Litvanya Sağlık Sistemi

Litvanya Sağlık Sistemi ve Litvanya Hastaneleri

Litvanya sağlık sisteminin temel amaçları, kamu sağlığının yanı sıra sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmektir. Litvanya hükümeti, sağlık sisteminde tıbbi tedaviden daha çok, hastalığı önleme ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek konularına odaklanmaktadır.

Sosyal hizmetler ve sağlık sistemi oldukça gelişmiş olan Litvanya’da hem kamu hem de özel sağlık sektörünün niteliği yükselmektedir. Litvanya, bekleme süreleri, tıbbi sonuçlar ve diğer göstergelere dayalı olarak, 2018 yılında hazırlanan Avrupa sağlık sistemlerinin bir sıralaması olan Euro Sağlık Tüketici Endeksi’nde Avrupa’da 28. sırada yer almıştır.

Litvanya’da ikamet edenler için zorunlu sağlık sigortası uygulanmaktadır. Ulusal sağlık sigortası zorunlu katkı payı, ekonomik olarak aktif olan kişiler için gelirin %9’u olarak belirlenmiştir. Litvanya’da sağlık sigortası ödemeleri yıllık olarak ortalama 50 ile 100 Euro arasında değişmektedir. Litvanya’daki yabancılar sosyal sigorta sistemine dahil edilmemektedir, yabancılar özel sağlık sigortası yapma imkanına sahiptir.

Litvanya zorunlu sağlık sigortasına sahip olabilecek kişiler; iş sözleşmesi bulunanlar, kendi primlerini ödeyenler, 18 yaş altındakiler, emekliler, işsiz olarak Litvanya Hükümeti’ne kayıtlı olanlar ve mesleki eğitim görenler, doğum izninde olan kadınlar, engelliler, gaziler, sosyal yardım alanlar ve Litvanya’da uzun süreli kalan öğrencilerdir.

Litvanya’da devlet tüm Litvanya vatandaşlarına ve uzun süreli ikamet edenlere ücretsiz sağlık hizmeti ve acil servislerden ücretsiz yararlanma hakkı sağlamaktadır. Litvanya’da bulunan yabancılardan ve zorunlu sağlık sigortası bulunmayanlardan tedavi ücreti alınmaktadır. Litvanya’daki hastanelerin günlük yatak ücreti ortalama 180 Eurodur. Litvanya’da 2020 yılı itibariyle toplam 22.817 hastane yatağı bulunmaktadır ve her 10.000 kişilik nüfusa düşen hastane yatağı sayısı 81,96’dir. Litvanya’da zorunlu sağlık sigortası bulunmayanların ayakta tedavi olması için, tedavinin içeriğine göre 50 ile 1000 Euro arasında değişen ücretler ödemesi gerekmektedir.

Litvanya Sağlık Politikası Nasıldır?

1990’lı yılların sonunda Litvanya, ağırlıklı olarak yerel ve devlet bütçesi tarafından finanse edilen bir sistemden, Ulusal Sağlık Sigortası Fonu aracılığıyla finanse edilen ve zorunlu katılıma dayalı karma bir sisteme geçmiştir. Litvanya hükümeti 2003 ve 2012 yılları arasında sağlık hizmeti reformlarını hayata geçirmiş ve hastaneler ağını yeniden yapılandırmıştır. Litvanya hükümeti 2016 yılında hazırladığı Litvanya 2030 Ulusal Kalkınma Stratejisi’nin üç ana önceliğinden birini Herkes için Sağlık programı olarak belirlemiştir. Günümüzde Litvanya sağlık politikası; halk sağlığının korunması, sağlıkla ilgili faaliyetlerde yüksek standartların yakalanması ve kaynakların akılcı kullanımı şeklinde 3 ilke ile tanımlanmaktadır.

Litvanya’da sağlık hizmetlerinin finansmanı, 1996 yılında yürürlüğe konan Litvanya zorunlu sağlık sigortası fonu üzerinden karşılanmaktadır. Litvanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında Litvanya zorunlu sağlık sigortası fonuna 2.2 milyar Euro ayrılmıştır. Litvanya zorunlu sağlık sigortası fonu programı, büyük ölçüde zorunlu ve istihdama dayalı katkılara dayanmaktadır. Sağlık sigortası fonuna katılmayan Litvanya vatandaşlarının, sağlık hizmeti bedellerini kendi bütçelerinden ya da özel sağlık sigortası kapsamında karşılaması gerekmektedir.

Litvanya’da kişi başına düşen sağlık harcaması 1.406 Euro olup, Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık yarısı kadardır. Litvanya’da sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı 2005 yılında %5.6 iken, 2015 yılında %6.5’e yükselmiştir. Sağlık harcamalarının üçte biri, özellikle ilaçların temin edilmesi amacıyla bireylerin özel bütçesinden karşılanmaktadır. Litvanya’da kamu sağlık harcamalarının büyük kısmı Ulusal Sağlık Sigortası Fonu üzerinden karşılansa da, ortalama %30’luk bir kısım çalışmayan nüfus adına devlet bütçesinden ödenmektedir.

Litvanya Sağlık Bakanı Kimdir?

Litvanya Sağlık Bakanı Arunas Dulkys’tir.

Litvanya Sağlık Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Litvanya Sağlık Bakanlığı görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Litvanya’nın halk sağlığı, sağlık sektörü standartları ve kaynak kullanımı konularına odaklanan sağlık politikasının oluşturmak ve uygulamak
 • Halkın sağlığının güçlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve kontrolü yoluyla halk sağlığı hizmetlerinin güvence altına almak
 • Ülke çapında sağlık hizmeti veren kurumları geliştirerek, kişisel sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve kaliteli olmasını sağlamak
 • Litvanya pazarında yalnızca kaliteli, güvenli, etkili ve mali açıdan ulaşılabilir tıbbi ürünlerin bulunmasını sağlamak
 • Tıbbi ürünlerin kalite, güvenlik ve etkinliklerinin değerlendirildiği ruhsatlandırma prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak
 • Tıbbi ürünlerin akılcı kullanımının teşvik etmek, ilaç fiyatlandırmak, geri ödeme sisteminin iyileştirmek ve piyasa kontrolünün güçlendirmek
 • AB fonlarını akılcı kullanmakı ve yönetim kadrolarının geliştirilmesini sağlamak üzere sağlık programları hayata geçirmek
 • Personel planlama politikasıyla, personel profilinin güçlendirmeli ve idari yetkinliğin yükseltilmesini sağlamak
 • Zorunlu sağlık sigortası fonu bütçesinden bireysel sağlık hizmetlerine ayrılan finansal kaynağın etkin kullanımını sağlamak

Litvanya ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Hayır, Litvanya ile Türkiye arasında sağlık sektörünü kapsayan bir sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır.

Litvanya Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli Midir?

Hayır, Litvanya sağlık sigortası Türkiye’de geçerli değildir. Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Litvanya vatandaşlarının, vize işlemleri sırasında alınan seyahat sağlık sigortası sahibi olması gerekmektedir.

Türkiye Sağlık Sigortası Litvanya’da Geçerli Midir?

Hayır, Türkiye’de yaptırılan sağlık sigortaları yurtdışı geçerliliği olmadığı sürece Litvanya’da geçerli değildir.

Litvanya’da sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Türkiye vatandaşlarının, vize işlemleri sırasında alınan seyahat sağlık sigortası sahibi olması ya da özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Litvanya Sağlık Sigortası Şirketleri Nelerdir?

Litvanya’da bulunan sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • AXA
 • ERGO
 • Amplico Life
 • Aviva Lietuva
 • Lamantinas
 • If P&C Insurance
 • Balcia Insurance
 • Seesam Insurance
 • BTA Baltic Insurance Company
 • Compensa Life Vienna Insurance Group
 • Gjensidige
 • Swedbank P&C Insurance
 • Lietuvos Draudimas

Litvanya’da Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Litvanya’da yaşayan yabancılara sağlık sigortası hizmeti sunan Ergo şirketinin standart paket fiyatları özel talepler doğrultusunda yıllık 123 Euro ile 236 Euro arasında değişmektedir.

Litvanya Erasmus Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşı olan tüm Erasmus öğrencilerinin kendi ülkelerinde veya Litvanya’da sağlık sigortası almaları gerekmektedir. Erasmus öğrencilerinin Türkiye’de yapılan sağlık sigortaları Litvanya’da geçerli olmamakktadır. Erasmus sağlık sigortası Litvanya öğrenim kurumlarında eğitim, araştırma gibi faaliyetlerde bulunacak olan öğrencilerin yaptırması gereken sigorta tipidir.

Litvanya’ya gidecek olan Erasmus öğrencilerinin sağlık sigortası poliçeleri, vize başvurusu esnasında yetkili kurumlara ibraz edilmektedir. Erasmus sağlık sigortası poliçeleri; tüm Schengen ülkelerinde geçerli, öğrenim süresinin tamamını kapsayacak ve en az 30.000 Euro teminat içerecek şekilde düzenlenmelidir. Litvanya Erasmus öğrencilerinin, İngilizce dilinde hazırlanan sağlık sigortası poliçelerini seyahatleri boyunca yanlarında bulundurması gerekmektedir.

Litvanya’da değişim öğrencilerine sağlık sigortası yapan firmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Gjensidige
 • Lietuvos draudimas
 • ERGO

Litvanya Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Litvanya seyahat sağlık sigortası yapan firmalar ve kapsamlarına göre ücretleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Sigorta firmalarıSigorta kapsamıÜcret
AXA Schengen30.000 Euro teminatlı seyahat sigortası0,99 Euro/ gün
100.000 Euro teminatlı seyahat sigortası1,5 Euro/ gün
Europ Assistance30.000 Euro teminatlı seyahat sigortası3 Euro/ gün
60.000 Euro teminatlı seyahat sigortası5 Euro/ gün
Generali30.000 Euro teminatlı seyahat sigortası4,5 Euro/ gün

Vizem.net özel anlaşmalı olduğu erasmus programları için %65’e varan indirimle Litvanya seyahat sigortası kesebilmektedir.

Litvanya’daki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

Litvanya’da sağlık hizmeti sunan kurumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Kamu sağlığı merkezleri
 • Aile hekimlikleri
 • Özel klinik ve poliklinikler
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Rehabilitasyon merkezleri/ hastaneleri
 • Doğum hastaneleri

Litvanya’daki Hastane Sayısı Kaçtır?

Litvanya’da 2020 yılı verilerine göre 92 adet hastane bulunmaktadır. Litvanya’da bulunan üniversite hastanelerinin sayısı 5’tir.

Litvanya’da Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, Litvanya’da özel hastane bulunmaktadır. Sağlık Bilgi Merkezi verilerine göre 2020 yılı itibariyle Litvanya’da 14 özel hastane ve 78 devlet hastanesi sağlık hizmeti vermektedir.

Litvanya’da Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Litvanya hükümeti tarafından evde sağlık hizmeti verilmektedir. Litvanya Sağlık Bakanlığı aracılığıyla evde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanları, durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan ve evde tedavisi mümkün olan kişilere evde tedavi ya da hemşirelik hizmeti sunmaktadır. Litvanya’da evde sağlık hizmeti, hastanın yaşından bağımsız olarak, kişinin sağlık durumu ve herhangi bir hastalık veya komplikasyonun seviyesine göre verilmektedir.

Litvanya’da Sağlık Personeli Sayısı Kaçtır?

Litvanya’da toplam 38.203 sağlık personeli bulunmaktadır.

Litvanya’da çalışan sağlık personelinin dağılımı ve her 10.000 kişiye düşen sağlık personeli oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sağlık personeli göreviSağlık personeli sayısı10.000 kişiye düşen sağlık
Doktor12.76845.6
Diş hekimi27589.8
Hemşire21.79377.8
Ebe8843.2

Litvanya’da Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Litvanya’da sağlık personellerinin görevlerine göre aldıkları aylık maaş miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sağlık personeli göreviÖzel hastaneDevlet hastanesi
Diş hekimi7560 Lita8120 Lita
Doktor7420 Lita7980 Lita
Hemşire2420 Lita2630 Lita
Ebe2920 Lita3230 Lita

Litvanya’da sağlık hizmetlerinde çalışan bir kişinin ortalama aylık geliri 4890 Lita olup, bu miktar deneyime göre değişebilmektedir. Litvanya doktor maaşları diş hekimi maaşlarıyla yakın seviyelerdedir.

Litvanya’da özel sektörde çalışan sağlık personeli, kamuda çalışan sağlık personeline kıyasla ortalama %7 daha az maaş almaktadır.

Litvanya Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayınlanır?

Litvanya’da sağlık sektörü iş ilanlarının yayınlandığı internet siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • The Health Job
 • Eures
 • Work in Lithuania
 • Go Vilnius
 • CVmarket.lt
 • CVonline.lt
 • CVbankas.lt
 • LinkedIn

Litvanya’daki iş bulma kurumları, Litvanya iş ilanları konusunda yayın yapan internet sitelerine ek olarak başvurulabilir.

Litvanya’da Sağlık Turizmi Nasıldır?

Litvanya’nın sağlık turizmi sektörü, özellikle ülkenin sahip olduğu sağlık sistemi, klinikler ve kalifiye uzmanlar sayesinde gelişmiş bir sektör olarak tanınmaktadır. Litvanya’ya sağlık turizmi sebebiyle gelen turistlerin büyük çoğunluğunu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa vatandaşları oluşturmaktadır. Litvanya’da bulunan yüksek kaliteli klinikler ile uzman sağlık kadroları, Amerika ve Avrupalı kişilerin sağlık hizmeti almak için Litvanya’yı tercih etmelerini sağlamaktadır.

Litvanya’ya sağlık turizmi kapsamında seyahat eden turistler, çoğunlukla plastik cerrahi operasyonları, estetik diş operasyonları, rehabilitasyon, yaşlanma karşıtı programlar ve kanser tedavisi için Litvanya’ya gelmektedir.

Litvanya Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Litvanya üniversitelerinde yer alan sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Tıp fakültesi
 • Farmakoloji fakültesi
 • Diş hekimliği fakültesi
 • Hemşirelik fakültesi
 • Kamu sağlığı fakültesi
 • Nörobilim enstitüsü
 • Kardiyoloji enstitüsü
 • Endokronoloji enstitüsü
 • Biyomedikal bilimler enstitüsü
 • Sağlık bilimleri enstitüsü

Litvanya’da tıp eğitimi veren Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Vilnius Üniversitesi’nde toplam 9 sağlık bölümü bulunmaktadır. Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Vilnius Üniversitesi, Litvanya üniversiteleri arasında, uluslararası öğrenciler için sağlık bölümlerinde İngilizce öğrenim görme olanağı sunan eğitim kurumlarıdır.

Paylaş: