Litvanya C Tipi Vize

Litvanya Kısa Süreli (C Tipi) Vizesi Nedir Nasıl Alınır?

Litvanya kısa süreli (C tipi) vize, Litvanya’ya seyahat edecek vatandaşların 180 gün azami süre içerisinde en fazla 90 gün sınır ile Litvanya’da kalmalarına olanak sağlayan vizedir.

Litvanya’ya seyahat edecek vatandaşlar; Litvanya’da bulunma amaçlarına göre ticaret vizesi, eğitim vizesi, staj vizesi ve sağlık vizesi gibi kısa süreli (C tipi) vizelere ihtiyaç duymaktadır. Litvanya’yı ziyaret edecek vatandaşlar Litvanya vize istiyor mu? ya da Litvanya’ya kimler vizesiz seyahat edebilmektedir? gibi sorular düşünmektedir. Litvanya, Avrupa Birliği ve AEA Bölgesi ülkelerinin vatandaşları Schengen Bölgesi Ülkeleri’nin vatandaşları ve Litvanya hükümeti tarafından resmi bir görev için davet edilmiş vatandaşlar haricindeki kişilerden vize talep etmektedir.

Litvanya Kısa Süreli Vize Türleri Nelerdir?

Litvanya kısa süreli (C tipi) vize türlerine ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Litvanya ticari vizesi
 • Litvanya kısa süreli eğitim vizesi
 • Litvanya turist vizesi
 • Litvanya dil okulu vizesi
 • Litvanya erasmus staj vizesi (staj vizesi)
 • Litvanya Avrupa Birliği ve AEA alanı vatandaşı evlilik vizesi
 • Litvanya aile ve arkadaş ziyaret vizesi
 • Litvanya şoför vizesi
 • Litvanya sağlık vizesi
 • Litvanya resmi ziyaret vizesi
 • Litvanya kültürel ziyaret, spor ve konferans etkinlikleri vizesi
 • Litvanya transit vize
 • Litvanya gemi adamı ve gemici vizesi
 • Litvanya denizci vizesi
 • Litvanya fuar vizesi
 • Litvanya sevgili (partner) vizesi

Litvanya C Tipi Vize için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Litvanya kısa süreli (C tipi) vize başvuruları için gerekli belgeler ve evraklara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Litvanya vize ücreti makbuzu: Litvanya’yı ziyaret etmek için kısa süreli vize başvurusunda bulunan vatandaşların, vize başvuru bedelinin ödendiğine dair dekont ya da makbuz gibi belgeleri başvuru dosyasında bulundurması gerekmektedir.
 • Litvanya arabuluculuk mektubu: Litvanya vizesi başvurularında, başvuru sahibinin ziyaret edeceği kişi veya kendisini davet eden Litvanya Cumhuriyeti’nde bulunan bir kurum, kuruluş veya işletme tarafından düzenlenen arabuluculuk mektubunun sunulması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: En fazla son 3 ay içerisinde çekilmiş, 2 adet, fonu beyaz, renkli, 35 mm genişlik 45 mm uzunluk ölçülerine sahip biyometrik fotoğrafın Litvanya vizesi başvuru dosyasında bulundurulması şarttır.
 • Litvanya ulaşım ve barınma kanıtı: Litvanya kısa süreli vize başvurularında, ulaşım sağlanacak uçağa ya da ulaşım aracına ait seyahat ve rotasyon bilgilerinin ve Litvanya‘da ikamet edilecek yere ait rezervasyon bilgilerinin başvuru dosyasında yer alması şarttır.
 • Litvanya vize başvuru formu: Litvanya Cumhuriyeti kısa süreli vize başvuru formu, tam bir şekilde doldurularak, gerekli belgeler ile çelişmeyecek bilgilerle yanıtlanmasıönem taşımaktadır. 18 yaşını doldurmamış çocukların Litvanya kısa süreli vize başvuru formunun ve dosyasının ebeveynler tarafından doldurulması şarttır.
 • Litvanya seyahat sağlık sigortası poliçesi: Litvanya kısa süreli vize başvurusunda bulunacak vatandaşın, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sağlık sigorta poliçesi; Litvanya seyahat tarihlerinin tamamını kapsayan, bütün Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip, orijinal seyahat ve kaza sigortası yer alacak şekilde şekilde başvuru dosyası ile birlikte teslim edilmesi gereklidir.
 • Litvanya finansal yeterlilik delili: Litvanya’ya kısa süreli vize ile seyahat edecek vatandaşlardan banka hesap kaydına ait son 3 aylık özet, maaş bordrosu gibi düzenli geliri ispatlayan belgeler talep edilmektedir. Litvanya kısa süreli vize için gerekli evraklardan banka hesap dökümü, bankanın resmi kaşesi, banka yetkilisinin ıslak imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
 • Pasaport: Litvanya Cumhuriyeti kısa süreli vize başvurusu süresinde, başvuru merkezine iletilen pasaportun en fazla son 10 yıl içerisinde alınmış olması ve seyahat süresinin tamamı için geçerliliğini koruması şarttır. Litvanya kısa süreli vize başvurusu yapılırken pasaportun orijinali ve eğer başvuru sahibinde bulunuyorsa geçmişte alınmış vize, çalışma ve oturum izinlerinin olduğu pasaport sayfalarının fotokopileri başvuru dosyasında yer almalıdır.
 • Kimlik fotokopisi: Litvanya kısa süreli vize başvurusu sağlayacak vatandaşa ait kimlik fotokopisi arkalı ve önlü bir biçimde başvuru dosyasında yer almalıdır.

Litvanya hükümeti tarafından başvurulan kısa süreli vize türüne göre istenilen belgeler değişim gösterebilmektedir. Tüm vize başvuruları için geçerli olan belgeler yukarıda listelenmiştir.

Litvanya C Tipi Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Litvanya kısa süreli vize başvuru formunda; finansal yeterliliğe ilişkin sorular, kişisel bilgiler, ziyaret nedeni pasaport bilgileri ve medeni hal bilgileri gibi kısımlar bulunmaktadır. Litvanya kısa süreli vize başvuru formu doldurulurken; cinsiyet, vatandaşı olunan ülke, isim ve soyisim, doğum tarihi ve yeri, medeni hal bilgilerinin başvuru sırasında teslim edilen belgeler ile çelişkili olmayacak bir biçimde tamamlanması, başvuru sahibi reşit değil ise; ebeveynlerine ait kişisel bilgilerin de hatasız ve tam bir biçimde doldurulması, pasaport türü belirlenerek; pasaportunun numarası, alınma tarihi ve sona erme tarihine ilişkin bilgilerin doldurulması, Litvanya’ya gidiş nedeni ve maddi yeterlilik sorularının cevaplanması ve başvuru sağlanılacak merkezin kararlaştırılması gerekmektedir. Son olarak başvurunun tamamlandığı tarihin başvuru formunun üst kısmına gün ay ve yılın sırası ile yazılması gerekmektedir.

Litvanya C Tipi Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya Cumhuriyeti’ne kısa süreli (C tipi) vize başvurusu yapacak vatandaşlar için izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Litvanya Cumhuriyeti’ne neden seyahat edileceği ve başvurulacak vize türü belirlenmelidir.
 2. Litvanya Cumhuriyeti kısa süreli vize başvuru formunun çıktısı alınarak tam ve tutarlı bir şekilde doldurulmaktadır.
 3. Litvanya’nın VFS Global merkezlerinden veya Litvanya Büyükelçiliği’nden randevu alınmalıdır.
 4. Başvurulacak kısa süreli vize türüne göre istenilen belgeler başvuru gününden önce bir araya getirilmelidir.
 5. Büyükelçiliğe direkt vize başvurusunda bulunulması durumunda Büyükelçiliğin belirtmiş olduğu banka hesaplarına yatırması gerekmektedir. VFS Global vize merkezlerinden başvuru yapacak kişiler vize başvurusunu VFS’e Global’e ödemektedir.
 6. Randevu günü VFS Global vize başvuru merkezlerine veya Litvanya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na giderek, pasaport, nüfus cüzdanı gibi gerekli evraklar teslim edilmelidir.
 7. Litvanya Cumhuriyeti kısa süreli vize başvurularını tamamlayan başvuru hamilleri, gerekli görülmesi durumunda Litvanya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na giderek mülakat gerçekleştirmektedir.

Vizem.net aracılığı ile sağlanan Litvanya vize başvurularında, başvuru sahibi adına randevu alınması, sürecin takibi, yetkin danışmanlık hizmeti, vize için gerekli form ve dilekçelerin gerekli şekilde doldurulması gibi hizmetler uzman kadro denetiminde başvuru sahibine sunulmaktadır. Vizem.net, 2017- 2019 yılları arasında Schengen aile birleşimi vize başvurularında %94,8 onay oranı ile onay oranı en yüksek akredite acentedir.

C Tipi Litvanya Turistik Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya kısa süreli turistik vize, Litvanya’ya 180 gün içerisinde, azami 90 gün süre ile turistik amaçla seyahat edecek vatandaşlar tarafından başvurulması beklenen vize türüdür. Litvanya turistik vize başvuruları şahsi olarak VFS Global vize merkezleri aracılığı ile randevu alınarak sağlanmalıdır. VFS Global merkezleri üzerinden sağlanan başvurular; seyahat aracına ve kalınacak otele ait rezervasyonlar, veya seyahat planı delili ve son üç aya ait banka ekstresi gibi ek belgeler ile sağlanmaktadır.

C Tipi Litvanya Kısa Süreli Eğitim Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya kısa süreli eğitim vizesi, Litvanya’ya 180 gün içerisinde en fazla 90 günlük bir eğitim almak için seyahat edecek öğrenciler tarafından başvurulması beklenen bir vize türüdür. VFS Global merkezleri üzerinden, ödeme dekontu, nüfus cüzdanı, eğitim kayıt belgesi, eğitimi belgeleyen (kurs ya da okula ait) evrak gibi ek belgeler ile Litvanya eğitim vizesi başvuruları tamamlanabilmektedir. Litvanya kısa süreli eğitim vizesi başvurularında öncelikle eğitim alınacak kurumdan alınmış bir davet mektubu öğrenci tarafından bavuru aşamasında sunulmalıdır. Başvuruları olumlu sonuçlanan öğrenciler, Litvanya kısa süreli eğitim vizesi ile dil eğitimi başta olmak üzere tüm kısa süreli eğitimler için Litvanya’da eğitim alma hakkı elde etmektedirler.

C Tipi Litvanya Erasmus Staj Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya kısa süreli erasmus staj vizesi, erasmus öğrenci değişim programı ile Litvanya’da kısa süreli azami 90 gün sınır ile staj görecek öğrenciler tarafından başvurulması beklenen bir vize çeşididir. Litvanya kısa süreli erasmus staj vizesi başvurusunda bulunacak öğrencilerden, Litvanya’da erasmus stajı görülecek üniversite tarafından gönderilen staj kabul mektubu, başvuru sahibinin Erasmus Staj Hareketliliği Programına katıldığı Türk Üniversitesinden alınan onay ve hibe belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış öğrenci belgesi gibi belgeleri başvuru sürecinde teslim etmesi beklenmektedir. Litvanya kısa süreli erasmus staj vizesi başvuru hamillerinden, aldığı özel ya da devlet burslarına ilişkin banka hesap dökümlerini de teslim etmeleri talep edilmektedir. Litvanya’da kısa süreli erasmus stajı görecek öğrencilerin, Litvanya’da kısa süreli staj boyunca çalışacakları yere ilişkin evraklar ve elde edilecek geliri Litvanya hükümetine bildirmesi beklenmektedir.

C Tipi Litvanya İş Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya C tipi ticari vize, Litvanya’da ticari faaliyetlerde bulunma ve yatırım yapılmasına imkan tanıyan bir vize türüdür. Litvanya ticari vize sahibi vatandaşlar, Litvanya’da bulunan ticari etkinlik, eğitim ve toplantı gibi faaliyetlerde yer alma fırsatı elde etmektedirler.

Litvanya’da ticari faaliyetlerde bulunan kişiler, hiçbir ücret istememeleri şartı ile Litvanya C tipi ticari vize başvurusu sağlayabilmektedirler. Litvanya’da bulunan ticari bir faaliyette ya da kurumda ücret karşılığı çalışacak kişilere ait Litvanya ticari vize başvuruları Litvanya hükümeti tarafından onaylanmamaktadır. Litvanya ticari vize başvurusu yapmak için, seyahat eden kişiye ve seyahat ile ilgili bilgilerin yer aldığı ticari davet mektubunun VFS Global merkezleri ile yapılacak başvurular sırasında teslim edilmesi beklenmektedir. Litvanya C tipi ticari vize başvuru hamilleri, Litvanya’da kalacakları süre boyunca herhangi bir ticari eğitim, fuar ya da konferansa katılım sağlayacak ise, katılım sağlanacak etkinliklere ilişkin giriş evrakları da başvuru sırasında ek belgeler ile birlikte sunulmalıdır.

C Tipi Litvanya Transit Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya C tipi transit vize, asıl seyahat edilmesi düşünülen ülkeye gidiş yolunda Litvanya’da bulunan havaalanlarından aktarma yapılması durumunda yolculuk yapan vatandaşın Litvanya’da bulunmasına olanak tanıyan bir vize türü olarak kabul edilmektedir. Litvanya C tipi transit vize sahiplerinin, Litvanya havaalanında bulunan belirli transit alanın dışına çıkmaları kesinlikle yasaktır.

Litvanya’da aktarma yapacak kişilerin, seyahat sırasında aktarma olacağını ispat eden evrak ile en az bir ay önce Litvanya transit vize başvurularını VFS Global merkezleri aracılığıyla gerçekleştirmeleri şarttır. Litvanya’dan aktarma yapacak; Schengen ülkesinde oturma izni sahibi olan kişilerin, resmi pasaport hamillerinin, Chicago uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nde taraf bir ülkenin vatandaşı olan bir uçuş ekibi üyesinin, Avrupa Birliği, AEA veya İsviçre vatandaşı olan kişilerin aktarma yapacakları yolculuklar için Litvanya C tipi transit vize sahibi olmaları gerekli değildir.

C Tipi Litvanya Kültürel, Bilimsel ve Sportif Faaliyet Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya kültürel sportif etkinlik vizesi, Litvanya’da yer alan spor müsabakalarına ve spor faaliyetlerinde bulunmak ya da Litvanya’ya yapılacak kültürel amaçlı bir seyahat için alınması gereken bir vize türüdür. Litvanya kültürel sportif etkinlik vizesi başvurusunda bulunmak için; spor etkinliklerinde yer alacak vatandaşların; etkinliğin düzenlendiği tarih ve yerin de yer aldığı, spor etkinliğine davet edilen kişinin bilgilerinin yer aldığı davet mektubu, kültürel ziyaret yapacak kişilerin; kültür faaliyeti organizasyon sahibi ile yaptığı sözleşme ya da davet mektubunu, spor müsabakaları ve spor etkinliklerine katılım sağlamak için spor kulübü veya faaliyeti gerçekleştiren federasyondan sağlanan sertifikaları ek evrak olarak VFS Global merkezi aracılığı ile sağlanan başvurularda teslim etmesi gerekmektedir.

C Tipi Litvanya Denizci Vizesi

Litvanya C tipi denizci vizesi Litvanya’nın denizlerinde etkinlik gösterecek gemici ve kaptan gibi denizcilere, azami 90 gün ile açılma imkanı tanıyan bir vize türüdür.

Litvanya C tipi denizci vizesi alacak denizciler Litvanya C tipi denizci vizesi almak için Litvanya hükümeti tarafından özel seçilmiş, daha önce uzun yıllar Litvanya’da denizcilik görevi yapmış ya da Litvanya hükümeti tarafından kabul edilen nitelikli bir üniversitede öğrenim görmüş olmalıdırlar. Litvanya hükümeti tarafından, Litvanya C tipi denizci vizesi için gerekli şartlar için uygunluk sağlandığı görüldüğü koşulda; gemici kimliği gibi ek belgeler ile vize başvurusu sağlanmaktadır.

C Tipi Litvanya Gemi Adamı ve Gemici Vizesi

Litvanya C tipi gemi adamı ve gemici vizesi, Litvanya’da bulunan özel ya da hükümete ait gemilerde çalışacak kaptan ve denizci dışındaki mürettebat ve işçi gibi personellerin Litvanya’da 90 gün azami süre ile denize açılacak bir gemide çalışmaları için almaları gerekli görülen bir vize türüdür. Litvanya C tipi gemi adamı ve gemici vizesi başvurusu yapacak vatandaşlardan; gemide çalışması için davet ya da kabul mektubu, çalışılacak gemiye ait evraklar, yapacağı işe dair belgeler gibi evraklar istenmektedir. Litvanya C tipi gemi adamı ve gemici vizesi sadece gemilerde çalışma imkanı sağlamaktadır. Gemilerde mürettebat veya gemi işçiliği dışında ya da başka bir sektörde çalışma imkanı vermemektedir.

C Tipi Litvanya Fuar Vizesi

Litvanya C tipi fuar vizesi, Litvanya’da gerçekleşecek ticaret, eğitim ya da kültür fuarı gibi etkinliklerde azami 90 gün süre ile yer almak isteyen vatandaşlar tarafından başvurulması gereken vize türüdür. Litvanya C tipi fuar vizesi başvurusu yapacak vatandaşlardan, başvuru dosyalarında; fuara katılım amacı, fuar türü ve fuara katılım bilet ya da davetiye gibi belgeler ile sağlanıyorsa bu belgelere ilişkin evraklar, pasaport, sağlık sigortası ve nüfus cüzdanı örneği gibi belgeler bulundurması beklenmektedir. Litvanya C tipi fuar vizesi, katılım sağlanack fuarın uzaması ya da ertelenmesi gibi durumlarda, Litvanya hükümeti ile irtibat kurularak uzatılabilmektedir.

C Tipi Litvanya Girişimci (Start-Up) Vizesi

Litvanya C tipi girişimci (Start-up) vizesi, Litvanya’da gayrimenkul, turizm ya da sanayi gibi sektörlerde girişim sağlayacak vatandaşlar tarafından çalışma izni almaları ya da yatırımlarını yapacakları bölgelere ilişkin prosedürleri veya koşulları görmeleri için alınması gereken bir vize türüdür. Litvanya C tipi girişimci (Start-up) vizesi hamilleri, Litvanya’ya azami 90 gün ile seyahat ederek girişimleri ile ilgili planları yerinde gerçekleştirme ve Litvanya hükümeti ile şahsi görüşmeleri tamamlama imkanı elde etmektedirler. Litvanya C tipi girişimci (Start-up) vizesi başvuru yapmak için; girişimcilik gerçekleştirilecek sektöre ve girişim türüne ilişkin evraklar, girişimin gerçekleşeceği bölge ya da mülke ait tapu gibi aitlik gösteren belgeler, nüfus cüzdanı ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunacak vatandaşa ait bamka hesap geçmişi gibi belgeler talep edilmektedir.

C Tipi Litvanya Sevgili (Partner) Vizesi

Litvanya C tipi sevgili (Partner) vizesi hamilleri, Litvanya vatandaşı olan sevgilileri ile azami 90 gün, görüşme imkanı elde etmektedirler.

Litvanya C tipi sevgili vizesi için gerekli görülen belgeler; Litvanya vatandaşı olan partnere ait isim, soyisim, telefon numarası, nüfus cüzdanı örneği ve adres gibi kişisel bilgileri ile başvuru yapacak yabancı vatandaşa ait kişisel bilgileri içeren nüfus cüzdanı, pasaport gibi belgeler olarak sıralanabilmektedir.

C Tipi Litvanya Evlilik Vizesi

Litvanya C tipi evlilik vizesi, Litvanya vatandaşı olan bir kişi ile evlenecek ya da evlilik bağı bulunan Litvanya vatandaşı eşi ziyaret edecek vatandaşlar tarafından alınması gereken bir vize türüdür. Litvanya C tipi evlilik vizesi, Litvanya’da azami 90 gün içerisinde evlilik yapma ya da evlilik bağı bulunan Litvanya vatandaşı eşi görme imkanı vermektedir. Litvanya C tipi evlilik vizesi başvurusunda bulunacak kişilerden; evlenilecek ya da evlilik birliği ile bağlı olunan Litvanya vatandaşına ait isim, soyisim, telefon numarası, nüfus cüzdanı örneği ve adres gibi kişisel bilgileri ve Litvanya’ya seyahat edecek vatandaşa ilişkin bilgilerin ve pasaport, kimlik gibi evrakların yer aldığı başvuru dosyası ile başvurularını tamamlamaları beklenmektedir.

C Tipi Litvanya Aile, Arkadaş, Akraba Ziyareti Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya C tipi aile, arkadaş, akraba ziyaret vizesi, Litvanya’da ikamet eden aile ve arkadaşlarını 180 günlük sürede maksimum 90 gün süreyle ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından başvuru yapılan bir vize türü olarak bilinmektedir.

VFS Global merkezleri aracılığı ile gerçekleşecek vize başvurularında, Litvanya’da ikamet eden akraba veya arkadaş tarafından gönderilmiş noter onaylı bir davet mektubu ile başvuru yapması beklenmektedir. Noter onaylı davet mektubu, Litvanya ziyaret vizesi başvuru hamiline ve göndericiye ilişkin adres, telefon numarası gibi kişisel bilgiler, Litvanya’ya seyahat edecek kişinin ihtiyaçlarının karşılanacağını ispatlayan belgeler ve davet eden kişiye ait pasaport, vize ya da nüfus cüzdanı örneği gibi evrakları içeren resmi bir mektuptur. Litvanya C tipi aile, arkadaş, akraba ziyaret vizesi başvurusu yapacak vatandaşların, ziyaret edeceği kişiler akraba ya da aile üyesi ise aralarında bulunan akrabalık ilişkisini ispatlaması ön şart olarak görülmektedir.

C Tipi Litvanya Tır Şoförü Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya C tipi şoför vizesi, Litvanya’ya veya diğer Schengen ülkelerine tır ya da kamyonet gibi yük taşıma araçları ile kargo paketi, yük veya yolcu taşımacılığı gerçekleştirmeyi düşünen şoförler tarafından başvurulması gereken bir vize türüdür. Litvanya C tipi şoför vizesi hamilleri, Litvanya ya da diğer Schengen bölgesi ülkelerinde azami 90 gün ile taşımacılık yapma imkanı elde etmektedirler.

Litvanya C tipi şoför vizesi başvursu sağlayacak vatandaşlardan, Litvanya’da faaliyet gösteren lojistik şirketinden alınmış davetiye, çalışılan şirketten alınan garanti belgesi, şirkette yer alan şoförlere ilişkin liste, SGK (sosyal güvenlik kurumu) kayıt belgesinin, sürücü için geçmişte bulunan SGK ödeme listesi, çalışılan şirket UND (Karayolu Taşımacılığı Birliği) üyesi ise çalışılan şirkete ek olarak UND’den de alınan garanti belgesi, SGK hizmet dökümü, şirketin Ticaret Odası üyesi olduğuna dair ispatlayıcı belge, C2 sertifikası (ihracat izni), şoförün ulusal ve uluslararası sürücü ehliyeti gibi belgeleri ek belge olarak teslim etmeleri beklenmektedir.

C Tipi Litvanya Dil Kursu Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya kısa süreli dil eğitimi vizesi, Litvanya’ya 180 gün içerisinde en fazla 90 günlük bir süreç ile dil eğitim almak için seyahat edecek öğrenciler tarafından başvurulması beklenen bir vize türüdür.

Litvanya kısa süreli dil eğitimi vizesi başvuruları, VFS Global merkezleri aracılığı ile, eğitim alınacak dil kursuna ait belgeler, eğitim görülecek dildeki yeterliliği ispatlayan belge (uluslararası geçerliliğe sahip sınav sonucu vb.), pasaport, nüfus cüzdanı, biyometrik fotoğraf gibi ek evraklar ile tamamlanmalıdır. Başvuruları onaylanan öğrenciler, Litvanya dil kursu vizesi ile Litvanya’da dil öğretimi sağlanan Almanca, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere pek çok dil için kısa süreli eğitim alma fırsatı kazanmaktadırlar.

Litvanya C Tipi Vize Kaç Günde Çıkar?

Litvanya vize başvuruları, 15- 20 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Litvanya C tipi vize başvurularında gecikmeye neden olacak belge ve bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık gibi nedenlerin bulunması durumunda başvuru süreci 45 güne uzayabilmektedir. Covid- 19 sebebiyle vize başvuru değerlendirme süreleri uzamıştır.

Litvanya C Tİpi Vize Randevusu Nasıl Alınır?

Litvanya’da 180 gün içerisinde, 90 gün azami sınır ile bulunacak vatandaşlardan talep edilen kısa süreli vize için başvuru randevuları VFS Global’e ait, https://www.vfsglobal.com/lithuania/turkey/book-an-appointment.html adresindeki çevrimiçi randevu sistemi üzerinden ve Litvanya Büyükelçiliği’nden alınmaktadır.

Vizem.net üzerinden yapılan Litvanya kısa süreli vize başvurularında, randevu alma işlemi vizem.net’te çalışan deneyimli danışmanlar aracılığı ile sağlanmaktadır.

Litvanya C Tipi Vize Ücreti Ne Kadardır?

Litvanya C tipi vize ücretine ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Litvanya C tipi vize harcı80 EUR
Başvuru formu ve dilekçe doldurma25 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR
Danışmanlık hizmetleri40 EUR
Toplam185 EUR

Litvanya C tipi vize harcı, başvuru formu ve dilekçe doldurma, randevu, biyometri işlemleri ve danışmanlık gibi hizmetlerin bedelleri düşünüldüğünde Litvanya vize ücreti yaklaşık 1250 TL yani 300 Euro olarak hesaplanmaktadır.

Paylaş: