Litvanya Vizesi için Davet Mektubu

Litvanya Vizesi için Davet Mektubu Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Litvanya vizesi için davet mektubu, Litvanya’daki kurum tarafından Schengen vize başvuru sahibi adına düzenlenen bir vize evrakıdır ve mektup, MIGRIS aracılığıyla elektronik olarak hazırlanır.

Vize davet mektubu Litvanya C tipi vize başvuruları için tüzel kişi tarafından, yalnızca tüzel kişinin iş ilişkisi içinde bulunduğu yabancı bir ekonomik kuruluşun temsilcisi için hazırlanabilir ve her başvuru sahibi adına ayrı davetiye mektubu hazırlanması gerekir.

Davetiyeli Litvanya vize başvurusu için: 0850 241 1868

Litvanya Vize Davetiyesi Kimler Tarafından Düzenlenebilir?

Litvanya vize davetiyesi tüzel kişi veya temsilcisi tarafından düzenlenebilir. Litvanya vize davetiyesi düzenleyecek tüzel veya gerçek kişi aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olmalıdır.

 • Litvanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi bir devlet vatandaşı olmak
 • Geçerli bir daimi oturma iznine sahip olmak ve ikamet yerini Litvanya Cumhuriyeti'nde beyan etmiş olmak
 • Litvanya Cumhuriyeti'nde geçerli bir geçici oturma iznine sahip olmak ve ikamet yerini Litvanya Cumhuriyeti'nde beyan etmiş olmak
 • Litvanya Cumhuriyeti'nde AB vatandaşının aile ferdinin geçerli oturma iznine veya AB vatandaşının aile ferdinin geçerli oturma kartına sahip olmak ve Litvanya Cumhuriyeti'nde ikamet ettiğini beyan etmiş olmak
 • Gerçek kişinin davet mektubunun 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaşından önce yasaya göre evlenmiş bir kişi tarafından sunulması
 • Avrupa Birliği'nde uzun süreli ikamet iznine sahip olmak ve ikamet yerini Litvanya Cumhuriyeti'nde beyan etmiş olmak

Litvanya Vize Davet Mektubu Ne Zaman Hazırlanmalıdır?

Litvanya vize davet mektubu başvuru sahibinin Litvanya’ya tahmini varış tarihinden en erken 6 ay önce hazırlanabilir.

Litvanya Vize Davet Mektubu Nasıl Hazırlanır?

Litvanya vize davet mektubu elektronik olarak MIGRIS üzerinden hazırlanır. Davet eden, Litvanya davetiye mektubu gönderirken davet edilen kişinin seyahat belgesinin bir kopyasını da sağlamalı ve MIGRIS hesabına yabancının belirtilen gerekliliklere ve tavsiyelere uyacağını taahhüt ettiği bir belge eklemelidir.

Litvanya Vize Davetiyesi Hangi Bilgileri İçermelidir?

Litvanya vize davetiyesi aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Davet sahibinin iletişim bilgileri
 • Davetlinin tam adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, doğum yeri, doğduğu ülke, ikamet ettiği şehir, ikamet adresi, ikamet türü, seyahat belgesinin veriliş tarihi ve son geçerlilik tarihi, seyahat belgesini veren devlet bilgileri
 • Davetlinin seyahat amacı, gidiş dönüş tarihleri, Litvanya’daki tahmini kalış süresi
 • Davetlinin Schengen vizesi için başvuracağı yer
 • Davetlinin Litvanya Cumhuriyeti'nde konaklayacağı yer ve adresi
 • MIGRIS sistemi üzerinden hazırlanan belgede Litvanta davetiye numarası yer almalıdır

Litvanya vize davetiyesi, başvuru sahibini Litvanya'ya davet eden bir kişi ise davet eden kişi ile vize başvuru sahibi arasındaki ilişkiye dair bilgileri içermelidir.

Litvanya vize davetiyesi, başvuru sahibini Litvanya'ya davet eden bir kurum, kuruluş ya da şirket ise davet eden tüzel kişinin yasal durumu ve statüsü, davet eden tüzel kişinin veya yetkili temsilcinin geçerli kişisel belgesinin detayları ve davet edilenin temsil ettiği yabancı ekonomik kuruluşun adı ve kişinin görev unvanı bilgilerini içermelidir.

Litvanya Vize Davetiyesi Hangi Durumlarda Düzenlenemez?

Litvanya vize davetiyesi aşağıdaki durumlarda düzenlenmemektedir.

 • Davet eden Litvanya Cumhuriyeti'nde ikamet beyan etmemiş ise
 • Davet eden geçerli bir kişisel belgeye (kimlik kartı, pasaport, Litvanya Cumhuriyeti vatandaşı pasaportu, daimi oturma izni, geçici oturma izni vs) sahip değil ise
 • Tüzel kişilik Tüzel Kişiler Siciline kayıtlı değil ise
 • Davetlinin tahmini varış tarihinden 6 ay önce bir davet mektubu sunulmuş ise
 • Davet edenin MIGRIS hesabında söz konusu taahhütler onaylanmıyor ise

Litvanya vize davetiyesinin kabul edilmemesi halinde davet sahibine davetin kabul edilmeme nedenleri davetin iletildiği tarihte MIGRIS tarafından bildirilir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: