Güney Kore Özel Yetenek Vizesi

Güney Kore Özel Yetenek Vizesi (E-7) Başvuru Şartları

Güney Kore özel yetenek vizesi, diğer adıyla Güney Kore E-7 vizesi bir tür çalışma vizesidir ve Güney Kore’de bulunan bir kamu veya özel kuruluş tarafından davet edilen Adalet Bakanı tarafından özel olarak belirlenen faaliyetlerde bulunacak kişilere veya Güney Kore’de bulunan yabancı kültür merkezleri, yabancı ticaret odaları, diplomatik kurumlar tarafından istihdam edilen ve belirtilen kişilere veya verilmektedir. Güney Kore özel yetenek vizesi alabilmek için yalnızca başvuru sahibinin değil, başvuru sahibine ek olarak işverenin de belirli kriterleri yerine getirmesi gerektiğinden dolayı alınması zor olan bir vize türüdür.

Güney Kore'ye özel yetenek vizesi ile gitmek isteyen kişiler, gerekli vize evraklarının hazırlanıp uygunluğunun kontrol edilmesinden vize takip işlemlerine kadar tüm başvuru süreci için danışmanlık hizmetini akredite acente Vizem.net'ten alabilmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Kimler Güney Kore Özel Yetenek Vizesi Alabilir?

Belirli bir meslek için çalışmak üzere Güney Kore’de bulunan yerel veya yabancı şirketlerle iş sözleşmesi imzalayan kişiler Güney Kore özel yetenek vizesi alabilmektedir. Güney Kore özel yetenek vizesi almak isteyen bireylerin, iş sözleşmesinde yer alan işe başlama tarihinden önce vize alması gerekmektedir.

Kore E-7 Vizesinin Verildiği Meslekler Hangileridir?

Kore E-7 vizesinin verildiği meslekler Güney Kore Göç İdaresinin belirlemiş olduğu 4 adet kategoriye ayrılmaktadır.

Güney Kore E-7 vizesi için belirlenen kategoriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ProfesyonelYarı profesyonelGenel kalifiye işçiPuanlamanın sistemine göre kalifiye işçi
İşletme müdürüAşçıHayvan bakıcısıKök endüstrisinde çalışan işçi

Yukarıdaki tabloda verilen meslek grupları dışında pek çok meslek için E-7 vizesi verilebilmekte olup; Güney Kore E-7 vizesi verilen tüm meslekler Güney Kore Göç İdaresi üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Kore Özel Yetenek Vizesi için Gereken Şartlar Nelerdir?

Kore özel yetenek vizesi için gereken temel şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Başvurulan meslekte yüksek lisans veya daha üstü bir dereceye sahip olunması gerekmektedir.
 • Başvurulan meslekte lisans derecesine sahip olan kişilerin, en az 1 senelik iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.
 • Eğitim derecesi şartlarını sağlamayan kişilerin, başvurulan meslekte en az 5 senelik iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

Kore özel yetenek vizesi için başvuru sahibine avantaj sağlayan ve tercih edilen şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Daha önce Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin birinde çalışmış olmak başvuru sahibine avantaj sağlamakta olup; belirtilen şirketlerin birinde çalışmış olan bireyler temel kriterler olan iş tecrübesi ve eğitim seviyesi gibi gereksinimlerden muaf tutulmaktadır.
 • Times veya QS’in oluşturduğu dünyadaki en iyi 200 üniversite sıralamalarında bulunan bir üniversiteden lisans derecesi ile mezun olan bireyler, başvurularında avantaj elde etmektedir.
 • Yerel topluluk kolejlerinden mezun olan başvuru sahipleri bir yıllık iş deneyimi gereksiniminden muaf tutulabilmektedir.
 • İleri bilim ve teknoloji sektöründe çalışacak olan yabancı kişiler, ilgili bakanlıklardan tavsiye almaları halinde avantaj sahibi olmaktadır.
 • Yerel üniversitelerden lisans veya daha yüksek derece ile mezun olan kişiler mezun oldukları bölüm ile ilgili bir iş bulmaları halinde, vize başvurusu için avantajlı olmaktadır.
 • Yıllık maaşı, bir önceki yılın kişi başına düşen Kore gayrisafi milli hasılasının 1,5 katı olan ve merkezi idari kurumun başkanından bir tavsiye alan bireyler, temel kriterlerden olan iş deneyimi gereksiniminden muaf tutulmaktadır.
 • Yıllık maaşı, bir önceki yılın kişi başına düşen Kore gayrisafi milli hasılasının 3 katı olan bireyler, temel kriterler olan lisans derecesi ve iş deneyimi gereksinimlerinden muaf tutulmaktadır.

Güney Kore Yetenek Vizesi için İşverenin Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Güney Kore yetenek vizesi için işverenin sağlaması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İş türüne göre değişebilmekle birlikte, işveren şirketinin beşten fazla ulusal çalışanı olması ve yerel odaklı olmaması gerekmektedir.
 • İşverenin, profesyonel işçiler için bir önceki yılın kişi başına düşen gayrisafi milli hasılasının en az %80’i oranında ve diğer işçiler için en az asgari ücret olmak üzere ücret şartlarını karşılaması gerekmektedir.
 • İşverenin ulusal veya yerel vergi borcunun olmaması gerekmektedir.
 • Yabancı işçi istihdamının, ulusal istihdamın %20’sini aşmaması gereklidir.

Güney Kore Özel Yetenek Vizesi Nasıl Alınır?

Güney Kore özel yetenek vizesi, başvuru sahibinin Kore dışında ve Kore’de bulunmasına bağlı olarak iki şekilde alınabilmektedir.

Başvuru sahibinin Kore dışında bulunması durumunda, başvuru sahibine ait apostilli ve noter tasdikli istenen belgeler ve şirkete ait gerekli olan belgeler hazırlanarak, yetkili göçmenlik bürosuna vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Başvurunun onaylanması halinde başvuru sahibine bir onay numarası gönderilmekte olup; başvuru sahibinin bu numara ile gerekli belgelerini kendi ülkesindeki dış temsilciliğe beyan etmesi gerekmektedir. Dış temsilciliğe belegelerin sunulmasından sonra vize verilmekte olup; Kore’ye gidilebilmekte ve 90 gün içinde yabancı kaydı yapılabilmektedir.

Başvuru sahibinin Kore’de geçerli bir oturma izninin olması halinde, başvuru sahibine ait apostilli ve noter tasdikli gerekli belgeler ile şirketle ilgili belgelerin hazırlanarak, başvuru sahibinin ikametinde yetkili göçmenlik bürosuna ikamet statüsü değişikliği için başvurulması gerekmektedir. Başvurunun onaylanması halinde tescil belgesi yeniden düzenlenmekte olup; mevcut oturma izninin statüsü değiştirilmektedir.

Güney Kore Yetenek Vizesi için Online Başvuru Yapılabilir Mi?

Güney Kore yetenek vizesi için online başvuru yapılabilmektedir. Güney Kore yetenek vizesi için online başvuru yalnızca başvuru sahibi veya başvuru sahibi adına bir sponsor tarafından, https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=1020408 internet adresi üzerinden yapılabilmektedir. Güney Kore yetenek vizesi başvurusunda bulunmak isteyen bireylerin sırasıyla; online başvuru formunu doldurması, vize başvurusunda istenen ücreti online olarak ödemesi, başvurusunu kaydetmesi, başvuru sahibine ait bireysel veya kurumsal bir sponsor olması halinde vize portalı üzerinden sponsora onay davetinin gönderilmesi, Güney Kore’deki yetkili kişiler tarafından başvurunun incelenmesi, başvuru sonucunun onaylanması, e-vize onayının yazdırılması ve Kore’ye gidilmesi sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Eskiden E-7 vizesine Güney Kore dış temsilciliklerinden başvurulması gerekmekte iken, yeni politika kapsamında özel yetenek vizesi almaya uygun başvuru sahipleri artık başvuru sürecini online olarak tamamlayabilmekte olup; Güney Kore online vize başvurusu yapan bireyler, vize başvuru sürecindeki ortalama 30 günlük bekleme süresini ortalama 1 haftaya kadar düşürebilmektedir.

Güney Kore yetenek vizesi online başvuru ekran görseli aşağıda verilmiştir.

Güney Kore Yetenek Vizesi için Online Başvuru Yapılabilir Mi?
Güney Kore Yetenek Vizesi için Online Başvuru Yapılabilir Mi?

Kore Özel Yetenek Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kore özel yetenek vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Eğitim derecesi bildiren belge (Derecenin Kore dışındaki bir ülkeden alınmış olması halinde, Kore dış temsilciliklerinden onaylanması gereklidir.)
 • Çalışma belgesi (Belgenin Kore dışındaki bir ülkeden alınmış olması halinde, Kore dış temsilciliklerinden onaylanması gereklidir.)
 • Özgeçmiş
 • Lisans (Gerekli olduğu durumlarda sunulmalıdır.)
 • Başvuru sahibi ile yeni işveren arasındaki iş sözleşmesi
 • Şirket belgeleri (Şirkete dair vergi bilgilerini ve kurumsal belgeleri içermelidir.)
 • Yabancı çalışan istihdamı ihtiyacını gösteren belgeler

Bazı mesleklerde, göçmenlik dairesinin gerçekleşecek istihdama dair yazılı bir tavsiye sunması gerekebilmekte olup; belirtilen tavsiye yazısının KOTRA gibi bir idari bakanlık tarafından yazılması gerekmektedir.

Güney Kore Özel Yetenek Vizesi için İş Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Güney Kore özel yetenek vizesi için iş sözleşmesi, işveren tarafından hazırlanmalı ve hem işveren hem de işçi tarafından imzalanmalıdır. İş sözleşmesinin içeriğinde; sözleşme tarihi, tarafların tam isimleri ve bilgileri, işçinin görev tanımı, sözleşmenin geçerlilik süresi, tarafların hak ve yükümlülükleri, işçinin çalışma süresi, sözleşme fesih durumları gibi bilgiler yer almalıdır.

İş sözleşmesi örneği aşağıda gösterilmiştir.

Güney Kore Özel Yetenek Vizesi için İş Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?
Güney Kore Özel Yetenek Vizesi için İş Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Kore Cumhuriyeti Özel Yetenek Vizesi için Tavsiye Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Kore Cumhuriyeti özel yetenek vizesi için tavsiye mektubunun KOTRA gibi bir idari bakanlık tarafından hazırlanması gerekmektedir. Güney Kore özel yetenek vizesi için yazılan tavsiye mektubunun içeriğinde başvuru sahibinin Güney Kore’de bulunan şirkette çalışmak için uygun olduğunun açıklanması gerekmektedir.

Güney Kore özel yetenek vizesi için yerel hükümet tarafından hazırlanan tavsiye mektubu tüm meslek grupları için yazılmak zorunda olmayıp; tavsiye mektubu yazılması için gerekli olan meslekler Güney Kore Göç İdaresi üzerinden görülebilmektedir.

Örnek Güney Kore özel yetenek vizesi tavsiye mektubu aşağıda gösterilmiştir.

Kore Cumhuriyeti Özel Yetenek Vizesi için Tavsiye Mektubu Nasıl Olmalıdır?
Kore Cumhuriyeti Özel Yetenek Vizesi için Tavsiye Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Güney Kore Özel Yetenek Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Güney Kore özel yetenek vizesi başvuru ücreti 60 dolar olup; ücretin vize randevusu sırasında, nakit olarak dolar cinsinden Güney Kore Konsolosluğu vize birimine ödenmesi gerekmektedir. Güney Kore E-7 vizesi başvuru ücreti kredi kartı ile ödenememektedir.

2022 yılı için seyahat sağlık sigortası, evrak kontrolü, yeminli tercüme, noter işlemleri, danışmanlık ücreti ve Güney Kore vize harcı dahil olmak üzere Güney Kore özel yetenek vize masraflarının tamamı ortalama 135 dolar tutmaktadır.

Kore Cumhuriyeti Özel Yetenek Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Kore Cumhuriyeti özel yetenek vizesi işlemleri 14 ile 30 gün arasında sonuçlanmaktadır.

Kore Özel Yetenek Vizesi Nasıl Sorgulanır?

Kore özel yetenek vizesi başvuru sorgulama işlemi online olarak https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10301 adresi üzerinden yapılabilmektedir. Güney Kore özel yetenek vizesi başvuru durumunu öğrenmek isteyen kişilerin belirtilen adres üzerinden pasaport numarası, e-form başvuru numarası veya fatura numarası ile isim bilgisi ve doğum tarihini sisteme girmesi gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığında başvurulan Güney Kore özel yetenek vizeleri hem online olarak hem de 5 aşamalı SMS bilgilendirme servisi ile sorgulanmaktadır.

Güney Kore Yetenek Vizesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Güney Kore yetenek vizesinin geçerlilik süresi genellikle 2 yıldır.

Kore Cumhuriyeti Özel Yetenek Vizesi Yenilenir Mi?

Kore Cumhuriyeti özel yetenek vizesi yenilenebilmektedir. Yenileme işlemleri, mevcut vizenin bitiş tarihine en az 4 ay kala ilgili Kore göçmenlik ofisine gidilmesi ile yapılabilmektedir.

Özel Yetenek Vizesi Sahiplerinin Aile Üyeleri Kore'ye Gelebilir Mi?

Özel yetenek vizesi sahiplerinin aile üyeleri Kore’ye gelebilmektedir. Kore özel yetenek vizesine sahip olan bireyler, daha istikrarlı bir çalışma hayatı için aile üyelerinden yalnızca eşlerini ve çocuklarını Kore’ye davet edebilmektedir. Kore özel yetenek vizesine sahip olan bireylerin davet ile Kore’ye gelen aile üyeleri Kore’ye geldikten sonra İngilizce eğitmenliği gibi özel olarak belirtilen mesleklere sahip olmak şartıyla Kore’de çalışma iznine ve oturma iznine başvurabilmektedir.

Güney Kore'de Staj Yaptıktan Sonra E-7 Vizesi Alınabilir Mi?

Güney Kore’de staj yaptıktan sonra kişiler, iş teklifi almalarına bağlı olarak E-7 vizesi alabilmektedir.

Güney Kore’de yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayıp bir iş başvurusunda bulunan kişiler, şirketler tarafından genellikle ilk olarak stajyer olarak işe alınmaktadır; stajyer olarak Kore’de bir işe başlayan kişilerin Güney Kore staj vizesi için başvuru yapması gereklidir. Stajın tamamlanmasından sonra kişilerin işe başlaması uygun görülmüş ise, Kore E-7 vizesi için başvuru yapılabilmektedir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: