Litvanya Oturum İzni

Litvanya'da Oturma İzni Başvuru Süreci

Litvanya'da oturma izni başvurusu, Litvanya’da bir işe girerek, iş kurarak, Litvanya’da bulunan aile bireyi ile bir araya gelerek, ya da Litvanya’ya eğitim görmek için alınabilir.

Litvanya’da uzun süreli oturum izni almak için en az 5 yıldır kesintisiz olarak geçici oturma izni aracılığıyla Litvanya’da ikamet ediyor olmak ya da daha önceden uzun süreli oturma iznin almış olmak gerekmektedir.

Litvanya’da uzun süreli oturum izni almak için daha önce geçici yada uzun süreli oturum izniyle Litvanya’da bulunmayı sağlayan gerekçelerin devamlılığı olması gerekmektedir.

Litvanya’da oturma izni, 29 Nisan 2004 tarihli 2206 numaralı Yabancıların Yasal Statüleri Hakkında Litvanya Cumhuriyeti yasasında belirtildiği üzere uygulanmaktadır.

10 yıl Litvanya’da ikamet edenler, Litvanya vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmektedirler.

Litvanya’da oturma izni başvurusu, o sırada Litvanya’da bulunmaya izin veren belgenin süresinin geçmesinden en az iki ay önce yapılmalıdır.

Litvanya'da Oturum İzni Almayı Gerektiren Süreçler

Litvanya’da oturum izni almayı gerektiren durumlar listelenmiştir.

 • Litvanya’da öğrenim görmek
 • Litvanya’da çalışmak
 • Litvanya’da şirket kurmak
 • Kalifiye eleman olarak Litvanya’da çalışmak
 • Litvanya’da aile birleşimi

Litvanya Öğrenim Görmek İçin Oturma İzni

Litvanya’da eğitim görmek için oturma izni alınabilmektedir. Litvanya’da eğitim görmek amacıyla oturma izni alanlara düzenlenen Litvanya öğrenci oturum izni, geçici oturum izni statüsündedir.

Litvanya’da 20’den fazla üniversitede, 200’den fazla İngilizce dilinde ve 50’den fazla Rusça dilinde program yabancı öğrencilere kapılarını açmaktadır.

Litvanya’da geçici oturum izni başvuru hakkı sağlayan eğitim seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Litvanya’da lisans eğitimi
 • Litvanya’da yüksek lisans eğitimi
 • Litvanya’da dil eğitimi

Litvanya’da eğitim görmek amacıyla yapılacak oturum izni başvuruları ortalama 42 gün içinde sonuçlanmaktadır ve yasal sonuçlanma üst sınırı 4 aydır.

Litvanya’da eğitim için düzenlenen oturma izinleri genellikle 2 yıllık olarak verilmektedir ;fakat beklenilen mezuniyet tarihinin 2 yıldan daha kısa süre içinde olması durumunda oturum izni süresi beklenen mezuniyet tarihinden 3 ay sonrasına kadar düzenlenmektedir.

Litvanya’da eğitim tamamlandıktan sonra oturum izni süresi dolana kadar kalınabilmektedir. Eğitim sonrası Litvanya’da çalışma hayatına başlamak istendiği takdirde oturum izninin uzatılması için Litvanya Göçmen Bürosuna başvurulabilmektedir.

Litvanya'da Lisans Eğitimi İçin Oturum İzni

Litvanya’da lisans eğitimi için oturum izni almadan önce ülkeye D tipi uzun süreli bir vize ile gelmiş olmak gerekmektedir. Litvanya’da lisans öğrencisi olarak oturum izni almak için; kabul alınan eğitim kurumunda öğrenim görüldüğüne dair onaylı belge, onaylı ikamet adresi belgesi ve mali yeterlilik belgeleri ile beraber Litvanya Göçmen Bürosuna başvuruda bulunmak gerekmektedir

Litvanya üniversiteleri başta İngilizce, Rusça ve Litvanca olmak üzere birçok dilde uluslararası öğrencilere açık programlara sahiptir.

Litvanya Yüksek Lisans Eğitimi İçin Oturum İzni

Litvanya’ya yüksek lisans eğitimi için gidilmesi halinde, Litvanya’ya gitmek için kullanılan pasaport ve D tipi vize bilgileri ile uyumlu olarak hazırlanan geçici oturum izni başvurusu yapılmalıdır.

Litvanya’da yüksek lisans öğrencisi olarak oturum izni almak için; kabul alınan eğitim kurumunda öğrenim görüldüğüne dair onaylı belge, onaylı ikamet adresi belgesi ve mali yeterlilik belgeleri ile beraber Litvanya Göçmen Bürosuna başvuruda bulunmak gerekmektedir

Litvanya'da Dil Okulu İçin Oturma İzni

Litvanya’da eğitim görmek isteyen kişilerin, uzun süreli D tipi öğrenci vizesi alması durumunda, 90 güne kadar oturma izni olmadan kalma ve eğitim görme hakkı bulunmaktadır.

90 günü aşacak olan eğitim faaliyetleri için geçici oturma izni alınması zorunludur. Litvanya’da dil okullarının eğitim süresi genellikle 1 ile 3 ay arasında değişiklik göstermektedir.

Litvanya dil okulu imkanları açısından özellikle başkent Vilnius’taki dil okulları olmak üzere oldukça avantajlıdır.

Litvanya'da Çalışmak İçin Oturma İzni

Litvanya’da iş bulunması ve bu işte uzun süre çalışılacak olması durumunda oturum izni alınabilmektedir.

Litvanya’ya yapılacak iş vizesi ve oturum izni başvurularında çalışılacak işin sektörü ve kalifiye iş olup olmadığı başvuru süreci açısından önem teşkil etmektedir ve bilimsel çalışmalar gibi bazı özel durumlar için özel başvuru süreçleri bulunmaktadır.

Litvanya’da oturum ve çalışma izni alabilmek için öncelikle işe girilecek özel ya da kamusal kuruluştan gerekli onaylar alınmalıdır.

Kalifiye kişiler için çalışma oturum izni onaylanma süresi için yasal üst sınır 90 gün olmakla birlikte kalifiye işçilerin yapacağı oturum izni başvuruları ortalama 35 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Litvanya’da kalifiye olmayan bir iş için yapılacak oturma izni başvurularının sonuçlanma süresi ortalama 51 gün olmakla beraber bu sürenin yasal üst sınırı 4 aydır.

Litvanya iş olanakları; özellikle rafine petrol, yiyecek işleme ve kereste ürünleri sektörlerinde bulunmaktadırlar ve birçok iş bulma sitesi aracılığıyla görüntülenebilmektedir

Litvanya'da Staj İçin Oturma İzni

Litvanya’da staj yapmak için oturma izni alınabilmektedir. Litvanya’da yapılacak stajın Litvanya iş gücü piyasasına uygunluğuna ilişkin kararın kabul edilebilmesi için işverenin bölgesel istihdam hizmetleri müdürlüğüne hitaben bildirim yapması gerekmektedir.

Gerekli olan belgeler standart prosedüre uygun ve eksiksiz olarak Litvanya Göç Bilgi Sistemine (MIGRIS) girilerek Litvanya’da staj için oturma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Litvanya'da Şirket Kurarak Oturma İzni

Litvanya’da iş kurmak için oturma izni alınabilmektedir. Litvanya’da yapılacak yatırımın arkasındaki tüzel kişilik, hissedarın Litvanya'da oturma izni başvurusundan en az 6 ay öncesinden beri faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Litvanya oturum izninin yapılacak yatırımlar gerekçe gösterilerek yapılacak olması durumunda, yatırımın en az 14.000 eurosu başvurana ait öz sermaye olacak şekilde en az 28.000 euro olması gerekmektedir. Litvanya’da iş kurmak için oturma izni başvurusu yapacak hissedarların gerekçe gösterecekleri yatırımın en az 1/3'üne sahip olması gerekmektedir.

Litvanya’da şirket kurmak amacıyla yapılacak oturma izni başvurusu, ortalama 48 gün içerisinde sonuçlanmaktadır ve bu sürenin üst sınırı 4 aydır.

Litvanya'da Ev Alarak Oturum İzni

Litvanya’da ev alarak oturum izni alınamamaktadır. Litvanya golden vize programı bulunmamaktadır.

Litvanya'da Aile Birleşimi İçin Oturma İzni

Litvanya’da evlilik yaparak oturma izni alınabilmektedir. Yasal partnerleri Litvanya vatandaşı olup kendileri başka bir devletin vatandaşı olanlar, Litvanya için geçici oturma izni veya kalıcı oturma izni almaya hak kazanmaktadırlar.

Genelde Litvanya ailevi oturum izinleri ilk etapta 1 yıllık olarak çıkarılmakta ve sonrasında 2 yıllık olarak yenilenmektedir. Litvanya vatandaşı ile evlilikte oturma izni ile eşleriyle birlikte kesintisiz olarak 5 yıl ikamet edenler kalıcı oturma izni için, aynı şekilde 7 yıl ikamet edenler vatandaşlık için başvuruda bulunabilmektedirler.

Kalıcı (Süresiz) Oturma İzni Alma Şartları

Kalıcı oturum iznine başvurmak için Litvanya’da 5 yıldır kesintisiz ikamet ediliyor olunmalıdır. Özel yetenek ya da eğitim gerektiren kalifiye işlerde çalışıyor olanlar, en az 2 yılı Litvanya’da olacak şekilde 5 yıldır kesintisiz olarak Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet ediyorlarsa Litvanya’da kalıcı oturum iznine başvuru yapabilmektedirler.

Kalıcı oturma izni alabilmek için, daha önce alınan geçici oturma izinlerinin şartları her zaman yerine getirilmiş olunmalı ve hala getirilmeye devam ediliyor olunmalıdır. Litvanya’da kalıcı oturma izni alabilmek için bağımsız ya da eşin sponsor olduğu, yeterli ve sürdürülebilir bir gelire sahip olunmalıdır. Litvanya’da oturum izni almak için sunulacak sicil kayıtlarında suç unsurları bulunmaması önem teşkil etmektedir.

Litvanya'da Uzun Süreli Oturum İzni Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Litvanya’da uzun süreli oturum izni alma işlemlerini başlatmak için öncelikle sahip olunan pasaportun geçerlilik süresi kontrol edildikten sonra Litvanya’da 5 yıldır kesinti olmaksızın ikamet ettiğini ve ikamet adreslerini gösterecek belgeler hazırlanmalıdır.

Litvanya’da oturum izni başvurusunda bulunmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Litvanya uzun süreli oturum izni başvuru formu: Litvanya Göç Bilgi Sistemi (MIGRIS) aracılığıyla başvuru formu elektronik olarak doldurulmalıdır.
 • Pasaport: Uluslararası geçerliliğe sahip bir seyahat belgesine sahip olunmalıdır. Yabancı ülkelerdeki ziyaretlerinin ve kalışlar geçerli pasaportta yer almadığı durumda ayrıca belgelenebilmektedir.
 • Geçici oturma izni: Daha önce Litvanya’da kalınan süreçte alınan geçici oturma izni ve bu iznin gerekçelerini doğrulayıp destekleyen evraklar başvuruya eklenmelidir.
 • Fotoğraf: 4 cm genişliğe ve 6 cm uzunluğa sahip bir adet vesikalık fotoğraf eklenmelidir.
 • Finansal yeterlilik göstergesi: Litvanya Cumhuriyeti'nde hayatta kalmak için yeterli finansal yeterliliğe sahip olunduğunu gösteren hesap dökümü ve maaş bordrosu gibi belgeler başvuruya dahil edilmelidir.
 • İkamet: Litvanya Cumhuriyeti'nde ikamet yeri ve süresi hakkında belgeler eklenmelidir.
 • Adli sicil belgesi: Vatandaşlığına sahip olunan ülkeden sabıka kaydına ilişkin onaylı bir evrak diğer başvuru belgelerine eklenmelidir. (Nitelikli eleman olarak işe gelen yabancılar, sabıka kaydının bulunmadığına dair kendileri tarafından yazılmış bir beyanda bulunabilmektedirler.)
 • Litvanya sağlık sigortası: En az 6.000 euro masrafı karşılayacak sağlık poliçesine sahip olunmalıdır.
 • Dil yeterliliği: Litvanca dilinde temel yetkinliklere sahip olunduğuna dair Litvanya Bilim ve Eğitim Bakanlığına bağlı Ulusal Sınav Merkezi’nin düzenlediği sınavlarına katılarak elde edilecek belgeler.

Litvanya uzun süreli oturum izni için yabancı ülkelerden alınacak belgeler, Litvanya Dışişleri Bakanlığı ya da ilgili Litvanya dış temsilcilikleri tarafından verilecek apostil onayına sahip olmalıdır.

Litvanya Oturma İzni İle Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Litvanya’da geçici ya da kalıcı oturum izni bulunanlar Litvanya dışındaki Schengen Bölgesi ülkelerinde de 6 ayda 3 ayı geçmeyecek şekilde seyahat edebilmektedirler.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: