Litvanya Vizesi için Gerekli Belgeler

Litvanya Vizesi için Gerekli Belgeler 2023 Güncellemesi

Lütfen gerekli evrakları görmek istediğiniz vize türü için uygun seçimlerini yapınız. Siz seçim yaptıkça aşağıdaki evrak listesi seçimlerinize göre güncellenecektir.


Standart Başvuru Evrakları

Pasaport
Hasar görmemiş ve geçerli pasaport sunulması gerekmektedir. Sunulacak pasaportun geçerlilik süresi, talep edilen vizenin geçerlilik süresinden en az üç ay daha uzun olmalıdır. En az iki adet boş sayfaya sahip olmalıdır. En fazla son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.
Pasaportta başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfaların ve varsa son 3 yılda alınmış Litvanya ya da diğer Schengen Bölgesi ülkelerine ait vizelerinin fotokopisi başvuruya eklenmelidir.
Litvanya C Tipi Vize Başvuru Formu
C tipi Litvanya vize başvuru formu online olarak https://visa.vrm.lt/epm adresinde doldurulmalı, çıktısı alınmalı, her sayfa imzalanmalı ve zımbalanmalıdır.
Litvanya D Tipi Vize Başvuru Formu
D tipi Litvanya vize başvuru formu online olarak https://visa.vrm.lt/epm adresinde doldurulmalı, çıktısı alınmalı, her sayfa imzalanmalı ve zımbalanmalıdır.
Litvanya Vize Başvuru Dilekçesi
Başvuru sahibinin Litvanya vizesine neden başvurduğunu ve Litvanya'da bulunacağı süredeki planı ve amacını açıkladığı Litvanya vize başvuru dilekçesi, Litvanya Ankara Büyükelçiliği'ne hitaben istenilen formatta sunulmalıdır.
Biyometrik Fotoğraf
Litvanya vize başvurusu için başvuru sahiplerinin ICAO standartlarına uygun 6 aydan eski olmayan biyometrik fotoğraf ibraz etmesi gerekmektedir. Litvanya vizesi için fotoğraf ölçüsü ve özellikleri Litvanya tarafından öngörülen şekil ve kıyafet kurallarına uygun olmalıdır.
Litvanya Seyahat Sağlık Sigortası
Litvanya ve Schengen bölgesinin tamamında geçerli ve teminat, kapsam, geçerlilik süresi gibi hususlarda belirlenen kriterlere uygun Litvanya seyahat sağlık sigortası beyan edilmelidir.
Ulaşım Rezervasyonu
Litvanya Cumhuriyeti'ne seyahat ederken kullanılacak uçak ya da diğer ulaşım araçları için bilet veya rezervasyon bilgilerin sunulması gerekmektedir. Litvanya vizesi için ulaşım rezervasyonu yalnızca Schengen bölgesine ilk giriş yapılacak olan üye devlet Litvanya’ya olmak durumundadır.
Vize Harcı Makbuzu
Vize harcının ödendiğine dair dekont sunulmalıdır. Litvanya vize harcı başvuru yapılacak vize türüne göre farklılık göstermektedir.
Nüfus Kayıt Örneği
E-devletten alınmış tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği sunulmalıdır.
Banka Hesap Özeti
Başvuru sahibinin bankadan alınmış, kaşeli ve imzalı son 3 aya ait şahsi banka hesap özetini sunması gerekmektedir.
Litvanya vize başvurusu için sunulacak banka hesap özetinde başvuru sahibinin Litvanya seyahati için yeterli parayı teminat olarak gösterebilmesi gerekmektedir. Litvanya vizesi için bankada bulunması gereken minimum tutar vize türüne göre farklılık göstermekte olup ayrıntılı bilgi Litvanya vizesi için banka hesap özeti sayfasında verilmiştir.
Konaklama Rezervasyonları
Litvanya'da planlanan seyahat süresi boyunca nerede kalıncağını gösteren otel rezervasyonu, kira sözleşmesi, Litvanya'da bir tanıdığının evinde kalacak kişiler için davet mektubu ya da diğer konaklama belgelerinin sunulması gerekmektedir. Konaklama tercihine göre hangi belgelerin hazırlanması gerektiği, nasıl hazırlanması gerektiği ve bazı vize türleri için öngörülen şartlar hakkında Litvanya vizesi için konaklama belgeleri sayfasında detaylı bilgi paylaşılmıştır.
Arabuluculuk Mektubu
Litvanya vizesi için arabuluculuk mektubu, elektronik olarak https://www.migracija.lt/noriu-pateikti-tarpininkavimo-raštą1 adresi üzerinden başvuru sahibini davet eden kurum tarafından düzenlenmelidir. Arabuluculuk mektubunun elektronik kodu ve varsa fotokopisi sunulmalıdır.
Adli Sicil Kayıt Örneği
Başvuru sahibine ait "Adli sicil kaydı yoktur." ibaresini içeren e-devletten alınmış adli sicil belgesi sunulmalıdır.
Doğum Belgesi
18 yaşından küçükler için yapılacak başvurularda doğum belgesi sunulması gerekmektedir.
Muvafakatname
18 yaşından küçükler için Litvanya vizesi başvurularında, çocuk ebeveynleri ya da vasileri ile birlikte seyahat etmiyor ya da sadece bir ebeveyni ile birlikte seyahat ediyor ise kendisi ile birlikte seyahat etmeyen ebeveyn ya da ebeveynleri ya da vasisi tarafından hazırlanmış noter tasdikli muvafakatname sunulması gerkemektedir.
Oturum İzni
Türkiye'den Litvanya vizesi başvurusunda bulunacak kişi Türk vatandaşı değil ise yabancılar için Litvanya vizesi prosedürüne tabi olduğundan Türkiye'de yasal olarak ikamet ettiğine dair oturum iznini sunması gerekmektedir.

Çalışma ve Meslek Durumuna İlişkin Evraklar

Öğrenci Belgesi
Başvuru sahibinin Türkiye'de eğitimine devam ettiğine dair lisans ve üzeri eğitim programlarına devam edenler için e-devletten ilkokul ve lise programlarına devam eden öğrenciler için okullarından alınmış öğrenci belgesi sunulmalıdır.
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
Ticaret odasından alınmış faaliyet belgesi veya esnaf odası kayıt belgesi sunulmalıdır.
Faaliyet Belgesi
Başvuru sahibinin işçisi ya da işvereni olduğu şirket ya da işyerinin bağlı olduğu ticaret odasından alınmış ait faaliyet belgesi sunulmalıdır.
Vergi Levhası
Başvuru sahibinin işçisi ya da işvereni olduğu şirket ya da işyerine ait geçerli vergi levhası fotokopisi sunulmalıdır.
Ticaret Sicil Gazetesi
Başvuru sahibinin işçisi ya da işvereni olduğu şirket ya da işyerine ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri sunulmalıdır. Şirketin kuruluşuna dair TSG sayısı ve gerçekleştiyse unvan değişikliğine dair kaydın bulunduğu sayı da başvuruya eklenmelidir. Başvuru sahibi şirket sahibi veya şirket ortağı ise başvuru sahibinin ismi yer almalıdır.
SGK Hizmet Dökümü
e-Devlet üzerinden alınmış SGK tescil ve hizmet dökümü sunması gerekmektedir. Yabancı başvuru sahiplerinin SGK hizmet ve tescil belgesi sunmasına gerek yoktur.
SGK İşe Giriş Bildirgesi
Çalışanlar için Litvanya vizesi başvurusunda, başvuru sahibine ait e-devletten alınmış barkodlu işe giriş belgesi sunulmalıdır.
İzin Onay Yazısı
Başvuran kişi çalışan veya şirket sahibi ise şirketin antetli kağıdına yazılmış imzalı ve kaşeli izin onay yazısı sunulmalıdır. İzin onay yazılarının içeriğinde, başvuru sahibinin adı-soyadı ve pasaport numarası bilgileriyle birlikte işe başladığı tarih, seyahat edeceği ülkede kalış süresi, ücretli/ücretsiz izin türü bilgisi, izin yazısı düzenleyen kişinin iletişim bilgisi ve ünvanı gibi bilgiler bulunmalıdır.
Maaş Bordrosu
Son 3 aya ait kaşeli ve imzalı maaş bordrosu sunulmalıdır.
Emeklilik Belgesi
Emekliler için Litvanya vizesi başvurusunda e-devletten alınmış barkodlu emeklilik belgesi sunulmalıdır.
Çiftçilik Belgesi
Başvuru sahibinin bağlı olduğı ziraat odası tarafından verimiş tarımsal faaliyet belges/çiftçilik belgesi sunulmalıdır.
Sosyal Yardım Alındığına Dair Resmi Belge
Çalışmayanlar için Litvanya vizesi başvurusunda sosyal yardım alındığına dair resmi belge sunulmalıdır.

Hazırlanması Gereken Ek Evraklar

Evlilik Cüzdanı
Başvuru sahibi evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi sunulmalıdır.
Hibe Yazısı
Başvuran kişinin masrafları herhangi bir program ya da kuruluş tarafından finanse edilecekse, kuruluşun antetli kağıdına masrafların karşılanacağına dair hibe miktarı belirtilmiş imzalı ve kaşeli resmi yazı sunulmalıdır.
Kabul Belgesi
Litvanya'da eğitim alınacak kurumdan alınmış kabul belgesi sunulmalıdır. Kabul belgesi, İngilizce hazırlanmış olmalıdır.
Transkript
Başvuru sahibinin mevcut eğitimine ait not döküm çizelgesi (transkript) sunulmalıdır.
Önceki Eğitimlere Ait Belgeler
Başvuru sahibinin önceki eğitimine dair diploma, kursa sertifikası, yabancı dil sertifikası, sınav sonucu vb. belgeler ibraz edilmelidir.
Ödeme Dekontu
Litvanya'da alınacak eğitime ilişkin yapılan peşin ödemeleri gösteriri ödeme dekontu sunulmalıdır.
Hibe Belgesi
Litvanya Erasmus vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin, Türkiye Ulusal Ajansı ya da Türkiye’deki eğitim gördükleri kurum tarafından antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve kaşeli hibe belgesi aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. E-imzalı belgeler veya fotokopisi çekilen kabul edilmemektedir.
Teyit Yazısı
Başvuru sahibi eğer kaldığı süre zarfında, masraflarının karşılandığına dair herhangi bir hibe belgesi sunamıyorsa Erasmus programı ile gidildiğine dair, gönderen okulun antetli kağıdına yazılmış teyit yazısı aslı başvuruya eklenmelidir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi
QR koduna sahip mesleki yeterlilik belgesi sunulmalıdır. Mesleki Yeterlilik Kurumu internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden düzenlenmelidir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC3)
Litvanya tır şoförü vizesi başvurusunda bulunacak kişiler, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen barkodlu mesleki yeterlilik belgesi (SRC3) sunulmalıdır.
Sürücü Ehliyeti
Başvuru sahibine ait geçerli sürücü ehliyeti sunulmalıdır.
İş Sözleşmesi
Başvuru sahibini Litvanya'da istihdam eden işveren ile imzalanmış geçerli iş sözleşmesi sunulmalıdır. İş sözleşmesi başvuru sahibinin Litvanya'da çalışacağı yeri, görevi, maaşı ve ne kadar süre çalışacağını belirtmelidir.
Garantörlük Yazısı
Gönderici firma tarafından yazılmış imzalı ve damgalı garantörlük yazısı sunulmalıdır.
Şoför Listesi
Gönderici firma tarafından hazırlanmış güncel şoför listesi ve şoför listesinde yer alan kişilerin geçerli Schengen vizelerinin fotokopileri başvuruya eklenmelidir.
C2 Sertifikası
Uluslararası ve yurt içi ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen C2 sertifikası başvuruya eklenmelidir.
CMR Belgesi
Gönderici firmanın hedef Schengen Ülkeleri ile olan iş ilişkisini gösteren son 5 nakliye işine ait CMR Belgesi sunulmalıdır.
Transit Refakat Beyannamesi (T1/T2)
Transit beyanı bilgilerine dayanan ve eşyaya refakat etmek üzere bastırılan transit refakat beyannamesi sunulmalıdır.
Çalışma İzni
Litvanya çalışma vizesi başvurusunda için başvuru sahibini Litvanya'da istihdam eden işverenin Litvanya Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı İstihdam Bürosu'na başvuru yaparak aldığı çalışma izni (leidimas dirbti) başvuru dosyasına eklenmelidir.
Mevsimlik İşçi Çalışma İzni
Litvanya İstihdam Bürosu tarafından düzenlenen 90 günden uzun süreli mevsimlik çalışma izni başvuruya eklenmelidir.
Pasaport Protokol Belgesi
Daha önce yurtdışına çıkış yapılıp yapılmadığını gösteren pasaport protokol belgesi sunulmalıdır.
Spor Sözleşmesi
Litvanya sporcu vizesi başvurusu için başvuru sahibi ile başvuru sahibini Litvanya'ya davet eden kişi ya da kurum arasında imzalanmış spor sözleşmesi başvuru dosyasında bulunmalıdır.
Aile Bağlarına Dair Belgeler
Litvanya vize başvurusu yapan asıl başvuru sahibine eşlik edecek aile üyeleri tarafından yapılan başvurularda, aile üyesi başvuru sahibi ve asıl başvuru sahibi arasında aile bağlarına dair nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, doğum sertifikası vb. belgeler sunulmalıdır.
İş Sözleşmesi veya Sponsorluk Sözleşmesi
Litvanya Cumhuriyeti’nde kayıtlı bir bilim ve araştırma kurumu ile imzalanan bir iş sözleşmesi veya sponsorluk sözleşmesi sunulmalıdır.
Gemi Mürettebatı Listesi
Başvuru sahibinin gemi mürettebatında olduğunu kanıtlar nitelikle onun da isminin dahil edilmiş olduğu gemi mürettebatı listesi sunulmalıdır.
Gemi Adamı İş Sözleşmesi
Başvuru sahibinin Litvanya bandralı bir gemide ya da mürettebatı olduğu geminin Litvanya'daki tamir ve onarım işlerinde istihdam edildiğine dair başvuru sahibi ve işvereni tarafından imzalanmış iş sözleşmesi sunulmalıdır.
Gemi Onarım Dayanağı
Litvanya Cumhuriyeti’nde onarımı gerçekleştirilecek bir geminin mürettebat üyesi olan başvuru sahipleri söz konusu geminin onarımına ilişkin kanıt niteliğinde sözleşme veya belge sunmalıdır.
Akreditasyon Belgesi
Litvanya gazeteci vizesi için başvuru sahibi Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı akreditasyon belgesini başvuruya eklemelidir.
Pranesimas
Litvanya onaylanmış göçmenlik vizesi başvurusu için Litvanya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına Bağlı Göç Dairesi (MIGRIS) tarafından düzenlenen ve başvuru sahibine geçici veya kalıcı oturma izni verildiğine ya da mevcut geçici oturum izninin yenilendiğine dair belge olan pranesimas başvuru dosyasına eklenmelidir.
Oturma İzninin Kaybolduğunu Gösterir Belgeler
Başvuru sahibi Litvanya oturma izni kaybolduğu veya çalındığı için vize başvurusu yapıyor ise oturma izninin kaybolduğunu ya da çalındığına dair düzenlenen polis tutanağı ya da benzer nitelikli belgeleri başvuruya eklenmelidir.

Sponsorun Hazırlaması Gereken Evraklar

Sponsor Mektubu
Başvuru sahibinin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılanacak ise sponsor tarafından noter onaylı Litvanya vizesi için sponsor mektubu başvuruya eklenmelidir.
Sponsor Evrakları
Başvuru sahibinin seyahat masraflarını karşılayan kişinin sponsor mektubu ile birlikte banka hesap özeti sunması gerekmektedir. Litvanya vizesi için banka hesap dökümü başvuru sahibinin seyahat masraflarını karşılamaya yetecek bakiyeli, güncel, imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Davet Eden Kişinin Hazırlaması Gereken Evraklar

Elektronik Davetiye Kodu
Elektronik olarak https://epis.vrm.lt/epis adresi üzerinden başvuru sahibini davet eden kişi tarafından düzenlenen davet mektubuna ilişkin elektronik kod sunulmalıdır.
Davet Mektubu Fotokopisi
Elektronik davetiye kodu ile birlikte ve mümkün ise Litvanya vize davetiyesi de sunulmalıdır.

Önemli Notlar

Evrakların Geçerlilik Süresi
Litvanya vize başvurusu için sunulacak tüm belgeler, başvuru tarihinden en fazla 1 hafta öncesine kadar güncel olmak durumundadır. Daha eski belgeler kabul edilmemektedir.
Ek Belge Talep Edilmesi
Litvanya Ankara Büyükelçiliği gerekli görmesi durumunda başvurudan sonra ek belge talep etme hakkında sahiptir.
Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: