Güney Kore'de Şirket Kurmak

Güney Kore'de Şirket Kurmak için Şartlar ve Danışmanlık Hizmetleri

Güney Kore’de şirket kurmayı tercih etmek için birçok sebep ve avantaj bulunmaktadır; bunların en önemlisi Güney Kore’nin iş dünyasının iki büyük devi olan Japonya ile Çin arasında bulunmasıdır. Güney Kore firmaları, coğrafi avantajları nedeniyle işletmelerini Asya pazarına daha rahat açabilme şansına sahiptir. Güney Kore’de şirket kurmanın diğer avantajları arasında ise Seoul Global Center gibi bir kuruluşlardan rehberlik almak, Invest Korea tarafından kaynak sağlanması, vergi teşvikleri, mali destek ve hibeler örnek verilebilir.

Güney Kore merkezli şirketlerde iş kültürü rekabet, iş ilişkileri ve verimlilik odaklıdır. Güney Kore’de kişi kendini iş kültürüne olabildiğince hızlı adapte etmek için dakik olmalı, kendinden kıdemlilere saygı göstermeli, meslektaşlarına ve iş arkadaşlarına verebileceği bir kartvizite sahip olmalıdır. Güney Kore’de şirket kurmanın dezavantajları ise çok sayıdaki evrak işi ve iş ortamında Kore’nin kendi kültürüne bağlılığın yüksek olması örnek verilebilir.

Güney Kore’de şirket kurmak isteyen Türk yatırımcılar, akredite acente Vizem.net’ten danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

T.C Vatandaşları Kore'de Şirket Kurabilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kore’de şirket kurabilmektedir. Kore’de şirket kurulmasına izin veren bir vizeye sahip herkesin, şirket kurması mümkündür.

Güney Kore Şirket Türleri Nelerdir?

Güney Kore şirket türleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Genel ortaklık
 • Sınırlı sorumlu ortaklık
 • Anonim şirket
 • Sınırlı sorumluluk şirketi

Genel Ortaklık Şirketi Nedir?

Kore genel ortaklık şirketi, iki ya da daha fazla kişinin, işletmenin varlıklarını, karlarını ve yasal yükümlülüklerini paylaşmayı kabul ettiği bir şirket anlaşmasıdır. Kore’de genel ortaklık şirketleri çoğunlukla İngilizce akademisi ya da çalışma salonları gibi küçük işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Güney Kore şirketlerinin genel ortaklık ile açılmasının getirileri kolay idare edilebilir olması, ticari banka hesabı açılması ve müşterilerin kredi kartı ile alışveriş yapmalarını sağlaması olarak sayılabilir. Genel ortaklıkların dezavantajı ise kurumlar vergisinden muaf olunmamasıdır.

Genel ortaklık şirketlerinde, ortakların tümünün onayı olmadan hisse devri yapılması mümkün değildir. Tüm ortakların müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır.

Sınırlı Sorumlu Ortaklık Şirketi Nedir?

Kore sınırlı sorumluluk şirketi Güney Kore'de şirket kuruluşu için seçilen en yaygın tüzel varlık türüdür. Sınırlı sorumlu ortaklıklar küçük işletmeler için oldukça uygundur. Kore sınırlı sorumlu ortaklık şirketleri, sınırlı sorumluluk sahibi üyeler ve en az 1 tane sınırsız sorumluluk sahibi üyeden oluşmaktadır. Sınırsız sorumlu üyeler, şirketin tüm işlerini yürütmekle görevlidir. Sınırlı sorumlu ortaklığın avantajları arasında sınırsız ortakların özgürlüğü bulunmaktadır. Dezavantajları ise şirketin kurumlar vergisinden muaf olmamasıdır.

Anonim Şirket Nedir?

Kore’deki anonim şirketler halka açık olarak hisse senedi ihraç edebilen tek tüzel varlık türüdür. Anonim şirketler çok sayıda çalışanı olan ancak genel halka hitap etmeyen daha büyük şirketlerdir. Anonim şirketlerin sınırsız sayıda ortağı bulunabilmektedir; ayrıca bir genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve müdürü olması gerekmektedir.

Genel kurul en yüksek organdır ve şirketin işlerini yönetim kurulu yürütmektedir. Anonim şirketlerin avantajları; sahip oldukları büyük sermaye, risk dağılımı, vergi indirimleridir. Kore’deki anonim şirketlerin dezavantajları ise gizlilik eksikliği, verilecek kararların yavaş olması ve sürekli yaşanan çıkar çatışmalarıdır.

Sınırlı Sorumluluk Şirketi Nedir?

Sınırlı sorumlu ortaklıklar halka hitap eden, çok sayıda çalışanı olan büyük şirketlerdir ve en büyük avantajlarından biri sınırlı sorumluluk sahibi olunmasıdır. Şirketi temsil eden müdürler bulunmaktadır ve ortaklar, genel kurul kararı ile paylarını devredebilmektedir. Ortakların sorumluluğu, şirkete yaptığı katkı ile sınırlıdır ve sınırlı sorumluluk şirketlerinin en büyük avantajı budur. Sınırlı sorumlu ortaklık şirketlerinin dezavantajları ise; ilk halka arzın bulunmaması ve sadece adi hisse senetlerinin ihraç edilebilir olmasıdır.

Kore'de Şirket Kurma Prosedürü Nasıldır?

Kore’de şirket kurma prosedörü aşağıda listelenmiştir.

 • Uygun vizenin alınması : Kore’de şirket kurmak isteyen birinin ilk aşama olarak şirket kurmasına izin veren F veya D tipi vizelerden birini alması gerekmektedir.
 • Şirket türünün ve sektörün seçilmesi: Kore’de şirket kurmak isteyen kişinin kuracağı işletmenin yapısını seçmesi gerekir; bu yapılar genel ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık, anonim şirket ve sınırlı sorumlu şirkettir. Kişilerin, şirketin hangi sektörde çalışacağını da talebe göre tespit etmesi gereklidir.
 • Şirket kaydının yapılması: Kore’de şirket kurmak isteyen kişinin işletmesini kaydettirmesi gerekir; karmaşık şirket yapıları için danışmanlık şirketlerinden yardım alınması önerilmektedir. Yabancı kayıt kartı, kira sözleşmesi, pasaport ve sektör için gerekli diğer tüm belgelerin hazırlanarak kayıt için yerel vergi dairesi ziyaret edilmelidir. Vergi dairesinde işletme kayıt formu doldurulur ve belgeler teslim edilir; bunun üzerine görevli kişi başvurunun alındığını gösteren bir makbuz vermektedir. Kayıt yapıldıktan sonra tescil belgesi, yine vergi dairesine gidilerek teslim alınmaktadır.
 • Banka hesabı açılması: İşletme kaydı yapıldıktan sonra, istenen belgeler hazırlanarak, işletme veya şirket adına ticari banka hesabı açılmalıdır.
 • Vergi işlemleri ve diğer ödemelerin yürütülmesi: Kore’de işletme kurulduktan sonra kişi vergi ödemek durumundadır. KDV, yıllık gelir vergisi, stopaj, sigorta ödemeleri işletme sahiplerinin ödemesi gereken kalemler arasındadır. Vergi beyannamelerinin zamanında sunulması gerekmektedir.

Güney Kore'de Online Şirket Kurulur Mu?

Güney Kore'de online şirket kurulamamaktadır. Kore'de şirket kurma prosedürleri tamamlandıktan sonra şirket kaydı ve vergi numarası alma gibi işlemler online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Güney Kore'de İş Kurma İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Güney Kore’de iş kurma işlemleri 4 ila 6 hafta arasında sürmektedir.

Kore'de İş Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

Kore’de iş kurmanın maliyeti bir birey için yaklaşık 4.900.000 Güney Kore wonudur. Kore’de iş kuracak bir yabancı için, Kore firmalarına 100.000.000 Güney Kore wonu yatırım yapılması gerekmektedir.

Güney Kore'de İş Kurmak için Hangi Vize Alınmalıdır?

Güney Kore’de iş kurmaya izin veren bir çok vize bulunmaktadır; fakat asıl amacı şirket kurmak ve yatırım yapmak olan bireylerin yatırımcı vizesi alması gerekmektedir. Güney Kore’de iş kurmak için alınacak olan yatırımcı vizesi ile birey 5 yıla kadar Kore’de ikamet edebilir ve özel durumlarda kalıcı ikamet izni alabilir.

Yabancılar, vizeleri izin verdiği takdirde Güney Kore'de bir işyeri açabilmektedir. Güney Kore’de iş kurmaya izin veren vizeler arasında Güney Kore evlilik vizesi ve aile birleşimi vizesi de bulunur. Kökenlerinde Kore vatandaşlığı bulunan kişiler ise Kore Cumhuriyeti F-4 vizesi ile şirket kurma hakkına sahip olabilir.

Kore'de Firma Kurmak için Yatırımcı Vizesi Nasıl Alınır?

Kore’de firma kurmak için yatırımcı vizesi, Türkiye’deki Güney Kore konsolosluklarına şahsen ya da akredite acenteler aracılığıyla başvuru yapılarak alınabilmektedir.

Kore’de firma kurmak için alınacak olan yatırımcı vizesinin başvurusu için gereken evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Randevu gününde hazırlanan Güney Kore yatırım vizesi evrakları teslim edilerek ve vize ücreti ödenerek başvuru işlemleri tamamlanmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Kore’de şirket kurmak için uzmanlarımıza en sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıda verilmiştir.

Kore'de Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Kore’de iş kurmanın avantajlarından en önemlisi, Kore yarımadasının iki sermaye devi Japonya ve Çin arasında kalmasıdır. Sağladığı coğrafi avantaj, işletme sahiplerinin Asya marketine açılmalarını kolaylaştırmaktadır. Kore’de şirket kurmanın sağladığı geri kalan avantajlar ise şehirlerin sahip olduğu mükemmel altyapılar, hükümetin yatırımcılara sunduğu teşvikler ve nüfus yoğunluğu olan şehirleridir.

Güney Kore’de iş kurmanın getireceği dezavantajlardan en büyüğü ise kültürel farklılıklardır. Kore’de tüketimin trendlere göre yapılması, kiraların yüksek olması, düşük doğum oranları ve yavaş işleyen bürokrasi gibi hususlar da Kore’de iş kurmanın dezavantajlarındandır.

Güney Kore'de Şirket Vergilendirme Sistemi Nasıldır?

Güney Kore’de asgari vergi %10 oranındadır. Güney Kore’deki yerleşik şirketler dünya çapındaki gelirleri üzerinde vergilendirilir; Kore’de işletmesi bulunan yerleşik olmayan şirketlerin gelirleri ise Kore gelir kaynakları ölçüsünde vergilendirilir. Yerleşik şirketler için %20 ek vergi, öngörülüp hesaplanan fazla kurum kazancına ilişkin olarak uygulanır.

En Büyük Kore Şirketleri Hangileridir?

En büyük Kore şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Samsung Electronics
 • Hyundai Motor
 • SK
 • LG Electronics
 • Kia

Güney Kore'deki Türk Firmaları Nelerdir?

Güney Kore'de Türk firması olup olmadığına dair bilgiye ulaşılamamaktadır. Türkiye ve Güney Kore'nin ticaret ortaklığı ve inşaat, sanayi ve üretim sektörlerindeki iş birliği nedeniyle gelecekte Kore'de Türk şirketlerinin kurulması beklenmektedir.

Şirket Kurarak Güney Kore'ye Yerleşilebilir Mi?

Evet, şirket kurarak Kore’ye yerleşmek mümkündür. Güney Kore’de şirket kuracak yabancı bireylerin sahip oldukları vizeler, aynı zamanda oturma izni de vermektedir.

Güney Kore’de uygun kriterleri sağlayan iş sahibi olan yabancılara, Kore'ye yerleşmek amacıyla 10 yıllık kalıcı oturma izni vizesi de verilmektedir.

Güney Kore'de İş Kurmak için Danışmanlık Hizmeti Nereden Alınır?

Güney Kore’de iş kurmak için danışmanlık hizmeti, Vizem.net üzerinden alınabilmektedir.

Türkiye'den Kore'ye şirket kurarak yatırım yapacak kişilere yatırım danışmanlığı, Vizem.net’in Kore cumhuriyeti iş ve şirket kurma konularına hakim uzmanları tarafından verilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: