Rusya Ekonomisi

Rusya Federasyonu'nun Ekonomisi Nasıldır?

Rusya ekonomisi; petrol, doğalgaz ve değerli maden çoğunluklu ihracat politikasına sahip bir ekonomidir. Rusya ekonomisinin en önemli sektörleri enerji, tarım ve sanayi sektörleridir.

Rusya ekonomisi üst- orta gelirli karma ve geçiş ekonomisidir. Rusya’daki büyük şirketlerin çoğunluğu, Rusya devletine aittir.

Rusya, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporunda 43. sırada yer almaktadır. Rusya ekonomisi, gayri safi yurt içi hasılaya göre dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır. Rusya’da kişi başına düşen milli gelir 11585 dolardır. Rusya kişi başına düşen milli gelire göre dünya sıralamasında 63. sırada yer almaktadır.

Rusya’nın Para Birimi Nedir?

Rusya’nın para birimi Ruble’dir. Ruble kullanılmadan önce Rusya’da para birimi olarak Grivna kullanılmaktaydı.

Moskova’nın para birimi de Rusya’nın başkenti olduğu için Ruble’dir.

Rusya’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Rusya’da işsizlik oranı her yıl düşmektedir. Rusya’da pandemi nedeniyle işsizlik oranlarında artış olmuş olsa da 2021’in nisan ayında yeniden düşüş yakalanmıştır. Tarım, enerji ve sanayi sektörleri başta olmak üzere Rusya İş İmkanları bakımından zengin ülkeler arasında yer almaktadır.

Rusya Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

2021 Statista verilerine göre Rusya ortalama haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirlenmiştir. Rusya’da haftada 51 saatten fazla çalışan nüfusun %80’ini erkekler oluşturmaktadır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2017’de yayımladığı İstihdam Görünümü Raporu’na göre, 38 OECD ülkesi arasında en uzun çalışanlar listesinde Rusya 5. sırada yer almaktadır. Uzun çalışma saatleri Rusya’da Yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır.

Rusya’nın Ekonomik Kaynakları Nelerdir?

Rusya ekonomisi, petrol ve doğalgaz kaynaklarından gelir elde etmektedir. Rusya’nın sahip olduğu gelir; elektrik kuruluşları, petrol ve doğalgaz üretimi ile sağlanmaktadır.

Rusya Ekonomisinin Temelini Oluşturan Sektörler Nelerdir?

Rusya ekonomisinin temelini oluşturan sektörler; enerji, madencilik, tarım, ormancılık, balıkçılık ve sanayi sektörüdür. Savunma sanayisi, 3 milyon çalışan ile sanayi sektörünün %20’sini oluşturmaktadır. Uçak ve uzay sanayisinde yaklaşık 600 bin kişi hibe etmektedir. Otomotiv sanayisi, yaklaşık 600 bin kişilik çalışan ile ülkenin iş gücünün %0.7’sini sağlamaktadır.

Rusya’da en çok çalışılan iş kolu sürücülüktür. Rusya’daki tüm çalışanların %7’si sürücülük yapmaktadır. Rusya, yüzölçümü bakımından büyük bir ülke olduğundan ulaşım Rusya ekonomisi için önemli bir sektördür.

Rusya Enerji Sektörü Nasıldır?

Rusya, enerji sektörü bakımından zengindir. Rusya, dünyanın en çok elektrik üreten dördüncü ülkesidir. Rusya; dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine, dünyanın ikinci en büyük kömür rezervlerine ve dünyanın sekizinci en büyük petrol rezervlerine sahiptir. Rusya’nın elektriğinin yaklaşık %63’ü termik santrallerden, %21’i hidroelektrikten ve %16’sı nükleer reaktörlerden üretilmektedir.

Rusya; enerji üretiminde 2004 ile 2010 yılları arasında %11.6, enerji ihracatında %13.3 artış sağlamıştır.

Rusya Madencilik Sektörü Nasıldır?

Rusya, metaller ve mineraller bakımından zengin bir rezerve sahiptir. Rusya; elmas, altın, platin, paladyum, kömür ve demir cevheri rezervlerinde dünyada ilk 3 arasında yer almaktadır. Rusya’nın 2015 gayri safi yurt içi hasılasının %3 ila %5’ini metal ve madencilik sektörü karşılamaktadır. Metal ve madencilik sektörleri Rusya’nın toplam ihracatının %16’sını oluşturmaktadır.

Rusya, dünyanın en büyük elmas ve paladyum üreticisi ve dünyanın ikinci en büyük alüminyum, platinyum ve nikel üreticisidir. Rusya, 2015 yılında alüminyum, nikel ve bakır ihracatında önceki yıla göre %7 azalma göstermiştir.

Rusya, dünya alüminyum üretiminin %7’sini ve dünya nikel üretiminin %13.8’ini oluşturmaktadır.

Rusya, 2015 yılında 97,6 milyon top demir cevheri üretimi yapmıştır. Rus Metalloinvest şirketi, Rusya demir cevheri üretiminin %40’ını kontrol etmektedir. Rusya, demir cevheri ihracatında 2011 yılından 2015 yılına kadar %36 düşüş göstermiş.

Rusya, çelik üretiminde dünyadaki en büyük 5. ülke olup 2015 yılında 71 milyon ton üretim yapmıştır. Rusya, dünyadaki çelik üretiminin %5’ini karşılamaktadır.

Rusya, 2015 yılında bir önceki seneye göre %3 artış ile 274 milyon ton kömür üretimi yapmıştır. Rus SUEK şirketi, Rusya kömür üretiminin %36’sını kontrol etmektedir. Rusya, 2015 yılında 75 milyon ton metalurjik kömür üretmiştir.

Rusya, dünyadaki en büyük ikinci altın rezervine sahip ülkedir. Rusya, altın üretiminde 2010 yılından 2015 yılına kadar %3.3 artış göstermiştir. Polyus Gold ve Polymetal şirketleri, Rusya altın pazarının %56’sını karşılamaktadır.

Rusya, dünyadaki en büyük ikinci platinyum ve paladyum rezervine ve üretimine sahip ülkedir. Rusya’daki toplam platinyum ve paladyum rezervi 35 milyon ozdur. Rusya’da 2015 yılında 2.4 milyon oz paladyum ve 0.67 milyon oz platinyum üretilmiştir. 2014 yılına göre platinyum üretiminde %4, paladyum üretiminde %6 düşüş gözlenmiştir.

Rusya, dünyadaki en büyük elmas üreticisidir. Rusya, 1 milyar ctsyi aşan elmas rezervine sahiptir. Rusya’nın en büyük elmas şirketi Alrosa, 2015 yılındaki 38.3 milyon elmas üretimi ile dünya elmas üretiminin %29’unu karşılamaktadır.

Rusya Ormancılık Sektörü Nasıldır?

Rusya, dünyanın en büyük ağaç rezervine sahip ülkedir ve her yıl büyümeye devam etmektedir. Rusya, orman sektörü stratejisini onaylamakla birlikte 2030 yılına sektörün global rekabet seviyesini arttırmaya yönelik hamle sergilemiş ve orman ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 13.4 milyar dolara ulaşmıştır.

Rusya, orman sektöründe ambalaj kartonu, oluklu mukavva, kağıt, kontrplak, ahşap palet, kimyasal odun hamuru ve tahta ihracatı yapmaktadır. Rusya, orman sektörü ihracatında 2015-2018 yılları arasında %20 büyüme sağlamıştır. Rusya, orman sektöründe en çok Çin’e ihracat yapmaktadır.

Rusya Balıkçılık Sektörü Nasıldır?

Rusya, dünyanın 4. en uzun kıyılarına sahip ülkedir. Rusya balıkçılık sektörü, 2005 yılında balıkçılıktan 3.1 milyon ton balık, su ürünleri yetiştiriciliğinden 115 bin balık elde etmiştir. Rusya, dünya balık üreticiliğinde dokuzuncu sırada bulunmaktadır.

Rusya’da balıkçılık sektörü, balıkçılık yasası ile 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Rusya balıkçılık kategorileri; endüstriyel balıkçılık, eğlence amaçlı balıkçılık ve geçim amaçlı balıkçılıktan oluşmaktadır. Rusya balıkçılık yasası, toplam balık avlama sayılarını belirlemektedir.

Rusya’nın İhracat Politikası Nasıldır?

Rusya ihracat politikası, ihracat yoluyla Rusya ekonomisini büyütmeyi ve gayri safi yurt içi hasılayı yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Rusya, ekonomik olarak büyümeyi amaçlayan bir siyasi politika izlemektedir. Rusya ekonomisi, şu anki olumlu Rusya Siyaset stratejileri ile gelişim göstermektedir.

Rusya ekonomisi, gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında dünyanın en büyük 11. ekonomisidir. Rusya dünyada en çok ihracat yapan ülkeler arasında 13. sırada yer almaktadır. Rusya, 2020 yılında 337.1 milyar dolarlık ihracat yapmıştır.

2020 Trademap verilerine göre Rusya’nın ihracat yaptığı bazı ülkeler ve ihracat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Çin, 49.1 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %14.6’sını oluşturmaktadır.
 • Hollanda, 24.8 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %7.4’ünü oluşturmaktadır.
 • Birleşik Krallık, 23.1 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %6.9’unu oluşturmaktadır.
 • Almanya, 18.6 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %5.5’ini oluşturmaktadır.
 • Beyaz Rusya, 15.9 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %4.7’sini oluşturmaktadır.
 • Türkiye, 15.9 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %4.7’sini oluşturmaktadır.
 • Kazakistan, 14 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %4.2’sini oluşturmaktadır.

Rusya’nın İhraç Ürünleri Nelerdir?

 • Ham petrol ihracatı, 72.5 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ihracatının %21.53’ünü oluşturmaktadır.
 • Rafine petrol ihracatı, 45.3 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ihracatının %13.46’sını oluşturmaktadır.
 • Altın ihracatı,18.5 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ihracatının %5.5’ini oluşturmaktadır.
 • Kömür ihracatı, 12.3 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ihracatının %3.67’sini oluşturmaktadır.
 • Buğday ihracatı, 7.9 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ihracatının %2.35’ini oluşturmaktadır.
 • Değerli madenler ihracatı, 7.8 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ihracatının %2.33’ünü oluşturmaktadır.
 • Petrol gazı ihracatı, 7.8 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ihracatının %2.33’ünü oluşturmaktadır.

Rusya İthalat Politikası Nasıldır?

Rusya, gayri safi yurt içi hasılasına göre dünyanın en büyük 11. ekonomisine sahiptir. Rusya dünyada en çok ithalat yapan ülkeler arasında ise 22. sıradadır. Rusya, 2020 yılında 231.6 milyar Dolar ithalat yapmıştır.

2020 Trademap verilerine göre Rusya’nın ithalat yaptığı bazı ülkeler ve ithalat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Çin, 54.9 milyar Dolar ile toplam ithalatın %23.7’sini oluşturmaktadır.
 • Almanya, 23.4 milyar Dolar ile toplam ithalatın %10.3’ünü oluşturmaktadır.
 • Amerika Birleşik Devletleri, 13.2 milyar Dolar ile toplam ithalatın %5.7’sini oluşturmaktadır.
 • Beyaz Rusya, 12.6 milyar Dolar ile toplam ithalatın %5.4’ünü oluşturmaktadır.
 • İtalya, 10.2 milyar Dolar ile toplam ithalatın %4.4’ünü oluşturmaktadır.
 • Fransa, 8 milyar Dolar ile toplam ithalatın %3.5’ini oluşturmaktadır.
 • Güney Kore, 7.1 milyar Dolar ile toplam ithalatın %3.1’ini oluşturmaktadır.
 • Japonya, 7.1 milyar Dolar ile toplam ithalatın %3.1’ini oluşturmaktadır.
 • Türkiye, 5.1 milyar Dolar ile toplam ithalatın %2.2’sini oluşturmaktadır.

Rusya İthalat Ürünleri Nelerdir?

Rusya’nın bazı ithalat ürünleri ve ithalat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Telefon ithalatı, 9.3 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %4.04’ünü oluşturmaktadır.
 • Araç parçaları ithalatı, 7.7 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %3.3’ünü oluşturmaktadır.
 • İlaç ithalatı, 7.2 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %3.11’ini oluşturmaktadır.
 • Veri işlem araçları ithalatı, 6.2 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %2.71’,n, oluşturmaktadır.
 • Araba ithalatı, 5.4 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %2.34’ünü oluşturmaktadır.
 • Laboratuvar ekipmanı ithalatı, 2.8 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ithalatının %1.24’ünü oluşturmaktadır.

Rusya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye Rusya ilişkilerinde en önemli etken ekonomik ve ticari ilişkilerdir. Rusya ve Türkiye arasındaki ilk ticari ilişki, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı arasında 1774’de imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır.

TBMM kurulduktan sonra 1921’de Sovyetler ile bir dostluk antlaşması imzalanmış ve Rusya Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye devam etmiştir.

Suriye krizi ile birlikte, Rusya ile Türkiye arasında askeri ve siyasi bir kriz ortaya çıkmıştır. Türk ve Rus halklarının karşılıklı istekleri sonucunda normalleşme süreci başlamış ve 2016 yılının ikinci yarısından sonra siyasi görüşmeler yeniden başlamıştır.

Rusya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında yer almaktadır. 2019 yılında Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, Türkiye’nin 3.8 milyar dolarlık ihracatı ve 22.5 milyar dolarlık ithalatı ile 26.3 milyar dolara ulaşmıştır. Türk müteahhitleri tarafından yapılan ve toplam değeri 75.7 milyar dolardan fazla olan 1972 proje Rusya’da hayata geçirilmiştir.

Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından biri enerji sektörüdür. Rusya ile Türkiye arasındaki TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Santral projeleri enerji alanındaki ticari ilişkileri ileri taşımaktadır.

Rusya ile Türkiye arasındaki turizm alanındaki işbirliği ile 2017 yılında 7 milyondan fazla Rus turist Türkiye’ye gelmiştir.

Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği ana ürünleri petrol, buğday, kömür ve değerli madenler Türkiye’nin Rusya’ya ihraç ettiği ana ürünleri meyve, araba parçaları ve giyim kuşam ürünleri oluşturmaktadır.

1998 Rusya Ekonomik Krizi Nedir?

1998 Rusya ekonomik krizi veya Ruble krizi, 1998 mayıs ayında dünya bankalarının Rusya’ya vermiş oldukları mali desteği kesmesi ve borsada gün geçtikçe rublenin değer kaybetmesiyle, yabancı yatırımcılarının sermayelerini Rusya mali piyasasından geri çekmeye başlamaları ile oluşmuştur. Rusya başbakanının değişmesi de kötüye giden ekonomik durumun siyasi bir sonucu olarak görülmektedir.

Rusya’daki ekonomik kriz, gayri safi yurt içi hasılanın düşmesine, enflasyonun yükselmesine, tarımın azalmasına, siyasi krize ve yüksek faiz oranlarına yol açmıştır.

Rusya Ekonomisinin Kriz Sonrası Toparlanma Süreci Nasıl Gelişmiştir?

Rusya, ekonomik krizi çok hızlı şekilde atlatmıştır. Rusya’nın ekonomisinin kriz sonrası hızlı bir şekilde toparlanmasının nedeni 1999 yılında dünya çapında artan petrol ve maden fiyatları, düşük kur sebebi ile artan ihracat oranları ve 2000 yılında büyük bir ticaret fazlası vermiş olmasıdır. Ekonomik krizin düzelmesindeki diğer bir etken yerli sanayilerin devalüasyondan yararlanmış olmasıdır.

Rusya’nın ekonomik ve siyasi durumu 1999 2000 yılları arasında 1998 yılına göre artış göstermiş ve 1998 Rusya ekonomik krizi toparlanma sürecine girmiştir.

Rusya’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Rusya’nın güncel kurlara göre GSYİH ve kişi başına düşen GSYİH verilerinin yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılGSYİH (milyar USD)Yıllık büyüme oranı (%)Kişi başına GSYİH (USD)Yıllık büyüme oranı (%)
20191699 USD%1.3411585 USD%1.88
20181669 USD%2.5411371 USD%6.07
20171574 USD%1.8310720 USD%23.15
20161276 USD%0.198705 USD%-6.53
20151363 USD%-1.979313 USD%-33.93
20142059 USD%0.7414096 USD%-11.76
20132292 USD%1.7615975 USD%3.59
20122208 USD%4.0215421 USD%7.75
20112045 USD%4.3014311 USD%34.06
20101524 USD%4.5010675 USD%24.67
20091222 USD%-7.808563 USD%-26.41
20081660 USD%5.2011635 USD%27.84
20071299 USD%8.509101 USD%31.52
2006989 USD%8.206920 USD%29.99
2005764 USD%6.405323 USD%29.77
2004591 USD%7.204102 USD%37.89
2003430 USD%7.302975 USD%25.14
2002345 USD%4.702378 USD%13.20
2001306 USD%5.102100 USD%18.56
2000259 USD%10.001772 USD%33.13

Rusya’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Rusya vergi sistemi ve oranları açısından dünya sıralamasının 181. sırasında yer almaktadır. 2017 verilerine göre gayri safi yurt içi hasılanın %16.4’ünü vergiler oluşturmaktadır.

Rusya’da toplanan vergilerin %30’unu petrol ve gazla ilgili vergiler, %70’ini diğer vergiler oluşturmaktadır.

Rusya’da çalışanların ödediği gelir vergisi oranı 2021 yılında %13 olarak belirlenmiştir. Rusya; katma değer vergisi (KDV), emlak vergisi, kurumlar vergisi, ithalat ve ihracat vergisi, yakıt vergisi ve satış vergisi gibi diğer vergi türlerine de sahiptir.

Rusya’da devlet tarafından verilen başlıca sosyal yardımları işsizlik maaşı yardımı, temel tıbbi bakım hakkı, aile yardımı, sosyal güvenlik yardımı, doğum ödeneği ve eğitim ve çocuk yardımı oluşturmaktadır.

Paylaş: