Amerika Vize Reddi

Amerika Vize Reddi ve 2023'te Tekrar Başvuru Hakkı

Amerika vize başvuru sahiplerinin gerekli kriterleri karşılayamaması halinde, başvuru yapılan dış temsilcilik ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nda (Immigration and Nationality Act, INA) açıklanan gerekçelere göre vize başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

Vize başvurularını onaylama veya reddetme yetkisi INA'nın 104(a) bölümü uyarınca, sadece ABD Büyükelçilikleri ve Konsolosluklarındaki konsolosluk görevlilerine verilmiştir.

ABD vize reddi alanlar için tekrar başvuru işlemleri: 0850 241 1868

Son 10 Yıllık Amerika Vize Ret Oranları

Türkiye'den yapılan B1/B2 vize grubu (turistik, ticari, ziyaret) başvuruları için son 10 yıllık ret oranları aşağıda verilmiştir.

YılOnaylanan Başvuru SayısıVize Reddi Oranı
202119.741%13,70
202042.076%17,46
201986.106%19,19
201878.126%17,49
201797.025%17,86
2016113.240%13,62
2015104.844%13,88
2014100.024%7,1
201392.925%10,3
201291.48%8,1

Amerika Vize Ret Nedenleri Nelerdir?

Amerika Vize Ret Nedenleri Nelerdir
Amerika Vize Ret Nedenleri Nelerdir

Amerika vize başvurularında en sık kaydedilen ret nedenleri, ilgili ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası maddeleriyle birlikte aşağıda listelenmiştir.

  • Başvurunun tamamlanmaması veya eksik belge beyan edilmesi; 221(g)
  • Vize kategorisine uygun olmama veya göçmenlik niyetinin tespit edilmesi; 214(b)
  • Yeterli finansal kaynağa sahip olunmaması; 212(a)(4)
  • Vize başvurusunda yanlış bilgi beyan edilmesi; 212(a)(6)
  • Geçmişte Amerika vize ihlali yapılmış olması; 212(a)(9)
  • Sabıka kaydı ve mahkumiyet durumu bulunması; 212(a)(2)

221(g) Ret Gerekçesi: Eksik Belge Beyanı

221(g) ret gerekçesi, konsolosluk görevlisinin vize almaya uygun olup olmadığınızı belirlemek için gereken tüm bilgilere sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Bu gerekçe, şu anda vize için uygun olmadığınızı ve başvurunuzun eksik yapıldığını ya da ek evrakların gerektiğini veya başvurunuzla ilgili daha fazla idari işlem yapılması gerektiğini ifade etmektedir.

Başvurunuzda DS-160 veya DS-260 başvuru formları veya diğer belgeler eksik ise başvurunuz reddedilir. Dosyanızı tamamlamak için gereken belgeler ve bu belgelerin nasıl teslim edileceğine dair bilgiler ile başvurunuzun 221(g) kapsamında reddedildiği tarafınıza bildirilecektir. Eksik belge veya bilgi nedeniyle başvurunuz reddedildiyse, eksik belge veya bilgileri en kısa sürede sağlamalısınız. Vizenin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ek belgeleri sunmanız gerekmektedir; aksi takdirde, vize için yeniden başvurmanız ve yeni bir başvuru ücreti ödemeniz gerekecektir.

Vizeye uygunluğunuz değerlendirilirken, başvurunuzla ilgili daha fazla idari işlem yapılması gerekebilmektedir. ABD vizesi idari işlem gereken hallerde tarafınıza durumunuzu ve sonraki adımları belirten bilgi verilecektir.

214(b) Ret Gerekçesi: Göçmenlik Niyeti Tespiti

Sadece göçmen olmayan vize kategorileri için geçerli olan 214(b) ret gerekçesi, başvurduğunuz göçmen olmayan vize kategorisine uygun olduğunuzu konsolosluk görevlisine kanıtlayamadığınızı ve/veya Amerika seyahatiniz sonrasında ülkeyi terk etme niyetinizi gösteren güçlü bağlarınız ile göçmenlik niyetiniz olmadığını ispatlayamadığınızı ifade eder. H-1B ve L vizesi başvuru sahipleri, eşleri ve reşit olmayan çocukları bu şarttan etkilenmez.

214(b) gerekçesi ile vize başvurusu reddedildikten sonra başvuru dosyanız kapatılır ve bu ret kararına karşı herhangi bir itiraz işlemi yoktur. Vize başvurunuz ile ilgili sunmak istediğiniz ek belge veya bilgiler bulunuyorsa ya da şartlarınızın değiştiğini düşünüyorsanız, yeniden bir ABD vize başvurusu yapmanız gerekmektedir.

212(a)(4) Ret Gerekçesi: Finansal Yetersizlik

212(a)(4) ret gerekçesi ile vize başvurunuz reddedilmiş ise, konsolosluk görevlisinin ABD'de bulunmak için finansal olarak yetersiz olduğunuzu ve mali destek için büyük olasılıkla ABD hükümetine bağımlı olacağınızı düşündüğü anlamına gelir. Finansal yetersizlik kalıcı bir durum olmadığı için giderilmesi mümkün bir sorundur.

Göçmen olmayan vize başvurularınızın 212(a)(4) gerekçesiyle reddi halinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunacağınız süre yeterli mali desteğe sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir; konsolosluk görevlisi, finansal yeterliliğinizi sunduğunuz ek belgeleri inceleyerek belirlemektedir.

Göçmen vizesi başvurularında ise 212(a)(4) uyarınca vize başvurunuz reddedilmiş ise geçerli bir sponsor ile yeniden vize başvurusu yapılması gereklidir. Sponsor tarafından hazırlanan sponsorluk dilekçesi ile ABD'de ikamet edecek bir göçmenin ülkede kaldığı süre boyunca mali açıdan bakım sorumluluğu üstlenilir. Sponsor dilekçesi, sponsorun sizi finansal olarak destekleyebileceğini gösteren banka hesap özetleri veya maaş bordroları ile birlikte sunulmalıdır.

212(a)(6) Ret Gerekçesi: Yanlış Bilgi Beyanı ve Sahtecilik

Yanlış beyanda bulunarak veya sahtekarlık yaparak vize almaya çalışırsanız, vize başvurunuz 212(a)(6) gerekçesi uyarınca reddedilmektedir. ABD'de akrabalarınız olduğu veya geçmişte suç işlediğiniz ve hüküm giydiğiniz gibi gerçekleri saklamanız durumunda, bu durum dolandırıcılık olarak nitelendirilir ve kalıcı bir uygunsuzluk olarak kabul edildiği için tarafınıza hiçbir şekilde vize verilmez. verilmeyecektir.ekten hüküm giydiyseniz, bu dolandırıcılık olarak kabul edilir. Bu kalıcı bir uygunsuzluktur, bu nedenle kaç kez başvurursanız yapın size vize verilmeyecektir. Uygunsuzluktan feragat başvurusunda bulunma hakkınız mevcutsa, konsolosluk görevlisi tarafından size bilgi verilecektir.

212(a)(9) Ret Gerekçesi: ABD Vize İhlali

212(a)(9) ret gerekçesi uyarınca ABD'ye giriş izniniz, ABD'de yasa dışı bir şekilde bulunduğunuzun düşünülmesi sebebiyle reddedilir.

Daha önce izin verilen kalış süreniz sona erdikten sonra ABD'de kaldıysanız ve kalış sürenizi uzatmadıysanız veya gerekli izni almadan ABD'ye girerek ülkede kaldıysanız, Amerika vize ihlali yaptığınız kabul edilir.

ABD'de yasa dışı olarak 180 günden fazla ancak bir yıldan az bulunduysanız, ayrıldıktan sonra üç yıl boyunca; ABD'de yasa dışı olarak bir yıldan fazla kaldıysanız, ABD'den ayrıldıktan sonra tam 10 yıl boyunca vize almanız mümkün değildir.

212(a)(2) Ret Gerekçesi: Sabıka Kaydı ve Mahkumiyet

Amerika vize başvuru sahibi için aşağıdaki durumlardan biri geçerli ise 212(a)(2) maddesi gerekçe gösterilerek vize reddi verilmektedir.

  • Ahlaksızlık içeren bir suçtan hüküm giyilmesi
  • Uyuşturucu ihlalinden hüküm giyilmesi
  • Toplam hapis cezasının 5 yıl veya daha fazla olduğu 2 veya daha fazla sabıka kaydının bulunması

ABD Vize Reddi Nasıl Öğrenilir?

ABD Vize Reddi Nasıl Öğrenilir
ABD Vize Reddi Nasıl Öğrenilir

Konsoloslukta gerçekleştirilen Amerika vize mülakatı sonunda, konsolosluk görevlisi başvuru sahibinin vize almaya uygun olmadığını tespit ederse, vize ret kararı verir ve başvuru sahibine kararın gerekçesini açıklayan bir mektup sunulur. Amerika vize reddi mektubunda, karara gerekçe gösterilen INA maddesi belirtilir ve başvuru sahibinin vize reddi sonrasında ne yapabileceği hakkında bilgi verilir. Başvurulan ABD vize türü (geçici veya göçmen) ve ret sebebi doğrultusunda, vize reddinden sonra yapılabilecekler değişiklik gösterir.

Sık Sorulan Sorular

ABD vize reddi ile ilgili danışmanlarımıza sıklıkla sorulan soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

Amerika Vize Reddine İtiraz Edebilir Miyim?

Hayır, Amerika vize reddi alanlar için itiraz başvurusu yapma hakkı tanınmamaktadır. Ancak kalıcı çalışma ve aile birleşimi gibi amaçlarla yapılan göçmenlik vizesi başvurularında, ret kararı alınması halinde ABD'de ikamet eden işveren veya sponsor tarafından Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi'ne (USCIS) itiraz başvurusu yapılabilmektedir.

Amerika göçmen olmayan vize başvurusu reddedilen kişiler, uygun şartların sağlanması halinde yeniden başvuru yapabilmektedir.

Amerika Vize Reddi Sonrası Nasıl Tekrar Başvuru Yapabilirim?

Amerika vize reddi sonrası tekrar başvuru, 221(g) ret gerekçesi haricinde, vize başvuru ücretini tekrar ödeyerek yapılabilir. 214(b) gerekçesiyle reddedilen vize başvurularında, son başvurudan bu yana kişinin koşullarında önemli değişiklikler olduğuna dair kanıt sunulması gereklidir.

Ülke ile bağlarının güçlü olduğuna ve vize süresi sonunda Türkiye'ye döneceğine dair belgeler olarak çalışma belgeleri (maaş bordrosu, işveren mektubu, hizmet dökümü gibi), ailevi bağlara dair belgeler, gayrimenkul tapusu, kira sözleşmesi gibi evraklar sunulabilmektedir.

Vize reddinden sonra Vizem.net danışmanlığında yapılan yeni Amerika vize başvurusu sürecinde, ilk başvurunun reddedilme sebebi doğrultusunda gerekli evrak kontrolü uzman danışmanlar tarafından yapılarak vize başvurusu hazırlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

ABD Vize Reddi İçin Muafiyet (Waiver) Belgesi Nedir?

Amerika göçmenlik vizeleri için yapılan başvurularda, başvuru sahibinin göçmenlik şartlarını karşılamaması halinde vize reddi verilmektedir. Muafiyet (Waiver) belgesi, vize başvuru sahibinin Amerika’ya göç etmesini engelleyen koşulların kaldırılması için ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi (USCIS) tarafından verilen özel bir izindir.

Konsolosluk görevlileri, Amerika göçmenlik başvurusu için ret kararı verilmesi halinde, başvuru sahibinin muafiyet belgesi alıp alamayacağı hakkında bilgi vermektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: