Güney Kore Tarihi

Güney Kore Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Güney Kore tarihi, M.Ö. 3000 yılından günümüze uzanmış, savaş ve bağımsızlık mücadeleleri ile şekillenmiştir. Güney Kore’nin tarihsel dönemleri; Antik Çağ’da Güney Kore tarihi, Üç Krallık dönemi, Kuzey ve Güney devletleri dönemi, Goryeo Hanedanlığı dönemi, Joseon Hanedanlığı dönemi ve Modern çağda Güney Kore tarihi şeklinde sıralanmaktadır.

M.Ö 300 yılında Kore, Çin’in himayesine sonra, Budizm ve Çinlilerin etkisi altında kalmıştır. Kore 7. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar farklı hanedanların idaresi altında bağımsız olarak yaşamıştır.

1910 yılında Japonlar Kore’yi işgal ederek ülkeyi koloni haline getirmiş ve bu durum, 1945 yılına kadar sürmüştür. İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilmesinin ardından Güney Kore’yi ABD, Kuzey Kore’yi de Rusya işgal etmiş böylece kuzeyde komünist rejim, güneyde demokratik rejim kurulmuştur.

25 Haziran 1950’de Rus subaylarının kumandasındaki Kuzey Kore birlikleri, yarımadanın tamamına komünizmi kabul ettirmek için Güney Kore’ye saldırmıştır. Birleşmiş Milletler Güney Kore’nin işgaline karşı bölgeye içinde Türklerin de olduğu ordular göndermiş ve savaş 27 Temmuz 1953’te başarıyla sonuçlanmıştır. Kore Savaşı sonrasında Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bir sınır kabul edilmiş ve başkanlık sistemine dayalı demokratik rejime geçilmiştir.

Korelilerin Kökeni Nereden Gelir?

Modern Korelilerin kökeni Mançurya, Moğolistan ve Güney Sibirya'da yaşamış antik halklardan gelmektedir. Kore’nin kökenlerini oluşturan antik halklar zamanla Kore Yarımadasının kuzeyine yerleşmiştir. Antik Korede yaşamış Proto-Korelilerin kökenleri Mançuryaya ve Liao Nehri çevresine dayanmaktadır. Kore’de antik dönemden sonra, Kore dillerini konuşan halk yarımadanın güney tarafına doğru yerleşmeye başlamış ve Japonca konuşan yerli nüfusu asimile etmiştir.

Vovin'e göre, Üç Kore Krallığı döneminde Güney Mançurya ve Kore Yarımadasının kuzeyinde Kore’nin kökeni oluşmuştur. Dünyadaki Dolmenlerin yaklaşık %70'inin Kore’de yaşadığı bilinmektedir. Dolmen kültürünün sadece Kore Yarımadası ve çevresinde yoğun şekilde gelişmesinin sebebi belirsizdir.

Kore Cumhuriyeti'nin Önemli Tarihi Dönemleri Nelerdir?

Kore Cumhuriyeti'nin önemli tarihi dönemleri aşağıda listelenmiştir.

 • Antik Çağ’da Güney Kore tarihi
 • Kore Üç Krallık dönemi
 • Kore'de Kuzey ve Güney devletleri dönemi
 • Kore'de Goryeo Hanedanlığı dönemi
 • Kore'de Joseon Hanedanlığı dönemi
 • Modern çağda Güney Kore tarihi

Antik Çağda Kore Tarihi Nasıldır?

Antik Çağda Kore Tarihi Nasıldır?
Antik Çağda Kore Tarihi Nasıldır?

Samguk Yusa'ya göre, Gojoseon krallığı Antik Çağ’da MÖ 2333'te Kuzey Kore ve Mançurya civarında kurulmuştur. Joseon Krallığı’nın Kore’de MÖ 12. yüzyılda kurulduğu söylenmekte olup varlığı ve rolü modern çağda tartışılmaktadır.

Antik Çağ Paleolitik ve Neolitik (M.Ö 1500-300) dönemleri kapsamaktadır ve Gojoseon Krallığı hakkındaki ilk yazılı tarihsel kayıt MÖ 7. yüzyıl başlarına aittir. Jin devleti MÖ 3. yüzyılda Güney Kore'de kurulmuştur. MÖ 2. yüzyılda, Gija Joseon'un yerine, yüzyılın sonlarına doğru Çin'de bulunan Han Hanedanı tarafından yıkılan Wiman Joseon kurulmuştur. Antik dönemde Gojoseon Krallığının düşüşüyle Üç Krallık öncesi dönemde savaşan devletler dönemi başlamıştır.

Üç Krallık Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?

Üç Krallık Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?
Üç Krallık Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?

Üç Krallık dönemi Kore tarihi MÖ 57- MS 668 yılları arasında yaşanmıştır. MÖ 57’den itibaren Kore’de dört devlet sürekli rekabet halinde olup birbirleriyle sürekli değişen ittifaklar kurmuştur.

Goguryeo, Büyük Gwanggaeto (391-413) döneminde zenginleşmiş, Kuzey Kore'ye, Mançurya'nın çoğuna ve iç Moğolistan'ın bir kısmına hakim olmuştur.

Başkenti Geumseong'da bulunan Silla, Kral Beopheung'un (MS 514-540) saltanatı altında gelişmiş sulama sistemleri ve tarımsal yenilikler nedeniyle doğu kıyısında çok daha büyük bir egemenlik sağlamıştır. Gaya, hüküm sürdüğü dönem boyunca tam anlamıyla merkezi bir krallığa dönüşmemiştir. Silla, MS 532'de Gaya'yı yöneten şehir devleti Geumgwan Gaya'yı ele geçirmiştir.

Baekje, MÖ 4. yüzyılın sonlarında kral Geunchogo yönetiminde başarılı olmuş ve başkenti modern Gwangju’yu kurmuştur. MS 554'te Gwansanseong Kalesi'ndeki yapılan savaşta Baekje, Silla istilasında kaybettiği toprakları geri almaya çalışmış ve 30.000 kişilik ordusu ile topraklarını geri alıp Baekje Kralı Seong’u öldürmüştür.

Kore'de Kuzey ve Güney Devletleri Dönemi Nasıldır?

Kore'de Kuzey ve Güney Devletleri Dönemi Nasıldır?
Kore'de Kuzey ve Güney Devletleri Dönemi Nasıldır?

Kuzey-Güney Devletleri terimi, Silla'nın Kore Yarımadası’nın çoğunluğunu kontrol ettiği ve Balhae'nin Mançurya’ya genişlediği dönemde Birleşik Silla ve Balhae'yi ifade etmektedir. Kuzey ve Güney Kore devletleri döneminde kültür ve teknoloji, özellikle Birleşik Silla'da önemli ölçüde ilerlemiştir.

Birleşik Silla birleşme savaşlarından sonra, Tang Hanedanı eski Goguryeo'da ileri birlikler kurup Baekje'de topluluklar kurmaya ve yönetmeye başlamıştır. Silla, 671'de Baekje ve Kuzey Kore'deki Tang kuvvetlerine saldırmış, ardından 676'da Tang kuvvetlerini yarımadanın dışına sürülmüştür. Birleşik Silla müreffeh ve varlıklı bir ülke olup başkenti Gyeongju dünyanın dördüncü büyük şehri olmuştur. Silla, 8. yüzyılın sonlarında siyasi sıkıntılar yaşamaya başlamıştır ve Sillaı ciddi şekilde zayıflayınca Güneyde Baekje kurulmuştur.

Balhae, Goguryeo'nun düşmesinden otuz yıl sonra, 698'de kurulmuştur. Balhae, Kore Yarımadası'nın kuzey bölgelerini ve Mançurya'nın çoğunu yönetmiştir. Balhae, özellikle Kral Mun ve Kral Seon'un saltanatları sırasında gelişmiş, Güney’in Müreffeh Ülkesi olarak adlandırılmıştır. 926'da Liao hanedanı tarafından fethedilen Balhae'nin son veliaht prensi Dae Gwang-hyeon da dahil olmak üzere çok sayıda mülteci Goryeo tarafına geçmiş ve iki ulus arasında ulusal bir birleşme sağlanmıştır.

18. yüzyıl Joseon Hanedanlığı tarihçisi Yu Deuk-gong, Kore tarihinin bir parçası olarak Balhae'nin incelenmesini savunmuş ve bu döneme atıfta bulunmak adına "Kuzey ve Güney Devletleri Dönemi" terimini türetmiştir.

Goryeo Hanedanlığı Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?

Goryeo Hanedanlığı Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?
Goryeo Hanedanlığı Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?

Kore Goryeo Hanedanlığı Wang Geon tarafından 918’de kurulmuş ve 918-1392 yılları arasında hüküm sürmüştür.

1018'de, zamanının en güçlü imparatorluğu olan Liao Hanedanlığı Goryeo'yu işgal etmiş fakat yenilmiştir. Goryeo, Liao Hanedanlığını yendikten sonra bir asır süren bir altın çağ yaşamış, basın ve yayıncılıkta, öğrenmeyi teşvik ederek ve felsefe, edebiyat, din ve bilim üzerine bilgiyi yaymada büyük gelişmeler yaşamıştır.

1231'de Moğol saldırılarının ardından bitkin düşen Goryeo Hanedanlığı, veliaht prensini Yuan Hanedanlığına bağlılık yemini etmesi için Dadu'ya göndermiş ve bunu Kubilay Han kabul etmiş; 80 yıl boyunca Goryeo, Çin'de Moğol yönetimindeki Yuan hanedanının egemenliği altında kalmıştır.

1350'lerde, Yuan Hanedanlığı iç mücadeleler nedeniyle hızla gerilemiş ve Kral Gongmin'in Goryeo hükümetinde reform yapılmasını sağlamıştır. Goryeo Hanedanlığı 1392'ye kadar hüküm sürmüştür. Joseon Hanedanlığının kurucusu Yi Seong-gye, 1388'de bir darbeyle iktidara gelmiş ve iki hükümdar için tahtın arkasındaki güç olarak hizmet ettikten sonra, 1392'de Joseon Hanedanlığını kurmuştur.

Joseon Hanedanlığı Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?

Joseon Hanedanlığı Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?
Joseon Hanedanlığı Döneminde Kore Tarihi Nasıldır?

1392'de, daha sonra Taejo olarak bilinen general Yi Seong-gye, eski krallık Gojoseon'un adını taşıyan Joseon Hanedanlığını kurmuştur ve hanedanlık 1392-1897 yılları arasında hüküm sürmüştür. Joseon Hanedanlığı boyunca hakim olan felsefe Neo-Konfüçyüsçülük olmuştur.

Joseon Hanedanlığı döneminde Taejo, günümüz Seul’ü olan başkenti Hanyang'a taşımış, 1394'te Neo-Konfüçyüsçülüğü ülkenin resmi dini olarak benimsemiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda Joseon Hanedanlığı hükümdarları, eğitimi ve bilimi teşvik etmiştir.

1592-1598 yılları arasında Japonların Kore'yi işgali ile Joseon Hanedanlığı'nın durumu kötüye gitmeye başlamıştır. Joseon Hanedanın’dan Toyotomi Hideyoshi güçlerini toplamış ve Kore üzerinden Asya kıtasını işgal etmeye çalışmıştır.

İkinci Mançu istilasından ve yeni Qing Hanedanlığı ile ilişkilerin istikrara kavuşmasından sonra, Joseon Hanedanlığı yaklaşık 200 yıllık bir dış barış dönemi yaşamıştır. 18. yüzyılda Kral Yeongjo ve torunu Kral Jeongjo yeni bir rönesansa öncülük etmiştir. Yeongjo ve Jeongjo, gelir akışını hazineye dönüştüren, orduyu güçlendiren ve öğrenimin yeniden canlanmasına sponsor olan vergi sisteminde reform yapmıştır.

1905 Rus-Japon Savaşı'nın ardından Kore İmparatorluğu, Japonya'nın himayesine girmiş ve ardından 1910'da Japonya-Kore İlhak Antlaşması ile tamamen Japonya'ya ilhak edilmiştir.

Modern Çağda Güney Kore Tarihi Nasıldır?

Modern Çağda Güney Kore Tarihi Nasıldır?
Modern Çağda Güney Kore Tarihi Nasıldır?

Modern çağda Kore tarihi 1953 yılında başlamış olup günümüze kadar devam etmektedir. 1948 yılında Syngman Rhee ile başlayarak, bir dizi otokratik hükümet, Amerikan desteği ve etkisiyle Güney Kore'de iktidara gelmiştir.

1961 yılında Kore’de Park Chung-hee'nin darbesiyle yeni bir ekonomi politikası başlamış, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için ihracata yönelik bir sanayileşme politikası uygulanmıştır. Başkan Park, başarılı olan Beş Yıllık Kalkınma Planı aracılığıyla Güney Kore ekonomisini geliştirmiştir. Güney Kore ekonomik kalkınmasına Samsung, Hyundai, SK Group ve LG Corporation gibi holdingler öncülük etmiştir.

Güney Kore hükümeti, ekonomiye üretken bir şekilde katkıda bulunabilecek iyi eğitimli bir halk yetiştirmek için eğitimi ülkede öncelik haline getirmiştir. Başarılı ekonomik politikalar ile Güney Kore, Kore Savaşı’ndan sonra dünyanın en fakir eyaletlerinden biri iken tamamen gelişmiş bir ülke haline gelmiştir. Güney Kore 1988'de Asya kıtasında düzenlenecek ikinci Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştır.

Sovyet etkisi sebebiyle Kuzey Kore; Çin ve Sovyetler Birliği ile bağları olan, kalıtsal bir liderlik anlayışına sahip bir komünist hükümet kurmuştur. Kuzey Kore başkanı Kim Il-sung, 1994'teki ölümüne kadar ülkenin en büyük lideri olmuştur. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından, Kuzey Kore ekonomisi düşüşe geçmiştir.

Ucuz, düşük değerli ve hafif sanayi ihracatı politikasıyla hareket eden Güney Kore ekonomisi, sonunda bilgi teknolojisi, gemi yapımı, otomobil üretimi ve petrol rafinerisi gibi daha yoğun sermaye ve daha yüksek değerli sektörlere geçmiştir. Bugün Güney Kore, bilgi ve iletişim teknolojisinde Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle rekabet eden lider bir ekonomi ve teknolojik bir güç merkezi olmuştur. Güney Kore pop kültürü, son yıllarda Kore Dalgası olarak bilinen bir fenomenle yurt dışında popüler hale gelmiştir.

Güney Kore'nin Bağımsızlık Mücadelesi Nasıldır?

Güney Kore bağımsızlık hareketi, Kore'nin Japonya’dan bağımsızlığını elde etmek için askeri ve diplomatik bir hareket olmuştur. 1910 yılında Japonya'nın Kore'yi ilhak etmesinden sonra Koreli liderler 1919 1 Mart Hareketi ile Çin’e kaçmıştır.

1941'de Pasifik Savaşı’nın patlak vermesinin ardından Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın müttefiklerinden biri olmuştur. Çin, müttefikler tarafından 1943 Kahire Bildirgesi'nde nihai Kore bağımsızlığı konusunda anlaşmaya varmıştır ancak savaş sonrası Kore hükümeti hakkında devam eden anlaşmazlık ve belirsizlik, 1945 Sovyet-Japon Savaşı’na kadar sürmüş ve Kore'nin fiili olarak Sovyet ve Amerikan bölgelerine bölünmesi sağlanmıştır. Kore’nin bölünme istemi 1950-1953 Kore Savaşı'na yol açmıştır.

15 Ağustos 1945'te Japonya teslim olmuş ve Japonya’nın tesliminin ardından Güney Kore'de Işık Gününün Restorasyonu ve Kuzey Kore'de Anavatan Kurtuluş Günü olarak adlandırılan yıllık bir tatil ilan edilmiştir.

Kuzey Kore Güney Kore Savaşı, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye bir saldırı başlatması ile meydana gelmiştir. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Kuzey Kore Sovyetler Birliği’nin etkisinde kalırken Güney Kore ise Amerika Birleşik Devletleri’nin etkisinde kalmıştır. Kuzey ve Güney Kore zamanla birbirine rakip hale gelmiştir. Kuzey Kore tarafında Çin ve Sovyetler Birliği yer alırken diğer cephede ise Güney Kore, ABD, İngiltere, Kanada, Filipinler, Avustralya, Yunanistan, Güney Afrika ve Tayland gibi ülkeler bulunmuştur. Türkiye, Kore Savaşı’na Birleşmiş Milletler Gücü olarak özellikle NATO’ya daha kolay girebilmek için katılmıştır.

Kore Savaşı’nda Kuzey Kore savaşı başlatan ilk taraf olmuştur. Savaş sırasında Kuzey Kore hem askeri yönden hem de silah bakımından Güney Kore'ye göre çok güçlü bir konumda olmuştur. Güney Kore savaşı kısa bir süreliğine terk etmiştir ve Kore Savaşı’nda Güney Kore’nin savaştan bir süre çekilmesine rağmen Kuzey Kore savaş sonrası tam olarak hakimiyetini kuramamıştır. Kore Savaşı’ndan sonra Güney Kore Türkiye ilişkileri gelişmiş, Türkiye 1952 yılında NATO üyesi olmayı başarmıştır.

Kore Cumhuriyeti Nasıl Kurulmuştur?

Amerikan askerleri, 9 Eylül 1945'te Seul'deki eski Japon Genel Hükümet Binasında Japon bayrağını indirmiştir. Bağımsız Kore hükümetleri 15 Ağustos 1948'de Syngman Rhee, Güney Kore'nin ilk Cumhurbaşkanı ve Kim Il-sung, Kuzey Kore'nin ilk lideri seçilmiştir.

Kore yüzyıllardır bağımsız bir ulus olmuştur. Son olarak Japon egemenliği dönemi olmak üzere Güney Kore birçok kez işgal edilmiştir. 15 Ağustos, birçok ülke tarafından Japonya'nın yenildiği ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği gün olan Japonya'ya Karşı Zafer Günü olarak kutlanmaktadır.

Güney Kore Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Güney Kore Anayasası 17 Temmuz 1948'de yayınlanmış ve son olarak 29 Ekim 1987'de yeniden düzenlenmiştir. Güney Kore Anayasası ülkenin en yüksek anayasasıdır.

Güney Kore anayasası bir önsöz, 130 madde ve ek hükümleri içeren on bölümden oluşmaktadır. Güney Kore Anayasası’nın 1. bölümü, Kore Cumhuriyeti'nin kendisi ve vatandaşları için genel anayasal zemin sağlarken 2. bölümü temel hakları içermektedir.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
Güney Kore Cumhuriyeti'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

15 Ağustos 1945’te Güney Kore Cumhuriyeti bayrağı kabul edilmiştir. Güney Kore Cumhuriyeti bayrağı 2:3 ölçülerindedir.

Taegukgi olarak da bilinen Güney Kore Cumhuriyeti bayrağı üç bölümden oluşmaktadır. Üç bölümden oluşan Güney Kore bayrağı; beyaz bir dikdörtgen arka plan, merkezinde kırmızı ve mavi bir Taegeukgi ve her köşede bir tane olmak üzere dört siyah trigramdan oluşmaktadır.

Güney Kore Tarihindeki Önemli Savaşlar Nelerdir?

Güney Kore tarihindeki önemli savaşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kore Savaş ı:1950-1953 yılları arasındaKuzey Kore ile Güney Kore arasındaki yapılan savaştır ve Güney Kore kazanmıştır.
 • Vietnam Savaşı : 1964-1973 yılları arasında Çin ve SSCB’ye karşı Vietnam ile yapılmış, savaşı Vietnam kazanmıştır.
 • Körfez Savaşı :1990-1991 yılları arasındaABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin koalisyonu ile Irak devleti arasında yapılmıştır ve savaşı Irak kazanmıştır.
 • Irak Savaşı : 2003- 2008 yıllarında Irak ve İran arasında yapılmıştır. Irak Savaşı’nda her iki devlet yenilgiye uğramış ve savaşın kazananı olmamıştır.

Güney Kore Kuzey Kore Savaşı Nedir?

Güney Kore ve Kuzey Kore savaşı 1950-1953 yılları arasında yapılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Güney Kore ABD'nin, Kuzey Kore ise Sovyetler Birliğinin etkisinde kalmıştır. Güney Kore ve Kuzey Kore farklı ülkelerin etkisinde kalıp birbirinden fazla toprak alabilmek için savaşmaya başlamıştır; savaş sırasında Kuzey Kore yanında Çin ve Rusya yer almıştır. Kore Savaşı'nda ABD 36 bin 940 askerini kaybetmiştir ve Kore Savaşı’nı Güney Kore kazanmıştır.

Güney Kore Siyasi Tarihi Nasıldır?

Güney Kore 15 Ağustos 1948 yılında kurulmuş, Kore savaşından sonra başkanlık sistemi ile yönetilmeye başlamıştır. Güney Kore’de altı cumhuriyet dönemi bulunmaktadır. Birinci Cumhuriyet döneminde Kore Savaşı, İkinci Cumhuriyet döneminde Vietnam Savaşı yaşanmış bu savaşlar sonrasında Güney Kore eğitim ve ekonomik politikalara önem verip günümüzdeki güçlü yapısına ulaşmıştır.

Güney Kore'nin müttefikleri; Danimarka, Hindistan, İsrail, İsveç, Almanya, İtalya ve Norveç olmuştur. Tarih boyunca Güney Kore’nin düşmanları; ABD, Çin, Kuzey Kore ve SSCB olmuştur.

Güney ve Kuzey Kore arasında ABD ve SSCB’nin kışkırtmalarıyla Kore Savaşı yaşanmış ve Kuzey ve Güney Kore büyük kayıplar vermiştir. Kore Savaşı sonunda Güney Kore ülkesini düşman işgalinden kurtarmış, 1953'te Kore Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Güney Kore, Birleşmiş Milletler, DTÖ, OECD/DAC, ASEAN Plus Three, Doğu Asya Zirvesi (EAS) ve G-20 üyesidir. Aynı zamanda Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Doğu Asya Zirvesinin kurucu üyesidir. Güney Kore politikası ihracata yönelik olmaktadır. Güney Kore Dünya Ticaret Örgütü 2021 verilerine göre, dünyanın yedinci en büyük mal ihracatçısı ve dokuzuncu en büyük ithalatçısıdır.

Kore Tarihindeki Önemli Anlaşmalar Nelerdir?

Kore tarihindeki önemli anlaşmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Biyolojik Silahlar Sözleşmesi
 • Budapeşte Antlaşması
 • Basel Sözleşmesi
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
 • Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi
 • Japonya ve Kore Cumhuriyeti Arasındaki Temel İlişkiler Antlaşması
 • Paris Anlaşması
 • Silah Ticareti Anlaşması
 • Cenevre Protokolü
 • Lahey Protokolü

Güney Kore Coğrafyasının Ülke Tarihine Etkisi Nasıldır?

Kore coğrafyası, Kore Yarımadası’nın Çin ve Japonya arasında bulunmasından dolayı insanların her iki bölgeden Kore’ye yerleşmesini sağlamıştır.

İlk Korelilerin göçebe oldukları ve Kuzey veya Orta Asya'dan geldikleri bilinmektedir.

Kore’nin komşuları Japonya, Kuzey Kore ve Çin’dir. Güney Kore'nin coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca komşu ülkeler burayı işgal etmeye çalışmıştır.

Kore Tarihini Konu Alan Sinema Filmleri Hangileridir?

Kore Tarihini Konu Alan Sinema Filmleri Hangileridir?
Kore Tarihini Konu Alan Sinema Filmleri Hangileridir?

Kore tarihini konu alan sinema filmleri aşağıda listelenmiştir.

 • Son Şovalyeler
 • Büyük Savaş
 • Kralın Mektupları
 • Gizli Görev
 • Prenses ve Çöpçatan
 • 1987: Gün Geldiğinde
 • Kılıç Ustası
 • Taksi Şöförü

Güney Kore sinemasına ülke tarihinin etkisi büyük ölçüde yansımış ve savaş ve sömürge konuları oldukça sık işlenmiştir.

Güney Kore tarihi savaş filmleri sayısının fazla olması tarihindeki önemli olayların etkisini yansıtmaktır. Genel olarak Kore filmleri 1940- 1980 yılları arasındaki savaş dönemini konu almaktadır. Güney Kore savaş filmleri günümüzde de çekilmekte olup Güney Kore halkı tarafından rağbet görmektedir.

Kore'de Görülmesi Gereken Tarihi Yerler Nerelerdir?

Kore'de Görülmesi Gereken Tarihi Yerler Nerelerdir?
Kore'de Görülmesi Gereken Tarihi Yerler Nerelerdir?

Güney Kore’de gezilmesi gereken tarihi yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Gyeongbokgung Sarayı (Seul)
 • Bukchon Hanok Köyü (Seul)
 • Changgyeonggung Sarayı (Seul)
 • Seul Kulesi (Seul)
 • Jongmyo Tapınağı (Seul)
 • Gyeongbokgung (Seul)
 • Gwanghwamun Geçidi (Seul)

Güney Kore köklü tarihiyle Uzak Doğu’nun en önemli ülkelerinden biri sayılmaktadır. Güney Kore içerisinde barındırdığı farklı etnik kökenleri, zengin tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile turistler tarafından en çok tercih edilen ülkeler arasındadır ve tarihi açıdan Güney Kore'de gezilmesi gereken yerler oldukça fazladır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: