Güney Kore G-1 Vizesi

Güney Kore G-1 Vizesi Başvuru Süreci 2023

Güney Kore G-1, vizesi yaygın olarak insan hakları ihlali nedeniyle zor durumda olan kişilere uzun süreli verilen bir vize türüdür. Güney Kore G-1 vizesi almak isteyen kişilerin; iş kazası nedeniyle tıbbı tedavi görmek, bir aile üyesinin bir hastalık ya da kaza sonucu tıbbi tedavi görmesi sonucunda hasta olan kişiye refakat etmek, bir hukuk davasına karışmış olmak, mülteci statüsünde olmak ya da fuhuş mağduru olmak nedenlerinden birine sahip olması gerekmektedir.

Vizem.net,Güney Kore'ye G-1 vizesi kapsamında gidecek kişilere vize işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Kore G-1 Vizesi Kimlere Verilir?

Kore G-1 vizesi Kore Cumhuriyeti Adalet Bakanı tarafından uygun bulunan, diplomat sınıfında yer almayan, evlilik yoluyla göç etmeyen, çalışma tatili veya çalışma ve ziyaret programları kapsamına girmeyen kişilere verilmektedir.

Kore G-1 vizesi alabilecek ve Adalet Bakanı tarafından vize almaya uygun bulunan kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Endüstriyel kazalar için tazminat talebinde bulunan ve tıbbı tedavi gören kişi ve refakatçisi
 • Bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi tedavi gören kişi ve refakatçisi
 • Hukuk davasına karışmış bir kişi
 • Gecikmiş gelirler için tahkim yargılamasında olan bir kişi
 • Mülteci statüsü için başvuran bir kişi
 • Mülteci statüsünü elde edemeyen ama insani gerekçelere sahip olan bir kişi
 • Hamilelik ve doğum gibi insani nedenlerle Kore Cumhuriyetinde kalan bir kişi
 • Yabancı ülke vatandaşı olan bir hasta
 • Cinsel suçlara maruz kalma gibi insani nedenleri olan bir kişi

Güney Kore G-1 Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Güney Kore G-1 vize başvurusu, vize başvurusu yapacak kişiler tarafından şahsen veya akredite acenteler aracılığıyla Güney Kore Konsolosluğuna yapılmalıdır. Güney Kore G-1 vize başvurusunun yapılabilmesi için vize için gerekli evrakların eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması, vize randevusu alınması, randevu gününde gerekli evrakların teslim edilmesi ve vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Kore G-1 Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kore G-1 vizesi için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Güney Kore G-1 vize başvuru formu/ vize verme onayı
 • Geçerli bir pasaport
 • Bir adet standart boyutlu fotoğraf
 • Güney Kore G-1 vizesi ücreti
 • Güney Kore’ye yapılacak seyahat için başvuru yapan kişiyi ülkede geçireceği zamanda desteklemek için finansal yeterliliği kanıtlayan belgeler

Yukarıda verilen vize için gerekli belgeler, standart vize evraklarıdır. Güney Kore G-1 vizesine başvuru yapacak kişilerin, başvuru nedenine bağlı olarak ek evraklar sınması gerekmektedir.

Tıbbi Tedavi Amaçlı G-1 Vizesi için Sunulması Gereken Ek Belgeler Nelerdir?

Tıbbi tedavi amaçlı G-1 vizesi için sunulması gereken ek belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Aile ilişkilerini kanıtlayan belgeler ( sadece eş veya birinci dereceden aile ferdinin refakatinde)
 • Güney Kore G-1 vizesine başvuran kişinin geçim masraflarının teyidini gösteren belgeler
 • Bir sağlık kuruluşu tarafından verilmiş tedavinin gerekliliğini kanıtlayan bir yazı
 • Güney Kore G-1 vizesi başvuru sahiplerinin yaşam ve sağlık giderlerini karşılayabilecek maddi yeterliliğini kanıtlayan belgeler
 • Endüstriyel kaza tazminat incelemesi veya tazminatın yeniden incelenmesi sonucunda çıkarılan fatura
 • Endüstriyel kazalarla ilgili doktor notları
 • Bir sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen, uzun süreli tedavi gerekliliğini kanıtlayan belgeler

Güney Kore medikal vize ve G-1 vizesi birbirlerinden farklılardır. Güney Kore G-1 vizesi endüstriyel bir kaza sonucunda tedavi görmesi gereken kişiler tarafından Kore’de tedavi amaçlı alınmaktadır. Bir turist vizesi türü olan Güney Kore medikal vize herhangi bir kişi tarafından Güney Kore’de herhangi bir tedavi türü için alınabilmektedir.

Kore Cumhuriyeti G-1 Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Kore Cumhuriyeti G-1 vizesi başvuru ücreti 60 dolar olarak belirlenmiştir. G-1 vize randevusu sırasında vize başvuru ücretinin dolar cinsinde ve nakit olarak Güney Kore Konsolosluğu vize birimine ödenmesi gerekmektedir. Güney Kore G-1 vizesi başvuru ücreti kredi kartı ile ödenmemektedir.

2022 yılı kapsamında tüm vize harcı, seyahat sağlık sigortası, form doldurma, rezervasyon işlemleri, gerekli görüldüğü durumlarda yeminli tercüme ve danışmanlık ücreti dahil Güney Kore G-1 vizesi masrafları ortalama 125 dolar olarak belirlenmiştir.

Güney Kore G1 Vize Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Güney Kore G-1 vize başvurusu ortalama 14 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Güney Kore G-1 vize başvurusu sonuçlanma süresi, GÜney Kore Konsolosluğunun yoğunluğuna, ek belge talep edilmesine veya değerlendirme sürecinin resmi tatil günlerine denk gelmesine bağlı olarak değişebilmektedir.

Güney Kore Cumhuriyeti G-1 Vize Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

Güney Kore Cumhuriyeti G-1 vize başvurusu online olarak https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10301 adresinden takip edilmektedir. Güney Kore G-1 vize sorgulama ekranında tam isim ve doğum tarihine ek olarak pasaport numarası, başvuru numarası ya da fatura numarası doldurulmalıdır.

Güney Kore Cumhuriyeti G-1 Vize Başvurusu Nasıl Takip Edilir?
Güney Kore Cumhuriyeti G-1 Vize Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

Vizem.net danışmanlık hizmeti alınarak yapılan Güney Kore G-1 vizesi için başvuru takibi hem online olarak hem de 5 aşamalı SMS bilgilendirme servisi ile yapılmaktadır.

Güney Kore G-1 Vizesi Ne Kadar Süre için Verilir?

Güney Kore G-1 vizesi en fazla 1 yıllığına verilmektedir.

Kore G-1 Vizesi Uzatılabilir Mi?

Kore G-1 vizesi uzatılabilir. Güney Kore G-1 vizesinin uzatılabilmesi için Güney Kore’deki yerel göçmenlik bürosuna sürenin uzatılmasına dair başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Güney Kore G-1 vizesi ile ilgili en sık sorulan sorular ve cevapları aşağıda verilmiştir.

Kore G-1 Vizesi ile Yapılabilecek Aktiviteler Nelerdir?

Kore G-1 vizesi ile eğlence, seyahat, kar amacı gütmeyen kültür ve sanat faaliyetlerine katılmak, üniversiteye bağlı bir dil enstitüsünde Korece dil kursuna gitmek, akademik faaliyetlere, toplantılara katılmak mümkündür.

G-1 Vizesi Hamiline Kore'de Çalışma Hakkı Verir Mi?

G-1 vizesi hamiline Kore’de çalışma hakkı vermektedir. Güney Kore G-1 vizesine sahip olan kişilerin çalışma iznine başvurmak için, amaçlanan çalışma alanının belirli gerekliliklerinin ve kriterlerinin karşılanması gerekmektedir. Güney Kore G-1 vize sahiplerinin çalışma hakkı için Güney Kore’de bölge göçmenlik ofisine, vize başvuru formu, pasaport, yabancı kayıt kartı, ücret, iş sözleşmesi ve işyeri kayıt fotokopisi belgeleri ile başvurulmaktadır.

İltica Yoluyla Kore G-1 Vizesi Alınabilir Mi?

Güney Kore iltica başvurusu => ilgili makale

Evet, iltica yoluyla Kore G-1 vizesi alınabilir. İltica başvurusunda bulunan kişilerin Güney Kore G-1 vizesi geçerlilik süreleri, mülteci statüsü alıp almadıklarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Mülteci statüsü başvuru sahiplerinin vize geçerliliği 6 ay olarak belirlenmiştir. Mülteci statüsü reddedildikten sonra Kore Cumhuriyeti’nde kalan Güney Kore iltica başvurusu sahiplerinin, bildirim tarihinden itibaren 1 yıllık vize geçerlilik süreleri bulunmaktadır.

Yatırım Yoluyla Güney Kore G-1 Vizesi Alınabilir Mi?

Yatırım yoluyla Güney Kore G-1 vize alınabilmektedir. Yatırım yoluyla Güney Kore G-1 vize başvurusunun yapılabilmesi için Kore’de bulunan Jeju özel kanunu 229. madde uyarınca, Jeju eyaleti valisinden kalkınma onayı alınmalıdır. Güney Kore’de yatırım yoluyla G-1 vizesi almak isteyen başvuru sahibi gelişmiş bölgede bir dinlenme tesisi sahibi olmalı ve refakatçi olarak yalnızca eşi ve evlenmemiş küçük çocuklarını almalıdır.

Yatırım yoluyla Güney Kore G-1 vizesi alma koşulları aşağıda verilmiştir.

 • Yatırım yapan kişinin vize alabilmesi için en az 200.000 dolar yatırım yapmış olması veya 200.000 dolara sahip olması gerekmektedir.
 • Güney Kore’de yatırım amacıyla edinilen dinlenme tesisi 2’den fazla kişiye ait ise vize başvurusunda bulunanların payının 200.000 doların üzerinde olması gerekmektedir.
 • Müşterek sermaye dahil toplam yatırım tutarı 200.000 dolardan fazla olmasına rağmen, Güney Kore G-1 vizesi başvuru sahibinin yatırım tutarı 200.000 dolardan az ise başvuru yapılamamaktadır.
 • Güney Kore G-1 vizesi başvuru sahibi tesiste kaldığında başvuru yapabilmekte ve eğlence amaçlı kullanabilmektedir.
 • Güney Kore G-1 vizesi başvuru sahibi tesiste kalmayıp başkalarının kullanmasına izin verdiğinde başvuru yapamamaktadır.
 • Yatırım hedefinin, eğlence ve dinlenme amaçlı bir tesis olması gerekmektedir.
 • Tesisin sadece otel veya motel olarak turizme yönelik olması durumunda başvuru kabul edilmemektedir.

Güney Kore yatırımcı vizesi ile G1 vizesi farklılık göstermektedir. Güney Kore yatırımcı vizesine başvurmak isteyen kişilerin yeni bir yer açmak yerine yerli bir şirkete havale yoluyla yatırım yaparak vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Güney Kore yatırımcı vizesine şirket sahipleri çalışanları adına başvurabilmektedir ancak G-1 vizesinde kişinin şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.

Güney Kore G-1 vizesi için başvuru sahiplerinin bireysel olarak 200.000 dolar yatırım yapmaları gerekmektedir. Bireysel veya şirket kapsamında alınan Güney Kore yatırımcı vizesi için 100 milyon won yatırım yapmak gerekmektedir.

Akredite acente Vizem.net, yatırım amaçlı Güney Kore G-1 vizesine başvuracak kişilere vize danışmanlığının yanı sıra yatırım danışmanlığı da vermektedir.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: