Litvanya Vizesi için Konaklama Rezervasyonu

Litvanya Vizesi için Otel veya Diğer Konaklama Rezervasyonu

Litvanya'ya seyahat edecek kişilerin seyahatleri boyunca nerede kalacaklarını gösteren otel rezervasyonu, kira kontratı, yurt rezervasyonu ya da şahsi konaklama planı gibi Litvanya'da kalacak bir yere sahip olduklarına dair kanıtlayıcı belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Vize başvuru dosyasına eklenecek otel ya da diğer konaklama rezervasyonlarına ilişkin belgelerin geçerli ve planlanan seyahat tarihleri ile uyuşuyor olması gerekir. Geçersiz ya da sahte hazırlanmış vize için otel rezervasyonu ile yapılan başvurular vize reddine neden olabilmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Litvanya vize başvurularında Konsolosluğun teyit alabileceği onaylı otel rezervasyonu yaptırılmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Litvanya Vize Başvurusu İçin Konaklama Belgesi Şart Mıdır?

Litvanya kısa süreli C tipi vize başvurularında konaklama belgesinin sunulması zorunludur. Uzun süreli D tipi Litvanya vizesi başvurularında ise konaklamaya ilişkin bilgiler Litvanya vizesi için arabuluculuk yazısı içeriğinde bulunduğu takdirde, ek olarak konaklama belgesi sunulması gerekmez.

Litvanya Vizesi İçin Konaklama Belgesi Nasıl Olmalıdır?

Litvanya vizesi için başvuru sahibi kişi Litvanya'da bulunduğu süre boyunca otelde ya da benzeri bir işletmede kalınacak ise adını ve konaklama tarihlerini içeren rezervasyon belgesi sunulmalıdır.

Kısa süreli Litvanya vizesi için; konaklamaya ilişkin belge, seyahat süresini kapsayan, konaklayacak kişinin adı ve soyadı bulunan, rezervasyon kodu ve otel bilgilerinin yer aldığı otel rezervasyonu (farklı ülkelere olan seyahatler için, gidilecek ülkelere ait otel rezervasyonları) olarak sunulmalıdır.

Uzun süreli Litvanya vizesi için; konaklama belgesi olarak, planlanan konaklamanın tüm süresi boyunca konaklama yerini gösterir belge (örn. konaklama sağlayan kuruluşun hazırladığı belge, şahsi konaklama belgesi veya ilgili Üye Ülkenin mevzuatına uygun bir şekilde planlanan konaklamayı gösteren herhangi bir diğer geçerli belge) sunulmalıdır.

Geçersiz Konaklama Belgesi Sunulması Durumunda

Litvanya vizesi için geçersiz, yani sahte veya iptal edilmiş konaklama belgesinin sunulması, Litvanya vize başvurusunun 10. madde gerekçesiyle reddedilmesine neden olmaktadır. Geçersiz konaklama belgesi sebebiyle Litvanya vize reddi alan kişilerin, yeni rezervasyon belgeleri ile tekrar vize başvurusu yapması mümkündür.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: