Güney Kore Göçmenlik Şartları

Güney Kore’ye Yerleşmek Göçmenlik Başvuru Şartları ve Yerleşmek

Güney Kore göçmenlik politikası temellerini 2003 yılından bu yana hızla artmakta olan göçmen sayısına akılcı politikalar üretebilme çalışmalarına dayandırmıştır.Güney Kore'ye yerleşmek isteyen kişilerin yapacakları işlemlerle ilgilenme için Güney Kore’de bağımsız bir göçmenlik ofisi kurulmuştur. Güney Kore Göçmenlik Ofisi’nin rolü kaynak ve iş gücü eksikliği nedeniyle kısıtlı kalmış olsa da Güney Kore’deki göçmenlik sorunlarının tek bir çatı altında çözülmesi açısından fayda sağlamıştır

Güney Kore göç politikaları ile yabancıların Koreliler ile uyum için yaşadıkları bir Güney Kore hayal edilse de her milletten göçmenlere karşı bu politikaların, stratejilerin ve hedeflerin aynı kalmadığı gözlemlenmiştir.

2019 Aralık yılı itibariyle Güney Kore’de 2.524.656 göçmen bulunmaktadır. Güney Kore’deki göçmen nüfusu toplam nüfusun %4,9’una karşılık gelmektedir. Güney Kore’nin 2019 yılında en çok göç aldığı ülkeler ağırlık olarak , Çin, Vietnam, Tayland’dır. Macrotrends.net’e göre, 2022 yılında Güney Kore’de güncel ve net göç oranı, 2021’den bu yana %9,82 artış yaşamıştır. Güney Kore’deki net göç oranı 2021 yılından 2022 yılına 1000 kişide 0,358 artmıştır.

Vizem.net, Türkiye'den Güney Kore'ye göç edecek kişilere vize başvuru işlemlerinde ilgili vize için talep edilen evrakların hazırlanmasından vize takip işlemlerine kadar olan tüm süreçte danışmanlık hizmeti sunan yüksek onay oranlı akredite acentedir.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Güney Kore Göçmenlik Şartları Nelerdir?

Güney Kore göçmenlik şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Güney Kore'ye göçmenlik başvurusunda bulunacak kişilerin uzun süreli vize almak için çalışma, aile birleşimi, eğitim, iş arama, yatırım yapma gibi amaçları olmalıdır.
 • Güney Kore’de göçmenlik başvurusu yapacak kişiler temiz bir sicil kaydına sahip olmalı ve Güney Kore toplumuna tehdit oluşturmayacağını kanıtlamalıdır.

Güney Kore’ye göçmenlik başvuru yapan kişiler Güney Kore'de geçimlerini sağlamak için yeterli finansal kaynaklara sahip olması gerekmektedir.

 • Güney Kore’de göçmenlik için Kore dilinde yeterliliği kanıtlamak gerekmektedir.

Kore'ye Yerleşmek için Başvurulabilecek Vize Türleri Nelerdir?

Kore'ye yerleşmek için başvurulabilecek vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Güney Kore uzun süreli çalışma vizesi
 • Güney Kore uzun süreli aile ziyareti vizesi
 • Güney Kore evlilik vizesi
 • Güney Kore öğrenci vizesi
 • Güney Kore dil eğitmeni vizesi
 • Güney Kore sanatçı vizesi
 • Güney Kore sporcu vizesi
 • Güney Kore iş arama vizesi
 • Güney Kore özel yetenek vizesi
 • Güney Kore uzun süreli sağlık vizesi
 • Güney Kore din işleri vizesi
 • Güney Kore memur vizesi
 • Güney Kore G-1 vizesi
 • Güney Kore F-4 vizesi
 • Güney Kore working holiday vizesi
 • Güney Kore D-4 vizesi

Aile Ziyareti Yoluyla Kore Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ziyareti yoluyla Güney Kore’ye göçmenlik başvurusunda bulunmak için öncelikle uzun süreli bir aile ziyareti vizesine başvuru yapılması ve başvuru sahiplerinin vize almak için gereken şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Güney Kore’ye göç edebilmek için uzun süreli aile ziyareti vize türlerinden birine başvurulmalıdır. Güney Kore’ye göçmenlik için başvurulacak uzun süreli aile ziyareti vizesi türleri arasında evlilik vizesi ve Güney Kore kültürünü barındıran kişiler için F-4 vizesi bulunmaktadır.

Güney Kore’ye göçmenlik başvurusunda bulunmak için gerekli koşulları sağlayan kişiler, uygun aile ziyareti vizesine başvurarak Güney Kore'deki aile bireylerinin yanına göç edebilmektedir.

Eğitim Yoluyla Güney Kore Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim yoluyla Güney Kore göçmenlik başvurusu, yabancı öğrencilerin Güney Kore öğrenci vizesi veya uzun süreli dil ya da teknik eğitim alabilecekleri genel eğitim, diğer adı ile D-4, vizesini alması ile yapılabilmektedir. Eğitim amaçlı Güney Kore vizesine başvurarak göçmen olarak Kore'ye gidecek kişilerin Güney Kore’de eğitim alacakları kurumdan kabul mektubu alması gerekmektedir.

Çalışma Amacıyla Kore Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma amacıyla Güney Kore'ye göçmenlik başvurusu, yabancı ülke vatandaşlarının öncelikle uzun süreli bir Güney Kore çalışma vizesine başvurması ile yapılmaktadır. Uzun süreli Kore çalışma vizesinin alınabilmesi için vize başvurusu yapan kişilerin Güney Kore'de kendilerine uygun bir işe başvurmaları ve yaptıkları başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Uzun süreli Güney Kore çalışma vizesi başvurusunun onaylanması için iş sözleşmesinin yapılmış olması gerekmektedir. Çalışarak Güney Kore göçmenliği başvurusu yapmak için gerekli olan Güney Kore uzun süreli çalışma vizesi türleri arasında dil eğitmeni vizesi, uzun süreli basın vizesi, özel yetenek çalışma vizesi, working holiday vizesi ve din işleri vizesi bulunmaktadır.

Özel Yetenekli Çalışan Olarak Güney Kore'ya Nasıl Göç Edilir?

Özel yetenekli işçi olarak Güney Kore'ye göç etmek için, bir şirkette yönetici ve uzman olmak, ofis içinde ve hizmet sektöründe çalışmak, esnaf ve bununla ilişkili nitelikli işçilik Güney Kore hükümeti tarafından özel yetenekli meslekler olarak nitelendirilmektedir.

Güney Kore hükümeti tarafından özel yetenekli meslek olarak kabul edilen mesleklere sahip olan kişiler vize almak için gerekli şartları karşılayan yabancı kişiler, özel yetenek vizesi ile Güney Kore'ye çalışma amacıyla göç edebilmektedir.

Güney Kore’ye özel yetenekli iş vizesi ile göç etmek isteyen kişilerin çalışacakları işyeri ile iş sözleşmesi yapmış olmaları Güney Kore özel yetenek vizesi başvurularının olumlu sonuçlanması için önem taşımaktadır.

İş Arama Vizesi ile Güney Kore'ye Nasıl Göç Edilir?

İş arama vizesi ile Güney Kore'ye göç edecek kişilere her başvuruda 6 aylık periyotlarla verilmek üzere toplamda 3 yıllığına Kore'de ikamet etme ve iş arama hakkı tanınmaktadır.

Güney Kore'ye iş arama amacıyla gidecek kişiler en fazla 3 yıllığına göç edebilmektedir ancak Güney Kore iş arama vizesi ile ülkede bulunan başvuru sahipleri iş bulduktan sonra kendilerine uygun çalışma vizesi alarak Kore'de göçmen olarak yaşayabilmektedir.

Kore Cumhuriyeti Göçmenlik Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kore Cumhuriyeti göçmenlik başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Güney Kore vize başvuru formu: Eksiksiz olarak doğru bilgilerle doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Pasaport: 10 yıldan eski olmayan pasaportun aslı ve fotokopisi en az 6 ay geçerlilik süresi kalmış olması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: Renkli, pasaporta uygun bir biyometrik fotoğraf olmalıdır.
 • Daimi ikametgah belgesi: Aslı ve fotokopisi, gerekli olma durumunda çalışma izni veya öğrenim izin belgesi istenmektedir.
 • Vize harcı: Güney Kore göçmenlik başvurusu harcının ödenmesi gerekmektedir.
 • Geçici görev emri/istihdam bildirisi/resmi yazı: Başvuru sahibinin konumunu belirten,DışişleriBakanlığı ya da uluslararası bir kuruluştan alınan bir belge olup, Güney Kore memur (A-2) vizesi için gerekmektedir.
 • Çalışma belgesi veya yabancı basın kimliği: Geçici basın vizesi (C-1) için gereklidir.
 • Uçuş programı: Ticari vizesi (C-2), kısa süreli ziyaretçi vizesi (C-3), Güney Kore aile ziyareti vizesi (F-2) vizesi için gereklidir.
 • Geçerli firmanın antetli kağıdına basılmış bir mektup: Ticari vize (C-2) için gereklidir.
 • T ur ya da ziyaret amacının belirtildiği belgeler: Kısa süreli Güney Kore ziyaretçi vizesi (C-3), Güney Kore aile ziyareti vizesi (F-2) vizesi için gereklidir.
 • Davet mektubu veya şahsi referans mektubu: Kısa süreli Güney Kore ziyaretçi vizesi (C-3) ve genel kısa süreli istihdam vizesi (C-4), Güney Kore aile ziyareti vizesi (F-2) vizesi için gereklidir.
 • Mali yeterliliği bildiren belgeler: Kore’deki harcamaların karşılanacağına dair (örneğin banka hesap durumu) sunulması gereken belgelerdir. Kısa süreli ziyaretçi vizesi (C-3), öğrenci vizesi (D-2), genel eğitim vizesi (D-4), Güney Kore aile ziyareti vizesi (F-2) vizesi, Güney Kore çalışma ve tatil vizesi (H-1) için gereklidir.
 • Kabul mektubu: Eğitim alınacak üniversiteye başvuru yapıldığına ve kabul alındığına dair gösterilmesi gereken belgedir. Kısa süreli ziyaretçi vizesi (C-3), öğrenci vizesi (D-2), genel eğitim vizesi (D-4) için gerekmektedir.
 • Eğitim görülen en son okuldan alınan belge (diploma): Kısa süreli ziyaretçi vizesi (C-3), kısa süreli istihdam vizesi (C-4), öğrenci vizesi (D-2), yabancı dil öğretme amaçlı uzun vadeli vize (E-2), Güney Kore çalışma ve tatil vizesi (H-1) için gereklidir.
 • Çalışma sözleşmesi: Genel kısa süreli istihdam vizesi (C-4) için gereklidir.
 • İstihdam belgesi tavsiye mektubu : İlgili bakanlıkça hazırlanmış genel kısa süreli istihdam vizesi (C-4) için gereken belgedir.
 • İşverenin işyeri sicil numarası: Kısa süreli istihdam vizesi (C-4) için gereklidir. Sözleşmeli yatırımlar vizesi (D-8) almak isteyen başvuru sahiplerinin bu numarayı (yabancı yatırım raporu veya sicil kopyası) veya yatırım firması sicil numarasının bir kopyasını alması gerekmektedir.
 • Sicil kopyası veya ticari fon kaydı veya iş planı kopyası: Sözleşmeli yatırımlar vizesi (D-8), sözleşmeli ticari vize (D-9) için gereklidir.
 • Şirketin tescile mesnet belgesi: Kısa süreli istihdam vizesi (C-4) için gereklidir.
 • Kamp veya öğretim programı: Kısa süreli istihdam vizesi (C-4) için gereklidir.
 • Mühürlü üniversite transkripti: Kısa süreli istihdam vizesi (C-4), öğrenci vizesi (D-2) ve yabancı dil öğretme amaçlı uzun vadeli vize (E-2) için gereklidir.
 • Polis belgesi: Kısa süreli istihdam vizesi (C-4), E-2 vizesi (sabıka kaydı sorgulama da kabul edilir), Güney Kore çalışma ve tatil vizesi (H-1) için gereklidir.
 • Müfreze emri, dini kurum veya sosyal refah kuruluşunun kuruluş belgesi ve giderlerin kuruluş tarafından destekleneceğini gösteren belge: Dini çalışma vizesi (D-6) için gereklidir.
 • Görev yetki belgesi veya memuriyet belgesi: Kurum içi vizesi (D-7), sözleşmeli yatırımlar vizesi (D-8), sözleşmeli ticari vize (D-9) için gereklidir.
 • Şube müdürlüğü ya da irtibat bürosu kuruluş izin belgesinin bir kopyası: Kurum içi vizesi (D-7) için gereklidir.
 • Ticari fon ithalatının belgeli kanıtı veya iş planı kaydı: Kurum içi vizesi (D-7) için gereklidir.
 • Yıllık vergi ödeme belgesi: Kurum içi vizesi (D-7), sözleşmeli ticari vize (D-9) için gereklidir.
 • Vize sahibi bireylerin teyit numaraları: Güney Kore özel eğitim vizesi (E-2) için gereklidir.
 • Eğitim İşleri denetmeni tarafından hazırlanmış çalışma sözleşmesinin aslı: E-2 vizesi için gereklidir.
 • Gyowon Üniversitesi Eğitim Merkezi başkanlığı ya da Eğitim İşleri denetmeni tarafından hazırlanmış tayin bildirisi: Özel eğitim vizesi için (E-2) gereklidir.
 • Daimi ikametgah belgesi: Güney Kore aile ziyareti vizesi (F-2) vizesi için gerekmekte, yerine çalışma izni veya öğrenim izin belgesi de geçmektedir.
 • Evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi: Güney Kore aile ziyareti vizesi (F-2) vizesi için gereklidir.
 • Dönüş uçak bileti: Güney Kore çalışma ve tatil vizesi (H-1) için gereklidir.
 • Seyahat programı ve planı: Güney Kore çalışma ve tatil vizesi (H-1) için gereklidir.
 • Referansları da kapsayan istihdam mektubu: Güney Kore çalışma ve tatil vizesi (H-1) için gereklidir.
 • Özgeçmiş ve ön yazı (var ise): Güney Kore çalışma ve tatil vizesi (H-1) için gereklidir.
 • Sağlık raporu: Güney Kore çalışma ve tatil vizesi (H-1) i için gereklidir.

Güney Kore'ye göç etme amacına bağlı olarak göçmenlik başvurusu yapacak kişilerin Güney Kore dış temsilciliklerine sunması gereken Kore Cumhuriyeti vize evrakları farklılık gösterebilmektedir.

Güney Kore Cumhuriyeti Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Güney Kore Cumhuriyeti göçmenlik başvurusu yapacak kişilerin öncelikle Güney Kore uzun süreli vize başvurusu yapması ile gerekmektedir. Güney Kore göçmenlik başvurusu yapabilmek için alınması gereken uzun süreli vize başvuruları, şahsen veya akredite acenteler aracılığıyla Türkiye'deki Güney Kore konsolosluklarına yapılması gerekmektedir.

Güney Kore uzun süreli vize başvurularının yapılabilmesi için gerekli evrakların hazırlanması ve ilgili Güney Kore Konsolosluğundan vize başvuru randevusu alınması gerekmektedir. Güney Kore vize başvurusu için randevu gününde başvuru yapacak kişilerin ilgili Güney Kore Konsolosluğuna giderek, evrakları teslim etmesi ve Kore vizesi ücretini ödemesi ile uzun süreli vize başvuru işlemi tamamlanmaktadır.

Kore Göçmenlik Başvurusu Ücreti Ne Kadardır?

Kore göçmenlik başvurusu ücreti, göçmenlik başvurusu yapmak için sahip olunması gereken uzun süreli vize türleri başvuru harcı için 60 dolardır. Güney Kore’ye göç etmek için alınması gereken uzun süreli vize başvuru ücreti, Güney Kore Konsolosluğuna yapılan uzun süreli vize başvurusu esnasında dolar cinsinden nakit olarak ödenebilmektedir. Güney Kore uzun süreli vize başvurusu harcı ödemesinde kredi kartı kabul edilmemektedir.

2022 yılında Güney Kore Cumhuriyeti'ne göç etmek için vize başvurularında; vize harcı, başvuru formu doldurma, otel ve uçak rezervasyonları, seyahat sağlık sigortası, gerekli görüldüğü durumlarda yeminli tercüme ve danışmanlık ücreti dahil olmak üzere toplam masraflar ortalama 125 dolar tutmaktadır.

Kore'ye Göçmen Olarak Gittikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kore'ye göçmen olarak gittikten sonra, Kore'ye gidiş tarihinden itibaren 90 gün içinde, Güney Kore’de yaşanılacak bölgede bulunan göçmen ofisine kayıt yaptırılması ve yabancı kayıt kartı alınması gerekmektedir. Çalışma amacıyla Kore'ye göç eden kişilerin, ülkeye vardıktan sonraki 90 gün içinde, medikal check-up yaptırmaları gerekebilmektedir.

Güney Kore'de Göçmenlere Ne Kadar Süre için Oturma İzni Verilir?

Güney Kore'de göçmenlere verilen oturma izni süresi başvurulan vize türüne göre değişmektedir. Güney Kore’ye göç etmek için başvuru yapan kişilere en az iş arama vizesi ile en fazla ise yatırımcı vizesi ile oturum izni süresi verilmektedir.Güney Kore’de göçmenlere iş arama vizesi ile 6 aylığına, yatırımcı vizesi ile 5 yıllığına oturum izni verilmektedir.

Güney Kore’de göçmenlerin alabileceği vizeler çoğunlukla uzatılabilmektedir. Güney Kore’ye göç etmek için başvuru yapan kişilerin göçmenlik kriterlerini karşılaması durumunda Güney Kore oturum izni alabilmesi ve 1-5 yıldan fazla Kore'de kalabilmektedir.

Kore'ye Göçmen Olarak Giden Kişiler Vatandaşlık Alabilir Mi?

Evet, Kore'ye göçmen olarak giden kişiler vatandaşlık alabilmektedir.

Kore'de 5 yıl göçmen olarak sürekli ikamet eden ve Güney Kore vatandaşlık hakkı için gerekli kriterleri sağlayan kişiler vatandaşlık alabilmektedir. Finansal olarak kendini destekleyebileceğini kanıtlama, temiz sabıka kaydı, Kore kültürüne, diline ve geleneklerine uyum sağlamak Güney Kore’ye göçmenlik başvurusu yapmak için gerekli kriterlerdir

Güney Kore Göçmenlik Başvurusu için Danışmanlık Nereden Alınabilir?

Güney Kore göçmenlik başvurusu için danışmanlık akredite acentelerden alınabilir.

Vizem.net, Türkiye'den Kore Cumhuriyeti'ne göçmen olarak gidecek kişilere vize başvuru işlemlerinde vize evraklarının hazırlanması ve uygunluğunun kontrolü, vize randevusunun alınması ve vize takip işlemi de dahil olmak üzere tüm süreç için kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Vizem.net ofisi bulunan iller arasında İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa, Kocaeli bulunmaktadır. Vizem.net’in vize destek hattı için İstanbul Anadolu merkez ofisinin numarasına 0216 706 55 86 / 0850 241 1868’den ve mail adresine destek@vizem.net üzerinden, ulaşılabilmektedir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: