Litvanya Vizesi için Sponsor Mektubu

Litvanya Vizesi için Sponsor Mektubu ve Sponsorlu Vize Başvurusu

Başvuru sahibinin seyahat masraflarını karşılamak için yeterli finansal kaynak gösterememesi durumunda, kendileri için masrafları karşılayacak birinden taahhüt alınarak sponsorlu Litvanya vize başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru sahibi, masraflarını karşılamak için yeterli finansal kaynağa sahip olsa da seyahat masrafları başka bir kişi, kurum, kuruluş ya da şirket tarafından karşılanacak ise sponsorlu Litvanya vize başvurusu yapılabilir.

Seyahat amacı ve talep edilen vize türüne göre hazırlanması gereken evraklar haricinde sponsorlu Litvanya vize başvurusu yapabilmek için vize sponsor dilekçesi sunulması gerekmektedir.

Litvanya Vize Başvurusu İçin Kimler Sponsor Olabilir?

Litvanya vize başvurusu için anne, baba, çocuk ve kardeş gibi aile üyeleri, eş, akraba, arkadaş, işveren ya da diğer kurum ve kuruluşlar sponsor olabilir.

Litvanya Vizesi Sponsor Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Litvanya vizesi sponsor mektubu, Litvanya Ankara Büyükelçiliğine hitaben yazılmalıdır ve noter onaylı olarak vize başvurularında orijinal belge olarak sunulmalıdır. Sponsor mektubun fotokopisi Litvanya vizeleri için kabul edilmemektedir.

Litvanya sponsor dilekçesinde, sponsora ait kişisel bilgiler, başvuru sahibi ile arasındaki ilişki, seyahat masraflarını nasıl karşılayacağı ve sahip olduğu finansal kaynakları hakkında bilgilerin bulunması gereklidir.

Sponsor mektubu ile birlikte, sponsora ait birtakım evrakların da sponsorlu vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Litvanya Vizesi İçin Sponsorun Hazırlaması Gereken Evrakları Nelerdir?

Litvanya vizesi için eşin sponsor olması durumunda evlilik cüzdanı fotokopisi sunulmalıdır.

Sponsorun başvuru sahibinin seyahat masraflarını karşılamak için yeterli finansal kaynağa sahip olduğunu göstermek üzere, Litvanya vizesi için bankada yeterli teminatın bulunduğunu gösteren güncel, kaşeli ve imzalı banka hesap özeti sunulmalıdır.

Sponsorlu Litvanya Vizesi Almak Kolay Mıdır?

Sponsorlu Litvanya vize başvurularında, sponsor dilekçesinin sunulması vize onay ihtimalini arttırmaktadır, ancak kesin olarak vizenin verileceği anlamına gelmemektedir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: