Karadağ İltica İstatistikleri

Karadağ İltica Hakkı ve İstatistiksel Veriler

İltica kelimesi sığınma anlamına gelmekte, iltica hakkı ise savaş, soykırım ve katliam gibi nedenlerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan bir bireye, başka bir ülke tarafından tanınan sığınma hakkı anlamına gelmektedir.

Karadağ, 2018’de kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ı onaylayan ülkelerden biridir ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü işbirliği içerisinde, iltica başvuruları almakta ve gerekli şartları sağlayan mültecilere Karadağ’a sığınma hakkı tanımaktadır.

Karadağ Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Karadağ, çeşitli sebeplerle kendi ülkesini terk etmek zorunda kalan kişilerin mülteci başvurularını kabul etmektedir.

Karadağ İltica Prosedürüne Göre İltica Şartları Nelerdir?

Karadağ iltica prosedürüne göre iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Karadağ iltica prosedürüne göre, yabancı bir bireyin Karadağ’a iltica edebilmesi için, başvuru süreci içerisinde vatansızlık statüsünü, kesin ve güvenilir kanıtlar ile ispat etmesi gerekmektedir.
  • Karadağ iltica rehberi doğrultusunda, iltica için başvuran kişinin; kimlik tespiti amacıyla kullanılmak üzere, vatansızlık statüsünü kazanmadan önce bulundurduğu vatandaşlığa dair kişisel bilgilerini içeren bir kimlik belgesi ya da geçmiş seyahat bilgileri gibi kanıtlayıcı belgeleri bulundurması gerekmektedir.
  • İltica başvurusunda bulunan kişinin, başvuru süresi boyunca Karadağ’da kalması gerekmektedir. İltica başvurusunda bulunan kişinin, başka bir Avrupa ülkesine izinsiz gitmesi halinde, ilgili ülke, kişiyi Karadağ’a geri gönderme yetkisine sahiptir.
  • Başvuran kişi; eşinin, 18 yaş altı çocuğunun ya da 18 yaş üstü fiziksel veya zihinsel engeli bulunan çocuğunun Karadağ’da bulunması haline, onlar için de iltica başvuru yapabilmektedir.
  • Halihazırda Karadağ polisine başvurularak başlatılmış bir iltica sürecinin devam etmesi durumunda, ikinci bir iltica başvurusu yapılamamaktadır.
  • Karadağ’a ikinci kez iltica başvurusu yapabilmek için, ilk başvuruyu reddeden nihai bir kararın verilmiş olması gerekmektedir.

2021 Yılı için Karadağ Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün 31 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığı Batı Balkanlar Sığınmacı İstatistikleri tablosundan alınan verilere göre, 2021 yılının ilk 5 ayı için Karadağ mülteci istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sığınma başvuru sayısıOcakŞubatMartNisanMayısToplam
163505416139
Sığınma niyet bildirimi yapan kişi sayısı---444380-
Karara bağlanan toplam başvuru sayısı7
Karadağ ilk derece kararlarıSığınmacıReddedilen
43
Aylık yeni sığınma başvurusu sayısı16
Aylık yeni sığınma niyetinde bulunanların sayısı380
Aylık sığınma mülakatı sayısı3
Toplam bekleyen sığınma başvurusu sayısı167

Karadağ’da Kaç Mülteci Vardır?

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün verilerine göre, 2006 yılından bu yana, Karadağ mülteci sayısı yaklaşık olarak 120 bine ulaşmıştır.

Karadağ İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

Karadağ iltica başvurusunun yapılma şekli, başvurunun nereden yapılacağına göre değişiklik göstermektedir. Karadağ’a iltica başvurusu için öncelikle iltica niyetinin bildirilmesi gerekmektedir ve iltica niyeti bildirimi, bulunulan yere göre farklı birimlere yapılabilmektedir. Karadağ iltica başvuru işlemleri, başvuran kişinin bulunduğu yerdeki bir Karadağ karakolunda, Karadağ mülteci kabul merkezlerinden birinde ya da direkt olarak Karadağ sınırlarındaki gümrük ofislerinde başlatılabilmektedir.

Karadağ’a İltica Süreci Nasıldır?

Karadağ’a iltica sürecini başlatmak için öncelikle, sözlü ya da yazılı olarak iltica niyetinin bildirilmesi gerekmektedir. İltica niyeti beyanı Karadağ’daki herhangi bir polis karakolundan ya da Karadağ mülteci kabul merkezlerinden yapılabilmektedir ve mülteci kabul merkezlerinde, sığınmacının parmak izi kaydı, fotoğrafı ve diğer bilgileri toplanmaktadır.

Niyet beyanından sonraki 15 gün içinde, Karadağ İltica Müdürlüğü’ne iltica başvurusu yapılmakta ve başvuru sahibine uluslararası koruma verilmesi süreci başlatılmaktadır. Karadağ’a iltica niyeti beyanında bulunan kişinin, Karadağ’da hizmet veren bir sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi durumunda, iltica başvuru süreci direkt olarak sağlık kuruluşunda başlatılabilmektedir.

Karadağ iltica başvuru sürecinin başlatılması ile birlikte, başvuru sahibine 3 gün içerisinde, uluslararası korumaya başvurduğunun kanıtı olarak bir sertifika verilmektedir ve uluslararası koruma sertifikası, iltica başvurusu Karadağ makamları tarafından sonlandırılana kadar, Karadağ’da oturma izni yerine geçmektedir.

Karadağ’a iltica başvurusunun ardından ilgili bakanlık, iltica başvurusunda bulunan kişiyle, tercüman eşliğinde bir mülakat gerçekleştirmektedir ve değerlendirme sürecinin sonunda iltica başvurusu kararını vermektedir.

Karadağ’a İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Karadağ iltica talebinin sonuçlanma süresi en fazla 21 ay sürmektedir ve işlemlerin sonuçlanma süresi, başvuru sahibinin koşullarına ve geldiği ülkeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Karadağ’da Mülteci Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Karadağ’da mülteci başvurusu kabul edilen kişilere, aileleriyle bir araya gelme hakkı verilmektedir.

Karadağ’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Karadağ Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Karadağ’a iltica başvurusu kabul edilen kişiler için, Karadağ vatandaşlığına başvuruda bulunma hakkı tanınmaktadır.

Karadağ’da yasal oturma izni süresi 10 seneyi doldurmuş kişiler, Karadağ vatandaşlığı almak için başvuruda bulunabilmektedir.

Karadağ’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Karadağ’da Çalışabilir Mi?

Karadağ iltica başvurusu kabul edilen kişiler, Karadağ sınırları içerisinde yasal olarak çalışma hakkı kazanmaktadır.

Karadağ Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Karadağ’a yapılan sığınma talepleri, Karadağ İçişleri Bakanlığı’na bağlı İltica Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.

Karadağ’ın Mülteci Politikası Nasıldır?

Avrupa Birliği, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan; sığınma, ikincil koruma ve geçici koruma konularında, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilere statü sağlamak amacıyla ortak bir politika yürütmektedir. Karadağ; 1951 Mültecilerin Durumuna İlişkin Sözleşme, 2007 Vatansız Kişilerin Durumu Sözleşmesi ve 2010 Avrupa Birliği’ne İlişkin Vatansızlığın Önlenmesi anlaşmalarını yerine getirmektedir.

Karadağ hükümeti, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü ile işbirliği içerisinde, Karadağ mülteci yardımı ve sığınmacı politikalarını geliştirme yönünde çalışmalar yapmaktadır. 2018 yılında oluşturulmuş Birleşmiş Milletler Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ı, dönemin Karadağ başbakanı Duško Marković yönetimi tarafından onaylanmıştır.

Karadağ’da Mülteci Yardımı Var Mıdır?

Karadağ’da, mülteci olma hakkı verilen kişilere; konaklama, eğitim ve sağlık hizmetleri sunulmakta ve finansal yardım sağlanmaktadır.

Paylaş: