış ve gizlice diğer ülkelere ihraç edilmiştir.

Hollanda İmparatorluğu Dönemi Nasıldır?

Hollanda İmparatorluğu Dönemi Nasıldır?
Hollanda İmparatorluğu Dönemi Nasıldır?

Hollanda İmparatorluğu, özellikle Hollanda Batı Hindistan Şirketi ve Hollanda Doğu Hindistan Şirketi olmak üzere Hollanda'nın imtiyazlı şirketleri daha sonra Hollanda Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen ve yönetilen denizaşırı topraklardan ve ticaret noktalarından oluşan bir imparatorluk olmuştur. Hollandalılar, tarihte İspanya ve Portekiz'den sonra Avrupa'nın en eski imparatorluk kurucuları arasında yer almaktadır.

Hollanda sınırlarında yer alan Amsterdam kenti, 1660'lı yılların ortalarına gelindiğinde ticaret ve tarım faaliyetlerinin gelişmesiyle yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa ulaşmıştır. Hollanda İmparatorluğu, hüküm sürdüğü topraklarda etkisini ticari olarak sağlamış ve kurduğu karakollarla kontrolü sağlamıştır.

Dünya ticareti ve deniz gücünde büyük rakip olan Hollanda İmparatorluğu ve İngiltere, 17. yüzyılın ortalarında üç farklı deniz savaşı yapmıştır ve yaşanan savaşlar sonucunda anlaşmalar yapılmıştır.

Hollanda'da Fransız-Batavya Dönemi Nasıldır?

Hollanda'da Fransız-Batavya Dönemi Nasıldır?
Hollanda'da Fransız-Batavya Dönemi Nasıldır?

Hollanda İmparatorluğu ile İngiltere arasında yaşanan büyük savaşların Hollanda açısından mağlubiyetle sonuçlanması ile Hollanda’da ülke genelinde bir huzursuzluk ve isyan ortamı oluşmuştur. Fransız Devrimi’nin yaşanması ile Fransız yanlısı olan Batavya Cumhuriyeti Hollanda topraklarında 1795 yılında kurulmuştur. Batavya Cumhuriyeti’nin yöneticisi Bonaparte Hanedanı'nın bir üyesi olarak belirlenmiştir ve Hollanda’da Fransa hakimiyeti boy göstermeye başlamıştır. Hollanda’da Fransız- Batayva dönemi 1785 ve 1815 yılları arasında yaşanmıştır.

Hollanda’da görülen Fransız- Batavya döneminin ortaya çıkmasında Amerikan Devrimi’nden etkilenen Hollanda vatandaşlarının daha demokratik bir rejim arayışı etkili olmuştur. Batavya Cumhuriyeti, Fransa’nın destekçisi olarak Hollanda’da güç kazanmış ve Hollanda’nın yönetimini ele geçirmiştir.

Hollanda Birleşik Krallığı Dönemi Nasıldır?

Hollanda Birleşik Krallığı Dönemi Nasıldır?
Hollanda Birleşik Krallığı Dönemi Nasıldır?

15 Mart 1815 tarihinde gerçekleşen Viyana Kongresi'nde toplanan Avusturya, Birleşik Krallık, Rusya, Prusya ve Fransa temsilcilerinin ortak kararı ile Hollanda Kralı olarak Kral I. William ilan edilmiştir ve 1815 yılında Hollanda Birleşik Krallık dönemi başlamıştır. Oluşturulan yeni Hollanda Krallığı’nın Amsterdam ve Brüksel olmak üzere iki başkenti seçilmiştir. Hollanda Birleşik Krallığı döneminde ülke genelinde ortak dil Felemenkçe olarak belirlenmiştir.

Hollanda Birleşik Krallığı döneminde endüstri ve tarım gelişmeye başlamıştır. 1848 yılında Hollanda Birleşik Krallığı’nda anayasa reformu yaşanmış ve liberalizm hakim olmuştur. Hollanda Birleşik Krallığı 1839 yılına kadar ayakta kalmıştır.

19. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?

19. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?
19. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?

1800 ve 1900 yılları arasında Hollanda’nın yaşadığı dönem 19. yüzyıl Hollanda dönemidir. Sanayileşmenin ve makineleşmenin giderek yayıldığı Avrupa kıtasında Hollanda, sanayileşme konusunda 19. yüzyılda diğer ülkelere göre yavaş kalmıştır. 19. yüzyılda Avrupa ülkelerinde sanayileşme hızla yayılırken Hollanda’da tarım, hayvancılık ve ticaret ön planda tutulmuştur.

19. yüzyılın ortalarından itibaren tüm Avrupa'da olduğu gibi Hollanda’da da sanayi toplumuna kademeli dönüşüm yaşanmıştır. 19. yüzyıl Hollanda’sında tarımda çalışan insan sayısı azalmıştır. Hollanda tarihindeki sanayileşme adımları ilk olarak tekstil alanında atılmıştır. Rotterdam kenti, Avrupa için büyük bir nakliye ve üretim merkezi haline gelmiştir.

20. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?

20. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?
20. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?

1900 ve 2000 yılları arasında yaşanan 20. yüzyıl Hollanda döneminde, Kral III. William öldükten sonra yerine geçen Kraliçe Wilhelmina 1962 yılına dek tahtta kalmıştır. Kraliçe Wilhelmina yönetimi ile birlikte, Lüksemburg yasalarının kadınları yönetimden dışlaması nedeniyle Hollanda ve Lüksemburg arasındaki yakın ilişki sona ermiş ve Lüksemburg yönetimine başka bir aile geçmiştir.

20. yüzyılda Hollanda tarihindeki en önemli olayların başında I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı gelmektedir. Hollanda, I. Dünya Savaşı’nda tarafsız olmuştur. Hollanda, I. Dünya Savaşı’na dahil olan ülkelerle ticari anlamda ilişki içinde olduğu için herhangi bir cepheye geçilmesi halinde Hollanda için ekonomik bir riskin ortaya çıkması öngörülmüştür. Hollanda’nın nüfusu 1900 ve 1950 yılları arasında 5,1 milyondan 10 milyona çıkmıştır.

1939 yılında II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Hollanda bir kez daha tarafsızlığını ilan etmiştir ancak, 10 Mayıs 1940 tarihinde Nazi Almanyası, Hollanda ve Belçika'ya bir saldırı başlatmış ve iki ülkenin çoğunu hızla ele geçirmiştir. Almanya tarafından Hollanda ordusuna karşı savaşmak, öngörülenden daha fazla bir yük olmuş ve Kuzey Avrupa cephesinde kayıplar verilmiştir. II. Dünya Savaşı, Hollanda için pek çok kaybın verildiği bombardımanlar ile tarihe geçmiştir. Hollanda için savaş sonrası yıllar sıkıntı, kıtlık ve doğal afet dönemi olarak yaşanmıştır, ancak büyük ölçekli kalkınma programları ve politikaları, ekonomik toparlanma, Avrupa entegrasyonu ve kademeli bir refah devletinin kurulması ile Hollanda, savaş yaralarını 20. yüzyılda kapatabilmiştir.

21. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?

21. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?
21. Yüzyılda Hollanda Tarihi Nasıldır?

2000’li yılların başından itibaren Hollanda’da yaşanan 21. yüzyıl gelişmeleri genellikle teknoloji ile ön plana çıkmaktadır. 2000 yılına gelindiğinde, Hollanda nüfusu 15.900.000 kişiye yükselerek dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri olmuştur. 21. yüzyılda Hollanda’nın en büyük şehirleri Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht’tir.

21. yüzyılda Hollanda’da geçmişte yer aldığı gibi savaşın olduğu buhranlı dönemler yaşanmamıştır. 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya'da 9.0 büyüklüğünde yaşanan deprem ve tsunami sebebiyle Noel tatili ve Boxing Day kutlamaları sırasında bölgede bulunan Hollanda vatandaşlarının hayatını kaybetmesi 21. yüzyılda ülkenin en büyük kaybı olarak sayılmıştır.

21. yüzyılda Hollanda, dünyanın en huzurlu, dinamik ve müreffeh ülkelerinden biri haline gelmiştir. Hollanda, 2011 yılına ait kişi başına düşen gelir seviyesi sıralamasında en büyük 10. ülke olmuştur. Ekonomik Özgürlük Endeksi'ne göre 157 ülke arasında en iyi 13. ülke Hollanda’dır ve 2011'de OECD, Hollanda'yı dünyanın "en mutlu" ülkesi olarak belirlemiştir.

2020 yılından itibaren küresel salgın olarak boy gösteren koronavirüs salgını Hollanda’yı da etkilemiştir ve salgında toplam 8 milyondan fazla Hollanda vatandaşı virüse yakalanmış ve 23 bin kişi ise hayatını kaybetmiştir.

Hollanda Ne Zaman Kurulmuştur?

Hollanda, 26 Temmuz 1581 tarihinde kurulmuştur. Hollanda’nın İspanya’dan bağımsızlığını ilan etmesi Hollanda kuruluş tarihi olarak kayıtlara geçmiştir.

1581 yılında Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, dönemin İspanya kralı olan II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan etmişler ve 1648 yılında imzalanan Vestfalya Antlaşması'nda Hollanda vilayetlerinin bağımsızlığı tanınmıştır.

Hollanda Krallığı'nın Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Hollanda Krallığı'nın Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
Hollanda Krallığı'nın Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Hollanda bayrağı, Hollanda ve İspanya arasındaki bağımsızlık savaşı olan ve 1568 ile 1648 yılları arasında süren Seksen Yıl Savaşları’na dayanmaktadır. Hollanda’nın bağımsızlığı için mücadele eden eyaletler, Orange Prensliği Hanedanı armasının renkleri olan turuncu, beyaz ve mavi renkleri altında savaşmıştır. Bayrakta yer alan turuncu renk daha sonra kırmızı renge dönüşmüştür.

1937 yılında Hollanda’nın resmi bayrağının renkleri kırmızı, beyaz ve mavi olarak kesinleştirilmiştir. Kraliyet ailesi ile ilgili resmi bayramlarda bayrak çoğunlukla turuncu bir flama ile dalgalandırılmaktadır. Hollanda bayrağı, 2:3 oranında ölçülere sahiptir.

Hollanda Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Yürürlükte olan güncel Hollanda anayasası, 1983 yılında kabul edilmiştir. Hollanda anayasasının kökeni 1815 yılında çıkarılan anayasaya dayanmaktadır. 1815 yılında yazılan Hollanda anayasası, dünya genelinde hala kullanımda olan en eski üçüncü anayasa olarak bilinmektedir.

Hollanda anayasasında birinci bölümde temel haklar; ikinci bölümde hükümet; üçüncü bölümde devlet; dördüncü bölümde danıştay, sayıştay, ulusal ombudsman ve daimi danışma kolejleri; beşinci bölümde mevzuat ve yönetim; altıncı bölümde adalet yönetimi; yedinci bölümde iller, belediyeler, su kurulları ve diğer kamu kurumları ve sekizinci bölümde anayasanın değiştirilmesi yer almaktadır.

Hollanda'nın Siyasi Tarihi Nasıldır?

Hollanda’nın siyasi tarihinde yönetim şekli olarak hanedanlık, imparatorluk, krallık ve cumhuriyet rejimleri görülmüştür. Hollanda tarihinde yaşanan savaşlar, işgaller, diğer ülkelerle ilişkiler, sanayi devrimi ve teknoloji devrimi gibi faktörler Hollanda’nın siyasi tarihini etkilemiştir.

Hollanda, kendi ekonomik çıkarlarını göz önünde bulundurarak I. Dünya Savaşı’na katılmamıştır. II. Dünya Savaşı’nda, Nazi Almanyası’nın Hollanda’ya saldırması ile savaşa dahil olan Hollanda büyük kayıplar vermiştir. Hollanda tarih boyunca Fransa, Belçika ve Lüksemburg ile yakın ilişkiler içerisinde olmuştur.

Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler 17. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Türkler ve Hollandalılar arasındaki ikili ilişkiler ilk olarak 1612 yılında Hollanda elçisi Cornelis Haga'nın İstanbul’a atanması ile başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin Hollanda’daki ilk daimi temsilcisi ise 1859 yılında Lahey Elçisi olarak atanan Yahya Karaca Paşa olmuştur. 1648 yılında Hollanda’yı devlet olarak tanıyan ilk devlet Osmanlı Devleti olmuştur.

Mart 2017'de 65. Türkiye Hükümeti yetkilileri, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuna yönelik oy toplayabilmek için Hollanda'da ikamet eden Türkler ile toplantı yapmak istemiştir. Hollanda Hükümeti ise bu toplantıya izin vermemiştir. Dönemin Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından yapılan "Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil." şeklinde açıklama yapmıştır ancak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’ya giriş yapmak istemiştir. Hollanda Hükümeti, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda vizesini iptal etmiştir. Aynı gün Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise Hollanda’ya girebilmek için Almanya'dan karayolunu kullanmak istemiştir, ancak Hollanda kuvvetleri tarafından sınır dışı edilmiştir. Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan siyasi gerilim sebebi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Hollanda politikası değişmiştir.

Hollanda Tarihindeki Önemli Anlaşmalar Nelerdir?

Hollanda tarihindeki önemli anlaşmalar aşağıda verilmiştir.

 • Brüksel Anlaşması
 • Varşova Sözleşmesi
 • Cenevre Sözleşmesi
 • Saint Petersburg Sözleşmesi
 • Apostil Sözleşmesi
 • Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
 • Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme
 • Siber Suç Sözleşmesi
 • Avrupa Kültür Sözleşmesi

Hollanda Tarihindeki Önemli Savaşlar Nelerdir?

Hollanda tarihindeki önemli savaşlar aşağıda açıklanmıştır.

 • 80 Yıl Savaşları: 1566 ve 1648 yılları arasında İngiltere, Fransa ve Hollanda’nın bulunduğu cephe, İspanya’ya karşı savaşmıştır ve zafer kazanılmıştır.
 • İkinci Dünya Savaşı: 1940 ve 1945 yılları arasında kanlı bir savaş olarak tarihe geçen İkinci Dünya Savaşı’nda Hollanda’nın bulunduğu taraf; Almanya, Japonya ve İtalya’ya karşı zafer kazanmıştır.
 • 100 Gün Savaşları: 1815 yılında gerçekleşen 100 Gün Savaşları’nda Hollanda, Fransa’ya karşı zafer elde etmiştir.
 • Libya Savaşı: 2011 yılında Kaddafi’ye karşı açılan savaşta Hollanda’nın bulunduğu taraf kazanmış ve Kaddafi rejimi sonlandırılmıştır.
 • Irak Savaşı: 2003- 2011 yılları arasında süren ve ABD cephesinde yer alan Hollanda, savaşı kazanmış ve Saddam Hüseyin öldürülmüştür.
 • Afganistan Savaşı: 2001- 2021 yılları arasında süren savaşta Usame Bin Ladin öldürülmüştür ancak Taliban, Kabil şehrini geri aldığı için Hollanda tarafı savaşı kaybetmiştir.
 • Kosova Savaşı: 1998’de başlayıp 2 yıl süren savaşta Hollanda cephesi, Yugoslavya’ya karşı mücadele edilmiş ve zafer kazanılmıştır.

Hollanda'nın Coğrafi Konumu Ülke Tarihini Nasıl Etkilemiştir?

Hollanda’nın coğrafi konumu ülke tarihini etkilemiştir. Hollanda, Avrupa Kıtası’nda yer alan bir ülke olduğu için 2. Dünya Savaşı’nda merkezi bir öneme sahip olmuştur. Hollanda’nın komşu ülkeleri arasında; doğuda Almanya, güneyde Belçika ve kuzeybatıda Kuzey Denizi'nde bulunan Karayipler yer almaktadır.

Hollanda coğrafyasında bulunan toprakların %32’si tarım toprakları olarak kullanılmaktadır ve %40’ında çayır ve meralar bulunmaktadır. Ormanlar, Hollanda coğrafyası içerisinde %18’lik bir alan oluşturmaktadır. Hollanda tarihinde çok olan ormanlar günümüzde Hollanda’nın tarıma önem vermesi sebebiyle azalmıştır.

Hollanda Tarihini Konu Alan Sinema Filmleri Nelerdir?

Hollanda Tarihini Konu Alan Sinema Filmleri Nelerdir?
Hollanda Tarihini Konu Alan Sinema Filmleri Nelerdir?

Hollanda tarihini konu alan sinema filmleri aşağıda listelenmiştir.

 • Direniş Bankası
 • Kara Kitap
 • Riphagen
 • Dunkirk
 • Benedetta
 • Grutte Pier
 • Lost Transport

Hollanda sinemasında ülke tarihinden ilham alınmakta ve senaryolara konu edilmektedir. Hollanda tarihinde yer alan 2. Dünya Savaşı’na dair gösterilen mücadele ve toplumda görülen psikolojik etkiler üzerine Hollanda filmleri çekilmiştir.

Hollanda'nın Tarihi Yerleri Nerelerdir?

Hollanda'nın Tarihi Yerleri Nerelerdir?
Hollanda'nın Tarihi Yerleri Nerelerdir?

Hollanda tarihi ve turistik yerleri aşağıda listelenmiştir.

 • Amsterdam Kraliyet Sarayı (Amsterdam)
 • Leidsepoort (Amsterdam)
 • Westerkerk (Amsterdam)
 • Zaanse Schans (Zaandam)
 • Van Gogh Müzesi (Amsterdam)
 • Rijksmuseum (Amsterdam)
 • Binnenhof (Lahey)
 • De Haar Kalesi (Utrecht)

Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde bulunan tarihi yerleri, mimari yapıları ve turistik yerleri dünyanın pek çok ülkesinden ziyaretçiler almaktadır. Hollanda’nın önemli yerlerini ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının turistik vize alması gerekmektedir. Turistik vize Hollanda başvuruları şahsen veya akredite acenteler üzerinden Hollanda yetkili vize başvuru merkezleri üzerinden yapılmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: