Rusya Coğrafyası

Rusya Coğrafyası ve Coğrafi Özellikleri

Dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi olan Rusya, dünyadaki tüm toprakların onda birini kaplamaktadır. Rusya; Avrupa ve Asya olmak üzere iki kıtanın farklı 11 saat dilimini yaşamasını sağlamaktadır. Rusya’nın Atlantik, Pasifik ve Kuzey Kutbu olmak üzere üç okyanusa kıyısı bulunmaktadır.

Rusya, Avrasya kara kütlesinin kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. Rusya, kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Pasifik Okyanusu ve güneyde Karadeniz ve Hazar Denizi ile sınırlanmıştır. Kuzeyden güneye uzanan Ural Dağları, Avrupa ile Asya arasındaki sınırı oluşturmakta ve Rusya’nın gelişimine zorlu bir tarihsel engel teşkil etmektedir. Kültürel ve fiziksel olarak Batı Rusya, Ural Dağları'nın ötesinde, Doğu Avrupa'ya oldukça benzer şekillenmiştir.

Rusya'nın Ural Dağları'nın doğusundaki bölgesi Sibirya olarak bilinmektedir. Rusya'nın ortasından Hazar Denizi'ne uzanan, Avrupa kıtasının en uzun nehri; Volga (İdil) Nehri akmaktadır. İdil Nehri, Rusya için önemli bir sulama ve hidroelektrik kaynağıdır. Rusya’daki Baykal Gölü, Güney Sibirya'da bulunan, dünyanın en derin tatlı su gölüdür. Baykal Gölü, yeryüzünün donmamış yüzey suyunun yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır.

Rusya coğrafi özellikleri kışları donmuş sahil şeridinden yer yer çöllere, en yüksek dağlardan dev bataklıklara kadar çeşitlilik gösteren bir yapıya sahiptir. Rusya'nın çoğu, bozkır adı verilen, ağaçsız ovalardan meydana gelmektedir. Rusya'nın dörtte üçünü kaplayan Sibirya'da tayga adı verilen geniş çam ormanları bulunmaktadır.

Rusya’nın coğrafyasının oldukça büyük bir alanı kaplamasından dolayı iklimi, bitki örtüsü ve coğrafyasında bulundurduğu hayvanlar epey çeşitlidir. Rusya’nın soğuk ve vahşi ormanlarında kutup ayıları, geyikler, yaban domuzları, yabani tavşanlar, vaşaklar, kurtlar ve ren geyikleri yaşamaktadır.

Rusya Federasyonu Hangi Kıtadadır?

Rusya Federasyonu; Avrasya kıtasının büyük bir parçasını oluşturan, Asya ve Avrupa’nın kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Rusya’nın doğusu, Kuzey Asya'nın bir bölümünü oluşturmakta ve aynı zamanda Asya Rusyası veya Sibirya olarak da adlandırılan Kuzey Asya olarak bölgeyi şekillendirmiştir.

Rusya'nın Coğrafi Konumu Nedir?

Rusya'nın Coğrafi Konumu Nedir?
Rusya'nın Coğrafi Konumu Nedir?

Rusya, coğrafi olarak dünyanın kuzey bölgesinde bulunmaktadır. Rusya, 41° ve 82° kuzey enlemleri ile 19° doğu ve 169° batı boylamları arasında yer almaktadır. Rusya, dünyanın üç kıtasından daha büyüktür ve yüzey alanı Plüton ile aynıdır. Rusya aynı zamanda dünyanın en kuzeyindeki en kalabalık ülkedir ve ülkenin çoğu Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde bulunmaktadır. Rusya nüfusunun çoğunluğu 60 derecelik enlem çizgisinin güneyinde ve Rusya'nın batı kesimlerinde Moskova ve St. Petersburg civarında yaşamaktadır.

57.792 kilometrelik Rusya sınırı, dünyanın en uzun sınırıdır. Rusya’nın 20,139 kilometrelik kara sınırı boyunca 14 ülkeyle sınırları bulunmaktadır. Rusya’ya sınırları bulunan ülkeler; Polonya, Ukrayna, Litvanya, Norveç, Finlandiya, Letonya, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan, Estonya, Kazakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan ve Kuzey Kore’dir.

Rusya Federasyonu'nun Yüzölçümü Ne Kadardır?

Rusya Federasyonu’nun yüzölçümü 17.125,192 kilometrekaredir. Rusya Federasyonu, yüzölçümü bakımından dünyanın sekizde birinden fazlasını kaplayan, en büyük ülkesidir.

Rusya'nın Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Rusya, en fazla ülke sınırına sahip ülke olarak bilinmektedir. Rusya; Avrupa ve Asya üzerine yayılan kıtalararası bir ülkedir. Dünya üzerinde kapladığı alan nedeniyle Rusya, çok çeşitli doğal güzelliklere ve kaynaklara ev sahipliği yapmaktadır.

Kışları Rusya’nın su kaynaklarından uzak bölgeler çok soğuk olabilirken, yaz aylarında sıcaklıklar oldukça yüksektir ve az yağış görülmektedir. Tam bir karasal iklim ülkesi olan Rusya, -30°C'ye varan sert ve aşırı soğuk kışları ile bilinmekte, bazı bölgelerinde bu sayı -60°C'yi bulabilmektedir. Aşırı soğuklar zemin hep karla kaplı ve katı olduğu için üşüme oranını azaltmaktadır. Çok soğuk kışlar, Rusya’ya alışkın olmayan kişileri zorlamaktadır. Yaz aylarında Rusya’daki kuru sıcaklıklar 40°C'yi bulabilmektedir. Moskova'nın çevresinde aşırı sıcaklar nedeniyle yaz aylarında yangınlar görülmektedir.

Rusya'nın arazi alanı oldukça büyük olmasına rağmen, bölgenin çoğu tarım yapabilmek için çok soğuktur ve elverişsizdir. Rusya’nın kuzeyinden güneyine doğru sırasıyla tundra, tayga, karma ve geniş yapraklı ormanlar, bozkır ve yarı çöl görülmektedir. Rusya tundrasının buzul alanlarının altı, dokuz ay boyunca kar altında gömülü olan likenler, yosunlar, otlar ve çiçeklerle kaplıdır. Tayga Ormanı genellikle ladin, köknar, çam ve karaçamlar ile kaplıdır. Tayga Ormanı’nda yer yer bazı bölgelerde çimen, yosun, liken, çilek ve mantar görülmektedir.

Rusya'nın güneyinde yavaş yavaş Moğolistan'a kadar uzanan bir bozkır görülmektedir. Rusya’nın bozkır alanları ekili arazilerden ve çimle kaplı bölgelerden oluşmaktadır. Kafkasya bölgesi, kır çiçekleri de dahil olmak üzere çeşitli türlerde 6.000 bitki türüne sahiptir. Primorskiy Krayı’nda, Tayga Ormanı’ndan farklı olarak yemyeşil bir muson ormanı ve ağaçlar sarmaşıklarla kaplanmaktadır.

Rusya’nın Denize Kıyısı Var Mıdır?

Evet, Rusya’nın kuzeyinde Arktik Okyanusu’na, doğusunda Pasifik Okyanusu’na ve güneyinde Karadeniz ve Hazar Denizi ile kıyısı bulunmaktadır. Avrasya'nın en kuzeyini kaplayan Rusya, üç okyanus boyunca kıyısı olan dünyanın iki ülkesinden biri (diğeri Kanada) olarak bilinmektedir.

Rusya Federasyonu'nun Kıyı Şeridi Uzunluğu Ne Kadardır?

Rusya Federasyonu’nun kıyı şeridi 37.653 km ile dünyanın dördüncü en uzun sahil şerididir. Avrasya'nın en kuzeyini kaplayan Rusya, üç okyanus boyunca kıyısı olan dünyanın iki ülkesinden biri (diğeri Kanada) olarak bilinmektedir.

Rusya'nın Coğrafi Bölgeleri Nelerdir?

İki adet ana coğrafi bölgeye ayrılan Rusya’nın coğrafi bölgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Avrupa Rusya
 • Asya Rusya

Asya Rusya, Avrupa Rusyası'ndan yüzölçümü bakımından çok daha büyük olmasına rağmen Asya Rusya’nın nüfusu Avrupa Rusya’dan daha azdır. Rusya, Kuzey Kutbu'ndan subtropiklere kadar birçok farklı iklim bölgesine sahiptir.

Rusya’nın ana coğrafi bölgelerine ek olarak, Orta, Kuzey Avrupa, Kuzey-Batı, Güney Avrupa (Kuzey Kafkasya), Volga bölgesi ve Ural bölgesi; Avrupa Asya’nın alt bölgeleri olarak sayılmaktadır.

Rusya Fiziki Haritası Nasıldır?

Rusya Fiziki Haritası Nasıldır?
Rusya Fiziki Haritası Nasıldır?

Rusya’nın fiziki haritası incelendiğinde Ural Dağları Kazakistan steplerinden Kuzey Kutbu'na kadar 2,498 km boyunca uzanmaktadır. Ural Dağları'na ek olarak, Rusya’da diğer bazı yükseltili alanları da bulunmaktadır. Rusya ile Güneybatı Asya arasındaki sınırı oluşturan Kafkas Dağları ve Rusya'nın uzak doğu Kamçatka Yarımadasında bulunan volkanik yaylaları Rusya'daki yükseltili alanlar olarak bilinmektedir.

Rusya'nın batı yakası, genellikle düşük rakımlı ovalardan oluşan doğu yakasından daha dağlıktır. Rusya topraklarının çoğu geniş ovalar ile kaplanmaktadır. Batı Rusya'nın alçak yaylalarla dolu bölgesinde Doğu Avrupa (Rus) Ovası bulunmaktadır.

Rusya'nın ortasından Hazar Denizi’ne akan Volga Nehri ve Güney Sibirya’da bulunan Baykal Gölü Rusya’nın öne çıkan coğrafi harikaları arasında yer almaktadır.

Rusya'da Bulunan Göller Hangileridir?

Rusya'da 200.000'in üzerindeki göllerden en önemlileri aşağıda listelenmiştir.

 • Baykal Gölü
 • Ladoga Gölü
 • Onega Gölü
 • Kanka Gölü
 • Peipus Gölü
 • Taymır Gölü
 • Chany Gölü
 • Beyaz Göl
 • Nero Gölü
 • Seydozero Gölü

Baykal Gölü Rusya'da Nerededir?

Baykal Gölü Rusya'da Nerededir?
Baykal Gölü Rusya'da Nerededir?

Baykal Gölü, Güney Sibirya'da, kuzeybatıdaki Irkutsk Bölgesi'nin federal yerleşimi ile güneydoğudaki Buryatia Cumhuriyeti arasında yer almaktadır. Baykal Gölü, hacimce dünyanın en büyük tatlı su gölüdür ve dünyanın tatlı yüzey suyunun % 22-23'ünü oluşturmaktadır. 79 kilometrelik genişlikteki Baykal Gölü, Kuzey Amerika Büyük Göllerinin hepsinden daha büyüktür.

Dünyanın en derin gölü, Baykal Gölü’nün maksimum derinliği 1,642 metredir. Baykal Gölü, yüzey alanına göre dünyanın yedinci en büyük gölüdür. Baykal Gölü, dünyanın en berrak gölleri arasında yer almaktadır. Baykal Gölü, yüzülebilir bir göldür.

Baykal Gölü, birçoğu bölgeye özgü binlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Baykal Gölü gibi Rusya'nın bazı bölgeleri mikro iklimi ve kendi endemik hayvan ve bitki yaşamını geliştirmiştir. Baykal Gölü'ndeki Baykal foku dünyadaki tek tatlı su foku türüdür. Baykal Gölü, doğu tarafında keçi, deve, sığır, koyun ve at yetiştiren Buryat kabilelerine de ev sahipliği yapmaktadır. Baykal Gölü’nün ortalama sıcaklığı kışın minimum -19°C, yazın maksimum 14°C arasında değişiklik göstermektedir. UNESCO 1996 yılında Baykal Gölü’nü Dünya Mirası ilan etmiştir.

Rusya'da Bulunan Nehirler Hangileridir?

Yaklaşık 100.000 tane nehir arasından Rusya’da bulunan önemli nehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Volga (İdil) Nehri
 • Obi Nehri
 • Ural Nehri
 • Neva Nehri
 • Yenisey Irmağı
 • İdil Nehri
 • Lena Nehri
 • Amur Nehri
 • Don Nehri
 • Kama Nehri

Rusya Volga Nehri Nerededir?

Rusya Volga Nehri Nerededir?
Rusya Volga Nehri Nerededir?

Rusya Volga Nehri, diğer adıyla İdil Nehri, Avrupa'nın en uzun nehridir. Volga Nehri, Moskova ile Sankt-Peterburg arasında yer alan Valday tepelerinden doğmaktadır. Volga Nehri Rusya Tver Oblastı'na bağlı Ostashkovsky, Penovsky ve Selizharovsky bölgelerinde bulunan bir göldür. Volga Nehri, 61 kilometrekareyken; gölün drenaj havzası 3.500 kilometrekaredir. Volga Nehri’nin toplam uzunluğu yaklaşık 30 kilometre, derinliği ise ortalama 2 metredir. Zhukopa Nehri ve Kocha Nehri, Volga Nehri’nin beslendiği en büyük kollarıdır.

Volga Nehri, deniz seviyesinden 28 metre aşağıda kalan Hazar Denizi'ne dökülmektedir. Volga Nehri, Valday tepelerinde yer alan göl ve bataklıklardan gelen kaynak kollarının birleşmesi neticesinde oluşmaktadır. Volga Nehri, Rjev bölgesinden itibaren güvenli ulaşımın mümkün olmasını sağlamaktadır. Volga Nehri’nin Moskova Kanalı ile birleştiği yerden itibaren genişliği 230 metreye ulaşmaktadır. Volga Nehri yatağı üzerinde beş adet baraj bulunmakta ve Volgograd Baraj Gölü’nde yer alan santral, dünya çapında önde gelen hidroelektrik tesisleri arasında sayılmaktadır.

Volga Nehri, tüm kış boyunca donmakta ve halk tarafından karayolu olarak kullanılmaktadır. Volga Nehri kıyılarında Rusya’daki önemli limanlar ve ticari bölgeler bulunmaktadır. Kalinin, Nijni Novgorod, Kuybişev, Kazan ve Volgograd Volga Nehri kıyılarına konuşlanan önemli ticaret merkezleridir. Rusya gezilecek yerler listesinin en ön sıralarında yer alan Volga Nehri, yerli ve yabancı turistler tarafından yıl boyunca sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Rusya Şelaleleri Hangileridir?

Rusya’da bulunan en önemli şelaleler aşağıda listelenmiştir.

 • Kinzelyuk Şelalesi
 • Kivach Şelalesi
 • Mendelikha Şelaleleri Parkı
 • Uchar Şelalesi
 • Dagomysskiye Koryta Şelalesi
 • Orekhovsky Şelalesi
 • Ruskeala Şelalesi
 • Gremiachy Şelalesi
 • Agura Şelalesi
 • Rufabgo Şelalesi
 • Devichi Kosy Şelalesi

Kivach Şelalesi Nerededir?

Kivach Şelalesi Nerededir?
Kivach Şelalesi Nerededir?

10,7 m yüksekliğindeki Kivach Şelalesi, Kondopoga Bölgesi'ndeki Suna Nehri üzerinde yer almaktadır. Kivach Şelalesi’nin yaklaşık 8.000 yaşında olduğu bilinmektedir.

1936'da Sovyetler, Kivach Şelalesi’nin bir kısmını yerel bir hidroelektrik santralini beslemek için akışını değiştirmiş, bu olay Kivach Şelalesi’ni tahrip ederek olumsuz etkilemiştir. Doğasının bozulması nedeniyle Kivach Şelalesi eski randımanına sahip değildir; yine de hala Karelya'da görülmesi gereken yerler listesinde yer almaktadır. Kivach Şelalesi, Kivach Tabiatı Koruma Alanı'nın merkezinde ve Petrozavodsk'a 60 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Rusya'daki Dağlar Hangileridir?

Yaklaşık olarak 2000’i aşkın dağın olduğu düşünülen Rusya’da bulunan en yüksek dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Elbruz Dağı
 • Ural Dağları
 • Beluça Dağı
 • Bazardüzü Dağı
 • Pobeda Dağı
 • Narodnaya Dağı
 • Yamantau Dağı
 • Klyuchevskaya Sopka
 • Dykh-Tau Dağı
 • Dzhangi-Tau Dağı

Elbruz Dağı Nerededir?

Elbruz Dağı Nerededir?
Elbruz Dağı Nerededir?

5.642 metre yükseklikteki Elbruz Dağı, Kafkasların ve Rusya'nın en yüksek dağı olarak kayıtlara geçmiştir. Elbruz; artık aktif olmayan, genellikle buzullarla kaplı, çift zirveli bir stratovolkandır. Elbruz Dağı’nın iki zirvesi arasındaki mesafe 1.500 metre olup zirve noktası güney kraterinin kenarında bulunmaktadır. 70'ten fazla buzul, Elbruz'dan aşağıya, vadiye uzanmaktadır. Elbruz Dağı toplamda 145 kilometrekare buzla örtülüdür.

Kafkasların Avrupa'nın sınırı olarak kabul edildiği senaryolarda Elbruz Dağı, Avrupa'nın en yüksek dağıdır. Elbruz, Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesinde, Gürcistan sınırının 11 km kuzeyinde, Tiflis'in yaklaşık 270 km kuzeybatısında yer almaktadır.

Rusya Coğrafyasında Vahşi Yaşam Nasıldır?

Rusya Coğrafyasında Vahşi Yaşam Nasıldır?
Rusya Coğrafyasında Vahşi Yaşam Nasıldır?

Rusya’da aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle tundradaki vahşi yaşam sınırlıdır. -50°C'ye kadar varan havada ren geyikleri Rusya’daki aşırı sert yaşam koşullarına dayanabilen, yaklaşık dört milyon nüfuslu canlılardır. Lemmingler adı verilen kemirici canlı grupları Rusya’da yaşayabilmektedir. Rusya’da kutup tilkisi, foklar, deniz aygırları, kutup ayıları ve balinalar bulunmaktadır. Tayga Ormanlarında rastlanan türler arasında sincaplar, arvicolinae ve lemmingler vardır. Rusya’daki etoburlar arasında sansar, boz ayı, vaşak, kurt, tilki, kutup porsuğu ve samur bulunmaktadır.

Yaklaşık 2 metre boyundaki Elk’e (Kanada geyiği), Rusya habitatında yaygın olarak rastlanmaktadır. Rusya bozkır hayvanları arasında yaban domuzu ve 30 çeşit memeli türü bulunmaktadır. Saiga antilobu olarak bilinen küçük bir antilop türü Rusya’da bulunmakta ancak avlanma nedeniyle tehdit altında bir tür olarak bilinmektedir.

Kafkasya bölgesindeki hayvanlar; bezoar (yaban keçisi), nesli tükenmekte olan mouflon (dağ koyunu), güderi (keçi-antilop), Pers leoparı, boz ayı ve bizondur. Sakallı akbaba (lammergeier), nesli tükenmekte olan griffon akbabası, imparatorluk kartalı, peregrine şahini, bayağı çakır kuşu ve kar horozu Rusya’da yaygın olan kuş türleri arasındadır.

Sibirya kaplanı, Primorsky Krai'de bulunan en önemli hayvan türlerinden biridir. 2015 itibariyle dünya üzerinde 480- 540 adet Sibirya kaplanı kaldığı bilinmektedir. Rusya’da 30 adet Amur leoparı bulunmakta ve tıpkı Saiga antilobu gibi yok olma tehdidi altındadır. Rusya’daki risk altında bulunan türleri korumak adına Zov Tigra Milli Parkı kurulmuştur.

Rusya'da Yaşayan Yabani Hayvanlar Hangileridir?

Rusya'da Yaşayan Yabani Hayvanlar Hangileridir?
Rusya'da Yaşayan Yabani Hayvanlar Hangileridir?

Rusya'da yaşayan yabani hayvanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Sibirya kaplanı
 • Vaşak
 • Kurt
 • Ren geyiği
 • Asya kara ayısı
 • Samur
 • Elk (Kanada geyiği)
 • Kutup porsuğu
 • Kutup tilkisi
 • Lemmingler
 • Kamçatka boz ayıları
 • Su samuru
 • Deniz kartalları
 • Amur leoparı
 • Saiga antilobu

Rusya Federasyonu'nun Doğal Kaynakları Nelerdir?

Rusya’da başlıca olarak büyük miktarda petrol, doğal gaz, uranyum ve kömür cevheri bulunmaktadır. Rusya'nın doğal kaynak potansiyeli dünya rezervlerinin %20'sinden fazladır. Rusya ekonomisinin kullandığı doğal kaynaklar milli servetinin %95,7'sini oluşturmaktadır.

Rusya, dünyadaki gaz rezervlerinin %32'sini, dünya üretiminin %30'unu oluştururken; petrol üretiminde dünya üretiminin %10’unu oluşturmakta; kömür rezervlerinde de önde gelmektedir. Demir cevheri rezervleri açısından Rusya dünyada ilk sırada, kalayda ikinci, kurşunda üçüncü sırada yer almaktadır. Rusya ayrıca odun tedarikinde dünyada lider bir konuma sahiptir. 2005 yılında Rusya, altın rezervleri bakımından en zengin ülke ilan edilmiştir.

Batı Sibirya, Volga-Urallar, Timan-Pechora, Kuzey Kafkasya ve Hazar Denizi bölgesi Rusya’nın Avrupa bölgesinde ve Batı Sibirya'da bulunan beş büyük petrol ve gaz eyaletidir. Rusya, birçok hammaddesinin Rusya ekonomisi ve dünya pazarındaki fonksiyonu sayesinde dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Rusya, dünyadaki petrol ve doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmakta ve her iki yakıtın da büyük rezervlerini elinde tutmaktadır. Rusya doğal kaynakları sayesinde enerji konusunda kendi kendine yetebilen ve yakıt ihracatı yapan bir ülke haline gelmiştir.

Rusya'da Görülen Maden Türleri Nelerdir?

Rusya’da görülen maden türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kömür
 • Petrol
 • Altın
 • Nikel
 • Elmas
 • Gümüş
 • Demir
 • Nikel
 • Bakır
 • Alüminyum
 • Kalay
 • Krom
 • Tungsten
 • Asbest
 • Kehribar

Rusya, dünyanın en zengin maden yataklarından bazılarına sahiptir. Rus topraklarının altında dünyanın en büyük ikinci kömür rezervinin yanı sıra altın, gümüş, platin grubu metaller, nikel ve elmaslar dahil olmak üzere önemli metal rezervleri bulunmaktadır. Rusya’nın ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan madenler, madencilik sektörünü cazip bir istihdam alanı haline getirmektedir.

Rusya'da Görülen Toprak Türleri Hangileridir?

Rusya, dünyada en verimli tarım arazisine sahip ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Rusya’da tarım yapmaya elverişli verimli araziler 155.8 milyon hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Yüzde olarak Rusya tarım ürünleri üretmeye elverişli alan ile toplam dünya rezervlerinin% 8,3'ünü oluşturmaktadır.

Rusya’nın güney sınırı boyunca Voronej, Belgorod, Saratov, Orenburg, Krasnodar, Stavropol, Sverdlovsk, Samara, Omsk Bölgeleri, Krasnodar, Stavropol, Sverdlovsk Bölgeleri ve Altay Bölgesi dahil olmak üzere oldukça verimli bölgeleri bulunmaktadır.

Rusya’da görülen toprak türleri, Kuzey Kutbu toprakları, Gley-tundra toprakları, kara topraklar, kestane toprakları, podzolik topraklar, gri orman toprakları, gri-kahverengi ve kahverengi topraklar ve sod-podzolik topraktan oluşmaktadır. Buğday, patates, ayçiçeği tohumu, şeker pancarı ve mısır, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıllar Rusya'nın en önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır.

Rusya Deprem Ülkesi Midir?

Rusya Deprem Ülkesi Midir?
Rusya Deprem Ülkesi Midir?

Rusya’da bulunan tektonik plakalar nedeniyle, Rusya deprem haritası üzerinde kaydedildiği gibi, Sibirya'da genellikle büyük depremler yaşanmaktadır. Rusya’da büyüklüğü 9.0'dan fazla olan depremlerde, 1000 kilometreye kadar bir aralıkta yıkımlar meydana gelebilmektedir. 2020'de Rusya, 7.4 büyüklüğünde 1 deprem, 6.0 ile 7.0 arasında 3 deprem, 5.0 ile 6.0 arasında 38 deprem, 4.0 ile 5.0 arasında 319 deprem, 3.0 ile 4.0 arasında 210 deprem ve 2.0 ile 3.0 arasında 460 deprem ile sarsılmıştır. 2020 yılı kayıtlarında Rusya’da normalde insanların hissedemediği 2.0 büyüklüğünün altında 736 deprem kayıtlara geçmiştir.

1952 Rusya Depremi, diğer adıyla Severo-Kurilsk Depremi, 1952 yılında Kamçatka Yarımadası kıyılarında 9.0 büyüklüğünde meydana gelmiştir. 4 Kasım 1952'de saat 16.58'de Rusya’da deprem yaşanması Severo-Kurilsk, Kuril Adaları, Sakhalin Bölgesi, Rusya SFSR ve SSCB'yi etkisi altına alan devasa bir tsunamiyi tetiklemiştir. Severo-Kurilsk Depremi, Sakhalin ve Kamçatka Bölgesi'ndeki birçok yerleşimin tahrip olmasına yol açarken, en büyük etki Severo-Kurilsk Kasabası’nda görülmüştür. 1952 Rusya Depremi, 1900'den bu yana dünyada yaşanan en güçlü beşinci ve bugüne kadar Rusya tarihinin en güçlü depremi olarak kayıtlara geçmiştir.

Rusya'nın En Meşhur Doğal Alanları Nelerdir?

Rusya’nın turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen en meşhur doğal alanları aşağıda listelenmiştir.

 • Baykal Gölü
 • Tayga Ormanları
 • Stolby Ulusal Parkı
 • Kamçatka yanardağları
 • Batı Kafkasya
 • Lena Sütunları
 • Ubsa Gölü
 • Vrangel Adası
 • Bakir Komi Ormanları
 • Altayların Altın Dağları
 • Sihote-Alin

Rusya'nın Coğrafi Konumunun Ülke İklimi Üzerindeki Etkisi Nedir?

Rusya’nın güneyi bozkırlara, Avrupa Rusya'sının çoğu bölgeleri nemli okyanus-kıtasal iklime, Sibirya subarktik iklime, Rusya’nın kuzeyi tundra iklimine teslim olmakta; kışları Karadeniz kıyısındaki serinliğinden Sibirya’nın sert ve acı soğuğuna kadar değişiklik göstermektedir.

Ekvatordan uzakta enlem arttıkça, iklim daha da soğumaya başlamaktadır. Rusya'nın enlemsel etkisi ve kıtasal konumundan Rusya iklimi etkilenmektedir. Rus ikliminin en iyi bilinen özellikleri; ülkenin yüksek enlemleri, yüzölçümü geniş kara kütlesi ve Rusya’yı kuzey kutbu rüzgarlarından korumak için herhangi bir topografik engel bulunmamasından kaynaklanan çok soğuk ve sert geçen kışlarıdır.

Rusya Coğrafyasının Rus Kültürü Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Rusya'nın büyüklüğü, çeşitli fiziki yapılarıyla ve soğuk iklimiyle şekillenen bölgeleri, bölge halkı için zorlu bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Sibirya, Rusya'nın toprak alanının dörtte üçünden fazlasını oluştursa da Rus nüfusunun yalnızca dörtte biri Sibirya’da yaşamaktadır.

İklim faktörleri Rusya nüfus dağılımını ve Rus kültürü gelişim biçimini şekillendirmiştir. Rusya nüfusunun çoğu, iklimin daha ılıman olduğu ve Doğu Avrupa ile daha fazla bağlantının bulunduğu, Ural Dağlarının batısında yaşamaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: