Amerika Yatırımcı Vizesi

Amerika Yatırımcı (E2) Vizesi İşlemlerine Dair Bilinmesi Gerekenler

Amerika E2 yatırımcı vizesi, Birleşik Devletler ile ticaret anlaşması yapan ülke vatandaşlarının, ABD'deki bir işe önemli miktarda yatırım yapmak veya yatırım yaptığı bir kuruluşun faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Amerika'ya kabul edilmesini sağlayan geçici (göçmen olmayan) bir vize türüdür. ABD yatırımcı vizesi alan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yönetme, istihdam sağlama ve yasal kazanç elde etme hakkına sahip olmaktadır.

Gerekli şartları sağlayan Türk yatırımcıların, Birleşik Devletler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 18 Mayıs 1990 tarihinde imzalanan karşılıklı yatırım anlaşması doğrultusunda, Amerika E2 vizesi alma hakları bulunmaktadır.

ABD E2 vize danışmanlık hizmetleri: 0850 241 1868

ABD Yatırımcı E2 Vizesi Kimlere Verilir?

ABD yatırımcı vizesi aşağıda listelenen kişilere verilir.

 • ABD'li bir kuruluşa önemli ölçüde yatırım yapan girişimciler
 • Türkiye'deki yatırımlarını geliştirmek ve yönlendirmek için ABD'ye gidecekler
 • Yatırım yapılan veya aktif olarak sermaye yatırım sürecinde olunan bir girişimin faaliyetlerini yönetmek için ABD'ye gidecekler
 • ABD iştirakini veya şubesini yönetmesi için kilit personel gönderecek şirketler
 • ABD'de şube veya kendisine bağlı şirket kurmak için personel gönderecek şirketler
 • E2 vizesi hamilinin yakın aile üyeleri

Amerika Yatırımcı Vize Başvurusuna Uygunluk

Amerika yatırımcı vizesine uygunluk durumu aşağıda liste olarak açıklanmıştır.

 • Şahıs, ortaklık veya tüzel kişilik olan yatırımcı bir Türk vatandaşı olmalıdır.
 • Yatırımcı bir işletme ise, işletmenin en az yüzde 50'sinin Türk uyruğuna sahip kişilere ait olması gerekir.
 • Yatırım, önemli bir miktarda taahhüt edilmiş ve geri alınamaz yatırım fonları veya varlıklarına dayanmalıdır. Yatırım miktarı, işletmenin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli olmalıdır.
 • Yatırım, gerçek bir işletme, aktif bir ticari girişim veya girişimci olmalıdır. Kağıt üzerinde kurulmuş bir şirket veya bir banka hesabında ya da benzeri bir menkul kıymette taahhüt edilmemiş fonlar bir yatırım olarak kabul edilmez.
 • Yatırım, kişinin ve ailesinin geçimini sağlamaktan daha fazla gelir getirmeli ve Amerika’da bir ekonomik etkiye sahip olmalıdır.
 • Fonların kontrolünün kişide olması ve yatırımın ticari anlamda risk altında olması gerekmektedir. Yatırım kuruluşunun mal varlığı ile teminat altına alınan kredilere izin verilmez.
 • İşletmeyi geliştirmek ve yönetmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelinmesi gerekmektedir. Ana yatırımcı olunmasa dahi, Amerika’ya gelecek kişinin önemli bir çalışan, bir denetleme ya da yürütme pozisyonunda veya yüksek derecede uzmanlaşmış beceri kapasitesinde istihdam edilmiş kişi olması gereklidir. Sıradan vasıflı ve vasıfsız işçiler bu kapsamda tutulmaz.

Amerika E2 Vizesi İçin Minimum Yatırım Tutarı

Amerika E2 vizesi için düzenlemelerle belli bir minimum yatırım gerekliliği düzenlenmemiştir; genellikle en az 200.000 $'lık bir yatırım çoğu kişi tarafından önemli ve yeterli kabul edilmektedir. Ancak, minimum yatırım gerekliliği sabit değildir ve işe bağlı olarak daha çok veya daha az miktarlar da yeterli görülebilir.

Yatırım 500.000$'a eşit veya daha fazla olacak ise Amerika EB5 yatırımcı vizesi için gerekli kriterler karşılanıyorsa, kalıcı göçmenlik statüsüne başvurulabilmektedir.

Amerika Yatırımcı Vizesi Nasıl Alınır?

Amerika E2 yatırımcı vize başvurusu için aşağıda listelenen aşamaların takip edilmesi gerekmektedir.

 • Amerika DS-160 ve DS-156E formları doldurulur.
 • Yatırımcı vizesi için gerekli evraklar hazırlanır.
 • ABD İstanbul Başkonsolosluğundan online randevu alınır.
 • Hazırlanan başvuru dosyası Başkonsolosluk E tipi vize birimine gönderilir.
 • Randevu tarihinde vize mülakatına girilir.

E2 Vizesi İçin Gerekli Başvuru Formları

Amerika E2 vize başvurusu için DS-160 (göçmen olmayan vize başvuru formu) ve DS-156E (göçmen olmayan tüccar/ yatırımcı başvuru formu) formlarının doldurulması gerekmektedir.

Amerika DS-160 formu, ceac.state.gov adresi üzerinden tamemen online olarak doldurulması gereken bir formdur. Formun seyahat amacı bölümünde sırasıyla "Treaty Trader or Investor- E" ve "Treaty Investor- E2" seçimleri yapılmalıdır.

DS-160 formunun E2 vizesi için nasıl doldurulacağı aşağıdaki görselde verilmiştir.

DS-160 Formunun E2 Vizesi için Doldurulması
DS-160 Formunun E2 Vizesi için Doldurulması

DS-156E formu .pdf formatında bilgisayarda veya çıktısı alınarak elde doldurulabilmektedir. Vizeye başvurulan tarihte ABD'deki işletme tam olarak faaliyete geçmemişse, DS-156E formu şirketin potansiyel geliri, iş yaratma kapasitesi ve satış hacmi ile ilgili tahminler içermelidir.

Yatırımcı Vizesi İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

Yatırımcı vizesi başvurularında aşağıda listelenen gerekli belgeler sunulmalıdır.

 • DS-160 vize başvuru formunun barkodlu sayfası
 • Amerika DS-156E formu
 • Varsa resmi temsil hakkı bulunan kişi veya avukat adına doldurulmuş G-28 formu
 • Pasaportun kişisel bilgilerin bulunduğu sayfasının fotokopisi
 • Yabancı ülke vatandaşları için Türkiye’deki yasal oturum/ çalışma izni
 • Amerika’daki yasal statü sona erdiğinde geri dönüleceğine dair imzalı dilekçe
 • Yatırım ön yazısı
 • Amerika iş planı
 • Şirketin mülkiyet belgeleri
 • Yatırımı kanıtlayan belgeler
 • Başvuru sahibinin profesyonel niteliklerini kanıtlayan evraklar

Tüm başvuru evraklarının, ABD Başkonsolosluğu E tipi vize yönergeleri doğrultusunda hazırlanması ve doğru şekilde sıralanarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde hazırlanmamış başvuru dosyaları, dosyanın daha detaylı açıklama talebiyle başvuru sahiplerine geri gönderilmesine ve vize mülakatının ertelenmesine neden olmaktadır.

Yatırımcı Ön Yazısı

ABD yatırımcı vize başvurusu için başlıca evraklardan birisi Amerika’daki şirketi ve başvuru sahibini tanımlayan bir ön yazıdır. Yatırımcı ön yazısı içeriğinde; şirketin E2 vize statüsüne uygunluğu, başvuru sahibinin nitelikleri ve ilgili pozisyonun gerekliliklerini sağladığı detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

E2 Vizesi İş Planı

E2 vize başvurusu için detaylı şekilde hazırlanmış bir iş planı sunulmalıdır. İş planının içeriğinde; şirketin gelecek 5 sene için kar-zarar tahminlerine yer verilmeli, güncel ve geleceğe dönük gelir getirme potansiyeli net bir şekilde açıklanmalıdır. İş planında beyan edilecek şirket gelirlerinin, yatırımcı ve aile üyelerinin Amerika'daki geçimini sağlamanın ötesine geçerek, Birleşik Devletler ekonomisine önemli bir katkı sunması beklenmektedir.

İş planının ekinde; varsa Amerikan Gelir Dairesi Başkanlığı'na (IRS) bildirilen gelirleri gösteren, son 2 yıllık ait vergi beyannameleri ile W2 ve W4 vergi formları sunulmalıdır. Aynı zamanda şirket bordrosu, çalışan maaşlarını gösteren dökümler, çalışanların kişisel bilgileri ve W-2 formları dosyaya eklenmelidir.

Şirket Mülkiyet Belgeleri

Tüm E2 yatırımcı vizesi başvurularında şirket mülkiyetinin en az %50’sinin bir T.C. vatandaşına veya kuruluşuna ait olduğunu gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

Birden fazla sahipli veya hisseli şirketler için aşağıda verilen evraklar da beyan edilmelidir.

 • Şirketin birden fazla sahibi olması veya tüzel kişilerin de hissesi bulunması durumlarında;
  • Şirketin mülkiyet yapısını gösteren organizasyon şeması
  • Şirket kuruluş belgesi, hisse senetleri, ticari sicil gazetesi gibi mülkiyeti belgeleyen evraklar
  • Hisse sahiplerinin ana şirketteki hisse yüzdeleri ve pasaport fotokopileri
 • Hisseleri borsada işlem gören fazla sayıda hissedarlı (hissedarların hiçbirinin 50%’den fazla payının olmadığı) şirketlerde;
  • Tüm borsaları gösteren, şirketin yasal yetkilisi tarafından yazılmış dilekçe
  • Hisselerin işlem gördüğü borsadan yakın tarihli yazı

  Yatırıma Dair Evraklar

  E2 vizesi başvuru sahibinin hali hazırda yatırım yapmış olduğunu ya da yatırım sürecinde olduğunu kanıtlayan evrakların sunulması gerekmektedir. Bunun için kira veya satış sözleşmeleri, iş kontratları, banka hesap dökümleri, güncel tarihli faturalar ve banka dekontları gibi Amerika’da yatırımı kanıtlayan her tür belge beyan edilmelidir.

  Para transferlerine ait evrak sunulması halinde her bir transfer için dekont eklenmesi, ayrıca ilgili transferin gönderici ve alıcı banka hesap dökümlerinde işaretlenmesi istenmektedir.

  Profesyonel Niteliklere Dair Belgeler

  Amerika yatırımcı vizesi başvuru sahibinin güncel özgeçmişi beyan edilmelidir. Aynı zamanda kişinin ABD'de çalışacağı pozisyona uygunluğu ile gerekli deneyim ve becerilere sahip olduğunu gösteren evrakların sunulması istenmektedir. Bu belgeler örnek olarak diploma, sertifika, katılım belgesi ve referans mektupları verilebilir.

Sık Sorulan Sorular

ABD yatırımcı vizesi ile ilgili danışmanlarımıza sıklıkla sorulan sorular aşağıda yanıtlanmıştır.

Amerika E2 Vizesi Randevu Alma İşlemi ve Dosya Gönderimi Nasıl Yapılır?

Türkiye'den yapılan Amerika E2 yatırımcı vize başvuruları ABD İstanbul Başkonsolosluğundan kabul edilmektedir. ABD Ankara Büyükelçiliği E grubu tüccar/ yatırımcı vize başvuruları için randevu vermemektedir. Diğer Amerika vize başvurularından farklı olarak, E2 vizesi için randevu alındıktan sonra başvuru dosyasının Başkonsolosluğa gönderilmesi gerekmektedir.

Amerika online vize randevu sisteminden vize başvuru ücreti ödendikten sonra, hesabın aktive edilmesi için EVisasIstanbul@state.gov adresine e-mail gönderilmelidir. Sadece randevu hesabı aktive edilen başvuru sahipleri, online Amerika vize başvurusu için randevu alma işlemini tamamlayabilir.

Başkonsolosluk E Tipi Vize Birimi, randevu alan kişiyle e-mail yoluyla iletişime geçtikten sonra hazırlanan başvuru dosyasının aynı mail adresine gönderilmesi gerekir. E Vize Birimi'ne gönderilecek tüm belgelerin verilen direktiflere uygun formatta hazırlanması ve taranmasına dikkat edilmelidir.

Yatırımcı Vize Mülakatında Sorulan Sorular Nelerdir?

Amerika yatırımcı vize başvurusunun tamamlanması için randevu tarihinde ABD Başkonsolosluğunda vize mülakatına katılmak gerekmektedir. E Vize Birimi görevlisiyle yapılan mülakat esnasında, kişinin vasıfları, Amerika'da yapılan yatırımın özellikleri ve gelecek planlarını anlamaya yönelik sorular sorulmaktadır.

ABD yatırımcı vize mülakatında sorulabilecek bazı örnek sorular aşağıda sıralanmıştır.

 • Amerika'da yürüteceğiniz işle ilgili deneyimleriniz nelerdir?
 • Önümüzdeki 5 yıllık plan ve beklentileriniz nelerdir?
 • Sermayenizin kaynağı nedir?
 • Şirketinizin giderleri (kira, çalışan maaşları vb.) ne kadardır?
 • Yıllık ve aylık cironuz nedir?

Mülakat sonunda, vize başvuru sahibinin dijital parmak izi kaydı alınmakta ve E1 vize başvurusunun onaylanıp onaylanmadığı başvuru sahibine bildirilmektedir. Onaylanan yatırımcı vizesi başvuruları için pasaport takibi https://ceac.state.gov adresi üzerinden yapılabilir.

Amerika Yatırımcı Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Amerika yatırımcı vizesi başvuru ücreti, 2023 yılından itibaren 205 $'dır. Usvisa-info.com adresinden randevu almadan önce başvuru harcı ödenmelidir.

Yatırımcı vizesi başvurularınızda yeminli tercüme, noter onay, pasaport kurye veya vize danışmanlığı gibi hizmetleri almanız durumunda, vize ücretleri artmaktadır.

ABD Yatırımcı Vizesi Kaç Yıllık Verilir?

ABD yatırımcı vizesi en fazla 5 yıl için verilir. Çok girişli olan yatırımcı vizesi, her girişte hamiline 2 yıl oturum hakkı tanır. Vize süresi bittiğinde vizenin yenilenmesi mümkündür ancak vize alınırken aranan şartların vize yenilenirken de sağlanması gerekmektedir.

Amerika E2 Vizem İle Ailem ABD'ye Gelebilir Mi?

Amerika E2 vizesi ile bakmakla yükümlü olduğunuz eş ve 21 yaşından küçük bekar çocuklarınızı Amerika’ya getirebilirsiniz. Aile üyeleri asıl başvuru sahibi ile birlikte vize başvurusu yapabilirken, daha sonra da başvuruyu gerçekleştirebilmektedir.

Aile üyesi olarak E2 vizesini almak için vize sahibi ile aile bireyi arasındaki ilişki kanıtlanmalıdır. Çocuklar için kanıt olarak doğum belgesi, eşler için de evlilik cüzdanının sunulması yeterli olmaktadır.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: