Polonya Coğrafi Yapısı Nasıldır: Polonya Coğrafya Bilgisi

Polonya Avrupa’nın doğusu ve batısı arasında yer alan bir Avrupa ülkesidir. Polonya coğrafi konum itibariyle güneyde Südetler ve Karpat Dağları’ndan kuzeyde Baltık Denizi’nin kumlu plajlarına kadar Kuzey Avrupa Ovası boyunca uzanan bir ülkedir.

Geniş nehir vadileri Polonya’yı, Pojezierze Pomorskie Ovası, Mazurskie Ovası ve Wielkopolskie Ovası olarak üç bölüme ayırmaktadır.

Polonya’nın en uzun nehri Vistula Nehri’dir. Vistula Nehri 1.047 kilometre uzunluğundadır ve Avrupa’nın en uzun dokuzuncu nehridir. Polonya idari sınırları içindeki diğer önemli iki nehir ise Warta Nehri ve Oder Nehri’dir. Polonya’nın en büyük gölü 113.4 km2 yüzölçümü ile Śniardwy Gölü’dür. Polonya’nın en yüksek noktası olan Rysy Dağı, tepe noktası olan 2.503 metre ile Polonya’nın en yüksek dağıdır.

Polonya’nın rakım olarak dip noktası ise deniz seviyesinin -1,8 metre altında bulunan Vistula Deltası’ndaki Raczki Elbląskie köyüdür.

Polonya’daki Wielkopolskie Ovası ve Śląska Ovası gibi verimli topraklara sahip olan önemli tarım bölgeleri sayesinde tarım oldukça gelişmiştir. Verimli tarım bölgeleri sayesinde tarım, Polonya ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Polonya coğrafi koordinatları 49° -54° 50’ kuzey enlemleri ve 14° 08’ -24° 09’ doğu boylamlarıdır.

Polonya Yüzölçümü Nedir?

Polonya’nın yüzölçümü 312,696 km2’dir. Polonya yüzölçümü bakımından Avrupa’nın dokuzuncu büyük ülkesidir. Polonya yüzölçümünün %1.48’i sulardan oluşurken %98.52’si kara parçalarından meydana gelmektedir. Polonya’da bulunan ormanlık alan, Polonya topraklarının %30,5’ini kaplamaktadır. Ayrıca Polonya %30,5 orman oranıyla Avrupa’nın en çok ormana sahip dördüncü ülkesidir. Polonya’nın tarım alanı ise Polonya’nın toplam yüzölçümünün %50’sini oluşturur.

Polonya Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Polonya’nın komşusu olan ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Belarus
 • Slovakya
 • Çek cumhuriyeti
 • Litvanya
 • Ukrayna
 • Rusya (Kaliningrad)

Polonya’nın En Uzun Sınırı Olan Ülke Nedir?

Polonya ile en uzun sınırı olan ülke Çek Cumhuriyeti’dir. Polonya ve Çek Cumhuriyeti arasındaki sınır uzunluğu 790 km’dir.

Polonya’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Polonya’da bulunan dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Rysy Dağı (Polonya’nın en yüksek dağıdır. Yüksekliği 2.503 metredir.)
 • Mięguszowiecki Szczyt Wielki Dağı
 • Świnica Dağı
 • Starorobociański Wierch Dağı
 • Kościelec Dağı
 • Barania Góra Dağı
 • Małe Skrzyczne Dağı
 • Kopa Bukowska Dağı
 • Czantoria Wielka Dağı
 • Stożek Wielki Dağıı
 • Nowa Góra Dağı
 • Mnich Dağı
 • Wołowiec Dağı
 • Kasprowy Wierch Dağı
 • Kopa Bukowska Dağı

Polonya’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Polonya’da bulunan ovalar aşağıda listelenmiştir.

 • Pojezierze Pomorskie Ovası
 • Mazurskie Ovası
 • Wielkopolskie Ovası
 • Mazowiecka Ovası
 • Podlaska Ovası
 • Śląska Ovası
 • Sandomierz Havzası

Polonya’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Polonya’da bulunan nehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Vistula Nehri (Polonya’nın en uzun nehri ve Avrupa’nın en uzun dokuzuncu nehridir. Vistula Nehri’nin uzunluğu 1047 km’dir.)
 • Oder Nehri
 • Warta Nehri
 • Bug Nehri
 • Narew Nehri
 • San Nehri
 • Noteć Nehri
 • Wieprz Nehri
 • Pilica Nehri
 • Bóbr Nehri
 • Łyna Nehri
 • Nysa Łużycka Nehri

Polonya Topografyası Nasıldır?

Polonya topografyası genel anlamda düz olmasına rağmen Polonya birçok göl, orman, dağ, nehir, plaj ve adalara sahiptir. Polonya’da 9.300 göl bulunur ve Polonya toprakları Oder ve Vistula gibi birçok uzun nehir tarafından kesilmektedir.

Polonya’nın güneyi Polonya’nın diğer bölümlerine göre daha dağlıktır. Polonya’nın güneyinden Südetler ve Karpat sıradağları geçmektedir. Ayrıca Karpat havzaları, tuz, kükürt, doğal gaz yatakları ve petrol rezervine sahiptir. Polonya’nın en uzun nehri olan Vistula Nehri ve çevresi oldukça verimli topraklara sahip olup önemli bir tarım bölgesidir.

Polonya’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Polonya’da bulunan toprak türleri çok çeşitlidir. Polonya’nın topraklarının çoğunu podzol ve psödopodzol toprak türleri oluşturur.

Podzol ve psödopodzol toprağın yanı sıra, Polonya’da verimli toprak olarak bilinen kahverengi orman toprağı da oldukça yaygındır. Polonya’da belirli ve kısıtlı bölgelerde ise lös bazlı toprak ve rendzina türü topraklar görülür. Wielkopolskie Ovası ve Śląska Ovası verimli topraklara sahip olan önemli tarım bölgeleridir.

Polonya’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Polonya’da bulunan madenler aşağıda listelenmiştir.

 • Kömür
 • Tuz
 • Bakır
 • Nikel
 • Kükürt (Sülfür)
 • Gümüş
 • Petrol

Polonya özellikle tuz madenleri açısından oldukça zengindir ve dünyaca ünlü maden yataklarına sahiptir. Polonya kömür üretme açısından Avrupa’da ikinci sırada iken Dünya’da dokuzuncu sırada yer almaktadır. Polonya ürettiği kömür ile sadece Polonya’nın elektrik üretimini karşılayabilmektedir. Bu yüzden günümüzde Polonya ekonomisi için kömür madeni önemli katkılar sunamamaktadır. Polonya ayrıca önemli kükürt, tuz, bakır ve gümüş üreticilerindendir.

Polonya Coğrafyası Polonya İklimini Nasıl Etkiler?

Polonya coğrafyası, Polonya iklimi üzerinde oldukça etkilidir. Polonya iklimi deniz ve karasal iklim olarak bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Polonya üzerinde çeşitli hava kütleleri çarpışarak hem havanın hem de Polonya ikliminin özelliklerini belirlemektedir.

Kuzeybatı Polonya’da ve Baltık Denizi kıyılarında batıdan gelen okyanus havası kütleleri sayesinde iklim okyanusaldır. Kuzeybatı Polonya iklimi okyanusal olduğu için kuzeybatı Polonya’da yıllık ortalama sıcaklık 3°C’dir.

Polonya’da güneyden gelen sıcak ve subtropikal hava kütleleri sayesinde yazlar oldukça sıcak geçmektedir. Polonya’nın en sıcak bölgesi olan Güneybatı Polonya’da yaz aylarındaki sıcaklık 39°C’ye kadar çıkmaktadır.

İskandinavya veya Rusya’dan gelen soğuk kutup hava Polonya’ya, kuzey Avrupa’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi bulutlu, yağışlı günler getirmektedir. Kış aylarında, kutup havası baskın hale gelmekte ve kışlar oldukça soğuk geçmektedir. Polonya’da kış aylarındaki ortalama sıcaklık -4 ile -6°C arasında değişmektedir.

Polonya Coğrafyası Polonya Kültürünü Nasıl Etkiler?

Polonya kültürü de Polonya coğrafyası ve Polonya tarihinden etkilenmiştir.

Polonya coğrafyasının Polonya kültürü üzerindeki etkileri üç örnek ile anlatılabilir.

Polonya kültürü, sanata, müziğe, felsefeye, matematiğe, bilime, politikaya ve edebiyata önemli katkılarıyla batı medeniyetinin ve batı dünyasının önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Polonya kültürünün eşsiz karakteri, çeşitli Avrupa bölgelerinin birleştiği coğrafyanın bir sonucu olarak gelişmiştir. Zamanla Polonya kültürü, coğrafi konumu sebebiyle Germenlerden ve Latinlerden etkilenerek çeşitli kültürel gelenekleri ödünç almıştır.

Rusya’dan farklı olarak Polonya, coğrafi konumunun bir sonucu olarak, Avrupa’daki hümanizm, Rönesans, Reform, Aydınlanma ve Romantizm gibi Batı kültürünün tüm büyük hareketlerinden derinden etkilenmiş ve kültürel kimliği şekillenmiştir. 19. ve 20. yüzyıllarda, Polonya’nın kültürel ilerlemeye odaklanması, genellikle siyasi ve ekonomik faaliyetleri ikinci plana atmıştır.

Polonya coğrafi konumunun etkisi olan bu faktörler Polonya kültürünün çok yönlü doğasına katkıda bulunmuştur. Günümüzde Polonya halkı geleneksel olarak yurt dışından gelen sanatçılara misafirperver olmaya yatkındır ve coğrafi konumu itibariyle komşu ülkelerde popüler olan kültürel ve sanatsal eğilimleri takip etmeye isteklidir. Günümüzde Polonya kültürel mirasını koruyan oldukça gelişmiş bir ülkedir.

Polonya coğrafyası, Polonya Avrupa’nın kalbinde konumlandığı için II. Dünya Savaşı sırasında da Polonya’nın kendisini savaşın merkezinde bulmasına neden olmuştur. Polonya Sovyetler Birliği’ne yapılacak olası saldırılar için lojistik imkan sağlaması ve stratejik anlamda önem arz etmesi sebebiyle Hitler’in ilk büyük hedefi olmuştur. II. Dünya Savaşı Polonya’da izleri silinmeyecek trajedilere yol açmıştır. Polonya’da Auschwitz-Birkenau toplama kampında yaşananlar bu trajedilerden sadece biridir.

Paylaş: