Amerika Vizesi için Gerekli Evraklar

Amerika Vizesi için Gerekli Evraklar 2023 Güncellemesi

Lütfen gerekli evrakları görmek istediğiniz vize türü için uygun seçimlerini yapınız. Siz seçim yaptıkça aşağıdaki evrak listesi seçimlerinize göre güncellenecektir.


Standart Başvuru Evrakları

Pasaport
Başvuru sahibine ait, ABD'ye giriş yapılacak tarihten itibaren en az 6 ay daha geçerli ve en az 1 boş sayfa içeren sunulmalıdır. Pasaportta yırtılma veya su izi gibi herhangi bir hasar olmamalıdır.
Vize başvurusundan sonra evlilik, boşanma vb. nedenlerle isim değişikliği gerçekleştiyse Amerika vizesi için pasaport yenileme işlemi yapılması gerekmektedir.
Eski Pasaport ve ABD Vizeleri
Bulunuyorsa eski pasaportların ve ABD vizelerinin beyan edilmesi gerekmektedir.
DS-160 Vize Başvuru Formu
Amerika göçmen olmayan (turistik, ziyaret, ticari, transit, eğitim, çalışma) vize türleri için DS-160 vize başvuru formu doldurulmalıdır.
Vize görüşmesine, online olarak doldurulmuş Amerika DS-160 vize formu barkodlu onay sayfası götürülmelidir.
DS-260 Vize Başvuru Formu
Amerika göçmen (aile birleşimi, işveren sponsorlu çalışma, çeşitlilik) vizesi türleri için DS-260 vize başvuru formu doldurulmalıdır.
Vize görüşmesinde, online olarak doldurulmuş Amerika DS-260 vize formu barkodlu onay sayfası beyan edilmelidir.
Biyometrik Fotoğraf
Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ibraz edilmesi gerekmektedir.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından öngörülen ebatlarda ve giyim kurallarına uygun ABD vize fotoğrafı vize türüne göre basılı veya dijital olarak teslim edilebilmektedir.
Randevu Onay ve Talimatlar Belgesi
Amerika vize randevusu alındıktan sonra başvuru sahibinin mail adresine gönderilen randevu onay ve taliimatlar sayfasının çıktısı alınmalıdır.
Kimlik Kartı
Başvuru sahibine ait geçerli TC kimlik kartının vize görülmesine götürülmesi gerekmektedir. Yabancı ülke vatandaşları için, doğum belgesi orijinali veya vatandaşı olunan ülkenin kimlik kartı sunulmalıdır.
I-20 Formu
ABD'deki eğitim kurumunda alınmış I-20 formunun, diğer adıyla göçmen olmayan öğrenci statüsü uygunluk sertifikasının sunulması gerekmektedir.
Okul görevlisi tarafından imzalı ABD I-20 formu orijinali, vize başvuru sahibi tarafından da imzalanarak beyan edilmelidir.
DS-2019 Formu
ABD'deki Dışişleri Bakanlığı onaylı değişim sponsoru kurumdan alınmış DS-2019 formu, diğer adıyla değişim programı statüsü için uygunluk sertifikasının sunulması gerekmektedir.
Amerika'da staj değişim programına katılacak başvuru sahiplerinin Amerika DS-2019 formu yanında DS-7002 formunu da beyan etmeleri gerekir.
I-129 Formu
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işverenden alınmış I-129 formunun orijinali beyan edilmelidir.
Başvuru yapılan Amerika geçici çalışma vizesi türüne göre, vize işlemlerinden önce ABD'deki sponsora gönderilmesi gereken evraklar buradan görüntülenebilir.
DS-156E Formu
Güncel bilgilerle ve detaylı olarak doldurulmuş ABD tüccar/yatırımcı başvuru formunun sunulması gerekmektedir.
SEVIS Ücreti Ödeme Makbuzu
ABD Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi (SEVIS)'ne kayıt işleminin tamamlandığını gösteren I-901 SEVİS ücreti ödeme dekontu ibraz edilmelidir.
I-20 formunda yer alan SEVIS kimlik numarası kullanılmak şartıyla, uygun ödeme yöntemlerinden biri tercih edilerek SEVIS ücreti ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.
Basın Kartı
Başvuru sahibine ait güncel basın kartının fotokopisi beyan edilmelidir.
TC Oturum İzni
Türkiye'de yasal olarak ikamet edildiğine dair TC oturum izni kartının sunulması gerekmektedir.
Vize süresi sonunda Türkiye'ye döünleceğine kanıt olarak yabancılar için Amerika vizesi işlemlerinde TC oturum izninin ABD'ye girişten itibaren en az 6 ay geçerliliği olması önerilmektedir.
ABD Tıbbi Değerlendirme Raporu
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doktorun başvuru sahibinin medikal durumu ve tedavi ihtiyacını açıkladığı değerlendirme raporu beyan edilmelidir.
Rapor içeriği, Amerika tıbbi tedavi vizesi başvuru gereklilikleri doğrultusunda yazılmış olmalıdır.
Türkiye Tıbbi Teşhis Taporu
Türkiye'deki doktor tarafından düzenlenmiş; hastanın medikal durumu, tedavi ihtiyacı ve ilgili tedavinin Türkiye'de sağlanamadığını açıklayan teşhis raporu ibraz edilmelidir.
Tedavi Ön Ödeme Belgesi
ABD'de alınacak tedavi için doktor veya hastane faturası gibi ön ödeme yapıldığına dair orijinal bir belge sunulmalıdır.
Sağlık Raporu
Amerika Büyükelçiliği Konsolosluk Birimi tarafından onaylı sağlık merkezinden alınmış sağlık raporu beyan edilmelidir.
Başvuru sahibinin Amerika vize sağlık raporu için ilgili klinikten önceden randevu alması ve belirli evrakları hazırlaması gerekmektedir.
Adli Sicil Kaydı
İkamet edilen ülke ve daha önce 1 yıldan fazla ikamet edilmiş tüm ülkelerden arşiv kayıtlı adli sicil kaydı alınması gerekmektedir.
Türkiye'den yapılan başvurularda, başvuru sahibinin yaşı ve yaşadığı ülkelere bağlı olarak ABD vizesi i̇çin sabıka kaydı istenmektedir.
G-28 Formu
Vize işlemleri bir temsilci aracılığıyla yapılıyorsa, resmi temsil hakkı bulunan kişi veya avukat adına doldurulmuş G-28 formu (avukat veya akredite temsilci olarak katılım bildirimi) beyan edilmelidir.
Transit Geçiş Yapılacak Ülkenin Vizesi
ABD üzerinden vizeye tabi olunan bir ülkeye transit geçiş yapılacaksa, ilgili ülke tensilciliğinden alınmış geçerli bir vize beyan edilmelidir.
Gemici Cüzdanı
Başvuru sahibine ait güncel ve orijinal gemi adamı cüzdanı gerekmektedir.
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus müdürlüğü ya da e-devletten alınmış QR kodlu tam tekmil nüfus kayıt örneği sunulmalıdır. Nüfus kaydının aslı ve başvuruya eşlik eden aile üyeleri varsa her üye için bir adet fotokopisi gerekmektedir.
Türkiye dışında doğmuş başvuru sahipleri doğdukları ülkeden doğum belgesi ibraz etmelidirler.
Mahkeme Kayıtları
Geçmişte herhangi bir suçtan hüküm giymiş başvuru sahiplerinin, (daha sonradan suçu affedilmiş veya hüküm para cezasına çevrilmiş olsa dahi) mahkeme kayıtlarının asıllarını, İngilizce çevirilerinin ve kopyalarını sunmaları gerekmektedir.
Varsa isim değişikliği, yaş düzeltmesi, evlat edinme gibi her türlü hukuki işlemlere dair mahkeme kayıtlarının asılları ve kopyalarının da görüşme gününde beyan edilmesi gereklidir.
Evlilik Cüzdanı
Evli başvuru sahipleri için evlilik cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi beyan edilmelidir. Türkiye dışında yapılmış olan evlilikler için evlilik cüzdanının İngilizce tercümesi sunulmalıdır.
Birliktelik Kanıtı
Nişanlılık veya evlilik durumunun gerçekliğine ve sürekliliğe dair kanıt teşlik eden belgeler sunulmalıdır. Beraber çekilmiş fotoğraflar, mektuplar, telefon kayıtları, elektronik posta yazışmaları, tebrik kartları, uçak biletleri gibi belgeler kabul edilmektedir.
Askerlik Belgesi
Başvuru sahibi askerlik hizmetini tamamlamışsa e-devlet üzerinden alınmış askerlik durum belgesinin aslı ve fotokopisi sunulmalıdır. Başvuru sahibi askerlik hizmetinden muaf ise muafiyet belgesinin kopyası ibraz edilmelidir.
Eğitim Belgeleri
Eğitimine devam eden başvuru sahipleri için güncel tarihli öğrenci belgesi ve resmi transkript beyan edilmelidir. Eğitimini tamamlamış kişilerin son mezun oldukları okuldan diplomalarını sunmaları gerekir.
Mesleki Yeterlilik Belgeleri
Başvuru sahibinin profesyonel nitelikleri kanıtlayan diplomalar, sertifikalar ve uzmanlık belgelerinin beyan edilmesi gerekmektedir. Varsa çalışma alanında elde edilmiş başarıları gösteren evraklar ve ödüllerin de ibraz edilmesi gerekir.
Çalışma Tecrübesi Belgeleri
Başvuru sahibinin son 5 yıldaki çalışma tecrübesini kanıtlayan evraklar beyan edilmelidir. Çalışılan kurumlardan alınmış resmi yazılar ve sürdürülen kurumsal faaliyetleri gösteren evraklar sunulabilir.
Özgeçmiş
Başvuru sahibine ait güncel özgeçmiş (CV) ibraz edilmelidir. Özgeçmiş içeriğinde eğitim, deneyim ve becerilere dair kronolojik bilgi bulunması gerekmektedir.
Araştırma Planı
ABD'de bir araştırmacı değişim programına katılacak kişilerin detaylı araştırma planlarını sunmaları gerekmektedir.
Mali Geçim Belgeleri
Başvuru sahibinin ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın kamuya maddi yük olmama maddeleri gereği, mali geçim belgelerini beyan etmesi gerekmektedir.
Büyükelçilik tarafından kabul edilen green card vize başvurusu i̇çin finansal kaynaklar farklı evraklarla ibraz edilebilir.

Destekleyici Başvuru Evrakları

Seyahat Sağlık Sigortası
Zorunlu başvuru evrakları arasında bulunmamakla birlikte ABD'ye seyahat etmeden önce seyahat sağlık sigortasının yaptırılması önerilmektedir.
Seyahat süresini kapsayan bir Amerika vizesi için seyahat sağlık sigortası poliçesi, ABD seyahatinin geçici olduğunu kanıtlamak üzere destekleyici başvuru evrakları arasında beyan edilebilir.
Ulaşım Rezervasyonları
Zorunlu başvuru evrakları arasında sayılmamakla birlikte vize görüşmesinde sunulması önerilmektedir.
Tarihli ve PNR kodlu bir Amerika vizesi için uçak rezervasyonu belgesi, ABD seyahatinin planlı ve geçici olduğunu kanıtlamak üzere destekleyici başvuru belgeleri arasında beyan edilebilir.
Konaklama Rezervasyonları
Zorunlu vize belgeleri arasında sayılmamakla birlikte vize görüşmesinde sunulması önerilmektedir.
ABD seyahatinin planlı ve geçici olduğunu kanıtlamak üzere, tarihli ve geçerli bir Amerika vizesi için otel rezervasyonu belgesi destekleyici evraklar arasında beyan edilebilir.
Vize Talep Dilekçesi
Amerika vizesi için zorunlu başvuru evrakları arasında bulunmamakla birlikte vize görüşmesinde sunulması önerilmektedir.
Konsolosluk görevlisinin başvuru sahibinin Amerika'ya gitme amacını değerlendirmesine yardımcı olmak üzere ABD vize başvuru dilekçesi destekleyici evraklar arasında beyan edilebilir.
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Özel sektör çalışanları için 4A, kamu personeli için 4C hizmet dökümü sunulması gerekmektedir. Hizmet dökümü, vize başvurusuna yakın bir tarihte, detaylı döküm şeklinde ve barkodlu olarak alınmalıdır.
İşe Giriş Bildirgesi
E-devlet üzerinden alınmış, barkodlu SGK işe giriş belgesi sunulmalıdır.
Emeklilik Belgesi
E-devlet üzerinden alınmış, barkodlu SGK emeklilik belgesi beyan edilmelidir.
Emekli Maaşı Hesap Dökümü
Emekli maaşının alındığı banka şubesinden, son 6 aylık hesap hareketlerini gösteren şahsi hesap dökümü alınmalıdır. Hesap dökümü bankanın antetli kağıdına basılmış olmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olarak beyan edilmelidir.
Şahsi Banka Hesap Dökümü
Son 12 aylık hesap hareketlerini gösteren şahsi banka hesap dökümünün ıslak imzalı ve kaşeli orijinali sunulmalıdır.
Vize başvurusuna yakın bir tarihte gerçekleşmiş yüklü para girişleri varsa, ABD vizesi i̇çin banka hesap dökümü yanında ilgili para transferinin nedeni ve kaynağını açıklayan, banka yetkilisi tarafından yazılmış bir beyan yazısı sunulmalıdır.
Şirket Banka Hesap Dökümü
Geriye dönük 12 aylık para giriş-çıkışlarını gösteren şirket banka hesap dökümü sunulmalıdır. Hesap dökümü bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınmalı, vize görüşmesinde orijinali beyan edilmelidir.
Varsa Ruhsat ve Tapu Fotokopileri
Başvuru sahibine ait varsa kira geliri gibi düzenli geliri gösteren veya araç ruhsatı, tapu belgesi gibi sahip olunan varlıkları kanıtlayan ek belgeler sunulmalıdır.
Resmi Kurum Görev Kimlik Kartı
Başvuru sahibi kamu personeli ise resmi kurum kimlik kartının orijinali sunulmalıdır.
Vize Davetiyesi
ABD vatandaşı olan veya Amerika'da yasal oturum iznine sahip bir kişi ya da kurum yetkilisi tarafından yazılmış vize davet mektubu sunulmalıdır.
Davetiye mektubunun formatı ve içeriğine dair bilgi almak için Amerika vizesi için davetiye örneği incelenebilir.
Davet Eden Kişinin Evrakları
Başvuru sahibini ABD'ye davet eden kişinin Amerika'daki statüsünü belgeleyen evraklar beyan edilmelidir. ABD kimlik kartı kopyası, pasaport kopyası veya yeşil kart kopyası kabul edilmektedir. Davet eden kişi seyahat masraflarını üstleniyorsa, finansal durumunu ve konaklama imkanlarını gösteren belgeler de sunulabilir.

Ebeveynin Hazırlaması Gereken Evraklar

Muvafakatname
Reşit olmayan kişilerin ABD'ye ebeveynlerinden sadece biriyle veya 3. bir kişi ile seyahat edebileceğine dair ebeveynlerinin izin verdiğini beyan eden muvafakatname belgesi sunulmalıdır.
Muvafakatnamenin bebekler ve çocuklar için Amerika vizesi görüşmesinde beyan edilmesi tercihe bağlı olmakla birlikte, ABD'ye girişte sınır pasaport memurları tarafından kontrol edilen bir belgedir.
Ebeveyne Ait ABD Vizesi
Vize başvuru sahibi 14 yaşından küçükse, vize mülakatına katılım muafiyeti için ebeveyne ait geçerli ABD vizesinin beyan edilmesi gerekmektedir.

Şirketin Hazırlaması Gereken Evraklar

Şirket Ön Yazısı
Başvuru sahibi ve Türkiye'deki şirket bilgilerini içeren bir ön yazı beyan edilmelidir.
Ön yazıda işletmenin Amerika E1 vizesi statüsüne uygunluğu açıklanmalı, aynı zamanda başvuru sahibinin profesyonel beceri ve nitelikleri aktarılmalıdır.
Yatırım Ön Yazısı
Başvuru sahibi, ABD'deki şirket bilgileri ve yatırım özelliklerini içeren bir ön yazı beyan edilmelidir.
Ön yazıda işletmenin Amerika yatırımcı vizesi statüsüne uygunluğu detaylı olarak açıklanmalı, ayrıca başvuru sahibinin profesyonel beceri ve nitelikleri aktarılmalıdır.
İş Planı
Şirketin gelecek 5 sene için kar- zarar tahminleri ile güncel ve geleceğe dönük gelir getirme potansiyelini açıklayan bir iş planı gerekmektedir. İş planında beyan edilecek şirket gelirlerinin, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine katkı sunacağı açıklanmalıdır.
Şirket Mülkiyet Belgeleri
Şirket mülkiyetinin en az %50’sinin bir TC vatandaşına veya kuruluşuna ait olduğunu gösteren evrakların sunulması gerekmektedir. Şirketin birden fazla sahibi olması halinde; şirket kuruluş belgesi, hisse senetleri ve ticari sicil gazetesi gibi mülkiyeti belgeleyen evraklar beyan edilmelidir.
Ticari Faaliyet Belgeleri
Uluslararası ticaretin en az %50’sinin Amerika ile Türkiye arasında ve devamlı olarak gerçekleştiğini gösteren belgeler sunulmalıdır. Alım-satım faturaları, banka hesap özetleri, nakliye makbuzları, gümrükleme makbuzları ve ticaret sözleşmeleri gibi belgeler kabul edilmektedir.
Yatırım Belgeleri
Başvuru sahibinin hali hazırda ABD'de yatırım yaptığını veya yatırım sürecinde olduğunu kanıtlayan evrakların ibraz edilmesi gerekir. Kiralama veya satış sözleşmeleri, iş kontratları, banka hesap özetleri, güncel tarihli faturalar ve dekontlar gibi belgeler kabul edilmektedir.
İşveren Mektubu
İşyerinin antetli kağıdına hazırlanmış, ıslak imzalı işveren izin yazısı beyan edilmelidir.
İşyeri izin yazısının formatı ve içeriğine dair bilgi almak için Amerika vizesi i̇çin i̇şveren dilekçe örneği incelenebilir.
Faaliyet Belgesi
Şirketin hangi alanda çalıştığını, sahiplerini ve aktifliğini kanıtlamak üzere faaliyet belgesinin orijinali beyan edilmelidir. Ticaret odası veya bağlı bulunan meslek odasından alınmış şirket faaliyet belgesi güncel tarihli olmalıdır.
Ticaret Sicil Gazetesi
Şirket ünvanının göründüğü, işyerine ait resmi ticaret sicil gazetesinin fotokopisi sunulmalıdır. Şirket sahiplerinin, resmi gazetede ortak olarak göründükleri sayfayı özellikle beyan etmeleri gerekir.
Vergi Levhası
Son yıla ait vergi matrahı işlenmiş güncel vergi levhası sunulması gerekmektedir.
İmza Sirküleri
Şirket imza sirkülerinde, işyeri adının geçtiği ön sayfa ve vize başvuru evraklarında imzası bulunan kişilere ait imzaların olduğu bölümün fotokopisi sunulmalıdır.
Maaş Bordrosu
Son 3 aya ait imzalı ve kaşeli maaş bordrosunun beyan edilmesi gerekir. Özel sektör çalışanları maaş bordorusunu işverenlerinden doğrudan alabilmekte, kamu personeli olanlar ise e-devlet üzerinden alabilmektedir.
Şirket Personeli Bordro Kayıtları
Sahibi olunan işyerinde çalışan personeli ve toplam sayısını gösteren güncel bordro kayıtları ibraz edilmelidir.
Yıllık Kar-Zarar Kayıtları
Şirketin yıllık kar/zarar değerleri ile net değerlerini gösteren güncel kayıtlar beyan edilmelidir.
Gemici Kontratı
Vize başvuru sahibi ile denizcilik firması arasında yapılmış gemici kontratı sunulmalıdır.
Başvuru sahibi, ABD'den transit geçiş yapacaksa ABD mürettebat vizesi için kontratın yanında işvereninden alınmış, transit geçişin gerekli olduğunu belirten bir yazı da ibraz etmelidir.

ABD'deki Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar

Ticari Davetiye
ABD'li bir firma veya yabancı bir firmanın ABD şubesi tarafından gönderilmiş davet mektubu beyan edilmelidir.
Ticari vize başvuruları için alınan Amerika vize davetiyesi içeriğinde seyahat amacının detaylandırılması gerekir.
İş Teklifi Mektubu
ABD'deki işverenden alınmış; şirket bilgileri, pozisyon ve maaş bilgilerinin yer aldığı iş teklifi mektubunun ibraz edilmesi gereklidir.
Fuar Katılım Belgesi
Ticari amaçlı Amerika seyahatlerinde kişi fuara katılacaksa, tarihli fuar giriş kartı veya katılım belgesi beyan edilmelidir.

Sponsorun Hazırlaması Gereken Evraklar

Vize Sponsor Dilekçesi
Başvuru sahibine sponsor olan kişi tarafından, başvuru yapılan ABD dış temsilciliğine hitaben yazılmış sponsorluk dilekçesi beyan edilmelidir.
Sponsorluk yazısının formatı ve içeriğine dair detaylı bilgi Amerika vizesi için sponsor dilekçe örneği makalesinde bulunabilir.
Sponsora Ait Finansal Belgeler
Sponsorun çalışma durumuna göre tüm iş ya da emekli evrakları ile güncel ve bakiyeli banka hesap dökümü beyan edilmelidir.
Sponsorla Yakınlığı Kanıtlayan Evraklar
Vize başvuru sahibinin sponsorla yakınkığını kanıtlama üzere nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı gibi evrakların sunulması gerekmektedir.
ABD Vergi Beyannamesi
Amerika'da bulunan aile üyesi veya nişanlının son yıla ait vergi beyannamesi gerekmektedir ibraz edilmelidir.
W2 Formu
Amerika'da bulunan aile üyesi veya nişanlının son yıla maaş ve vergi kesintilerini gösteren W2 formu beyan edilmelidir.
Amerika I-134 Formu
Amerika'da ikamet eden kişi tarafından UCSIS'e başvuru yapılarak alınmış I-134 formu (maddi destek beyannamesi) sunulmalıdır.
Amerika I-864 Formu
Amerika'da ikamet eden aile üyesi tarafından UCSIS'e başvuru yapılarak alınmış I-864 formu (maddi destek beyannamesi) sunulmalıdır.

ABD'deki Eğitim Kurumundan Alınacak Evraklar

Dil Okulu Kabul Belgesi
Amerika'daki dil eğitim kurumu tarafından, başvuru sahibinini eğitim programına kabul edildiğini belirten kabul belgesi gerekmektedir.
Ders programı ve dil eğitimi tarihleri gibi bilgileri içeren kabul belgesinin ABD dil kursu vizesi mülakatında beyan edilmesi gerekir.
Eğitim Kabul Mektubu
Amerika'daki eğitim kurumundan alınmış, öğrencinin ortaöğretim, lisans, lisansüstü veya mesleki eğitim programına kabul edildiği gösteren belge gerekmektedir.
Değişim Sponsoru Davet Mektubu
Amerika'daki değişim sponsoru kurumdan alınmış davet mektubu beyan edilmelidir.
Değişim programına kabul alarak Amerika au pair vizesi başvurusu yapacak kişiler, sponsor kurumdan alınmış au pair sözleşmesini; ABD work and travel vizesi alacak kişiler ise iş sözleşmesini sunmalıdır.

Önemli Notlar

Bunlara Dikkat Edin
  • Amerika vize başvurusu için tüm belgelerin orijinalleri konsolosluk vize mülakatında ibraz edilmelidir.
  • Vize başvuru evraklarının tamamı Türkçe veya İngilizce dilinde beyan edilmelidir. Yurtdışından doğum belgesi veya sicil kaydı gibi belgelerin alınması durumunda, İngilizce olmayan belgelerin yeminli tercüman ile İngilizce'ye çevrilmesi gerekmektedir. Çeviri yapılan belgeler için noter onayı zorunlu değildir.
  • Yukarıda listelenen destekleyici vize belgeleri dışında, başvuru sahibinin kendi ülkesiyle ailevi, ekonomik ve sosyal bağları olduğununa ilişkin her türlü kanıt vize görüşmesinde sunulabilir.
  • ABD Konsolosluk görevlileri gerekli görülmesi halinde başvurudan sonra ek belge talep etme hakkında sahiptir.
Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: