Litvanya İltica İstatistikleri

Litvanya İltica İstatistikleri 2021-2022

Uluslararası yasalar gereğince ayrım gözetmeksizin bütün ülke vatandaşları zulümden sığınma hakkına sahiptir. İltica savaş, terörizm, iç karışıklık, ekonomik kriz, dini baskı ve ölüm tehditi gibi sebeplerle karşı karşıya kalan kişilere farklı bir ülke tarafından verilen sığınma hakkıdır. İltica bir yasal hak olarak görülmektedir.

Litvanya Cumhuriyeti, iltica başvuruları kabul etmektedir. Litvanya Cumhuriyeti, Mültecilerin Statüsü Hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne 1997 yılında imza atarak bütün dünya vatandaşlarına sığınma hakkını tanımıştır. Litvanya iltica başvurusu yapmak için başvuru sahibinin Litvanya topraklarında bulunması gerekmektedir. Litvanya iltica başvuruları Litvanya Devlet Sınır Koruma Teşkilatı’na, Litvanya Göçmenlik Dairesi’ne veya Litvanya Yabancı Uyruklular Kayıt Merkezi’ne yapılmaktadır.

Litvanya İltica Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Litvanya, iltica başvurularını kabul etmektedir. Litvanya’da iltica için gereken şartlar karşılanması ve başvuru sahibinin gerekli mülakatlardan geçmesi halinde Litvanya iltica başvurusu onaylanmaktadır.

Litvanya’da İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

Litvanya’da iltica etmek için geçerli sebepler aşağıda verilmiştir.

  • Vatandaşı olduğu ülkede savaş, terörizm, şiddet, dini baskı veya toplum baskısı, ölüm tehditi ile karşılaşan kişiler Litvanya’ya iltica başvuru yapma hakkına sahip olmaktadır.
  • Politik görüşü gereğince vatandaşı olduğu ülkede linç tehlikesi yaşayan kişilerin Litvanya’ya iltica başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.
  • Vatandaşı olduğu ülkede işkenceye maruz kalan kişilerin Litvanya’ya iltica etme hakkı bulunmaktadır.

Litvanya İltica Şartları Nelerdir?

Litvanya iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Litvanya iltica başvuru sahibinin Litvanya sınırlarında bulunması gerekmektedir.
  • Litvanya iltica başvuruları şahsen yapılmaktadır.
  • Litvanya iltica başvurusunun, Litvanya Devlet Sınır Koruma Teşkilatı’na, Litvanya Göçmenlik Bürosu’na veya Litvanya Yabancı Uyruklular Kayıt Merkezi’ne yapılması gerekmektedir.
  • Litvanya iltica başvurusu değerlendirme aşamasında olan başvuru sahiplerinin Litvanya dışında başka bir ülkeye gitme hakkı bulunmamaktadır.
  • Başka bir ülkeden iltica hakkı almış kişilerin Litvanya’da iltica başvurusunda bulunma hakkı yoktur.
  • Vatandaşı olduğu ülkedeki tehdit unsurlarına rağmen başvuru sahibi, güvenli bir ülkede ikamet ediyorsa Litvanya’ya iltica başvurusu yapma hakkına sahip olamamaktadır.
  • Litvanya iltica başvurusunun onaylanması için iltica başvuru sahiplerinin yapılan mülakatlarda ve sınavlarda başarılı olması gerekmektedir.

2020 Yılı için Litvanya İltica İstatistikleri Nasıldır?

Dünya Bilgi Bankası verilerine göre 2020 yılı için Litvanya iltica istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜlkeKabul edilen başvuruReddedilen başvuruBekleyen başvuruKabul oranı
Türkiye17516%77.3
Rusya2410288%19.0
Belarus01081%0.0
Tacikistan1211462%9.5
Irak0514%0.0
Afganistan059%0.0
Suriye1009%100.0
Kırgızistan056%0.0
Özbekistan505%100.0
İran500%100.0
Moldova050%0.0
Ukrayna050%0.0

2020 Litvanya’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

OECD verilerine göre 2020 yılı için Litvanya’ya iltica başvurularındaki kadın erkek oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başvuranların cinsiyetiOranı
Erkek%48
Kadın%52

Litvanya İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Litvanya iltica başvuruları, başvuru sahibi Litvanya topraklarında bulunurken yapılabilmektedir. Litvanya iltica başvuruları şahsen yapılmaktadır. Litvanya sınırlarından ve gümrük kapılarından geçmek ve iltica başvurusunda bulunmak isteyen yabancı uyruklu kişiler Litvanya Devlet Sınır Koruma Teşkilatı’na başvuruda bulunmaktadır.

Litvanya’ya havayolu ile ulaşan ve iltica başvurusunda bulunmak isteyen yabancı uyruklu kişiler başvurularını Litvanya Göçmenlik Dairesi’ne veya Litvanya Yabancı Uyruklular Kayıt Merkezi’ne yapmaktadır.

Litvanya İltica Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Litvanya iltica başvuruları için gerekli evrakların, Litvanya Devlet Sınır Koruma Teşkilat, Litvanya Göçmenlik Dairesi veya Litvanya Yabancı Uyruklular Kayıt Merkezi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Litvanya iltica başvuru süreci gereğince başvuru sahibi sözlü ve yazılı mülakata davet edilmekte ve kişinin vatandaşı olduğu ülkedeki durum değerlendirilerek ilticaya sebebiyet olup olmadığı araştırılmaktadır.

Litvanya iltica başvurularının sonuçlandırılması 14 iş günü sürmektedir. Litvanya Göçmenlik Dairesi, yapılan iltica başvurularını kabul etme, reddetme ve değerlendirme için ek süreye ihtiyaç duyma gibi kararlar vermektedir.

Vatandaşı olduğu ülkedeki can güvenliği riskine rağmen Litvanya dışında güvenli bir ülkede yaşayan veya Litvanya dışındaki bir ülkede iltica hakkı bulunan kişilerin Litvanya iltica başvuruları reddedilmektedir.

Litvanya iltica kriterlerini sağlamasına rağmen yaptığı Litvanya iltica başvurusu reddedilen kişiler, ret kararına itiraz etme hakkına sahiptir. Litvanya iltica başvurusuna verilen ret kararı Litvanya Yüksek İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilmektedir.

Litvanya Sığınma Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Litvanya sığınma talebi yapıldığında bu başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi yaklaşık 45 iş günü sürmektedir. Litvanya Göçmenlik Dairesi derinlemesine araştırma durumu için Litvanya sığınma talebinin sonuçlandırılma süresini uzatabilmektedir

Litvanya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Litvanya’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler, iltica hakkını elde ettiği andan itibaren 3 ay içerisinde ailelerini yanına getirme hakkına sahiptir.

Litvanya iltica başvurusu kabul edilmiş başvuru sahipleri, aile birleşimi amacıyla ailelerini Litvanya’ya getirebilmek için iltica başvurusunda bulunabilmektedir. Litvanya aile birleşimi vizesi sahibi olan kişiler Litvanya’da iltica başvurusu yaparak ailesi ile beraber Litvanya’da yaşama hakkına sahip olmaktadır.

Litvanya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Litvanya Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Litvanya’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler Litvanya vatandaşlığına başvuru yapabilmektedir. Litvanya iltica hakkına sahip olduktan sonraki 5 yıl boyunca sürekli Litvanya topraklarında yasal olarak ikamet eden mültecilere Litvanya vatandaşlığına başvuru hakkı verilmektedir.

Litvanya’da iltica edip Litvanya vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen kişilerin 5 yıl içerisinde kesintisiz 6 aydan uzun olmayacak şekilde ve toplamda 10 aydan daha fazla bir sürede Litvanya toprakları dışında bulunmaması gerekmektedir.

Litvanya Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Litvanya sığınma talebi Litvanya Göçmenlik Dairesi tarafından değerlendirilmektedir.

Paylaş: