Güney Kore Ekonomisi

Güney Kore Ekonomisi ve Önemli Sektörler

Güney Kore ekonomisi; geçirdiği hızlı ekonomik büyüme ve küresel entegrasyondan sonra telekomünikasyon, elektronik, otomobil üretimi, kimyasallar, gemi yapımı ve çelik gibi sektörlerin öncülüğünde yüksek teknolojili, sanayileşmiş ve 2 trilyon dolarlık değeri olan bir ekonomi haline gelmiştir.

1960’larda tarıma dayalı bir ekonomisi olan Güney Kore; dış pazarlara açılmayı amaçlayan politik reformlar, iş ortamında sağlanan iyileşmeler ve inovasyona yatırımı teşvik eden politikalarıyla beraber Asya’nın en büyük 4. ve dünyanın en büyük 10. ekonomisi olmuştur.

Güney Kore’nin son 10 yılda yakaladığı ekonomik büyüme, teknolojiyi geliştirmeyi ve yenileştirmeyi amaçlayan ekonomik çabalarına dayanmaktadır ve 2022 yılında Güney Kore gayri safi yurt içi hasılasının en büyük payını araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) harcayarak daha büyük bir ekonomi olmayı hedeflemektedir.

Güney Kore, 531 milyar dolar ihracat hacmiyle dünyanın en büyük 5. ihracatçısı ve 446 milyar dolar ithalat hacmiyle dünyanın en büyük 9. ithalatçısıdır.

Güney Kore Dünyanın Kaçıncı Büyük Ekonomisidir?

2022 Worldbank verilerine göre Güney Kore dünyanın en büyük 10. ekonomisidir.

2022 yılında Güney Kore’nin gayri safi yurt içi hasılası 1.63 trilyon dolar olarak hesaplanmıştır. Won para birimi ile Güney Kore gayri safi yurt içi hasılası 2.104.411.500.000.000 Güney Kore wonudur (27.156.173.863.393,35 TL).

Güney Kore Para Birimi Nedir?

Güney Kore para birimi Güney Kore wonudur.

Güney Kore para biriminin kısaltması KRW olup simgesi ₩ şeklindedir.

Güney Kore Para Birimi Nedir?
Güney Kore Para Birimi Nedir?

1 Kore Wonu Kaç TL'dir?

Temmuz 2022 itibariyle Güney kore parası olan 1 Kore Wonu 0,013 TL’dir.

Kore'nin Ekonomik Stratejisi Nasıldır?

Kore’nin ekonomik stratejisi; çeviklik (hız + kesinlik), kıyaslama (öğrenme + en iyisini uygulama), yakınsama (karıştırma + sinerji yaratma) ve kendini adama (çalışkanlık + hedef yönelimi) temellerine dayanmaktadır.

Güney Kore, merkezi ekonomik planlama ve hükümet düzenlemesi ile birlikte çeşitli özel özgürlükleri içeren karma bir ekonomik modele sahiptir. 1960’larda tarıma dayalı ekonomiye sahip olan Güney Kore; ülkeyi dış pazarlara açmayı amaçlayan politik reformlar, iş ortamında sağlanan iyileşmeler ve inovasyona yatırımı teşvik eden politikalar sonucunda dünyanın en büyük 10. ekonomisi olmuştur.

Güney Kore’nin son 10 yılda yakaladığı ekonomik büyüme, teknolojiyi geliştirmeyi ve yenileştirmeyi amaçlayan ekonomik çabalarına dayanmaktadır ve Güney Kore şu anda GSYİH'nin en büyük payını araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) harcayarak daha büyük bir ekonomi olmayı hedeflemektedir.

Güney Kore’nin katıldığı ekonomik örgütler; Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G-20’dir. Güney Kore’nin en büyük ticari ortakları ise; ana ticaret ortağı olan Çin (2021'deki toplam ihracatın %27'si), Amerika Birleşik Devletleri (%15), Vietnam (%9,8), Hong Kong (%6,2) ve Japonya (%5,1)’dır.

2022'de Güney Kore Ekonomisinin İstatiksel Verileri Nasıldır?

Güney Kore ekonomisinin güncel durumunu yansıtan başlıca istatiksel verilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Milli Geliri Ne Kadardır?

2022 Trading Economics verilerine göre, Güney Kore Cumhuriyeti’nin milli geliri 1710.00 milyar dolardır.

Güney Kore Cumhuriyeti’nin milli geliri; 2018 yılında 1724.85 milyar dolar iken, 2019 yılında 1646.74 milyar dolar dolara ve 2020 yılında 1630.53 milyar dolara gerilemiştir. 2021 yılında Güney Kore’nin milli geliri, yükselişe geçerek 1660.00 milyar dolar olmuştur.

Güney Kore'de Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

2022 Trading Economics verilerine göre, Güney Kore’de kişi başına düşen milli geliri 8075.00 dolardır.

Güney Kore’de kişi başına düşen milli gelir; 2018 yılında 31040.66 dolar iken 2019 yılında 31610.92 dolara yükselmiştir. 2020 yılında Güney Kore’de kişi başına düşen milli gelir 31264.94 dolara ve 2021 yılında 27490.00 dolara gerilemiştir.

Kore'de 2022 Yılı için Enflasyon Oranı Kaçtır?

Kore’de 2022 yılı için enflasyon oranı, Worlddata verilerine göre %5.4’tür.

Güney Kore’nin 1960 yılından 2022 yılına kadar ortalama enflasyon oranı %7.8 olmuştur. 2021 yılında Güney Kore’nin enflasyonu %3.7 olarak hesaplanmıştır.

Kore'de Asgari Ücret Ne Kadardır?

2022 yılında Kore’de asgari ücret; 1,914,440 Won (24.634 TL) olarak belirlenmiştir.

2022 Worldpopulation verilerine göre Güney Kore asgari ücret bakımından dünya 13’üncüsü iken, Türkiye dünya 49’uncusudur.

Güney Kore'de Ortalama Maaşlar Nasıldır?

Güney Kore’de ortalama maaş, ayda yaklaşık 3.890.000 won (50.044 TL) olmaktadır.

Güney Kore’de en düşük ortalama aylık maaş 983.000 won (12.646 TL), en yüksek ortalama aylık maaş 17.400.000 won (223.858 TL) olarak hesaplanmaktadır.

Güney Kore meslek maaşları sıralamasında en yüksek maaşı alan meslek grupları; doktorlar, hakimler, avukatlar, banka yöneticileri ve CEO’lar olarak belirtilmiştir.

Güney Kore’de bir doktorun aylık maaş aralığı; 7,090,000 won (91.220 TL) ile 22,600,000 won (290.807 TL) arasında değişmekte iken, bir hakimin aylık maaşı 5,950,000 won ile (76.508 TL) 18,900,000 (243.280 TL) arasında olmaktadır.

Güney Kore’de en düşük maaşı alan meslek grupları; şairler, rahibeler, rahipler, dadılar ve tiyatro sanatçıları olarak belirtilmiştir.

Güney Kore’de bir şairin ortalama yıllık maaşı 5,042,000 won (69.766 TL) iken, bir rahibenin yıllık maaşı 12,062,000 won (162.444 TL) olarak belirtilmiştir.

Kore Cumhuriyeti Emeklilik Maaşı Ne Kadardır?

Kore Cumhuriyeti emeklilik maaşı 65 yaş ve üstü Korelilerin yaklaşık %60'ı için aylık ortalama 90.000 won (1.160 TL) olmaktadır.

Kore’de emeklilik yaşı 62 olarak belirlenmiştir ve emeklilik maaşı almak için bir kişinin en az 10 sene çalışmış olması gerekmektedir. Güney Kore’de emeklilik maaşı hesaplanırken, kişinin yaşına, tek veya çift gelirli oluşuna ve mülklerine bakılmaktadır; 62 yaşından sonra çalışılan her yıl için emeklilik maaşında artış yapılmaktadır ve bu artış en fazla 5 kez alınabilmektedir.

Güney Kore’de aylık maaşı 375.000 won (4.830 TL) altında olanlar, emekliliklerinde aylık olarak 250.000 (3.220 TL) kazanmaktadır. Kore’de aylık maaşı 375.000 won (4.830 TL) üstünde olanlar, maaşlarının ⅔’ünün 375.000 wondan çıkarılıp tanımlanan gelirle çarpılmasının sonucunun pozitif olması halinde ek gelir almaktadır.

Güney Kore’de en çok kazandıran meslek grupları olan; doktorlar, hakimler ve avukatlar en fazla emeklilik maaşı alan meslek grupları olmaktadır.

Güney Kore'de İşsizlik Oranı Nasıldır?

Aralık 2021 Reuters verilerine göre, Güney Kore’de işsizlik oranı 3.7’dir.

2022 Tradingeconomics verilerine göre Güney Kore, dünya düşük işsizlik sıralamasında 4., Asya düşük işsizlik sıralamasında 2. olmaktadır ve dünya düşük işsizlik sıralamasında Türkiye 22. sırada yer almaktadır.

Güney Kore İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Güney Kore işsizlik maaşı, aylık minimum 250.000 won (3190 TL), maksimum 1.005.000 won (12.827 TL) olmaktadır.

Güney Kore’de işsizlik maaşı hesaplanırken kişinin çalıştığı son 12 ayın %50’si dikkate alınmaktadır.

Kore'nin Başlıca Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Kore’nin ekonomik faaliyetleri; tekstil, çelik, otomobil üretimi, gemi yapımı ve elektronik gibi ekonomisini oluşturan başlıca endüstriler üzerine yoğunlaşmıştır.

Güney Kore, dünyanın en büyük 5. ihracatçısı, en büyük 9. ithalatçısı, dünyanın en büyük yarı iletkenler üreticisi ve dünyanın en büyük gemi üreticisidir. Otomotiv sektöründe dünya 5’incisi olan Güney Kore, dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Samsung markasının anavatanıdır.

Güney Kore Tarım ve Hayvancılık Sektörü Nasıldır?

Güney Kore Tarım ve Hayvancılık Sektörü Nasıldır?
Güney Kore Tarım ve Hayvancılık Sektörü Nasıldır?

Güney Kore’de tarım sektörü, Kore topraklarının yalnızca yüzde 22'si ekilebilir arazi olduğu için gelişmemiştir. Güney Kore’de tarım, ormancılık ve balıkçılık başta olmak üzere hayvancılıktan elde edilen gayri safi yurt içi hasıla, toplam GSYİH'in yaklaşık %1.80'ini oluşturmaktadır.

Güney Kore'deki en önemli tarım mahsulü, ülkenin toplam tahıl üretiminin yaklaşık %90'ını oluşturan pirinçtir. Güney Kore’nin başlıca tarım ürünleri; pirinç, lahana, soğan, mandalina, patates, karpuz, elma, hurma, domates, salatalık, sarımsak, balkabağı, tatlı patates, biber, çilek, şeftali, armut, üzüm ve kavundur.

Dünyanın en büyük 4. lahana üreticisi, en büyük 3. hurma üreticisi ve en büyük 7. çilek üreticisi olan Güney Kore coğrafyası %75 dağlardan ve tepelerden oluşan bir ülkedir.

Güney Kore’de Sanayi Sektörü Nasıldır?

Güney Kore’de Sanayi Sektörü Nasıldır?
Güney Kore’de Sanayi Sektörü Nasıldır?

Güney Kore’de sanayi sektörü oldukça gelişmiştir ve sanayi sektörü Kore gayri safi yurt içi hasılasının %26.95’ini oluşturmaktadır.

Kore, yüksek vasıflı işgücü, birinci sınıf altyapısı, gelişmiş araştırma ve geliştirme olanakları stratejik konumu sayesinde yüksek kaliteli üretim için çekici bir ülkedir ve Kore Hükümeti sanayi sektöründe yabancı yatırımları teşvik etmektedir.

Dünyanın en büyük gemi üreticisi olmakla beraber beşinci en büyük otomobil üreticisi ve altıncı en büyük çelik üreticisi olan Güney Kore sanayisinde üretilen başlıca ürünler; cep telefonları, beyaz eşya, arabalar, gemiler ve çelikten oluşmaktadır.

Kore sanayi sektörünün dünya çapında bilinen markaları arasında; Samsung, Hyundai, Kia ve LG bulunmaktadır.

Kore Gemi İnşa Sektörü Nasıldır?

Kore Gemi İnşa Sektörü Nasıldır?
Kore Gemi İnşa Sektörü Nasıldır?

2008 yılı itibarıyla küresel gemi inşa sektörünün %50,6'sını üreten Kore gemi inşa sektörü, dünyanın en büyük gemi üreticisidir. 2021 yılında gemi sektörü, Kore ekonomisine 23 milyar dolar katkıda bulunmuştur.

1970'lerde ve 1980'lerde Güney Kore, petrol süper tankerleri ve petrol sondaj platformları içeren gemileriyle, dünyanın önde gelen gemi üreticilerinden biri olmaya başlamıştır. 1970’lerde Kore’nin en büyük gemi yapımcısı olan Hyundai ve 1980’lerde gemi inşa endüstrisine katılan Daewoo, Kore’nin gemi sektörünün günümüze kadar büyüyerek devam etmesinde en büyük rol oynamışlardır.

2022 yılı itibariyle Kore’nin en büyük gemi üreten şirketleri; Hyundai, Daewoo ve Samsung olmaktadır.

Kore Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Kore Otomotiv Sektörü Nasıldır?
Kore Otomotiv Sektörü Nasıldır?

1980’li yıllardan itibaren ekonomik büyümede en önemli sektörlerinden biri olan Kore otomotiv sektörü, Güney Kore’yi dünyanın en büyük 5. otomobil üreticisi konumuna taşımıştır.

Ağustos 1955'te Koreli bir işadamı olan Choi Mu-Seong ve iki erkek kardeşinin Sibal adlı bir jeep üretmesiyle başlayan Kore otomotiv endüstrisi için atılan ilk büyük adım, Kore hükümetinin 1962'de Otomobil Endüstrisi Teşvik Politikası ve Otomobil Endüstrisini Koruma Yasası'nı yürürlüğe koymasıdır.

Otomobil Endüstrisi Teşvik Politikası’nın yürürlüğe girmesinden sonra günümüzde Kore’nin en büyük otomobil üreticileri olan Kyeongseong Precision ve Hyundai kurulmuş, daha sonra Kyeongseong Precision adını Kia olarak değiştirmiştir.

2022 itibariyle otomotiv endüstrisi; Kore'nin imalat istihdamının %11,5'ini, üretim istihdamının %12,7'sini ve toplam ihracatın %12,1'ini oluşturmaktadır. 2021 yılında Kore otomotiv sektörünün yaptığı ihracatların değeri 46,47 milyar dolar olmuştur.

2021 yılında Güney Kore arabalarından en çok satılanlar; Hyundai Porter II, Hyundai Grandeur, Kia Carnival, Hyundai Avante, Kia Sorento ve Hyundai Sonata’dır.

En çok satan arabalar için Güney Kore araba fiyatları; Hyundai Porter II için 41.009.000 won (527.445 TL), Hyundai Grandeur için 42.280.000 won (543.792 TL), Kia Carnival için 31.008.000 won (398.828 TL), Hyundai Avante için 19.010.000 won (244.508 TL), Kia Sorento için 31.013.000 won (398.919 TL) ve Hyundai Sonata için 25.950.000 won (333.772 TL) şeklindedir.

Güney Kore'de Elektronik Eşya Üretimi Nasıldır?

Güney Kore'de Elektronik Eşya Üretimi Nasıldır?
Güney Kore'de Elektronik Eşya Üretimi Nasıldır?

1980'lerden 2000'lere kadar Samsung, LG ve SK gibi Güney Koreli şirketler Güney Kore'nin elektronik eşya üretimi sektörünün büyümesine öncülük etmiştir ve 2017 yılında Güney Kore ihracatının %17,1'ini Samsung Electronics ve SK Hynix tarafından üretilen yarı iletkenler oluşturmuştur.

Dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi olan LG ve hem dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi hem de dünyanın en büyük ikinci yarı iletken yonga üreticisi olan Samsung, Kore’nin elektronik eşya üretimi sektörünün en önemli şirketleridir. Samsung, Güney Kore telefon markaları birinciliğine ek olarak 2006 yılından bu yana dünyanın en büyük televizyon üreticisi ve sekiz yıl üst üste dünyanın en büyük LCD panel üreticisi olmuştur.

2020'de Güney Kore telefonlarının ithalat değeri yaklaşık 8,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

Güney Kore'de Turizm Sektörü Nasıldır?

Güney Kore'de Turizm Sektörü Nasıldır?
Güney Kore'de Turizm Sektörü Nasıldır?

Güney Kore’de turizm sektörü, 2020 yılında ülke ekonomisine 11.78 milyon dolar katkıda bulunarak gayri safi yurt içi hasılanın %0.72’sini oluşturmuştur. Kore, her yıl ortalama 3 milyon turist ağırlamaktadır ve dünyanın en çok turist ağırlayan 58. ülkesidir.

Güney Kore’ye 2020 yılında 2.52 milyon turist ziyarette bulunmuştur ve turistler arasında en popüler şehirler Seul ve Jeju olmuştur. 2019 yılında Seul, 9.11 milyon turist ağırlayarak dünyanın en popüler şehirleri listesinde 23. sırada yer almıştır.

Güney Kore’nin en fazla turist ağırladığı ülkeler sırasıyla; Çin, Japonya, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Tayland, Vietnam, Filipinler, Malezya, Rusya, Endonezya ve Singapur’dur. 2016 yılında Çin'den gelen ziyaretçiler Güney Kore'deki turistlerin %46,8'ini oluşturmuştur.

Kore Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1995 yılından günümüze kadar her yıl yaklaşık 30 yerel etkinliğe sponsor olarak ülkenin turizm sektörünü geliştirmeye çalışmaktadır. Hükümetin sponsor olduğu festivallerden Hampyeong Kelebek Festivali, 2000 yılında Kore’ye 1.620.000 turist çekmeyi başarmıştır.

Güney Kore Sağlık Turizmi Nasıldır?

Güney Kore Sağlık Turizmi Nasıldır?
Güney Kore Sağlık Turizmi Nasıldır?

Güney Kore sağlık turizmi, 2009- 2019 yılları arasında 2.76 milyondan fazla yabancı hastanın Kore’ye tedavi amaçlı gelmesini sağlamıştır. Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi'ne göre Kore, hastalıkların tespiti açısından dünya genelinde 194 ülke arasında beşinci sırada yer alarak hastalıkların önlenmesine yönelik çabalara öncülük etmiştir ve sağlık turizminde dünya 14’üncüsü olmuştur.

Güney Kore'deki sağlık hizmetleri evrenseldir ve devlet fonları, dış katkılar ve tütün ek ücretlerinin bir kombinasyonu ile finanse edilmektedir. Kore’deki hastaneler ve klinikler modern ve verimlidir ve yurt dışından gelenler hem Batı hem de Doğu tedavi seçenekleri bulabilmektedir.

Güney Kore’yi sağlık turizmi için ziyaret eden hastaların ziyaret sebepleri çoğunlukla; organ nakli, kanser tedavisi, kalp ve koroner tedavi ve bakımı, omurilik hastalıkları, kısırlık, geleneksel Kore tıbbı ve plastik cerrahi olmaktadır.

2019'da 497.464 yabancı hasta, Kore'nin sağlık sistemi aracılığıyla tedavi olmak için Kore'yi ziyaret etmiştir ve tedavi için Kore’ye gelen hastaların çoğu Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’dan olmuştur.

Kore hükümeti, sağlık turizminin devamlılığını sağlamak ve yabancı kişilerin tedavi amaçlı Kore'ye gelmelerini kolaylaştırmak için medikal vize uygulaması sunmaktadır.

Kore’de Eğlence Sektörü Nasıldır?

Kore’de Eğlence Sektörü Nasıldır?
Kore’de Eğlence Sektörü Nasıldır?

Kore eğlence sektörü, filmleri ve müziklerinin ön plana çıkmasıyla beraber oldukça büyümeye başlamıştır.

IHS Markit verilerine göre 2019’da Koreliler kişi başına 4.37 film izleyerek ABD ortalaması olan 3.51 filmi geçmiş ve dünyadaki en yüksek sayılardan birine sahip olmuştur. Kore’nin en ünlü film yapım ve dağıtım şirketi CJ Entertainment’tır.

2009 yılında K-Pop müziğinin dünya çapında tanınmaya başlaması ile Kore müzik endüstrisi gelişmeye başlamıştır ve 2019 yılında 6.8 trilyon won (87.819.614.492 TL) ve 756 milyon doların üzerinde bir ihracat değeri elde etmiştir. Kore’nin en büyük müzik şirketleri; SM, YG, JYP ve HYBE’dir.

Güney Kore’de Film Sektörü Nasıldır?

Güney Kore’de Film Sektörü Nasıldır?
Güney Kore’de Film Sektörü Nasıldır?

Güney Kore film sektörü 1945'ten günümüze kadar film üretmiş ve K-drama adı verilen filmlerin popülerleşmesi ile dünya çapında ilgi görmeye başlamıştır.

20. yüzyılın ortalarında, Güney Kore sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen çağ yaşanmış ve tüm zamanların en iyi Güney Kore filmlerinden ikisi olarak kabul edilen The Housemaid (1960) ve Obaltan (1961) filmleri çekilmiştir.

Film eleştirmenlerinin Yeni Kore Dalgası adını verdiği 1990'ların sonundan günümüze kadar olan dönemde; Kore’nin en yüksek hasılat yapan filmleri The Admiral: Roaring Currents (2014) ve Extreme Job (2019), Altın Aslan ödüllü Pietà (2012), Palme d'Or, Akademi Ödülü ve Oscar sahibi Parazit (2019) ve uluslararası kült filmler olan Oldboy (2003), Snowpiercer (2013) ve Train to Busan (2016) gibi filmler çekilmiştir.

Kore Film Konseyi'ne göre, 2019'da Kore filmleri 226 milyonun üzerinde sinema izleyicisine sahip olarak 5 milyar dolar gelir elde etmiştir.

En yüksek gişe yaparak ekonomiye katkı sağlayan Güney Kore filmleri sırasıyla; The Admiral: Roaring Currents (2014), Extreme Job (2019), Along with the Gods: The Two Worlds (2017), Ode to My Father (2014), Veteran (2015), The Thieves (2012), Miracle in Cell No.7 (2013), Assassination (2015), Masquerade (2012) ve Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)’dir.

Kore’de Müzik Endüstrisi Nasıldır?

Kore’de Müzik Endüstrisi Nasıldır?
Kore’de Müzik Endüstrisi Nasıldır?

Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu'nun Küresel Müzik Raporu’na göre, 2019 itibariyle K-pop dünya çapında ilk on müzik pazarı arasında altı numarada yer almaktadır ve BTS ve Blackpink pazar büyümesine öncülük eden gruplar olmaktadır.

Dünya üzerinde Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'nın yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Doğu Afrika, Orta Doğu ve Batı dünyasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan K-pop, 2019 yılında tüm zamanların en yüksek satış geliri olan 6.8 trilyon won (87.819.614.492 TL) ve 756 milyon doların üzerinde ihracat değeri elde etmiştir.

Güney Kore müzik şirketleri, grupları oluştururken üyeleri şarkı söylemeyi, dans etmeyi, yabancı dilleri konuşmayı ve çıkışlarına hazırlanmak için başka beceriler kazanmayı öğrettikleri sıkı bir eğitim programına almaktadır. 2012'de yapılan The Wall Street Journal haberine göre, SM Entertainment gibi Kore’nin en büyük müzik şirketlerinden birinde Koreli idolü eğitmenin maliyeti ortalama 3 milyon dolar olmaktadır.

Günümüzde Kore müziği gruplarının en büyükleri sırasıyla; BTS, Blackpink, Twice, Exo ve NCT olmaktadır. BTS grubunun iTunes tarihinde 100 ülkede bir numaraya ulaşan sekiz şarkıya sahip ilk sanatçı olmak gibi birçok başarısı bulunmaktadır.

Güney Kore'nin İhracat Faaliyetleri Nasıldır?

Güney Kore’nin ihracat faaliyetleri gelişmiştir. OEC 2022 verilerine göre Güney Kore dünyanın en büyük 5. ihracat faaliyetlerine sahip ülkesidir.

Güney Kore’nin güncel ihracat hacmi, 531 milyar dolardır. Kore’nin en çok ihraç ettiği ürünler sırasıyla; entegre devreler (89,1 milyar dolar), arabalar (36,9 milyar dolar), rafine petrol (23,3 milyar dolar), yolcu ve kargo gemileri (17,3 milyar dolar) ve taşıt parçalarından (16 milyar dolar) oluşmaktadır.

Güney Kore’nin en büyük ihracat partnerleri; Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Hong Kong ve Japonya’dır.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Başlıca İhracat Ürünleri Nelerdir?

Güney Kore’nin başlıca ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yarı iletkenler
 • Elektronik cihazlar
 • Mobil iletişim cihazları
 • Motorlu kara taşıtları
 • Elektrikli makine ve cihazlar
 • Rafine fosil yakıtlar ve petrokimya ürünleri
 • Organik kimyasallar

Kore'nin İthalat Faaliyetleri Nasıldır?

Dünyanın en çok ithalat yapan 9. ülkesi olan Kore’nin ithalat faaliyetleri kapsamlıdır.

2022 OEC verilerine göre Kore’nin ithalat hacmi 446 milyar dolardır. Güney Kore'nin en büyük ithalatları; ham petrol (42,2 milyar dolar), entegre devreler (38,6 milyar dolar), petrol gazı (16,3 milyar dolar), rafine petrol (12,9 milyar dolar) ve arabalar (11,8 milyar dolar ) şeklindedir.

Güney Kore’nin ithalat partneri olan ülkeler; Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya ve Vietnam’dır.

Kore Cumhuriyeti'nin Başlıca İthalat Ürünleri Nelerdir?

Kore Cumhuriyeti’nin başlıca ithalat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Fosil yakıtlar
 • Elektrikli makina ve cihazlar
 • Demir ve çelik
 • Organik kimyasallar
 • Metal cevherleri
 • Gıda mamulleri

Güney Kore'de Vergi Oranları Nasıldır?

Güney Kore vergi oranları aşağıda listelenmiştir.

 • Yıllık 12.000 won (155 TL) vergilendirilebilir gelir için %6
 • Yıllık 46.000 won (594 TL) vergilendirilebilir gelir için %15
 • Yıllık 88.000 won (1136 TL) vergilendirilebilir gelir için %24
 • Yıllık 150.000 won (1.937 TL) vergilendirilebilir gelir için %35
 • Yıllık 300.000 won (3.874 TL) vergilendirilebilir gelir için %38
 • Yıllık 500.000 won (6.457 TL) vergilendirilebilir gelir için %40
 • Yıllık 1.000.000 won (12.915 TL) vergilendirilebilir gelir için %42
 • Yıllık 1.000.000 won üzeri vergilendirilebilir gelir için %45

Güney Kore’de Gelir Vergisi Ne Kadardır?

Güney Kore gelir vergisi; 2012- 2016 yılları arasında %38 seviyesinde sabit kalırken, 2017 yılında %40’a çıkmış ve 2018- 2020 yılları arasında %42 olmuştur.

2021 yılında Güney Kore gelir vergisi %45’tir.

En Büyük Kore Şirketleri Hangileridir?

En büyük Kore şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Samsung Electronics
 • Hyundai Motors
 • Sk Group
 • LG Electronics
 • Kia
 • Kore Electronic Power
 • POSCO
 • Hanwa
 • KB Financial Group
 • Hyundai Mobis
 • Samsung Life Insurance
 • CJ Corp.
 • Sk Hynix
 • LG Chem
 • Samsung C&T

Güney Kore Cumhuriyeti'nde Türk Şirketi Var Mıdır?

Güney Kore'de bir Türk şirketinin olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte Türkiye ve Güney Kore şirketlerinin inşaat, sanayi, üretim gibi sektörlerde ortak çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Siyasi ilişkilerinin de iyi olması nedeniyle Güney Kore ve Türkiye'nin ikili ekonomik ilişkileri gün geçtikçe iyiye gitmektedir.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun açıklamalarına göre Türkiye'nin Güney Kore'de özellikle inşaat sektöründe faaliyetlerini artırması beklenmektedir. Güney Kore ve Türkiye menşeli şirketler üçüncü ülkelerde ortak çalışma yürütmeyi hedeflemekte olup bölgesel etkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. İki ülke arasındaki pozitif ekonomik ilişkilerin Türk yatırımcıların gelecekte Güney Kore'de iş kurmak için beklentisini artırmaktadır.

Türkiye ve Güney Kore'nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye ve Güney Kore’nin ekonomik ilişkileri, 1977 yılında iki ülke arasında ticaretin teşviki ile ilgili bir anlaşma imzalanması ile gelişmeye başlamıştır.

Türkiye cumhurbaşkanının 1982'deki ve başbakanın 1986'daki Kore ziyaretleri, Türkiye’nin Kore’nin hızlı büyüyen ekonomisinden etkilenerek Kore Ekonomik Modeli’ni benimsemesine yol açmıştır.

Türkiye ve Kore arasındaki ticaret hacmi, 1965'te 8.000 ABD doları ve 1970'te 59.000 ABD doları iken; Kore ekonomik modelinin benimsenmesinden sonra 1990'da 515 milyon ABD dolarına yaklaşmıştır.

Kore ve Türkiye arasında imzalanan ekonomik anlaşmalar arasında; 1 Ağustos 2012 “Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşması”, 1 Mayıs 2013 “Mal Ticareti Anlaşması”, 26 Şubat 2015 “Yatırım Anlaşması” ve 1 Ağustos 2018 “Hizmet Ticareti Anlaşması’’ bulunmaktadır. Türkiye ve Güney Kore Merkez Bankaları arasındaki SWAP anlaşması ise 12 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır.

2021 TÜİK verilerine göre; 2021’in ocak ve kasım ayları arasında Türkiye’den Güney Kore’ye 853 milyon dolar değerinde ihracat yapılmış ve Kore’den 6.870 milyon dolar değerinde ürün ithal edilmiştir.

2021 yılında Güney Kore ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 7.723 milyon dolardır.

Türkiye'den Kore'ye İhracat Yapılır Mı?

Türkiye’den Kore’ye ihracat yapılmaktadır.

Türkiye’den Kore’ye ihraç edilen ürünler arasında; farmakolojik ürünler, sıvılaştırılmış hidrokarbon gazı, taşıt aksamları, gıda maddeleri, dericilik ürünleri, elektrikli makine ve cihazlar, mineral cevherleri ve giyim eşyaları bulunmaktadır.

Güney Kore'den Türkiye'ye İthalat Yapılır Mı?

Güney Kore’den Türkiye’ye ithalat yapılmaktadır.

Güney Kore’den Türkiye’ye ithal edilen ürünler arasında; elektronik cihazlar, plastik mamulleri, motorlu taşıtlar, optik alet ve cihazlar, taşıt aksam ve parçaları, makine ve mekanik cihazlar ve demir- çelik ürünleri ürünleri bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: