Güney Kore Evlilik Vizesi

2023 Yılında Kore Evlilik Vizesi Başvuru Süreci 2023

Kore evlilik vizesi, Kore vatandaşıyla evlenen yabancı uyruklu eşin Kore’de yasal olarak ikamet edebilmesi için alınan vize türüdür. Uzun süreli bir vize türü olan evlilik vizesi aynı zamanda F-6 vizesi olarak da bilinmektedir. Kore evlilik vizesi evli çiftler veya evlenmek niyetinde olan fiili birlikteliğe sahip çiftler tarafından alınabilmekte ve hamiline oturma izni, kalıcı oturma izni, çalışma izni gibi haklar sağlamaktadır.

Vizem.net, Türkiye’den başvurulan Kore evlilik vizesi başvurularında başvuru sahiplerine evrak kontrolünden başvuru takip işlemine kadar tüm süreç için kapsamlı bir vize danışmanlık paketi sunan akredite acentedir.

Ön bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kore Eş Vizesi Hangi Durumlarda Alınabilir?

Kore eş vizesinin alınabildiği durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Yapılan evliliğin menşe ülkede ve Kore’de geçerli olması ile evliliği sürdürmek amacıyla Kore’de ikamet edilmesine karar verilmiş olması halinde eş vizesine başvurulabilmektedir.
 • Evlilik içerisinde doğan çocuğun Kore vatandaşı olarak yetiştirilmesi ve çocuğun anne ve babasının ebeveyn statüsünün Kore Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından resmileştirilmesi halinde evlilik vizesi başvurusu yapılabilmektedir.
 • Kore vatandaşının eşi olarak ülkede bulunan eşlerin, ölüm ve kayıp gibi öngörülemeyen sebeplerden dolayı evliliğinin devam edemeyecek olması hallerinde, Adalet Bakanlığınca durumun onaylanması ile eş vizesi alınabilmektedir.

Güney Kore Evlilik Vizesi Kimlere Verilir?

Güney Kore evlilik vizesi, Güney Kore vatandaşı ile evli olan yabancı ülke vatandaşlarına verilmektedir.

Evli Olmayan Çiftler Güney Kore Evlilik Vizesi Alabilir Mi?

Evli olmayan çiftler Güney Kore evlilik vizesini yalnızca fiili birliktelik içinde olmaları halinde alabilmektedir. Çiftler evlilik niyetiyle birlikte yaşıyorlarsa ve yaşam tarzları buna adapte olduysa fiili birliktelik olduğu kabul edilir. Çiftlerin çocuğu olsa dahi evlenme amacı gütmemeleri durumunda ve çiftlerden birinin başka bir kişiyle yasal olarak evli olması durumunda fiili birlikteliğin varlığı kabul edilmemektedir.

Sonradan Kore Vatandaşlığı Almış Kişilerin Eşlerine Evlilik Vizesi Verilir Mi?

Sonradan Kore vatandaşlığı almış kişi vatandaşlığı bir Kore vatandaşı ile evlenerek almışsa ve vatandaşlığı almasının üzerinden henüz 3 yıl geçmemişse, bu kişilerin eşlerine evlilik vizesi verilmemektedir. Kore’de bulunan sponsorun sahte evlilik yaparak veya çocuk yetiştirme yoluyla Kore vatandaşlığı aldığı hallerde, süre kriteri uygulanmamaktadır.

Kore Cumhuriyeti Evlilik Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kore Cumhuriyeti evlilik vizesi başvuru şartları listelenmiştir.

 • Evlilik her iki eşin ülkesinde geçerli olmalıdır.
 • Çiftin maddi geliri Güney Kore standartlarında yeterli olmalıdır.
 • Yaşanması planlanan ev, her iki aile üyesi için de yeterli olmalıdır.
 • Gerekli dil kriteri sağlanmalıdır.
 • Başvuru sahiplerinin adli sicil kaydı temiz olmalıdır.

Kore Evlilik Vizesi için Minimum Gelir Şartı Nedir?

Kore evlilik vizesi için minimum gelir şartı sağlanması zorunludur; gelir şartının karşılanamaması halinde evlilik vizesi verilmemektedir. Evlilik vizesi başvurularında iki kişilik bir aile için minimum gelir şartı yıllık 17.951.880 Güney Kore wonudur.

2020 yılında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen aile üye sayısına göre minimum gelirler yıllık bazda üç kişi için 23.223.462, dört kişi için 28.495.044, beş kişi için 33.766.626 ve altı kişi için 39.038.208 Güney Kore wonudur. Gelirin tamamının karşılanamadığı durumlarda sahip olunan bir mülk var ise, mülkün değerinin %5’i gelir olarak değerlendirilmektedir.

Kore Evlilik Vizesi için Dil Şartı Var Mıdır?

Kore evlilik vizesi için 1 Ocak 2015 tarihinden beri dil şartı aranmaktadır. Kore vatandaşı olmayan eşin temel düzeyde Korece bilmesi ve bunu TOPIK sertifika sınavından en az seviye 1 sınav sonucu ile kanıtlaması gerekmektedir. Eşlerin kendi aralarında başka bir yabancı dil ile anlaşma sağlayabilmeleri halinde, yabancı uyruklu eşe F-6 vizesi verilmektedir. Evlenmeden önce çocuk sahibi olan çiftler için Korece dil şartı aranmamaktadır.

Güney Kore Evlilik Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Güney Kore evlilik vizesi başvurusu şahsen veya akredite acenteler aracılığı ile Türkiye’de bulunan Güney Kore dış temsilciliklerine yapılmaktadır.

Kore evlilik vizesi başvuru sahiplerinin Güney Kore vizesi için gerekli evrakları hazırlaması ve Türkiye’deki Güney Kore konsolosluklarından vize randevusu alması gereklidir. Randevu gününde ilgili konsolosluğa gidilerek evrak teslimi yapılması ve vize ücretinin ödenmesi ile vize başvurusu tamamlanmaktadır.

Kore Evlilik Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kore evlilik vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Güney Kore evlilik vizesi başvuru formu: Başvuru formu eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • Fotoğraf: Yakın zamanda çekilmiş, 3,5 cm x 4,5 cm boyutlarında, renkli biyometrik fotoğraf eklenmelidir.
 • Pasaport: Geçerlilik süresi bulunanorijinal pasaport sunulmalıdır.
 • Evlilik cüzdanı: Güney Kore’de verilmiş evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi gereklidir.
 • Kore’de bulunan eşe ait bilgiler: Kore’de ikamet eden eşe ait Kore’deki ikamet bilgileri, kişisel bilgiler ve soyağacı bilgileri sunulmalıdır.
 • Garantör belgesi: Vize başvurusunda bulunan kişi ve sponsoru olan eşin bilgilerini içeren garantör belgesinin teslim edilmesi gereklidir.
 • Evlilik davet mektubu: Kişinin Kore’ye gelmesi için eş tarafından yazılmış evlilik davet mektubu ile yabancı uyruklu eşe ait kişisel bilgiler eklenmelidir.
 • Dil yeterlilik sertifikası: Yabancı uyruklu eşin Korece bilgisinin yeterli olduğunu doğrulayan, Kore Cumhuriyeti tarafından kabul gören bir sınavdan alınmış sonuç teslim edilmelidir.
 • İkamet kanıtı: Kore’de ikamet edilen yere ve yerin Kore’ye gelecek eş için de uygun olduğuna dair, tapu sicili veya kira sözleşmesi gibi belgelerin sunulması gereklidir.
 • Mali destek mektubu: Gelir şartını karşılayamayan başvuru sahipleri için yazılan, başvuru sahibinin Güney Kore sınırları içinde maddi olarak destekleneceğini açıklanan yazı sunulmalıdır.

Kore Cumhuriyeti evlilik vizesi başvurularının onaylanması için, başta kişisel bilgi formu olmak üzere tüm Güney Kore vize başvuru evrakları eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.

Kore Eş Vizesi için Kişisel Bilgi Formu Nasıl Doldurulur?

Kore eş vizesi için kişisel bilgi formunun çıktısı alınmalı ve el yazısı ile İngilizce veya Korece olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Kişisel bilgi formu başvuru sahibinden isim, soyisim, aile bilgileri ile var ise çocuklarının bilgilerini ve daha önce bir evlilik gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve daha önce Kore’ye seyahat edip etmediği bilgilerini istemektedir. Eş vizesi başvuru sahibi büyük ölçüde kişisel bilgi formu baz alınarak değerlendirildiği için başvuru sahiplerinin formu titizlikle doldurmaları gerekmektedir.

Kore evlilik vizesi kişisel bilgi formuna ait ilk sayfa aşağıda örnek olarak verilmiştir.

Kore Eş Vizesi için Kişisel Bilgi Formu Nasıl Doldurulur?
Kore Eş Vizesi için Kişisel Bilgi Formu Nasıl Doldurulur?

Vizem.net danışmanlığında yapılan Güney Kore evlilik vizesi başvurularında, kişisel bilgi formu başvuru sahiplerinin özel durumları göz önünde bulundurularak Vizem.net danışmanları tarafından doldurulmaktadır.

Kore Evlilik Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Kore evlilik vizesi ücreti 60 dolardır. Vize başvuru ücreti, vize randevusu sırasında dolar cinsinde, nakit olarak Güney Kore Konsolosluğu vize biriminine ödenmektedir; ücretin kredi kartı ile ödenmesi kabul edilmemektedir.

Güney Kore evlilik vizesi masrafları 2022 yılı için; vize harcı, seyahat sağlık sigortası, form doldurma, gerekli görüldüğü durumlarda dilekçe yazımı, yeminli tercüme ve danışmanlık ücreti dahil ortalama 135 dolar tutmaktadır.

Güney Kore Evlilik Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Güney Kore evlilik vizesi ortalama 14 iş günü içinde çıkmaktadır. Belgelerin eksik teslim edilmesi vize sürecinin uzamasında etkili olmaktadır ancak eksik belgelerin 3 iş günü içinde tamamlanmaması durumunda başvuru iptal edilir.

Kore Evlilik Vizesi için Başvuru Takibi Nasıl Yapılır?

Kore evlilik vizesi için başvuru takibi https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10301 internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Takip işlemi için internet sitesinde yer alan formda isim, soyisim, doğum tarihi ile başvuru, makbuz veya pasaport numarası bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.

Vizem.net danışmanlık hizmeti alınarak başvurulan Güney Kore evlilik vizesi için takip ve sorgulama işlemi hem online olarak hem de 5 aşamalı SMS bilgilendirme servisi ile yapılmaktadır.

Güney Kore Eş Vizesi Kaç Yıllık Verilir?

Güney Kore eş vizesi en fazla 3 yıllık verilmektedir.

Evlilik Vizesi ile Kore'ye Gelen Eşlerin Çalışma İzni Var Mıdır?

Evet, evlilik vizesi ile Kore’ye gelen eşlerin çalışma izni vardır. Kore Cumhuriyeti’nde küçük ve orta ölçekli işletmeler yabancı uyruklu işçi çalıştırabilmektedir. Yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenin, öncelikle yerli çalışan istihdam etmeyi denemesi ve başaramaması, sonrasında ise hükümetten yabancı işçi çalıştırmak üzere izin alması gerekmektedir.

Güney Kore F-6 Vizesi ile Kalıcı Oturma İzni Alınabilir Mi?

Evet, Güney Kore F-6 vizesi ile kalıcı oturma izni alınabilmektedir.

F-6 vizesi ile 2 yıl Kore’de ikamet eden kişiler kalıcı oturma izni olan F-5 vizesine başvuru yapabilmektedir. Başvuru sahibi güncel olarak evliliğe devam ediyor ise veya boşanmış olsa da önceki evliliğinden bir çocuğu varsa, kendini finansal açıdan idame ettirebiliyorsa, mevcut ikameti Kore’deyse, Kore dili ve kültürünü anlıyorsa, TOPIK test sonucu en az seviye 4 olarak geldiyse ve kişinin herhangi bir sabıka kaydı yoksa Güney Kore oturma izni başvurusu çoğunlukla kabul edilmektedir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: