Litvanya Vize Reddi

Litvanya Vize Reddi Nedenleri ve 2023 İtiraz Süreci

Türkiye'den yapılan Litvanya vize başvuruları vize şartlarının sağlanmaması, eksik evrak ibraz edilmiş olması ya da zamanında başvuru yapılmaması veya sahte, hatalı ya da eksik evrakla başvuru yapılması gibi nedenlere bağlı olarak Litvanya Ankara Büyükelçiliği tarafından reddedilmektedir.

2021 yılında yapılan vize başvurularında Litvanya Ankara Büyükelçiliği %7,74 oranında ret kararı vermiştir.

Litvanya için yapılan vize başvurularında sonuç ve dolayısıyla ret kararı pasaport iadesi ile öğrenilmektedir. Litvanya vize başvurusu reddedilen kişiler; ret kararına itiraz etme ya da tekrar başvuru yapma hakkına sahiptir.

İtiraz ve yeni başvurular için: 0850 241 1868

Kısa Süreli (C Tipi, Schengen) Litvanya Vize Başvurularında Ret Nedenleri Nelerdir?

Litvanya Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu Schengen ülkeleri, vize reddi bildirimde başvurunun hangi gerekçe ile reddedildiğinin işaretlendiği 16 maddeden oluşan standart bir form kullanmaktadır.

Vize talebinin reddedilmesi durumunda C tipi Litvanya vizesi için de aynı form teslim edilmektedir.

Litvanya ve diğer Schengen ülkeleri tarafından vize reddine gerekçe olarak gösterilen 16 madde aşağıda listelenmiştir.

 • Sahte, gerçek olmayan veya tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmesi
 • Planlanan seyahatin şartları ve amacının gerekçelendirilememesi
 • Planlanan seyahat süresinin tamamı, kaynak ülkeye ya da ikamet ülkesine dönüş, veya üçüncü bir ülkeye transit yapabilmek için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğunun kanıtlanamaması
 • Planlanan seyahat süresinin tamamı, kaynak ülkeye ya da ikamet ülkesine dönüş, veya üçüncü bir ülkeye transit yapabilmek için yeterli maddi kaynağın, yasal yollardan edinilmiş olduğunun kanıtlanamaması
 • İçinde bulunulan 180günlük dönem itibariyle, standart vize veya sınırlı bir bölgede geçerli bir vize ile üye devlet topraklarında 90 gün kalınmış olması
 • Schengen Bilgi Sistemine (SIS) bir üye devlet tarafından, başvuru sahibine dair giriş yasağı kaydı girilmesi
 • En az bir üye devletin, başvuru sahibini kamu politikasına veya iç güvenliğine tehdit olarak kabul etmesi
 • En az bir üye devletin, başvuru sahibinin AB 2016/399 sayılı Tüzüğünün 2/21. maddesi (Schengen Sınırları Yasası) uyarınca kamu sağlığı için tehlike oluşturduğu kanaatinde olması
 • En az bir üye devletin, başvuru sahibinin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu kanaatinde olması
 • Planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçenin inandırıcı olmaması
 • Başvuru sahibinin bazı açıklamalarının güvenirliğine dair makul şüphelerin bulunması
 • Sunulan destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair makul şüphelerin bulunması
 • Vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüphelerin bulunması
 • Daha önceden vize talep etmeden sınır kapısında vize talep edilebileceğine dair yeterli kanıt ibraz edilememesi
 • Planlanan hava yolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulamaması
 • Geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunduğuna ilişkin kanıt ibraz edilmemesi

Uzun Süreli (D Tipi, Ulusal) Litvanya Vize Başvurularında Ret Nedenleri Nelerdir?

Genellikle eğitim ve çalışma amacıyla verilen uzun süreli Litvanya vizesi başvuruları, çoğunlukla başvuru sahiplerinin ilgili vize için uygun kriterleri sağlamaması nedeniyle reddedilmektedir.

Litvanya öğrenci vizesi başvuruları genellikle başvuru sahibinin eğitimini tamamladıktan sonra yasal olmayan yollarla Litvanya'da kalmaya devam edeceği şüphesiyle reddedilirken, Litvanya çalışma vizesi için ret kararı en fazla yapılacak işle başvuru sahibinin niteliklerinin yapılacak işe uygun olmaması sebebiyle verilmektedir.

Litvanya Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Litvanya vize reddine, vize ret kararının standart form aracılığıyla başvuru sahibine bildirilmesini takip eden 14 gün içerisinde, Vilnius Bölge İdare Mahkemesine başvurarak itiraz edilebilir.

Litvanya Cumhuriyeti Yabancıların Yasal Statüsüne İlişkin Kanun ve İdari Yargılama Kanunu düzenlemeleri uyarınca, itiraz başvurusunun Litvanca dilinde yapılması ve tüm belgelerin onaylı olarak Litvancaya tercüme ettirilmesi gereklidir. İtiraz başvurusu için 30 euro damga vergisi ödenir, elektronik yollardan yapılan başvurularda ise damga vergisinin sadece %75’i ödenir.

Vize Reddi Aldıktan Ne Kadar Süre Sonra Litvanya Vizesine Yeniden Başvurulabilir?

Litvanya vize reddi aldıktan sonra, herhangi bir bekleme süresi geçirmeden, istenilen zamanda Litvanya vizesi almak için tekrar başvuru yapılabilir. Yeni vize başvurusu için vize ücretlerinin tekrar ödenmesi gereklidir. Başvuru sahiplerine, önceki vize reddinin gerekçesi incelemeleri ve gerekli düzenlemeleri yaparak yeni vizeye başvurmaları önerilir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: