Litvanya Yatırımcı (Start Up) Vizesi Nedir, Nasıl Alınır?

Litvanya yatırımcı vizesi, Litvanua Start- up vizesi olarak da adlandırılmaktadır. Litvanya’da gayrimenkul, turizm ya da sanayi gibi sektörlerde yatırım yapacak kişilerin yatırımlarını yapacakları bölgelere ilişkin prosedürleri veya standartları yakından değerlendirmek için alınmaları beklenen bir vize türüdür. Litvanya yatırımcı vizesi sahibi yatırımcılar ve aileleri, Litvanya’da ikamet etme hakkı elde etmektedirler. Litvanya yatırımcı vizesi hamilleri, Litvanya’ya seyahat ederek yapacakları yatırımlara ilişkin görüşme ve değerlendirmeleri yerinde gerçekleştirme fırsatı bulmaktadırlar.

Litvanya yatırımcı vizesi başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar; Litvanya’da ikamet etme, Litvanya’ya yapılan yatırımın Litvanya hükümeti tarafından yeterli bulunması durumunda Litvanya vatandaşı olma ve Litvanya’da yaptığı yatırımlar ile globalleşme gibi fırsatlar elde etmektedir.

Litvanya Yatırımcı Vize Şartları Nelerdir?

Litvanya yatırımcı vizesi başvuru şartlarına ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluğa ve iyi ahlaka sahibi olduğunu temiz sicil kaydı gibi başvuru evrakları ile Litvanya hükümetine kanıtlamak gereklidir.
 • Yatırımcılık işlemi düşünülen şirkette en az 1 adet Litvanya vatandaşının çalışması gerekmektedir.
 • Şirketin, Litvanya’ya yapılacak yatırımcı vizesi başvuru tarihinden en az 6 ay önce aktif çalışıyor olması beklenmektedir.
 • 18 yaşından büyük olmak gereklidir.
 • Litvanya’da yatırımcılık işlemlerinin gerçekleştirileceği şirketin sermayesi 50.000 Euro’dan az olmamalıdır.
 • Yatımcılık için kurulan şirketin Litvanya’ya uygun bir iş planı bulundurması gerekmektedir.
 • Sanayi, gayrimenkul, turizm ya da herhangi bir yatırım sektöründe kaçakçılık, dolandırıcılık ya da başka bir suçla ilişkisi bulunmamak gereklidir.
 • Günlük hayatta ve yatırımsal alanlarda hayatını idame ettirecek asgari dzeyde Litvanya dil yeterliliğini, uluslararası alanda kabul edilen sınavlar ile ispatlamak gereklidir.

Litvanya’da Yatırımcı Vizesi Almak İçin Minimum Yatırım Miktarı Nedir?

Litvanya’da yatırım yapacak kişilerin, Litvanya yatırımcı vizesi başvurularını gerçekleştirmek için, tarım, turizm, sanayi ve tekstil gibi sektörlerde Litvanya hükümetinin belirlediği azami 40.000 Euro yatırımı gerçekleştirmeleri, Litvanya yatırımcı vizesi sonrası vatandaşlık ya da uzun vadeli yatırım planları düşünen vatandaşların ise en az 50.000 Euro yatırım gerçekleştirmeleri ön şart olarak kabul edilmektedir.

Litvanya’da Yatırımcı Programları Nelerdir?

Litvanya yatırımcı vizesi başvuruları olumlu sonuçlanan yatırımcıların, Litvanya’da yatırım yapmaları için iki yöntem yer almaktadır.

İlk yol Litvanya hükümeti tarafından onaylanmış bir işletme açmak. İkinci yol ise, Litvanya dışında bir ülkede faaliyet gösteren bir kurum ya da kuruluşun Litvanya’da şubesini açmak olarak kabul edilmektedir.

Litvanya hükümeti, belirtilen iki seçenekten en az birisi için gelecek vaat eden yatırımcılara Litvanya yatırımcı vizesi başvuru imkanı tanımaktadır.

Litvanya’da Şirket Kurmak İçin Şartlar Nelerdir?

Litvanya’da şirket kurmak için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kurulacak şirketin adı, kuruluş tarihi, ödenmiş sermaye tutarı, aktif çalışan bir şirket ise son beş yıllık kâr ya da zarar miktarı, talep edilen toplam döviz miktarı gibi kurulacak şirkete ilişkin bilgilerin yer aldığı mektup Litvanya Maliye Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir
 • Litvanya’da açılacak şirkette en az 1 Litvanya vatandaşının istihdam edilmesi gerekmektedir.
 • Kurulacak şirketin çalışacağı sektörde yeterliliği ispatlayan yeterlilik belgesinin Litvanya yatırımcı vizesi başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.
 • Litvanya’da kurulacak şirkete ilişkin mali işlerin sürdürüleceği kamu ya da özel bankaya ait banka hesap bilgileri başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
 • Litvanya’da kurulacak şirket için ulusal ya da uluslararası sermaye sağlayan fonlar bulunuyorsa fonlara ve verdikleri desteğe ilişkin evrakların başvuru sırasında teslimi gerekmektedir.
 • Şirketin, Litvanya’da yer alacağı adrese ilişkin bilgilerin başvuru dosyasında detaylı bir şekilde bulunması gerekmektedir.
 • Litvanya’da kurulan şirketin planlamasının açıklayıcı bir biçimde başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.

Yurt dışında şirket kurmak sağlanan kolaylıklar ve yüksek gelirler hesaba katıldığında her geçen yıl daha fazla yatırımcı Litvanya gibi ülkelerde şirket açmaktadır. Avrupa Birliği ülkesi olması, para biriminin değeri gibi avantajlar nedeniyle Litvanya’da şirket kurmak her geçen gün popülerlik kazanmaktadır.

Litvanya’da Şube Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Litvanya’da şube açmak için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Şubesi açılması planlanan şirketin adı, kuruluş tarihi, ödenmiş sermaye tutarı, şirketin diğer aktif şubelerine ait son beş yıllık kâr ya da zarar miktarı, talep edilen toplam döviz miktarı gibi Litvanya’da açılması planan şubeye ilişkin bilgilerin yer aldığı mektup Litvanya Maliye Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir
 • Şubesi açılması plananan şirketin çalıştığı sektörde yeterliliği ispatlayan yeterlilik belgesinin Litvanya yatırımcı vizesi başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.
 • Litvanya’da şubesi kurulması planan şirkete ilişkin mali işlerin sürdürüleceği kamu ya da özel bankaya ait banka hesap bilgileri başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
 • Litvanya’da şubesi açılması planan şirket için ulusal ya da uluslararası sermaye sağlayan fonlar bulunuyorsa fonlara ve verdikleri desteğe ilişkin evrakların başvuru sırasında teslimi gerekmektedir.
 • Şubenin, Litvanya’da yer alacağı adrese ilişkin bilgilerin başvuru dosyasında detaylı bir şekilde bulunması gerekmektedir.
 • Litvanya’da şubesi açılması kararlaştırılan şirkete ait işleyiş planlamasının açıklayıcı bir biçimde başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
 • Litvanya’da açılacak şubede en az 1 Litvanya vatandaşının istihdam edilmesi gerekmektedir.

Litvanya Yatırımcı Programı Avantajları Nelerdir?

Litvanya yatırımcı programı avantajlarına ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Program aracılığıyla kalıcı oturma izni yatırımcı ve ailesi için sağlanabilmektedir.
 • 10 yıl süre ile Litvanya’da ikamet eden yatırımcılar vatandaşlık başvurusu yapabilmektedirler.
 • Litvanya’da yapılacak yatırım için alınan geçici ikamet hakkı ile, Avrupa Birliği Schengen Bölgesi’nde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın seyahat etme hakkı yatırımcılar tarafından elde edilmektedir.
 • Litvanya’da kısıtlama olmaksızın yapılacak yatırım üzerine çalışma hakkı elde edilmektedir.
 • Litvanya tarım, turizm ve tekstil gibi sahip olduğu pek çok sektör ile yatırımcılara farklı sektörlerde aynı anda kar yapma imkanı tanımaktadır.
 • Başta annelik yardımları, tıbbi bakım, işsizlik yardımları ve diğer sosyal ayrıcalıkların dahil olduğu pek çok avantaj, Litvanya yatırımcı programına katılan vatandaşlar ve aileleri tarafından kullanılabilmektedir.

Litvanya’da Hangi Sektörlere Yatırım Yapılabilir?

Litvanya’da yatırım yapılabilecek sektörlere ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Tarım
 • Gıda
 • Otomotiv
 • Turizm
 • Gayrimenkul
 • Sağlık
 • Madencilik
 • Ulaşım
 • Lojistik
 • Tekstil
 • Kozmetik

Litvanya pek çok sektörde yabancı yatırımcılara yatırım yapma ve kar elde etme imkanı tanımaktadır. Litvanya’nın sahip olduğu gelişmiş imkanlar, Litvanya ekonomisi için büyük fayda sağlamaktadır. Gelişmiş fırsatların sağladığı ayrıcalıklar ile, yerli ve yabancı yatırımcılar Litvanya’da tarım, turizm, gıda ve gayrimenkul gibi sektörler başta olmak üzere pek çok sektörde büyük kazanç sağlamaktadırlar.

Litvanya’da Yatırım ile Vatandaşlık Kaç Yılda Alınır?

Litvanya’da yatırım ile vatandaşlık yapılacak yatırımdan 10 yıl sonra alınabilinir.

Litvanya’da vatandaşlık başvurusu yapma yollarından biri Litvanya’da gerçekleştirilen yatırımlar yoluyla başvuru sağlamak olarak kabul edilmektedir. Litvanya, yapılan yatırımlar ile ülkenin kalkınmasını sağlamayı hedefleyen ve yatırım yapan kişilere, vatandaşlık hakkı tanıyan çok az ülkeden biri olarak bilinmektedir.

Litvanya’da yapılan yatırımlar genel olarak gıda ya da gayrimenkul üzerine yapılmaktadır. Litvanya’da yatırım yapan yatırımcılar Litvanya’da oturum hakkı almak üzere olduğunu, sürekli oturma izni sahibi olduklarını göstererek Litvanya vatandaşlığı başvurusu sağlayabilmektedirler. Litvanya vatandaşlığı için ön şart olarak kabul edilen 50.000 Euro yatırımı gerçekleştiren vatandaşlar Litvanya vatandaşlıklarını hiçbir ön şart gerektirmeden vatandaşlık başvurusundan birkaç hafta sonra alabilmektedirler.

Litvanya’da vatandaşlık almak için belirlenen tutarın altında yatırım yapan ya da vaat ettiği yatırım miktarını henüz gerçekleştirmeyen vatandaşlık başvuru hamillerinin, Litvanya vatandaşlığı başvurusu yaparken 10 yıl süre ile Litvanya’da bulunması gerekmektedir.

Litvanya Yatırımcı Vizesi ile Litvanya’da Kaç Ay İkamet Edilebilir?

Litvanya yatırımcı vizesi kısa süreli (C tipi) bir vize türüdür, Litvanya’da yatırım yapacak vatandaşlara ve ailelerine 180 gün içerisinde azami 90 gün süre ile ikamet etme hakkı tanımaktadır.

Yatırımlarını daha uzun vadede gerçekleştirecek yatırımcılar daha uzun süre Litvanya’da ikamet etmek için iki seçeneğe sahiptirler. İlk seçenek Litvanya’da gerekli koşul ve belgeleri sağlayarak Litvanya’da sınırsız süre ile oturma hakkı tanıyan Litvanya oturma izni sahibi olmaktır. Diğer seçenek ise Litvanya yatırımcı vizesini yenilemek ya da 90 günlük süreyi uzatmak için Litvanya hükümetine başvuru yapmaktır.

Litvanya Yatırımcı Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Litvanya yatırımcı vizesi başvurusunda bulunacak vatandaşlardan talep edilen belgelere ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Litvanya vize başvuru formu: Litvanya yatırımcı vizesi başvurusu yapılacağını belirten başvuru formunun eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak başvuru sağlanan Litvanya temsilciliğine imzalı bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Pasaport: Litvanya yatırımcı vizesi başvuru hamiline ait en fazla son 10 yıl içerisinde alınmış geçerliliğini koruyan ve en az iki sayfası boş pasaport ya da seyahat belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Litvanya ulaşım ve barınma delili: Litvanya yatırımcı vizesi başvurularında, ulaşım sağlanacak uçağa ya da ulaşım aracına ilişkin seyahat ve rotasyon bilgilerinin ve Litvanya‘da kalınan süreç boyunca oturulacak yere ilişkin rezervasyon bilgilerinin başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 3 ay içerisinde çekilmiş, 2 adet, arka fonu beyaz, renkli, 35 mm genişlik 45 mm uzunluk ölçülerinde biyometrik fotoğraf Litvanya yatırımcı vizesi başvuruları için talep gerekmektedir.
 • İkamet belgeleri: Litvanya yatırımcı vizesi başvuru hamillerinin Litvanya’da yaşamaları ya da planlamaları durumunda teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Litvanya’ya yapılan yatırımı kanıtlayan banka belgeleri: Litvanya’da yatırım gerçekleştiren vatandaşa ait yapılan yatırımları ispatlayıcı nitelikte bankadan alınmış resmi onaylı hesap geçmişi ya da makbuzlar Litvanya yatırımcı vizesi başvuru sürecinde gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi: Litvanya yatırımcı vizesi başvurusu yapacak vatandaşa ait, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesinin; Litvanya’da bulunulacak sürenin tamamını kapsaması, bütün Schengen ülkelerinde geçerli olması ve en az 30.000 Euro teminata sahip olması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik delili: Litvanya’da yatırım yapacak vatandaşlardan banka hesap kaydınının son 3 aylık özeti, maaş bordrosu gibi düzenli geliri ispat eden evraklar talep edilmektedir. Finansal yeterliliği kanıtlayan belgenin, vize başvurusundan en geç 1 hafta önce temin edilmesi gerekmektedir. Litvanya yatırımcı vizesi için gerekli belgelerden banka hesap dökümü, bankanın orijinal kaşesi, yetkilinin imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte aracı kurum ya da temsilciliklere iletilmesi gerekmektedir.
 • Şirket ya da şubeye ilişkin bilgiler: Litvanya’da yapılacak yatırımın bir şirket ya da Litvanya’da açılacak bir şube ile gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda Litvanya yatırımcı vizesi başvuru dosyasında şirket ya da şubeye ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Litvanya Yatırımcı Vize Ücreti Ne Kadardır?

Litvanya yatırımcı vizesi ücretine ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Litvanya Yatırımcı vize harcı100 Euro
Başvuru formu ve dilekçe doldurma30 Euro
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri44 Euro
Danışmanlık hizmeti600 Euro
Toplam774 Euro

Litvanya yatırımcı vizesi başvuru hamillerinden, belirli miktarlarda ücreti vize başvurusu ve vize başvurusu sırasında gerekli olabilecek işlem ve belgeler için bulundurması beklenmektedir.

Litvanya yatırımcı vizesi süreci için ücret gerektiren işlemler; vize harcı, başvuru formu ve dilekçe doldurma, randevu, biyometri işlemleri ve danışmanlık olarak sıralan bilmektedir. Litvanya’da yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar için tüm vize işlemleri ve Litvanya vize ücreti toplam ortalama 800 Euro’dur.

Litvanya Yatırımcı Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Litvanya yatırımcı vizesi başvuru sonuçları, ortalama 1- 2 hafta içinde başvuru sahibine bildirilmektedir.

Litvanya yatırımcı vize başvurularında gecikmeye sebep olacak belge ve bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık gibi nedenler olmadığı sürece Litvanya yatırımcı vizesi başvuru sonuçları, Litvanya golden vize gibi uzun süreli kontrol gerektiren vizelerin aksine daha erken sonuçlanmaktadır. Litvanya yatırımcı vizesi başvuru sürecini uzatacak etkenlerin bulunması durumunda ya da Covid salgını nedeniyle uzayan vize başvuru süreçleri nedeniyle Litvanya yatırımcı vizesi başvurularının sonuçlanma süresi 6-8 aya kadar esneklik gösterebilmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Paylaş: