Güney Kore'de Din ve İnanç

Güney Kore Dini ve İnanç Yapısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Güney Kore’de dini inançlar çeşitlilik göstermektedir. Güney Kore’yi en çok Budizm ve Konfüçyanizm kültürü etkilemiştir ve Hristiyanlık ve Budizm günümüzde Güney Kore’de en yaygın inançlar olarak yaşanmaktadır.

Güney Kore’deki insanların çoğunun dini inancı yoktur. Güney Kore dini inançları, inançsızlar, Protestanlar, Budistler, Katolikler ve İslam, Konfüçyanizm, Ortodoks gibi diğer dinler olarak ayrılmaktadır. Güney Kore’de dini çeşitlilik, yasalar tarafından korunmaktadır ve tüm dindar insanlar ve aynı zamanda dini olmayanlar barış içerisinde yaşamaktadır. Güney Kore’de dini inanç tamamen serbest olup insanlar istediği dine inanmakta özgürdür.

Kore'nin Resmi Bir Dini Var Mıdır?

Güney Kore resmi dini bulunmamaktadır.

Güney Kore'de Din Dağılımı Nasıldır?

Güney Kore’de din dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • Protestanlık: %19.7
 • Budizm: %15.5
 • Katolik Kilise: %7.9
 • Diğer: %0.8
 • İnançsızlar: %56.1

Kore Cumhuriyeti'nde Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Güney Kore’de Hristiyanlık, bütün inananlar içinde %63’lük bir orana sahip, oldukça yaygın bir dindir. Güney Kore’de Hristiyanlar, Katolik, Protestan ve Ortodoks olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ortodoksluk, Güney Kore’de az görülen mezheplerden biridir.

Güney Kore’de Hristiyanlık, tüm dinler gibi yasa tarafından korunmaktadır. Güney Kore’nin başkenti dahil olmak üzere birçok bölgesinde, Protestanlar ve Katolikler için ibadet edebilecekleri kiliseler bulunmaktadır. Güney Kore’de Katolikler için, Seul Uluslararası Katolik Kilisesi, Mokseong-dong Katedrali ve Kyesan Katedrali gibi kiliseler ve katedraller bulunmaktadır. Güney Kore’de Protestanlar için, Jeongdong Kilisesi, Saemunan Kilisesi ve SaRang Kilisesi gibi bilindik kiliseler bulunmaktadır.

Kore'de Budizm İnancı Nasıldır?

Kore’de Budizm en yaygın 3. dindir. Tüm dinler gibi Kore, Budizmi de inanç özgürlüğü kapsamında değerlendirmektedir. Güney Kore’de Budistler, Budist tapınaklarına gidip ibadet edebilmektedir. Güney Kore’de, Gangwon Tapınağı, Buseoksa Tapınağı, Jogyesa Tapınağı, Haedong Yonggungsa Tapınağı gibi birçok tapınak bulunmaktadır.

Güney Kore'de İslamiyet İnancı Nasıldır?

Güney Kore’de İslam dini yaygın değildir ve yaklaşık 100 bin kişi İslama inanmaktadır. Güney Kore’de İslam dinine inananlar, toplam nüfusun %0.3’ünü oluşturmaktadır. İslam dinine inanan kesim, Güney Kore’de istediği gibi inancını yaşayabilmekte ve ibadet edebilmektedir. Güney Kore’de yaşayan Müslümanlar, Seul Merkez Camii, Busan Camii ve Daejeon İslam Merkezi gibi yerlerde ibadet edebilmektedir.

Güney Kore'de Dini İnanç Özgürlüğü Var Mıdır?

Güney Kore’de dini inancı olan bireyler ve herhangi bir inanca sahip olmayanlar istedikleri gibi yaşamakta özgürdür. Güney Kore’de dini inanç özgürlüğü, anayasanın 20. maddesi ile temin edilmiş, din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.

Güney Kore'de Ateist Nüfusu Ne Kadardır?

Güney Kore’de inançsız nüfus fazla olsa da, ateist nüfusu inançsızların sadece %12’si kadardır.

Güney Kore’de dini inançsızlık, daha çok Budizm ve Konfüçyanizm kültüre etki etmiş ve inançsız Güney Kore nüfusu da, bu kültürel arka plandan etkilenmiştir.

Güney Kore'deki En Ünlü Dini Yapılar Hangileridir?

Güney Kore’deki en ünlü dini yapılar aşağıda verilmiştir.

 • Jeongdong Katolik Kilisesi
 • Seul Merkez Camii
 • Haedong Yonggungsa Tapınağı
 • Myeongdong Katedrali
 • Yoido Tam İncil Kilisesi
 • Tapsa Tapınağı
 • Gyesan Katolik Kilisesi
 • Inwangsan Guksadang Tapınağı
 • Sinheungsa Tapınağı
 • Gamcheon Kutsal Haç Katedrali

Yakchunsa Tapınağı Nerededir?

Yakchunsa Tapınağı Nerededir?
Yakchunsa Tapınağı Nerededir?

Yakcheonsa Tapınağı, Güney Kore’de, Jeju Adası’ndaki Jogye Order’ın Budist tapınağıdır. Yakcheonsa Tapınağı’nın tarihi kaydı bulunmadığından, ilk olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. 1982’de Ven. Hyein şimdiki halinin inşaatına başlamadan önce Yaksuam İnziva Evi, Yakcheonsa Tapınağı’nın bulunduğu yerde bulunuyordu. Yaksuam İnziva Evi, 59 metrekare bir yapı olup, 1,490 metrekarelik bir arazi üzerinde yer almıştır.

Yakchunsa, 1982’de inşaata başlandığında, bodrum eklemek için 30 metre yüksekliğinde Daejeok-gwangjeon ile beraber sonrasında üç katlı yurt ve bunu Daejeok-gwangjeon’a bağlayan geçitler yapılmıştır. Yakchunsa, yurtla beraber, bir yeraltı Dharma salonuna, bir Samseongak’a, gölet ve çeşmelere sahip olan bir yerdir. Yakchunsa’da çalan çanın ağırlığı yaklaşık 18 bin kilodur.

Myeongdong Katedrali Nerededir?

Myeongdong Katedrali Nerededir?
Myeongdong Katedrali Nerededir?

Myeongdong Katedrali, 1892’de inşaatına başlamış ve 1898’de bitmiş olan, Seul Roma Başpiskoposluğunun Seul’daki ulusal katedralidir. Myeongdong Katedrali’nin yapılmasına karşı gelen Kore imparatoru Gojong, sonrasında Hristiyan katedrali olmasına ikna olup Paris Yabancı Misyonlar Derneği’nin de fonlarıyla 1982’de yapımını başlatmıştır. Çin-Kore Savaşı ve ardından gelen Piskopos Eugene Jean George Coste’nin ölümüyle Myeongdong Katedrali’nin inşaatı birkaç yıl ertelenmiş ve 1898’te tamamlanmıştır.

Myeongdong Katedrali’nin ilk hali, yerel pişmiş 20 gri ve kırmızı tuğladan oluşmuştur. Myeongdong Katedrali’nin ana binası 23 metre yüksekliğindeyken, çan kulesi 45 metre yüksekliğindedir. Myeongdong Katedrali’nin içinde, İsa’nın doğuşu, Meryem Ana gibi birçok motif vitray pencerelere ve duvarlara işlenmiştir.

Seul Merkez Camii Nerededir?

Seul Merkez Camii Nerededir?
Seul Merkez Camii Nerededir?

Seul Merkez Camii, 1976 yılında Kore Müslüman Federasyonu ve birçok Müslüman ülkenin yardım fonları ile beraber, Seul’da yapılmıştır. Seul Merkez Camii’nin yapılması ile birlikte, Güney Kore’de yaşayan Müslümanların birlikte ibadet edebileceği yer olmuştur.

Seul Merkez Camii, İslami dekorasyona sahiptir. Seul Merkez Camii’nin girişinde, Arapça oyulmuş kaligrafi bulunmaktadır; Itaewon’daki diğer modern mimarilerden farklı olarak kendine has bir mimarisi vardır.

Dinin Kore Kültürü Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Dinin Güney Kore kültürü üzerindeki etkisine, okullar ve tıp merkezlerinin Protestan bağlantıları olarak, veya sınavların ve büyük olayların Budist ritüellerine ve bayramlarına göre ayarlanması örnek olarak gösterilebilmektedir.

Kore’deki eski dinlerden biri olan Şamanizmin adetleri, bugünlerde hala bitkisel ilaçlar ve ritüel danslar eşliğinde Güney Kore kültürü içinde görülebilmektedir. Güney Kore’deki Ay Yeni Yılı ve Chuseok gibi resmi bayramların köklerinin, Kore Budizminin ibadetlerinden geldiği bilinmektedir.

Güney Kore Dini Bayramları Nelerdir?

Güney Kore Dini Bayramları Nelerdir?
Güney Kore Dini Bayramları Nelerdir?

Güney Kore dini bayramları aşağıda verilmiştir.

 • Bodhi Günü
 • Buda’nın Doğum Günü
 • Chuseok
 • Hansik
 • Dano

Güney Kore Toplumunun Batıl İnançları Var Mıdır?

Güney Kore toplumundaki batıl inançların çoğunun kökü Şamanizm inancından gelmekte olup birçok kişinin hayatında yer alır. Güney Kore’de birinin adını kırmızı ile yazmanın o kişiye kötülük veya ölüm getireceğine inanılmaktadır. Güney Kore’de domuz, bereketin sembolüdür ve gece rüyada domuz görmenin iyi haber getireceğine inanılmaktadır.

Çin’de, ses olarak ‘ölüm’e benzeyen ‘4’ sayısı, Güney Kore, Çin ve Japonya’da kötü şans olarak tanımlanmaktadır. Eşiğe basmanın kötü şans getirdiğine, Kore-Moğol Savaşı’nda ölümün evde olması tercih edilen ölüm seçeneği olduğu ve evin kapısından çıkarken bu dünya ile diğer dünya arasında eşiği kaldırdığı düşünüldüğünden dolayı inanılmaktadır.

Güney Korelilerde, Şamanizmden ve tarihsel olaylardan aldıkları batıl inançların yanında, tüm dünyanın inandığı batıl inançlar da olmakta olup, bunların en büyük örneklerinden biri gece tırnak kesilince veya ayak sallayınca kötülükleri veya kötü şansı çağırmaktır.

Dini Çalışmalar Yürütmek için Güney Kore'ye Gidilebilir Mi?

Evet, dini çalışma nedeniyle Güney Kore’ye gidilebilmektedir ve Güney Kore devleti bu tür çalışmalar için özel vize hizmeti vermektedir.

Dini çalışmalar için gidecek olan vatandaşların, Güney Kore din işleri vizesi (D-6 vizesi) alması gerekmektedir. D-6 vizesi hamiline Güney Kore’de maksimum 2 yıl ikamet etme hakkı tanımaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: