Şirket Sahipleri için Amerika Vize Başvurusu

Şirket Sahipleri için Amerika Vize Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket sahipleri için Amerika vize başvuruları, başvuru sahibinin şirket sahibi veya ortağı olduğunu gösteren ve şirketin güncel gelir durumunu kanıtlayan evraklarla yapılmalıdır. Bu şekilde işverenlerin ABD vize görüşmesinde, maddi yeterlilik durumları ve kendi ülkeleriyle olan bağları değerlendirilmektedir.

İşyeri sahipleri için gereken vize evrakları başvuru yapılacak ABD vize türüne göre değişiklik göstermektedir.

İşverenler İçin Gerekli ABD Vize Evrakları Nelerdir?

İşverenlerin Amerika vizesi için standart başvuru belgelerine ek olarak aşağıda listelenen evrakları hazırlaması gerekmektedir.

  • Şirket faaliyet belgesi
  • Şirkete ait imza sirküleri
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Güncel vergi levhası
  • Şirket banka hesap özeti
  • Yıllık kar/zarar ve net değer tabloları
  • Şirket personelini gösteren bordro kayıtları
  • Varsa ek gelir belgeleri (tapu, kira geliri vb.)

Şirket Faaliyet Belgesi

Şirket faaliyet belgesi, kayıtlı olunan ticaret odası veya bağlı bulunan meslek odasından alınmalıdır.

Güncel tarihli faaliyet belgesi orijinal olarak beyan edilmelidir.

Şirket Yetkililerinin İmza Sirküleri

Şirkete ait imza sirkülerinin şirket yetkililerinin imzalarının bulunduğu bölümün ve işyeri adının geçtiği ön sayfasının bir fotokopisi ABD vize evrakları ile sunulması gereklidir.

Ticaret Sicil Gazetesi

İşyerine ait resmi ticaret sicil gazetesinin fotokopisi sunulmalıdır. Şirket sahiplerinin, resmi gazetede ortak olarak göründükleri sayfa, özellikle beyan edilmelidir.

Vergi Levhası

Vergi levhası, vergiye esas olan kazanç tutarlarını ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren, Maliye Bakanlığı tarafından şekli ve içeriği belirlenen resmi belgedir. ABD vize başvurularında son vergi matrahı işlenmiş güncel vergi levhasının sunulması gerekmektedir.

Şirket Banka Hesap Özeti

Şirket banka hesap özetleri, geriye dönük 6 aylık hesap hareketlerini gösteren şekilde, bankadan kaşeli ve imzalı kaşeli olarak alınmalı ve banka imza sirküleri ile beraber ibraz edilmelidir.

Bilim ve Teknoloji Alanında Çalışan Şirket Sahipleri İçin ABD Vizesi

Bilim ve teknoloji alanında çalışan şirket sahipleri, turistik amaçlar dışında kalan konferans, eğitim, araştırma, müzakere, satın alma gibi bilim veya teknoloji ile ilgili amaçlarla yapacakları seyahatleri için, özgeçmişlerinin bir kopyasını, yayınlarına ait listeyi, ABD’de bulunan kuruluştan aldıkları davet mektubunu ve seyahat amaçlarını ispatlayan diğer belgeleri vize başvurularında sunmalıdır.

Ek Belge Sunulması Gereken Diğer Amerika Vizeleri Nelerdir?

Ek belge sunmanız gereken diğer Amerika vizeleri aşağıda verilmiştir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: