Rusya Bayrağı ve Milli Marşı

Rusya Bayrağı, Milli Marşı, Arması ve Anlamları

Milli marş, arma ve bayrak Rusya’nın günümüzdeki ulusal sembolleridir. Rusya Federasyonu ulusal milli marşı ilk kez 30 Aralık 2000 yılında Moskova’daki Büyük Kremlin Sarayı’nda yapılan bir tören ile kabul edilmiştir ve Rusya’nın geçmiş fedakarlıkları ile zaferlerinden esinlenerek yazılmıştır. Rusya arması, Rusya’nın egemenliğini ve birliğini temsil etmektedir.

Rusya bayrağı; 2:3 oranında, dikdörtgen formunda yukarıdan aşağı sırayla beyaz, mavi ve kırmızı renkli yatay şeritlerden oluşan bir ulusal simgedir. Rusya bayrağı, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile darbe girişimlerine karşı kazanılan zaferi temsil etmektedir. 11 Aralık 1993 yılında Rusya bayrağı resmi olarak kabul edilmiştir.

Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya bayrağı 2:3 oranında ve dikdörtgen formundadır. Rusya bayrağının rengi yukarıdan aşağı sırasıyla beyaz, mavi ve kırmızıdır.

Rusya Federasyonu Bayrağı Hangi Renklerden Oluşur?

Rusya bayrağının renkleri ülkenin ulusal renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızıdır ve bayrakta yukarıdan aşağı aynı sırayla yer almaktadır.

Rusya Federasyonu bayrağı aşağıda verilmiştir.

Rusya Federasyonu Bayrağı Hangi Renklerden Oluşur?
Rusya Federasyonu Bayrağı Hangi Renklerden Oluşur?

Rusya Bayrağının Ölçüleri Nedir?

Rusya bayrağının ölçüleri enine 2 birim, boyuna 3 birim oranında ayarlanmıştır. Beyaz, mavi ve kırmızı renk olmak üzere toplam 3 eşit ölçülü yatay şeritten oluşmaktadır.

Rusya Bayrağının Anlamı Nedir?

Ulusal bir sembol haline gelen Rusya bayrağının renkleri Panslavizmin renkleri olarak kabul edilmektedir. Rusya bayrağının anlamı Slav ırklarını birleştirmek ve tek bir devlet haline getirmek olarak kabul edilmiştir.

Resmi olarak beyaz renk özgürlük ve bağımsızlığı, mavi renk Rusya’nın koruyucusu olan Meryem Ana’yı ve kırmızı renk devleti temsil etmektedir. Rusya bayrağının renkleri aynı zamanda Beyaz, Küçük ve Büyük Rusya topluluğu anlamına gelmektedir. Günümüzde gayri resmi olarak beyaz renk barış, saflık ve mükemmellik, mavi renk inanç ile sadakat ve kırmızı renk anavatanın enerjisi, gücü ve anavatan için kan dökülmesi şeklinde yorumlanmaktadır.

Rusya'nın Bayrağı Nasıl Ortaya Nasıl Çıkmıştır?

Rusya bayrağı ilk olarak Büyük Petro tarafından Ekim 1699 tarihinde Hollanda gemisinde dalgalanan bayraktan esinlenilmesi ile tasarlanmış ve Rus ticaret gemileri için sancak olarak kullanılmıştır. Günümüz Rusya bayrağı 1991 yılında Ağustos Darbesi zaferinin ardından kabul edilmiştir.

Rus Bayrağının Tasarımcısı Kimdir?

Rusya bayrağının tasarımcısı kesin olarak bilinmemekle birlikte Hollanda Cumhuriyeti’nin üç renkli bayrağından esinlenildiği ileri sürülmektedir. Yaygın anlatıma göre 1694 yılında Çar Büyük Petro, Hollanda yapımı bir fırkateyn sipariş etmesi sonucunda gemide dalgalanan Hollanda bayrağından etkilenmiş ve Rusya’nın deniz bayrağını modellemeye karar vermiştir.

Rusya Bayrağı Resmi Olarak Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Rusya bayrağı resmi olarak 11 Aralık 1993’te Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin tarafından Rusya Federasyonu Devlet Bayrağı Hakkında 2126 sayılı Kararname imzalanarak kabul edilmiştir.

Rusya Federasyonu'nun Tarihi Boyunca Kullanılan Bayraklar Nasıldır?

Rusya tarihinde kullanılan diğer bayraklar 1991 Ağustos Darbesi zaferinin kazanılmasına kadar kullanılan bayraklardır.

Rusya bayraklarında yaygın olarak Panslavizm politikasının etkileri görülmektedir. Birçok çeşitli bayrak modeli içeren Rusya tarihi, günümüz Rusya bayrağının kökenini Büyük Petro’nun 1690 yıllarında Hollanda’ya yaptığı ziyaretlere dayandırmaktadır.

Rusya Çarlığı 1547 yılında Korkunç İvan olarak bilinen Ivan IV. Vasiliyeviç’in Çar unvanı almasıyla başlamıştır. Rus Çarlığı bayrağı yukarıdan aşağı sırasıyla beyaz, mavi ve kırmızı renkli yatay şeritli zeminden oluşmaktadır ve ortasında iki başlı kartal bulunan devletin arması bulunmaktadır. Çarlık Rusya bayrağı, Çar I. Petro 1721’de Rus İmparatorluğu’nu kurana kadar kullanılmıştır. Rusya Çarlığı bayrağı Eski Rusya bayrağı olarak da bilinmektedir.

1547-1721 yılları arasında kullanılan Rusya Çarlığı bayrağının görseli aşağıda verilmiştir.

1547-1721 yılları arasında kullanılan Rusya Çarlığı bayrağı
1547-1721 yılları arasında kullanılan Rusya Çarlığı bayrağı

Çar I. Petro’nun soyundan gelen Romanov Hanedanlığı döneminde kullanılan Rus İmparatorluğu bayrağı, sırasıyla siyah, sarı ve beyaz renkli yatay şeritlerden oluşmaktadır. II. Aleksandr tarafından bayrağın renkleri ülkenin sembolü kabul edilmiş ve resmi bayrak olarak kullanılmıştır.

1858 -1883 yılları arasında kullanılan Rus İmparatorluğu bayrağının resmi aşağıda verilmiştir.

1858 -1883 yılları arasında kullanılan Rus İmparatorluğu bayrağı
1858 -1883 yılları arasında kullanılan Rus İmparatorluğu bayrağı

Rus İmparatorluğu bayrağı, sol üst köşesinde turuncu ve siyah renkli imparatorluk armalarının bir kantonu ile yukarıdan aşağı sırasıyla beyaz, mavi ve kırmızı renkli yatay şeritlerden oluşmaktadır. Çar ile ailesinin öldürülmesi ve Rus monarşisinin sona ermesinin ardından imparatorluk armalarının kantonu kaldırılmıştır

1914 -1917 yılları arasında kullanılan Rus İmparatorluğu bayrağının resmi aşağıda verilmiştir.

1914 -1917 yılları arasında kullanılan Rus İmparatorluğu bayrağı
1914 -1917 yılları arasında kullanılan Rus İmparatorluğu bayrağı

Rus Sosyalist Federe Sovyet Cumhuriyeti’nin bayrağı kırmızı zeminden oluşmaktadır. Bayrağın sol üst köşesinde altın renkle çerçevelenmiş bir kutu ve kutunun içinde altın renkli Slav harfleriyle RSFSR yazmaktadır.

1918 ile 1937 yılları arasında kullanılan Rus SFSR bayrağının resmi aşağıda verilmiştir.

1918 ile 1937 yılları arasında kullanılan Rus SFSR bayrağı
1918 ile 1937 yılları arasında kullanılan Rus SFSR bayrağı

Rus SFSR’nin 30 Aralık 1922 yılında Sovyetler Birliği’ne katılmasının ardından kırmızı zemin üzerinde sol üst köşede altın orak ve çekiç ile üstünde kızıl yıldız bulunan Sovyet Rusya bayrağı sınırlı yerlerde kullanılmıştır. 26 Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kaldırılmıştır.

1922-1991 yılları arasında kullanılan Sovyet Rusya bayrağının resmi aşağıda verilmiştir.

1922-1991 yılları arasında kullanılan Sovyet Rusya bayrağı
1922-1991 yılları arasında kullanılan Sovyet Rusya bayrağı

Sovyet Rusya Bayrağı Nasıldır?

Sovyet Rusya Bayrağı Nasıldır?
Sovyet Rusya Bayrağı Nasıldır?

Sovyet Rusya bayrağında kırmızı zemin renginin üzerinde sol üste yerleştirilmiş altın kenarlı kırmızı bir yıldız ve altında altın renkli orak ve çekiç bulunmaktadır. Sovyet Rusya bayrağının kırmızı rengi 1871 Paris Komünü’nün kırmızı bayrağından gelmektedir. Sovyet Rusya bayrağının üzerindeki çekiç kentsel sanayi işçilerini, orak tarım işçilerini ve kızılyıldız Komünist Partisi’ni temsil etmektedir. Yıldızın çekiç ve orağın üzerinde bulunması, komünizmin inşasında işçi ve köylüleri birleştirmek ve aydınlatmak temeli olduğunu simgeler.

Sovyet Rusya bayrağı 1:2 oranındadır ve dikdörtgen formundadır. Çekiç ve orağın kenarları bayrağın yüksekliğinin dörtte birine eşittir. Beş köşeli yıldız bayrağın sekizde bir oranında çaptan oluşmaktadır. Bayrağın üst tarafından yıldızın merkezine olan mesafe, bayrağın yüksekliğinin sekizde biri kadardır.

Rusya Eyalet ve Şehir Bayrakları Nasıldır?

En bilinen Rusya eyaletleri ve şehirlerinin bayraklarının görselleri aşağıda isimleriyle birlikte verilmiştir.

Moskova bayrağı görseli aşağıda verilmiştir.

Moskova bayrağı
Moskova bayrağı

Kazan bayrağı görseli aşağıda verilmiştir.

Kazan bayrağı
Kazan bayrağı

Sankt Petersburg bayrağı görseli aşağıda verilmiştir.

Sankt Petersburg bayrağı
Sankt Petersburg bayrağı

Novosibirsk bayrağı görseli aşağıda verilmiştir.

Novosibirsk bayrağı
Novosibirsk bayrağı

Moskova Bayrağı Nasıldır?

Moskova bayrağı 2:3 oranında ve dikdörtgen formundadır. Moskova bayrağı şehrin ortasındaki armalar olarak anılan bir silah bayrağıdır.

Koyu kırmızı zeminin ortasında Aziz George mavi pelerin ile zırh giymiş ve sağ elinde altın bir mızrak tutarak gümüş bir atın üstünde tasvir edilmiştir. Aziz George’un zilat adı verilen efsanevi bir yaratığı mızrakladığı görülmektedir. Moskova bayrağı Jacobus de Voragine’nin altın efsanesinden esinlenilmiştir. Rusya başkenti Moskova’nın bayrağı 1 Şubat 1995’te kabul edilmiştir.

Moskova bayrağının görseli aşağıda verilmiştir.

Moskova bayrağı
Moskova bayrağı

Rusya Bayrağına Benzeyen Diğer Ülke Bayrakları Hangileridir?

17. yüzyılın sonunda tasarlanan üç renkli Rusya bayrağı güney ve doğu Avrupa’daki birçok ülkenin bayrak tasarımını etkilemiştir.

Rusya bayrağının yukarıdan aşağıya beyaz, mavi, ve kırmızı yatay şerit diziliminden oluşan Slovenya ve Slovakya bayrakları, Rusya bayrağından daha uzun olmaları ve kendi ülkelerinin armalarını bayrak tasarımına dahil etmeleri açısından ayrılmaktadır.

Slovenya bayrağının görseli aşağıda verilmiştir.

Slovenya bayrağı
Slovenya bayrağı

Slovakya bayrağının görseli aşağıda verilmiştir.

Slovakya bayrağı
Slovakya bayrağı

Renk seçimiyle Rusya bayrağını andıran Sırbistan bayrağında yukarıdan aşağı kırmızı, mavi ve beyaz renkli yatay şeritlerin üzerinde ülkenin arması bulunmaktadır.

Sırbistan Cumhuriyeti’nin bayrağının görseli aşağıda verilmiştir.

Sırbistan Cumhuriyeti’nin bayrağı
Sırbistan Cumhuriyeti’nin bayrağı

Hırvatistan bayrağı bulundurduğu renkler ile Rusya bayrağına benzerlik göstermektedir fakat yukarıdan aşağı kırmızı, beyaz ve mavi renkli yatay şeritlerin ortasına ülkenin armasının yerleştirilmesi Hırvatistan bayrağının Rusya bayrağından ayrılmasını sağlamaktadır.

Hırvatistan bayrağının resmi aşağıda verilmiştir.

Hırvatistan bayrağı
Hırvatistan bayrağı

Rusya ve Fransa bayrağı bulundurduğu renkler nedeniyle birbirlerine benzemektedir ancak Fransa bayrağı sırasıyla mavi, beyaz ve kırmızı renkli dikey şeritler bulundurmaktadır.

Fransa bayrağının resmi aşağıda verilmiştir.

Fransa bayrağı
Fransa bayrağı

Rusya Federasyonu Milli Marşı Nasıldır?

Rusya milli marşının çevirisi aşağıda verilmiştir.

Ey Rusya, bizim kutsal ulusumuz,

Ey Rusya, bizim sevgili vatanımız.

En büyük güç, en büyük şan

Her zaman senindir ve senin kalacak!

Koro:

Bizim şanlı anavatanımız, sen hep hür yaşa,

Yıllarca yaşamış olan vatanımız,

Bu şan atalarımızdan yadigar bize!

Vatanımız sen çok yaşa! Seninle gurur duyuyoruz.

Güney denizlerinden kuzey kutbuna kadar,

Yaşar bu ovalar ve ormanlar.

Sen bu dünyada özelsin, sadece bir tane

Tanrı tarafından korunan bu anavatan!

Koro:

Rüyaların ve yaşamın geniş alanları,

Yıllar boyunca bize açıktır.

Vatan sevgisinin bize verdiği bu güç,

Hep bizimdir ve bizimle kalacaktır!

Rusya Milli Marşı Ne Zaman Yazılmıştır?

Rusya milli marşının sözleri Sergey Mikhalkov tarafından 2000 yılında yazılmıştır.

Rusya Milli Marşının Yazarı ve Bestecisi Kimdir?

Rusya milli marşının sözleri Sergey Mikhalkov tarafından yazılmış ve bestesi Aleksandr Aleksandrov tarafından yapılmıştır.

Rusya Federasyonu Arması Nasıldır?

Rusya Federasyonu armasında; altın renkli, çift başlı bir kartal kanatlarını yükseltmiş bir şekilde alt köşeleri yuvarlatılmış olan dört köşeli kırmızı hanedan kalkanının ortasına yerleştirilmiştir. Kartalın başlarının üstünde birbirine bağlanmış iki küçük taç ile bir büyük taç bulunmaktadır. Kartalın sağ pençesinde bir asa ve sol pençesinde bir küre vardır. Kartal göğsünde siyah bir ejderhayı öldüren mavi pelerinli ve gümüş bir atlıyı tasvir eden kırmızı bir kalkan taşımaktadır.

Rusya armasındaki imparatorluk taçları hem bir bütün olarak hem de kurucu cumhuriyetleri ve bölgelerinde Rusya’nın egemenliği ile birliğini temsil etmektedir. Kartalın pençelerinde bulunan küre ile asa, Rusya’nın gücünü ve otoritesini simgelemektedir.

Rusya arması sanatçı Yevgeny Ukhnalyov tarafından tasarlanmıştır ve 30 Kasım 1993 tarihinde başkanlık kararnamesiyle kabul edilmiş, 20 Aralık 2000 yılında Devlet başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan federal bir kanunla kullanılmaya başlanmıştır.

Rusya Federasyonu arması görseli aşağıda verilmiştir.

Rusya Federasyonu Arması Nasıldır?
Rusya Federasyonu Arması Nasıldır?
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: