Rusya Sağlık Sistemi

Rusya Sağlık Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Rusya’da sağlık hizmetleri devlet tarafından Federal Zorunlu Sağlık Sigortası Fonu tarafından sağlanmaktadır. Rusya Sağlık Bakanlığı iki milyon sağlık çalışanını denetlemektedir. Rus vatandaşı olmayan çalışanlar için sağlık sistemine erişim kolay olmakla beraber çalışanların işverenleri kamu sağlık hizmeti kayıtlarına destek olmaktadır. Tüm Rus vatandaşları ve ikametleri Rusya’da bulunan çalışanlar, Rusya'nın zorunlu sağlık sigortası aracılığıyla ücretsiz kamu sağlık sigortasından faydalanmaktadır.

Rusya dünyanın en yenilikçi ve bilimsel olarak ilerici ülkeleri arasında sayılan bir ülke profilinden tamamen uzaklaşarak sağlık sistemi krizleriyle karşılaşmıştır. 2014 mali krizi, Rus kamu sağlık sisteminin gelişmesinin önünü tıkamıştır.

2021 Sağlık Hizmetleri Endeksi verilerine göre, Rusya sağlık altyapı kalitesi 89 ülke içinde 58. sırada yer almaktadır. Levada Center tarafından 2016 yılında yapılan ankete göre, Rusların yalnızca %2'si sağlık sistemini yeterli bulmaktadır.

Rusya Sağlık Bakanı, Mikhail Murashko’dur. Rusya Sağlık Bakanlığı’nın resmi sorumlulukları sağlık hizmetiyle ilgili Federal Devlet politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması, diyabet, tüberküloz, sağlık eğitimi, hastalıkları engelleme başlıkları içeren federal sağlık programlarının geliştirilmesi. ilaçların lisansları ve kontrolünü sağlamaktır.

Yabancı vatandaşlar sağlık turizmi kapsamında Coronavirüs tedavisi amacıyla yalnızca Moskova’ya ve St.Petersburg’a değil, Rusya’nın diğer bölgelerine de gitmektedir. 2017’nin verileri değerlendirildiğinde Rusya’ya sağlık turizmi alanında 87 bin turist gelmiştir.

Yukarıda giriş kısmında yer verilen bilgiler ışığında bu makalede Rusya sağlık sistemi hakkında bilinmesi gerekenlere yer verilmiştir.

Rusya'nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Rusya Federasyonu Anayasası, 1996’dan günümüze Rus vatandaşlarına ve Rusya’da yaşayanlara ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanımıştır.

Rusya Federasyonu federal, bölgesel ve yerel olmak üzere üç yönetim sistemine bölünmüştür. Federal düzeydeki Sağlık Bakanlığı’nın görevi merkezi politikanın yapısını oluşturmaktır. Rusya’da bölgesel seviyede uzmanlaşmış tıbbi kurumlar bulunmaktadır ve özel olarak işleyen bölgesel yönetimler çocuk hastanelerini, akıl hastanelerini idare etmektedir. Rusya’da yerel yönetimler acil yardım hastanelerinden ve özel dal hastanelerinden sorumludur.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011 yılında büyük çaplı bir sağlık reformu ortaya koymuştur. Mayıs 2012'de sağlık personeli ödeneklerinin iki katına çıkmasını ve devlet sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini amaçlayan Mayıs Kararnamelerini imzalamıştır.

Rusya Sağlık Bakanı Kimdir?

2020 yılında Rusya Sağlık Bakanlığı görevine gelen Mikhail Murashko, 2022 yılında hala görevine devam etmektedir.

Rusya Federasyonu Sağlık Sistemi Modeli Nasıldır?

Rusya Federasyonu Sağlık Sistemi Modeli Nasıldır?
Rusya Federasyonu Sağlık Sistemi Modeli Nasıldır?

Rusya Federasyonu kurulduktan sonra birbirinden ayrı federal, bölgesel ve yerel sağlık hizmetleri modelleri Rusya Federasyonu sağlık sistemi modelini oluşturmaktadır.

Rusya'da devlet hastaneleri ve özel hastaneler olmak üzere iki tür hastane vardır. Rusya’da devlet hastaneleri sınırlı hizmet vermekte ve finanse edilmemektedir. Rusya, devlet hastanelerinde uzun bekleme süreleri ve kalabalıklaşma ile mücadele etmektedir. Rusya’da özel hastaneler daha maliyetli olup modern, konforlu ve özel tesisler sunmaktadır ve özel hastanelerde bekleme süreleri daha kısa olup uzman sayısı daha fazladır.

Rusya'nın en büyük 10 ilaç şirketinden biri olan R-Pharm, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye ürün yatırımı yapmaktadır. R-Pharm, Coronavirüsle mücadele için Coronavir adlı ilacı piyasa satışa çıkarmıştır.

En İyi Rus Hastaneleri Hangileridir?

En İyi Rus Hastaneleri Hangileridir?
En İyi Rus Hastaneleri Hangileridir?

En iyi Rus hastaneleri aşağıda listelenmiştir.

 • Next Generation Clinic Moscow
 • Vitalis IVF Center
 • ECO Reproductive Health Clinic
 • Proton Therapy Center of Dr. Berezin Medical Institute (Saint Petersburg)
 • JSC Medicina Clinic Moscow

Rusya Sağlık Sistemi İstatistikleri Nasıldır?

Rusya sağlık sistemi istatistikleri Cloud Hospital verilerine göre aşağıda verilmiştir.

 • 1000 kişiye 9,3 hastane yatağı düşmektedir.
 • 1000 kişiye 4,9 doktor ve 7,5 hemşire düşmektedir.
 • 100.000 kişiye 8,4 psikiyatrist, 2,4 sosyal hizmet uzmanı ve 4,6 psikolog düşmektedir.
 • 2002-2005 arası sigara içen erkeklerin oranı %61.3 ve kadınların oranı %15’tir.
 • Rusların %58’i tıbbi seyahat için 10.000-25.000 arası euro ödeyebilmektedir.
 • Rusya’da yaklaşık 17.000 eczanenin %17’si özel sektöre aittir.

Rusya'da Halkın Sağlık Hizmetlerine Erişimi Nasıldır?

Rusya Federasyonu’nun sağlık ve insan gücü sayısı gibi ölçütlerde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmasına rağmen, ülke rejiminin değişmesiyle sağlık sistemi bozularak halkın sağlık durumu kötüleşmeye başlamıştır.

Moskova ve Saint Petersburg gibi büyük şehirlerdeki kamu hastaneleri kaliteli sağlık hizmeti sunmasına rağmen ortalama 17.500 kasaba ve köyde hiçbir tıbbi altyapı bulunmamaktadır.

Rusya'da sağlık hizmetleri yetersiz finanse edilmektedir. Rusya, yıllık gayri safi yurt içi hasılasının %5 ila %6'sını sağlık hizmetlerine harcanmaktadır.

Rusya’da kamu sağlık sistemi, hükümet fonlarının eksikliği, modası geçmiş tıbbi ekipmanlar ve düşük ücretli personel nedeniyle Rusya’da sağlık hizmeti halk tarafından eleştirilmiştir.

Rusya'da Ortalama Tedavi Masrafları Ne Kadardır?

Rusya’da ortalama tedavi masrafları hastalıklara göre değişmektedir. Kanser tedavisi düşük maliyetli bölgelerde 500.000 rubledir.

Rusya’da uygulanan diş tedavisi yöntemlerinin fiyatları sırasıyla; kontroller 200-10.000 ruble, dolgu 1.500- 6.000 ruble, kanal tedavisi 5.000-30.000 ruble ve implant 18.000- 165.000 rubledir.

Yabancı Kişiler Rusya'da Tedavi Olabilir Mi?

Evet, Rusya Federasyonu’nda yabancı uyruklu vatandaşlar sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Rusya’da yabancı uyruklulara acil sağlık hizmetleri ücretsiz verilirken, diğer sağlık hizmetleri ücret karşılığı verilmektedir.

Rusya Sağlık Sigortası Nedir?

Rusya'da çalışan kişinin zorunlu sağlık sigortası işvereni tarafından yapılmaktadır. Rusya’da birçok işveren, sosyal yardım paketlerinin bir parçası olarak gönüllü sağlık sigortası hizmeti sunmaktadır ve sigorta, diş bakımı ve bazı ayakta tedaviler gibi zorunlu sağlık sigortasına dahil olmayan bazı tedavileri kapsamaktadır. Rusya'daki bireyler özel sağlık sigortası da alabilir.

Rusya özel sigorta tüm sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanımaktadır ve özel sigorta türünde genellikle peşin ödeme talep edilmektedir. Rusya'da Rusya sağlık sigortasının kapsamı gereği tıbbi hizmetleri kullanmadan önce sigorta şirketiyle iletişime geçilmelidir.

Rusya'da bulunacak kişiler akredite kuruluş Vizem.net'in sigorta birimi ile 2022 yılı için en uygun fiyatlara özel sağlık sigortası yaptırabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Acil Durumlarda Rusya'da Nasıl Tedavi Olunur?

Rusya’da acil tedavi gerektiren durumlarda 112 aranmalıdır. Acil durum hattında çalışanlar Rusça dilinde iletişim kurduğu için Rusça bilen birinin arama esnasında bulunması gerekmektedir. Hastalar, doktor gözetiminde ambulansla yerel hastaneye veya yeterli özel sigortaları varsa özel bir hastaneye götürülür. Moskova'da (495) 777 4849 numaralı ücretli bir ambulans hizmeti bulunmaktadır. Sağlık sigortasının türüne bakılmaksızın acil durumlarda ilk tıbbi bakım ücretsizdir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: