Rusya Ekonomisi

Rusya Federasyonu'nun Ekonomisi Nasıldır?

Rusya Federasyonu ekonomisi, nüfusu ve geniş toprakları nedeniyle büyük ölçekli bir karma ekonomiye sahiptir. Rusya ekonomisi planlı ekonomiden piyasa odaklı bir ekonomiye doğru değişim geçirmiştir. Rusya ekonomi faaliyetlerinde doğal kaynaklar önemli bir belirleyicidir. Rusya dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine, ikinci en büyük kömür rezervlerine ve sekizinci en büyük petrol rezervlerine sahip olması nedeniyle enerji süper gücü olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 70 milyonluk işgücü ile dünyanın altıncı en büyük işgücüne sahip ülkelerindendir. Enerji, maden, balıkçılık ve savunma sanayi Rusya ekonomisini oluşturan ve temel geçim kaynaklarını oluşturan en önemli sektörlerdir.

Rusya ekonomisi yılda en az %3’lük ortalama ile büyüme ve ülke Düşük Karbonlu Kalkınma Stratejisi ile ekonomik olarak büyürken %70 net bir karbon emiliminde azalma hedeflemektedir. Ancak Rusya ekonomik durumu mevcut jeopolitik gerilimler nedeniyle olumsuz etkilenmektedir.

Rusya ekonomisi 2021 yılında, Statista Araştırma Departmanı verilerine göre 1,78 milyon Amerikan doları Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ile dünyanın en büyük 11. ekonomisi olmuştur. Rusya ekonomi büyüklüğü ile 11. sırada yer alırken, Türkiye 771,4 milyar dolar ile 19. sırada yer almaktadır. Yıllık büyüme, nüfusun ekonomiye katılım oranı, enflasyon gibi verilere bakılarak yapılacak Rusya Türkiye ekonomi karşılaştırması sonucunda Rusya ekonomisi Türkiye ekonomisine göre daha gelişmiş durumdadır.

Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri GSYİH sonuçlarına göre Rusya’dan daha iyi durumdayken, geri kalan Avrupa ülkeleri 11. sırada olan Rusya’nın gerisinde kalmaktadır.

Rusya Para Birimi Nedir?

Rusya’nın para birimi Ruble’dir. Ruble kullanılmadan önce Rusya’da para birimi olarak Grivna kullanılmaktaydı.

1 Ruble Kaç TL'dir?

2022 yılının Ağustos ayı itibariyle, Rusya’nın para birimi olan 1 Ruble 0,30 Türk lirasına denk gelmektedir.

Rusya Federasyonu'nun Ekonomik Stratejisi Nasıldır?

Rusya’da ekonomi politikası, yatırımları ve teknolojik yenilikleri teşvik etmek yerine Rusya’yı dış yaptırımlardan ve fiyatlardaki dalgalardan korumaya odaklıdır. Rus ekonomisi yıllık hedefi, GSYİH’de %1-2’lik küçük artışlar ve istikrarlı makro ekonomik koşullar üretmektir.

Rusya, elmaslar da dahil olmak üzere petrol, gaz ve minerallerden oluşan doğal bir zenginliğe sahip olması sebebiyle yatırım genellikle enerji ve madencilik üzerinedir.

İhracat Rus ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Petrol ve doğal gaz ihracatın %45’ini oluşturmaktadır. Avrupa ülkeleri doğal gaz ihtiyaçlarının yaklaşık %70’ini ve petrol ihtiyacının %50’sini Rusya’dan sağlamaktadır. Rusya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Hollanda, Türkiye ve Almanya yer almaktadır. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Amerika ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülke Rusya’ya ticari yaptırımlar uygulamış ve ticari ilişkilerini azaltmışlardır.

Rusya Federasyonu; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) başta olmak üzere birçok küresel ve bölgesel ekonomik örgütün aktif üyesidir.

2022'de Rus Ekonomisinin İstatiksel Verileri Nasıldır?

Rusya ekonomisinin güncel durumunu yansıtan başlıca istatiksel verilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

Rusya'nın Milli Geliri Ne Kadardır?

Trading Economics makro modelleri ve analistlerinin beklentilerine göre, Rus milli gelir beklentisi 2022 yılı sonu için 1,829 milyon dolardır. Rusya milli geliri 2017 yılından 2020 yılına kadar düzenli olarak artış göstermiş, 2020 yılında yaşadığı düşüşten sonra büyümeye devam etmiştir.

Rusya Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

2022 yılı için Trading Economics verilerine göre Rusya kişi başı milli gelir beklentisi 11.900 dolardır. Rusya’da kişi başı milli gelir 2017 yılından 2020 yılına kadar artış göstermiş, 2020’de yaşadığı düşüşten sonraki yıllarda artmaya devam etmiştir.

2022 Yılı Rusya Enflasyon Oranı Kaçtır?

Rusya’da enflasyon 2022 Temmuz ayında %15,9’dan %15,1’e gerilemiştir. 2022 Rusya enflasyon oranı, 2021 yılının Temmuz ayına göre %18,4 artarak yükselmeye devam etmiştir.

Rusya'da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Rusya’da asgari ücret 2022 yılı için ayda 15.279 rubledir (4.523 TL).

Rusya 2,27 dolarlık saatlik asgari ücretiyle dünyada 27. sıradadır. Türkiye ise 1,93 dolar saatlik ücreti ile 30. sırada yer alarak Rusya asgari ücret miktarına kıyasla daha düşük bir asgari ücrete sahiptir.

Rusya Federasyonu'nda Ortalama Maaşlar Nasıldır?

Rusya ortalama maaş aylık 62.457 Rus rublesidir (18.491 TL). Rusya’da maaşlar şehirden şehire farklılık göstermektedir. St. Petersburg ve Moskova’da ortalama aylık maaşlar 120.000 Rus rublesiyken (35.516 TL), Tomsk şehrinde ortalama 42.666 Rus rublesidir (12.628 TL).

Rusya meslek maaşları sektöre göre değişiklik göstermektedir. Turizm sektöründe ortalama aylık maaş 38.215 Rus rublesi (11.310 TL), Bilgi Teknolojileri sektöründe ortalama aylık maaş 94.322 Rus rublesidir (27.916 TL).

Rusya'da Emekli Maaşı Ne Kadardır?

Rusya’da emekli maaşı aylık ortalama 16.900 Rus rublesidir (5.002 TL). En düşük emekli maaşı 6.242 Rus rublesidir (1.847 TL) ve sosyal emeklilere verilmektedir. Rusya’da en yüksek emekli maaşlar tehlikeli mesleklere çalışanlara, Halk Sanatçısı ünvanına layık görülen kişilere, milletvekillerine, hakim ve kozmonotlara ödenmektedir.

Örneğin, bir hakimin emekli maaşı 35.000 ile 200.000 Rus rublesi (10.000-60.000 TL) arasında veya bir kozmonotun emekli maaşı aylık ortalama 446.000 Rus rublesidir (132.000 TL).

Rusya İşsizlik Oranı Kaçtır?

Trading Economics 2022 verilerine göre Rusya’da işsizlik oranı %3,9’dur. Türkiye’de işsizlik %10,3’lük oranla daha fazladır.

Rusya'da İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Rusya’da işsizlik maaş aylık ortalama 12.792 rubledir (3.789 TL). İşsizlik ödeneğinin en yüksek değeri bir önceki yılın asgari ücreti olarak hesaplanmaktadır ve yaşanılan şehre göre işsizlik maaşları değişiklik göstermektedir.

1998 Rusya Ekonomik Krizi Nedir?

1998 Rusya ekonomik krizi veya Ruble krizi, 1998 mayıs ayında dünya bankalarının Rusya’ya vermiş oldukları mali desteği kesmesi ve borsada gün geçtikçe rublenin değer kaybetmesiyle, yabancı yatırımcılarının sermayelerini Rusya mali piyasasından geri çekmeye başlamaları ile oluşmuştur. Rusya başbakanının değişmesi de kötüye giden ekonomik durumun siyasi bir sonucu olarak görülmektedir.

Rusya’daki ekonomik kriz, gayri safi yurt içi hasılanın düşmesine, enflasyonun yükselmesine, tarımın azalmasına, siyasi krize ve yüksek faiz oranlarına yol açmıştır.

Rusya Ekonomisinin Kriz Sonrası Toparlanma Süreci Nasıl Gelişmiştir?

Rusya, ekonomik krizi çok hızlı şekilde atlatmıştır. Rusya’nın ekonomisinin kriz sonrası hızlı bir şekilde toparlanmasının nedeni 1999 yılında dünya çapında artan petrol ve maden fiyatları, düşük kur sebebi ile artan ihracat oranları ve 2000 yılında büyük bir ticaret fazlası vermiş olmasıdır. Ekonomik krizin düzelmesindeki diğer bir etken yerli sanayilerin devalüasyondan yararlanmış olmasıdır.

Rusya’nın ekonomik ve siyasi durumu 1999 2000 yılları arasında 1998 yılına göre artış göstermiş ve 1998 Rusya ekonomik krizi toparlanma sürecine girmiştir.

Rusya Ekonomisinin Temelini Oluşturan Sektörler Nelerdir?

Büyük ölçüde sanayileşmiş bir ülke olan Rusya ekonomisinin temelini oluşturan sektörler; otomotiv endüstrisi, savunma sanayi, elektronik, finans, telekomünikasyon ve enerjidir. Rusya’daki büyük endüstrilerin çoğu ülkedeki doğal kaynaklardan yararlanmaktadır. Yakıt ve enerji ürünleri Rusya’nın en çok ihraç ettiği ürünlerdir ve ülkedeki yakıt ve enerji kompleksi Rus ekonomisine en önemli derecede katkı sağlamaktadır.

Rusya İnşaat Sektörü Nasıldır?

Rusya İnşaat Sektörü Nasıldır?
Rusya İnşaat Sektörü Nasıldır?

Rusya inşaat sektörü, 5-6 milyon kişiye istihdam sağlayan Rusya ekonomisinin 7. en büyük sektörüdür. İnşaat sektörü, Rusya ekonomisinin %4,33’lük kısmını oluşturmaktadır. Sektör, Rus hükümetinin Güvenli, Yüksek, Kaliteli Yollar projesi de dahil olmak üzere, büyük ölçekli altyapı projeleri ile desteklenmektedir.

Hükümetin altyapı projelerinin yanı sıra enerji ve kamu hizmetlerindeki inşaat projeleri sayesinde sektörde 2022-2025 yılları arasında yıllık ortalama %2,5’lik bir büyüme beklenmektedir. İnşaat sektörü, hükümetin uzun vadeli kalkınmayı desteklemek için 2030 yılına kadar altyapı projelerine 2,4 trilyon Rus rublesi yatırım planıyla desteklenecektir.

Mostotrest, Roads of Russia, LLC Aecon, Altaca. SFS gibi şirketler Rusya’nın en büyük inşaat firmaları arasındadır. İnşaat şirketleri entegre tasarım ve kompleks projeler yürütmektedir ve çoğu inşaat sektörünün yanı sıra petrol ve doğal gaz gibi enerji endüstrisinin kurulumunda uzmandır.

Rusya'da Tekstil Sektörü Nasıldır?

Rusya'da Tekstil Sektörü Nasıldır?
Rusya'da Tekstil Sektörü Nasıldır?

Rusya’da tekstil sektörü, yiyecek/içecek ve ulaşımdan sonra üçüncü en büyük endüstridir. Rusya’da tekstil pazarının potansiyel kapasitesi yıllık %20-30’luk artış ile 23 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Rus tekstil endüstrisi, günlük giyim giysilerinden ziyade daha çok ticari ve teknik giysiler üretmektedir. Tekstil pazarının %80’i yabancılar tarafından kontrol edilmektedir.

Rusya’da tekstil firmaları içinde, Tchaikovsky Tekstil iş ve okul giyiminde Rusya’nın önde gelen kumaş üreticisidir. Tchaikovsky şirketler grubu kumaş işi, dikiş işi ve geniş dağıtım ağından oluşan üretim tesisleri içermektedir. Bekaert Tekstil, Tver Garment Fabrikası, Onzo ve Toraman Tekstil ülkenin ileri gelen tekstil firmalarındandır.

Rusya Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Rusya Otomotiv Sektörü Nasıldır?
Rusya Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Otomotiv üretimi, Rusya’da doğrudan 600.000 kişiyi ve ülkenin toplam işgücünün %1’ini istihdam eden önemli bir endüstridir. 2022 yılında Rusya otomotiv endüstrisi, parça tedariği sebebiyle durma noktasına gelmiştir. Mayıs ayında otomobil üretimi %96,7 oranında düşüş yaşamıştır.

Rusya otomotiv sektörünün en büyük şirketi Tolyatti şehrinde bulunan Avtovaz’dır. Avtovaz modelleri, Rusya’nın toplam otomobil üretiminin yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Rus otomobil şirketleri ASM-Holding ve Rus Otomobil Üreticileri Birliği tarafından temsil edilmektedir. Lada, Kamaz, Gaz, Marrusia, Volga ve Moskvich dünyaca ünlü Rus araba markaları arasındadır.

Rusya Enerji Sektörü Nasıldır?

Rusya Enerji Sektörü Nasıldır?
Rusya Enerji Sektörü Nasıldır?

Rusya; Çin, ABD ve Hindistan’dan sonra dünyanın dördüncü büyük elektrik üreticisidir. Rusya elektriğini %60 fosil yakıtlardan, %20 hidroelektrikten ve %20 nükleer reaktörlerden üretmektedir. Rusya enerji kaynakları açısından zengin, dünyanın önde gelen enerji ihracatçısı ve Avrupa Birliği’nin önemli enerji tedarikçisidir. Rusya’nın bütçesinin yaklaşık %45’lik bir kısmnı petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır.

Rusya enerji politikası; enerji verimliliğinde artış, çevre üzerindeki etkinin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma, enerji gelişimi ve geliştirilmiş rekabet gücüne odaklanmaktadır.

Rusya’nın en büyük enerji dağıtım şirketi olan Gazprom, 2020 senesinde Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacının %89 karşılamıştır. Rosneft, Lukoil, Novatek ve Surgutneftegas Rusya’daki önemli enerji şirketlerindendir.

Türkiye Rusya enerji ilişkileri, iki ülke arasındaki ilişkilerde en önemli unsurlardan biridir. Rusya Türkiye’nin başlıca enerji ortağıdır ve ikili ilişkiler TürkAkım gibi projelerle daha da güçlendirilmiştir.

Rusya Tarım Sektörü Nasıldır?

Rusya Tarım Sektörü Nasıldır?
Rusya Tarım Sektörü Nasıldır?

İklim koşullarının elverişsizliğine rağmen Rusya’da tarım ve hayvancılık ekonomide önemli bir yere sahiptir. İnek, koyun ve keçi yetiştiriciliği en yaygın hayvancılık türüdür. Rusya’da tarım sektörü, toplam işgücünün yaklaşık sekizde birini istihdam etmesine rağmen ülkenin toplam GSYİH’sının yaklaşık %5’ine katkıda bulunmaktadır.

Rusya tarım arazileri çevrenin sertliği nedeniyle çoğunlukla tarıma elverişli değildir. Tarım arazilerinin yaklaşık %13,1’lik bir kısmı tarıma elverişlidir ve sadece %7,4’ünde ekim yapılabilmektedir. İklim değişikliği ile birlikte buzulların erimesi sonucunda Rusya’da ekilebilir alanın artması ve tarımın gelişmesi öngörülmektedir.

Rusya tarım ürünleri içerisinde en büyük buğday ihracatçısı ve en büyük arpa, karabuğday, yulaf ve çavdar üreticisidir. Rusya ekili alanın üçte birinden fazlası yem bitkilerine, geri kalan tarım arazileri ise endüstriyel ürünlere, sebze ve meyvelere ayrılmıştır. Rusya sahip olduğu ekim yapılabilecek kısıtlı arazisine rağmen tarım ile ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Rusya Madencilik Sektörü Nasıldır?

Rusya Madencilik Sektörü Nasıldır?
Rusya Madencilik Sektörü Nasıldır?

Rusya’nın maden endüstrisi, dünyanın önde gelen maden endüstrilerinden biridir. Bağımsız Devletler Topluluğu’nun metaller, endüstriyel mineraller ve mineral yakıtlar dahil olmak üzere bir dizi mineral ürün üretiminin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Madencilik sektörünün 2022 yılı için ekonomiye 1.689 milyon Rus rublesi katkı yapması beklenmektedir.

Rusya; altın, platin, gümüş, bakır, nikel, kurşun, çinko ve demir gibi değerli madenlerin dünya çapında en büyük üreticisi arasındadır. Madencilikte dünya çapında önemli bir yerinin olmasının sebebi, coğrafyası nedeniyle Rusya Federasyonu’nun doğal kaynakları bakımından yaşadığı bolluktur.

Rusya Ormancılık Sektörü Nasıldır?

Rusya Ormancılık Sektörü Nasıldır?
Rusya Ormancılık Sektörü Nasıldır?

Rus ormancılık sektörü, odun hasadı ve işlenmesi ile ilgili bir endüstridir. Ülke ekonomisinin en eski sektörlerinden biri olan Rusya kereste endüstrisi, yılda yaklaşık 20 milyar dolar gelir getirmektedir. Rusya orman alanıyla, dünyadaki ormanların beşte birinden fazlasına sahiptir ve dünyanın en büyük orman ülkesidir.

Rusya’nın kereste sanayi sektörleri, Rusya’nın toplam sanayi üretiminin önemli bir parçası olarak üretimde 7. ve ulusal ticarette 5. sırada yer almaktadır.

Rusya Balıkçılık Sektörü Nasıldır?

Rusya Balıkçılık Sektörü Nasıldır?
Rusya Balıkçılık Sektörü Nasıldır?

Dünyanın dördüncü en uzun kıyı şeridine sahip Rusya Federasyonu’nda balıkçılık sektörü oldukça gelişmiştir. Rus balıkçılık endüstrisi, Hazar Denizi, iki milyondan fazla nehir, üç okyanus ve 12 adet denize erişimiyle birlikte 7,6 milyon kilometrekarelik özel bir ekonomik bölgeye sahiptir.

Balıkçılık endüstrisi Rusya’da yıllık 5 milyon dolarlık gelirle ekonominin %0,3’üne denk gelmektedir. Okyanus, nehir ve çeşitli denizlere erişim imkanı olmasına rağmen Rusya’da balıkçılık pek çok okyanus ülkesinin gerisinde kalmaktadır.

Rusya'nın İhracat Faaliyetleri Nasıldır?

Rusya küresel ekonomide, önemli bir enerji ve tahıl üreticisi ve ihracatçısı olarak yer almaktadır. Mal ve hizmet ihracatının Rusya ekonomisinde payı yaklaşık olarak %30,8’dir. OECD’nin raporuna göre, Ocak 2022 itibariyle Rusya’nın dış ihracat hacmi 45,8 milyon dolardır.

Rusya’nın başlıca ticaret ortakları; Çin, Hollanda, Almanya, ABD, Belarus ve İtalya’dır. Başlıca ihraç ettiği ürünler ise; doğalgaz, petrol, metal ve kimyasallardır.

Rusya İhracat Ürünleri Nelerdir?

Rusya ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Kömür
 • Buğday
 • Altın
 • Platinyum
 • Bakır

Rusya'nın İthalat Faaliyetleri Nasıldır?

Rusya ithalat ettiği ürünleri çoğunlukla üretimde kullanmaktadır. Makine, ulaşım, kimyasal ürünler ve gıda maddeleri ihraç etmesi sebebiyle ihracat Rusya için oldukça önemlidir. OECD’nin 2022 raporuna göre Rusya’nın güncel ithalat hacmi 23,3 milyon dolardır. Rusya genellikle Çin, Almanya, Belarus, Güney Kore ve İtalya’dan ihracat yapmaktadır.

Rusya İthalat Ürünleri Nelerdir?

Rusya ithalat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • İlaç
 • Telefon
 • Elektrikli Cihazlar
 • Makine
 • Kimyasal ürünler
 • Otomobil
 • Gıda
 • Tarım ürünleri

Rusya'da Vergi Oranları Nasıldır?

Rusya vergi oranları aşağıda listelenmiştir.

 • 5 milyon Rus rublesine kadar %13 vergi oranına tabidir.
 • 5 milyon Rus rublesi üzeri gelir sahipleri, %15 vergi oranına tabidir.
 • Rusya kaynaklı olmayan gelir sahipleri, %30 oranında vergilendirilmektedir.
 • Serbest meslek sahipleri, ciro üzerinden %4-6 oranında vergi ödemektedir.

Rusya Gelir Vergisi Ne Kadardır?

2022 yılı için Rusya gelir vergisi yıllık gelirin %13’üdür.

Rusya'nın En Büyük Şirketleri Hangileridir?

Rusya’nın en büyük şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Gazprom
 • Rosneft
 • Sberbank
 • LukOil
 • Novatek
 • VTB Bank
 • Novolipetsk Steel
 • Rosseti PJSC
 • X5 Retail

Rusya'daki Türk Şirketler Hangileridir?

Rusya’da faaliyet gösteren Türk şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Beko: Çamaşır makinesi ve buzdolabı üretimi yapılmaktadır.
 • ENKA: Mühendislik ve inşaat alanında örnek projeler geliştirmektedir.
 • Anadolu Efes: Bira üretimi yapılmaktadır.
 • Şişecam: Züccaciye ve cam sektöründe üretim ve faaliyet göstermektedir.
 • Koçtaş: Yapı malzemesi satış sektöründe faaliyet göstermektedir.

Rusya’da orta sınıfın gelişmesiyle birlikte, Rusya sektörü lüks mallar, yiyecek ve içecek alanında geniş bir pazara ev sahipliği yapmaktadır. Rusya başlattığı yeni yatırım programlarıyla Rusya’da iş kurmak isteyen yabancı yatırımcıları teşvik etmektedir. Güçlü lojistik ve tedarik zincirleri sayesinde Rusya’da iş yapmak oldukça elverişlidir. Rusya, Avrupa kıtasındaki en düşük vergi oranına sahip olması sebebiyle Türk firmalarına vergiden tasarruf imkanı ve uluslararası müşteriler sunmaktadır

Rusya ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye Rusya ilişkilerinde en önemli etken ekonomik ve ticari ilişkilerdir. Rusya ve Türkiye arasındaki ilk ticari ilişki, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı arasında 1774’de imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır.

TBMM kurulduktan sonra 1921’de Sovyetler ile bir dostluk antlaşması imzalanmış ve Rusya Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye devam etmiştir.

Suriye krizi ile birlikte, Rusya ile Türkiye arasında askeri ve siyasi bir kriz ortaya çıkmıştır. Türk ve Rus halklarının karşılıklı istekleri sonucunda normalleşme süreci başlamış ve 2016 yılının ikinci yarısından sonra siyasi görüşmeler yeniden başlamıştır.

Rusya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında yer almaktadır. 2019 yılında Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, Türkiye’nin 3.8 milyar dolarlık ihracatı ve 22.5 milyar dolarlık ithalatı ile 26.3 milyar dolara ulaşmıştır. Türk müteahhitleri tarafından yapılan ve toplam değeri 75.7 milyar dolardan fazla olan 1972 proje Rusya’da hayata geçirilmiştir.

Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından biri enerji sektörüdür. Rusya ile Türkiye arasındaki TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Santral projeleri enerji alanındaki ticari ilişkileri ileri taşımaktadır.

Rusya ile Türkiye arasındaki turizm alanındaki işbirliği ile 2017 yılında 7 milyondan fazla Rus turist Türkiye’ye gelmiştir.

Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği ana ürünleri petrol, buğday, kömür ve değerli madenler Türkiye’nin Rusya’ya ihraç ettiği ana ürünleri meyve, araba parçaları ve giyim kuşam ürünleri oluşturmaktadır.

Türkiye'den Rusya'ya İhracat Yapılır Mı?

Rusya meyve sebze ihracatı çoğunlukla Türkiye’den yapılmaktadır. Türkiye’nin Rusya’ya ihraç ettiği başlıca ürünler; narenciye, motorlu taşıtlar, çekirdeksiz meyvelerdir.

Rusya'dan Türkiye'ye İthalat Yapılır Mı?

Rusya’dan Türkiye’ye ithalat yapılmaktadır. Başlıca ithalat ürünleri; mineral yakıtlar, yağlar, demir, çelik, tahıl ve alüminyumdur.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: