Macaristan Coğrafyası

Macaristan Coğrafi Yapısı Nasıldır: Macaristan Coğrafya Bilgisi

Macaristan, 93.030 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip bir Doğu-Orta Avrupa ülkesidir. Macaristan’ın herhangi bir denize kıyısı olmaması sebebiyle Macaristan’da kışların soğuk, yazların ise sıcak geçtiği karasal iklim görülmektedir. Macaristan’ın ortalama sıcaklığı yazın 27-35°C, kışın ise 0 ile-15°C arasındadır. Macaristan, özellikle kuzey bölgesinde bol dağlık alana ve bazı önemli dağlara sahip olsa da ülkenin genel yüksekliği oldukça alçaktır. Macaristan’ın rakımı çoğu bölgede 200 metrenin altındadır. En yüksek noktası ise 1014 metre ile Kekes Dağı’dır.

Macaristan, tarıma elverişli arazi bakımından dünyada önde gelen ülkelerdendir. Toprak kalitesi büyük farklılıklar gösterse de, Macaristan’ın en önemli doğal kaynağı verimli topraklardır. Macaristan’ın toplam topraklarının yaklaşık %70’i tarıma uygundur. Bu topraklarda başta buğday, mısır ve arpa olmak üzere pek çok farklı bitki türü yetiştirilmektedir. Macaristan’ın %56’sını, 52.000 kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın önemli ovalarından biri olan ve pek çok Avrupa ülkesinin sınırları içerisinde yer alan Büyük Macaristan Ovası kapsamaktadır. Macaristan’ın yaklaşık %19’luk kısmını ise ormanlık araziler oluşturmaktadır.

Macaristan’ın içinden iki büyük nehir geçmektedir. Bunlardan ilki 444 km boyunca uzanan Tisza Nehri, diğeri ise Avrupa’nın en büyük ikinci nehri olan ve ülkede 418 km boyunca akmakta olan Tuna Nehri’dir. Macaristan coğrafyasında ayrıca Orta Avrupa’nın en büyük gölü olan ve “Macar Denizi” olarak da bilinen Balaton Gölü de bulunur.

Macaristan Yüzölçümü Nedir?

Macaristan’ın yüzölçümü 93.030 kilometrekaredir. Avrupa’daki en geniş 17. ülke konumunda olan Macaristan’ın %48’lik kısmını tarıma elverişli topraklar, %19’unu ise ormanlık araziler oluşturmaktadır. Türkiye ile karşılaştırıldığında Macaristan’ın yüzölçümü yaklaşık 8 kat daha küçüktür. Türkiye’deki tarıma elverişli arazi oranı ise yüzölçümünün yaklaşık %25’lik kısmıdır.

Macaristan Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Macaristan komşu ülkeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Slovakya
 • Ukrayna
 • Sırbistan
 • Hırvatistan
 • Slovenya
 • Romanya
 • Avusturya

Macaristan’ın En Uzun Sınırı Olan Ülke Nedir?

Macaristan’ın en uzun sınırı olan ülke Slovakya’dır. Macaristan-Slovakya sınırı 679 kilometredir.

Macaristan’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Macaristan’da bulunan en yüksek dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kékes: 1014 metre
 • Hidas-bérc: 972 metre
 • Galya-tető: 964 metre
 • Szilvási-kő: 960 metre
 • Galya-kilátó: 960 metre
 • Istállós-kő: 958 metre

Macaristan’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Macaristan’da bulunan ovalar aşağıda listelenmiştir.

 • Büyük Macaristan Ovası
 • Küçük Alföld

Macaristan’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Macaristan’da bulunan önemli nehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Danube Nehri
 • Tisza Nehri
 • Leitha Nehri
 • Rába Nehri
 • Zagyva Nehri
 • Zala Nehri
 • Dráva Nehri
 • Ipoly Nehri
 • Sajó Nehri
 • Bodrog Nehri
 • Maros Nehri

Macaristan Topoğrafyası Nasıldır?

Macaristan coğrafyası, üç büyük coğrafi bölgeye ayrılmaktadır. Bu bölgeler Tuna Nehri’nin doğusunda yer alan Büyük Alföld, Tuna Nehri’nin batısında yer alan Transdanubia ve Büyük Macar Ovası’nın kuzey sınırında yer alan Kuzey Macar Dağları’dır.

Macaristan Coğrafyasında Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Macaristan, 9.660.351 nüfusa sahiptir. Nüfusun yaklaşık %72’si kentsel bölgelerde yaşamaktadır. En fazla yaşlı nüfusa sahip ülkelerden biri olan Macaristan’da yaş ortalaması 43.3’tür. Macaristan’da kilometrekare başına ortalama 107 kişi düşmektedir.

Macaristan’dan ayrılan vatandaşların sayısının artması ve Macaristan’da yaşayan vatandaşların çocuk sahibi olma oranının düşük olması sebebiyle Macaristan nüfusu 1980’den beri azalma eğilimindedir. Macaristan’ın tüm çabalarına rağmen son beş yılda nüfus %0.23 - %0.30 oranlarında azalmaya devam etmiştir.

Macaristan’ın en kalabalık şehri 1.752.286 nüfusa sahip başkent Budapeşte’dir. Budapeşte’de kilometrekare başına 3337 kişi düşmektedir. Yıllık yaklaşık 12 milyon turist çekmekte olan başkent Budapeşte, Avrupa’nın önemli turizm şehirlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Macaristan’ın diğer büyük şehirleri 204.124 nüfus ile Debrecen, 172.637 nüfus ile Miskolc ve 164.883 nüfus ile Szeged’dir. Macaristan’ın en düşük nüfusa sahip yerleşim bölgesi 5006 kişi ile Körösladány kasabasıdır. Macaristan’da yaklaşık 3000 Türk yaşadığı tahmin edilmektedir.

Macaristan’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Macaristan’da topraklar, en değerli doğal kaynaklar arasındadır. Macaristan’da bulunan toprak türlerinin başlıcaları luvisol, cambisol, çernezyom, fluvisol, arenosol ve solonetz toprak türleridir. Çernezyom ismiyle bilinen koyu renkli topraklar Macaristan’ın en verimli toprağıdır. Fluvisoller nehir vadilerindeki tabakalı tortullar üzerinde gelişmektedir. Macaristan toprakları, tarih boyunca ekinlerin yetiştirilmesi, hayvanların otlatılması ve inşaat malzemesi olarak ormanlık alanların desteklenmesi için çok yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Macaristan’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Macaristan’da bulunan madenler aşağıda listelenmiştir.

 • Kömür
 • Doğalgaz
 • Boksit
 • Perlit

Macaristan’ın doğal kaynakları çok sınırlıdır. Macaristan’ın madencilik sektörü küçük ölçeklidir.

Macaristan Coğrafyası Macaristan İklimini Nasıl Etkiler?

Macaristan’da karasal iklim görülmektedir. Ülkede kış mevsimleri soğuk, yaz mevsimleri ise sıcak geçmektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında Macaristan coğrafyasının hiçbir denize kıyısı olmaması, okyanuslardan uzak olması ve ülkede etkili olan batı rüzgarları gösterilebilmektedir. Macaristan’ın ortalama sıcaklığı yazın 27-35°C, kışın ise 0 ile-15°C arasındadır.

Macaristan iklimini etkileyen önemli faktörlerden biri ülkenin Karpat Havzası coğrafi bölgesi içindeki konumudur. Çevredeki sıradağlar Macaristan’a doğru ilerleyen rüzgarların ve diğer iklim kuvvetlerinin etkisini değiştirmektedir.

Macaristan’ın Atlas Okyanusu’ndan uzaklığının ve hakim batı rüzgarlarının da Macaristan iklimi üzerinde etkisi vardır. Macaristan’da en çok yağış alan bölgeler batı sınırına yakın alanlarda, en az yağış alan bölgeler ise doğu alanlarında görülmektedir. Doğu bölgelerinde yazın kuraklıklar yaşanabilmektedir. Macaristan’da zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtınalar da görülmektedir. Bunun yanı sıra kış aylarında kar yağışı da ülkenin pek çok bölgesinde oldukça yaygındır.

Macaristan Coğrafyası Macaristan Kültürünü Nasıl Etkiler?

Macaristan kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel halk müziği; kırsal kesimdeki köylülerin neşe, hüzün, hava durumu ve çiftçilik gibi deneyimlerine dayanmaktadır. Macaristan coğrafyası kırsal kesim halkının duygularını ve Macaristan müzik kültürünü doğrudan etkilemiştir.

Macaristan kültürünün geleneksel alkollü içeceklerinden biri olan Pálinka, Büyük Macar Ovası’nın meyve bahçelerinde yetiştirilen meyvelerden damıtılan bir meyve brendidir. Macaristana özgü bir içkidir ve sevilerek tüketilmektedir.

Macaristan coğrafyasının Macaristan kültürü üzerine etkilerinden bir diğeri ise Macaristan halkının severek yüzyıllardır kullandıkları yüzlerce doğal kaplıcalardır. Macaristan’ın bir termal su ülkesi olması sebebiyle kaplıca kültürü tutkusu Macar tarihinin başından beri görülmüştür.

Paylaş: