Güney Kore Bayrağı ve Milli Marşı

Güney Kore Bayrağı, Milli Marşı, Arması ve Anlamları

Güney Kore Cumhuriyeti’nin bayrağı, milli marşı ve arması olmak üzere üç tane ulusal sembolü bulunmaktadır.

Kore ulusal sembollerinden Taegeukgi, yani yüce (nihai) bayrak anlamına gelen Güney Kore’nin bayrağı 1948’de ulusal bayrak olarak kabul edilmiştir. Bayrak, 2’ye 3 oranında yatay formdadır ve beyaz, kırmızı, mavi ve siyah renklerinden oluşur; beyaz dikdörtgen zemin üzerinde üst yarısı kırmızı, alt yarısı mavi renkte yin-yang dairesini dört köşesinden çevreleyen dört siyah trigram bulunmaktadır. Beyaz zemin toprağı sembolize ederken, kırmızı ve mavi yin-yang dairesi Kore ırkını, siyah trigramlar da Kore hükümetini temsil eder. Ülke vatandaşlarının geneli tarafından yalnızca Güney Kore’yi değil, Kore ırkını temsil ettiğine inanılan bayrağa atfedilen önem ve saygı yükümlülüğü, ulusal yasalar ile de düzenlenmiştir.

Kore Bayrağı Nasıldır?

Kore Bayrağı Nasıldır?
Kore Bayrağı Nasıldır?

Kore bayrağı dikdörtgen şeklindedir ve bayrağın arka planı düz beyazdır. Arka planın ortasında üst yarısı kırmızı, alt yarısı mavi yin-yang dairesi, yani virgüle benzeyen iki parçaya bölünmüş daire bulunmaktadır. Dört köşenin her birine yerleştirilmiş siyah renkli dört trigram, yin-yang dairesinin çevresini saran çubuk gruplarıdır.

Güney Kore Bayrak Ölçüleri Nasıldır?

Güney Kore bayrak ölçülerinin oranı, genişlik ve yükseklik olarak 2’ye 3’tür. Güney Kore bayrağında bulunan yin-yang dairesinin çapı, bayrağın kısa kenarının yarısı ölçüsündedir. Trigramlar yin-yang dairesine, daire çapının dörtte biri ölçüsünde eşit uzaklıkta konumlanmıştır; trigramlarda her bir çubuğun kısa kenarı iki birim, çubuklar arasındaki uzaklıklar ise bir birim olarak belirlenmiştir.

Güney Kore Bayrağı Anlamı Nedir?

Güney Kore bayrağı anlamı ulusun üç bileşeni üzerine kuruludur; beyaz renk toprağı, kırmızı ve mavi renkteki yin-yang halkı ve siyah renkli trigram setleri hükümeti temsil etmektedir.

Beyaz, huzur ve saflığın simgesi olarak Kore kültüründe gelenekselleşmiş bir renktir. Bayrağın ortasında bulunan yin-yang dairesi ise dünyadaki dengeyi simgeleyerek mavi ve kırmızı renkleri ile sırasıyla toprak ve gökyüzünü temsil etmektedir. Yin-yangın iki kutuplu yapısı, doğanın sürekli değişen, karşıt ve fakat tamamlayıcı ikili güçlerini birleştirmektedir. Kutupların kalın yuvarlağı başlangıcı, kuyruk kısmı ise sonu temsilen devinimi sembolize eder. Trigramlar ise hareketi ve uyumu temsil eder. Trigramlar arasında sol üst köşede yer alan kesintisiz üç çubuk cenneti, sağ alt köşede ortasından ayrılmış üç çubuk dünyayı, sağ üst köşedeki çubuklar ateşi, sol alt köşedeki çubuklar ise suyu temsil eder. Trigramlar, aynı zamanda mevsimleri ve ana yönleri de sembolize etmektedir.

Kore Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kore Cumhuriyeti’nin 1876’ya kadar resmi bir bayrağı bulunmamaktadır. Ülkelerle ikili müzakerelerin artmasıyla resmi bayrak ihtiyacı ortaya çıktığından, Güney Kore bayrağı ilk olarak Park Yeong-hyo tarafından, Kore’nin eski hükümdarlarından Gojong döneminde ve 1882 tarihinde, ABD-Kore Antlaşması aracılığıyla Japonya’da dalgalandırılmıştır.

Hükümdar Gojong’un memurlarından Sin Heon ve Kim Hong-jip’e, bayrak üzerinde çalışmalara başlamalarını emretmesinin ardından Lee Eung-jun’a delege edilen tasarım görevi, Park Yeong-hyo’nun hükümete Güney Kore bayrağının tasarımını önermesiyle son bulmuştur. Bayrak; mevcut formunu alana kadar 1910’da kadar renk ve oran bakımından değişiklikler geçirmiştir. Güney Kore bayrağının benzeri 1919’da Çin’de bulunan sürgündeki geçici Kore hükümeti tarafından da kullanılmıştır.

Güney Kore bayrağı, Kore Savaşı’nın ardından 1948’de Güney Kore Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ulusal bayrak olarak kabul edilmiştir. 1984’te bayrağın kesin boyutsal özellikleri, 1997’de ise bayrağın renk şeması kesin olarak belirlenmiştir.

Güney Kore Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Güney Kore’nin bayrağı, Kore Savaşı’nın ardından 1948’te ulusal bayrak olarak kabul edilmiştir.

Kore Bayrağı Kim Tarafından Tasarlanmıştır?

Kore bayrağı, Joseon Hanedanı’ndan Koreli bir politikacı olan Park Yung-hyo tarafından tasarlanmıştır.

Kore'de Tarih Boyunca Kullanılmış Bayraklar Nasıldır?

Güney Kore bayrağı, tarih boyunca değişiklikler geçirmiş ve günümüz bayrağına ulaşana kadar çeşitli eski Kore bayrağı tasarımları ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar Güney Kore tarihi ile paralel gelişim sergileyen bayrak, 1948’de son halini almıştır.

Joseon Hanedanı’nın kraliyet arması 1882-1907 yılları arasında bayrak olarak kullanılmıştır; Üç yanında siyah tırtıklı dikdörtgen çerçevenin içine turuncu ince bir çerçeve ve ardından kırmızı arka plan üzerine tasarlanmıştır.

Armanın ortasında spiral motifli turuncu-beyaz bir daire ve sekiz turuncu trigram bulunmaktadır. Kraliyet arması, Joseon Hanedanı’nın donanma sancağı ile birlikte kullanılmaktadır. Donanma sancağı ise siyah kare arka planın ortasında, renkleri kırmızı, sarı ve mavi olan spiral motifli bir dairenin çevresinde sekiz beyaz trigramdan oluşmaktadır. Kraliyet armasına ek olarak, beyaz küçük daire gruplarından oluşan motifler de mevcuttur.

Joseon Hanedanı’nın kraliyet arması görseli aşağıda verilmiştir.

Joseon Hanedanı Kraliyet Arması
Joseon Hanedanı Kraliyet Arması

Joseon Hanedanı’nın donanma sancağı görseli aşağıda verilmiştir.

Joseon Hanedanı Donanma Sancağı
Joseon Hanedanı Donanma Sancağı

Kore bayrağının ilk tasarımı, 1882 yılında kabul edilmiştir. Beyaz dikdörtgen arka plan üzerine kırmızı ve mavi renkleri ile birbiri içine geçmiş kanca görünümlü motifler daire oluşturmaktadır. Dairenin dört yanında mavi renkte dört adet trigram bulunmaktadır. 1888 yılında yapılan değişiklikle mavi ve kırmızı renkli kanca motiflerinin yönü dikey yansıtılmış ve renk tonları açık renklerle değiştirilmiştir. Trigramların çubukları arası mesafeler ise genişletilmiştir. Ardından 1893 yılında yapılan bir diğer değişiklikle bayrağın ilk tasarımı korunmuş, yalnızca kırmızı ve mavi kancalar yer değiştirilip trigram çubukları uzatılmıştır. 1987’den 1910’a kadar hüküm süren Kore İmparatorluğu’nda ise, trigram çubuklarının boylarının uzatılması ile yetinilerek ilk tasarıma bağlı kalınmıştır.

Kore bayrağının ilk tasarımının görseli aşağıda verilmiştir.

Kore Bayrağı'nın İlk Tasarımı
Kore Bayrağı'nın İlk Tasarımı

Kore bayrağı, Güney Kore tarihi içerisinde geçirdiği tüm değişimin sonunda, 1948 yılında resmi bayrak olarak kabul edilmiştir. Resmi bayrak olarak kabulünün öncesinde, kısa süreli geçici hükümet tarafından öngörülen bayrak tasarımında, beyaz arka plan üzerine üç kırmızı şeridin sağ kenarına yakın bulunan, dikey yönlü kırmızı ve mavi yin-yang dairesi bulunmaktadır. Daha sonrasında bayrağın tasarımı değiştirilmiş, beyaz arka plan üzerine yatay çevrilmiş üst kısmı kırmızı, alt kısmı mavi yin-yang dairesinin etrafına dört siyah trigram yerleştirilmiştir.

Kore bayrağının 1948’de kabul edilen son tasarımında, üstü kırmızı altı mavi yin-yang dairesinin dört yanında dört adet trigram bulunmaktadır; ancak önceki tasarımdan farklı olarak, trigram çubuklarının boyu uzatılmış ve aralıkları değiştirilmiştir. Günümüze kadarki süreçte, bayrakta kullanılan renklerin tonları ve ölçüleri sabitlenerek bayrak tasarımı korunmuştur.

Günümüz Güney Kore bayrağı görseli aşağıda verilmiştir.

Günümüz Kore Bayrağı Görseli
Günümüz Kore Bayrağı Görseli

Kuzey Kore ve Güney Kore Bayrakları Benzer Midir?

Kuzey Kore ve Güney Kore Bayrakları Benzer Midir?
Kuzey Kore ve Güney Kore Bayrakları Benzer Midir?
Kuzey Kore Bayrağı
Kuzey Kore Bayrağı

Güney ve Kuzey Kore’nin tek bir devlet olduğu dönemlerde, Güney Kore bayrağının bir versiyonu ulusal sembol olarak kullanılırken, 1948’de ayrılmalarının ardından Kuzey Kore kendi resmi bayrağını ilan etmiştir.

Siyah hariç olmak üzere kırmızı, mavi ve beyaz renk tonlarının kullanımında benzerlik olsa da Kuzey Kore’nin bayrağı ile Güney Kore bayrağı birçok açıdan farklılık arz etmektedir. Kuzey Kore bayrağında, tasarım ve ideoloji yönünden Sovyetler Birliği etkisi gözlemlenmektedir; bayrakta kırmızı şerit üzerinde beyaz daire içerisinde kırmızı yıldız sembolü ile kırmızı şeridin alt ve üstünde beyaz ve mavi şeritler bulunmaktadır.

Güney Kore Milli Marşı Nasıldır?

Güney Kore’nin bir diğer sembolü olan “aegukga” yani milli marşın sözleri aşağıda verilmiştir.

Baekdu Dağı aşınana ve Doğu Denizi’nin dalgaları kuruyana kadar, Tanrım, sonsuza dek topraklarımızı korusun ve gözetsin.

Mugunghwa ve muhteşem dağlar ve nehirlerle dolu üç bin ri,

Yüce Koreliler, Yüce Kore’nin yolunda, her zaman doğru kalırlar.

Tıpkı rüzgarda ve donda, Namsan Dağı’nın tepesinde zırhla sarılmışçasına sağlam duran çam gibi,

Dayanıklı ruhumuz da öyle olsun.

Mugunghwa ve muhteşem dağlar ve nehirlerle dolu üç bin ri,

Yüce Koreliler, Yüce Kore’nin yolunda, her zaman doğru kalırlar.

Sonbaharda gökyüzü boş ve uçsuz bucaksız, yüksek ve bulutsuzdur, Parlak ay kalbimiz gibidir, bölünmemiş ve gerçektir.

Mugunghwa ve muhteşem dağlar ve nehirlerle dolu üç bin ri,

Yüce Koreliler, Yüce Kore’nin yolunda, her zaman doğru kalırlar.

Böyle bir ruh ve akıl ile tüm sadakatimizi göstermemize izin ver,

Acıda da sevinçte de ulusumuzu sevmeye.

Mugunghwa ve muhteşem dağlar ve nehirlerle dolu üç bin ri,

Yüce Koreliler, Yüce Kore’nin yolunda, her zaman doğru kalırlar.

Kore Milli Marşı Ne Zaman Yazılmıştır?

Kore milli marşı, 1948’de Güney Kore’nin kuruluşunu kutlayan törende kabul edilmiştir. 1936’da bestelenen müziği 2018 yılında yeniden düzenlenmiştir. Marş sözlerinin geçmişi ise 1890’lı yıllara uzanmaktadır.

Kore Cumhuriyeti Milli Marşının Yazarı ve Bestecisi Kimdir?

Kore Cumhuriyeti milli marşının yazarına ilişkin birçok teori bulunmaktadır. Yazara ilişkin en yaygın kabul edilen teori, milli marşın 1986’da Seul’de Bağımsızlık Kapısı’nın temel atma töreni için Koreli politikacı Yun Chi-ho tarafından yazıldığıdır. Bazı teoriler ise söz yazarının An Chang-ho, Choi Byung-hun, Kim In-sik, Min Yeong-hwan veya bu yazarların kombinasyonları olduğunu savunmaktadır. Geçmişte ABD’nin talebi ile yazarı belirleme amacıyla kurulan komite de yazarı belirlemekte yetersiz kalmıştır.

Milli marşın sözlerinin bestecisi Ahn Eak-tai’dir. Ahn Eak-tai tarafından “Korea Fantasia” adıyla bestelenmeden önce marş, İskoç şarkısı “Auld Lang Syne”nin müziğine göre okunmuştur.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Arması Nasıldır?

Güney Kore’nin bir diğer sembolü olan “gukjang” yani arma; Güney Kore bayrağında bulunan yin-yang dairesinden ve Korece karakterlerle ülkenin resmi adının (Daehan Minguk) yazılı olduğu bir kurdele sembolünden oluşur. Barış ve uyumu temsil eden yin-yang dairesinin etrafındaki beş yapraklı çiçek, ulusal çiçek olan hibiscus syriacustur. Kore ırkının sembolü olarak kabul edilen çiçek ve yin-yang dairesinden ibaret amblem, 1963 yılında kabul edilmiştir.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin arması aşağıda verilmiştir.

Güney Kore Cumhuriyeti Arması
Güney Kore Cumhuriyeti Arması
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: