Litvanya Ticari Vize

Litvanya Ticari Vizesi Nedir, Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya ticari vizesi, işle ilgili faaliyetlerde yer almak ve ticari aktivitelerde bulunmak amacıyla Litvanya’ya girecek veya fuara katılacak kişiler için verilen kısa süreli C tipi Schengen vizesidir. Litvanya ticari vizesi Litvanya’ya 180 gün içerisinde 90 günü geçmeyecek şekilde giriş hakkı vermektedir.

Litvanya ticari vizesi talebe göre tek veya birden fazla kez girişli olarak verilebilmektedir. Schengen vizesi sahiplerinin ve Schengen bölgesine giriş hakkı olanların ayrıca Litvanya ticari ziyaret vizesi alması gerekmemektedir.

Litvanya Ticari Vize Şartları Nelerdir?

Litvanya ticari vize şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Litvanya’daki bir şirket, fuar yada, iş organizasyonundan davetiye alınmalıdır.
 • Başvurunun yapıldığı Litvanya dış temsilciliğinin bulunduğu ülkenin vatandaşı ya da söz konusu ülkede oturum izni hakkına sahip olunmalıdır.
 • Şartnameleri karşılayan geçerli bir pasaporta sahip olunmalıdır.
 • Ziyaretin birincil amacı, işle ilgili faaliyetlerde yer almak olmalıdır.
 • Litvanya’da kalındığı süre boyunca tüm masrafları karşılayacak mali yeterliliğe sahip olunmalıdır.
 • Litvanya, ya planlanan seyahatin tek hedefi olmalıdır ya da seyahate başlanacak ve en çok zaman geçirilecek Schengen ülkesi olmalıdır.

Litvanya Ticari Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya ticari vizesi başvuru sürecinin adımları listelenmiştir.

 • Davetiye temini: Ticari aktivitelerin gerçekleştirileceği ilgili özel ya da kamusal kuruluşların Litvanya Göçmen Bürosuna bildirim yapması sonucu alınacak onaylı davetiye temin edilmelidir.
 • Evrakların hazırlanması: Seyahat planlanına uygun şekilde gerçekle uyumlu bilgilerle eksiksiz bir şekilde vize başvuru formu doldurulmalıdır ve Litvanya ticari vizesi için gerekli olan evraklar hazırlanmalıdır.
 • Vize merkezi randevusu: Litvanya dış temsilcilikleri tarafından yetkilendirilen vize acentelerinden randevu alınmalıdır.
 • Başvuru: Seyahat tarihinden en az 15 gün önce belgelerin eksiksiz olarak Litvanya dış temsilcilikleri tarafından yetkilendirilen vize merkezine belirlenen randevu tarihinde şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Takip ve evrak teslimi: Pasaport, vize işlemleri sonuçlandıktan sonra şahsen ya da kargo aracılığıyla teslim alınmalıdır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Litvanya İş Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Litvanya iş vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Litvanya iş vizesi başvuru formu: Tarih yazılıp imzalanmış, gerçeklikle uyumlu ve eksiksiz doldurulmuş Litvanya iş vizesi başvuru formu belgeler arasında bulunmalıdır.
 • Davetiye: Davet eden kuruluşun bildirimi üzerine, Göçmenlik Bürosu tarafından düzenlenmiş elektronik davetiye kodu başvuruya dahil edilmelidir. Litvanya ticari davet örneği, Litvanya Dışişleri Bakanlığı sitesinde İngilizce dilinde bulunmaktadır.
 • Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispatı: Seyahat süresini kapsayan, rezervasyon kodu ve otel bilgilerinin yer aldığı belgeler ve gidiş-dönüş seyahat sürelerini kapsayan ve rezervasyon kodu bulunan geçerli uçak ya da diğer ulaşım rezervasyonları başvuruya eklenmelidir.
 • Litvanya seyahat sağlık sigortası: Seyahat süresinin tamamını kapsayan, Schengen bölgesinde geçerli ve 30.000 Euro teminat bedeline sahip ıslak imzalı ve kaşeli seyahat sağlık sigortası aslı başvuruda bulunmalıdır.
 • Finansal yeterlilik belgeleri: Başvuran masraflarını kendisi karşılayacak ise, kişinin son 3 aylık hareketleri gösteren ve gün başına en az 40 Euro yeterli bakiyesi bulunan imzalı ve kaşeli banka hesap cüzdanı aslı başvuruya eklenmelidir. Başvuranın başka kişiler tarafından karşılanacak ise; sponsor tarafından noter onaylı taahhütname aslı ile birlikte kişinin seyahat masraflarını karşılamaya yetecek bakiyeye sahip, imzalı ve kaşeli banka hesabı aslı başvuruya eklenmelidir.
 • Mesleki belgeler: Mesleği icra etmeye dair yetkinliği ispatlayan belge ve daha önce mesleğin icra edildiğine dair belgeler başvuruya eklenmelidir.
 • Fotoğraf: Son 3 ay içerisinde çekilmiş, 3.5 cm genişliğe ve 4 cm uzunluğa sahip, gözlüksüz ve arkası beyaz fonlu 2 adet fotoğraf vize başvurusuna eklenmelidir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Üzerindeki tüm bilgiler net şekilde görünen kimlik kopyası başvuruya eklenmelidir.
 • Pasaport kopyası: Pasaportta kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın ve son 3 yılda alınmış Schengen vizelerinin fotokopisi başvuruda yer almalıdır.
 • Muvafakatname: Reşit olmayanlar başvurularına ebeveynlerinden alacakları noter tasdikli izin belgesi aslını eklemelidir.
 • Amaç dilekçesi: Başvuru sahibi tarafından, seyahatine ilişkin açıklayıcı İngilizce veya Türkçe dilinde yazılmış dilekçe belgelere eklenmelidir.

Litvanya Fuar Vizesi Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Litvanya fuar vizesi dilekçesi, vize almak için başvurulacak Litvanya dış temsilciliğine hitaben yazılmalıdır. Litvanya fuar vizesi dilekçesinde ülkeyi ziyaret etme amacı açıkça belirtilmeli ve mümkünse zaman aralıklarıyla beraber ülkede yapılacak aktiviteler dilekçeye eklenmelidir.

Litvanya Ticari Vize Ücreti Ne Kadardır?

Litvanya ticari vizesi ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetÜcret
Litvanya ticari vizesi harcı80 €
Başvuru formu & dilekçe doldurma25 €
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri36 Euro
Danışmanlık hizmeti40 Euro
Toplam181 Euro

Litvanya Schengen vizesi alınırken yapılacak Schengen vize ücreti ödemesinin tamamlandığına dair dekont şahsen yapılacak başvuruda diğer başvuru belgeleriyle beraber Litvanya dış temsilciliklerine takdim edilmelidir.

Litvanya Ticaret Vizesi ile Litvanya’da Şirket Kurulabilir Mi?

Litvanya ticaret vizesi ile Litvanya’da şirket kurulamamaktadır.

Litvanya ticaret vizesi kısa süreli bir vizedir ve Litvanya’da hali hazırda aktif bulunan şirketlerle yapılacak faaliyetler için alınmaktadır. Litvanya ticaret vizesi 180 günlük bir süre içerisinde en fazla 90 gün Litvanya’ya erişim izni sağlamaktadır ve uzatılması söz konusu değildir.

Litvanya’da Şirket Kurmak Hangi Hakları Sağlar?

Litvanya’da şirket kurmak üzerinden sahip olunabilecek çeşitli haklar bulunmaktadır.

Litvanya’da Golden Visa programı kapsamında en az 50.000 Euro yatırım yapıldığı takdirde, bu program aracılığıyla kalıcı oturma izni alınabilmektedir ve 10 yıl sonunda vatandaşlık almaya hak kazanılabilmektedir. Litvanya’dan alınacak geçici veya kalıcı oturma izni ile Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı da kazanılmaktadır.

Litvanya’da oturma izni sahipleri, Litvanya vatandaşlarının sahip olduğu hak ve ayrıcalıklardan bir çoğundan faydalanabilmektedir.

Litvanya’da iş kurmak, kurulan ya da devralınan şirketin belli şartları karşılaması durumunda uzun süreli vize ve geçici oturum izni gibi belgeler için başvuru hakkı kazanılmaktadır.

Litvanya’daki hissedarlık sebep gösterilerek yapılacak oturma izni başvurusu, ortalama 48 gün içerisinde sonuçlanmaktadır ve bu sürenin üst sınırı 4 aydır.

Litvanya’da yasal ekonomik faaliyetler için alınacak oturum iznine sahip olunduğu takdirde eşler ve reşit olmayan çocuklar Litvanya’da geçici oturma iznine ve aile ziyareti vizesine başvuru hakkı kazanmaktadırlar.

Litvanya Ticari Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Litvanya ticari vizesi genellikle 14 gün içinde çıkmaktadır ve Litvanya dış temsilciliğinin yoğunluk durumuna göre bu süre kısalabilmektedir. Litvanya ticari vizesinin onaylanma süresi; Litvanya dış temsilciliğinin yoğunluk durumu, ulusal tatiller ve güncel gelişmelere bağlı olarak uzayabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: