Kanada Göçmenlik Başvurusu 38 Meslek

Kanada Göçmenlik Başvurusu 38 Meslek ve Nitelikli Göçmenlik

Kanada, gelişmiş ekonomi ve refah seviyesi ile binlerce insanın yaşama hayali kurduğu bir ülke olarak bilinmektedir. Kanada’nın uyguladığı göçmenlik politikaları diğer dünya ülkelerinden farklı olarak kişilere rahat bir yaşam sürme imkanı tanır. Ayrıca istihdam açığı olan meslek gurupları için nispeten kolay olan göçmenlik süreci bulunmaktadır. Avantajı bulunan Kanada göçmenlik başvurusu 38 meslek gurubu aşağıda listelenmiştir.

 1. Yer ve deniz bilimcileri
 2. İnşaat mühendisi
 3. Makine mühendisi
 4. Kimya mühendisi
 5. Maden mühendisi
 6. Petrol mühendisi
 7. Jeolojik mühendis
 8. Bilgisayar mühendisi
 9. Kadastro memuru
 10. Bilgisayar programcısı
 11. Fizyoterapist
 12. Terapist
 13. Meslek tedavi uzmanı
 14. Sağlık güvenliği uzmanı
 15. Odyolog
 16. Tıbbi radyasyon uzmanı
 17. Telekomünikasyon mesleklerinin tümü
 18. Müteahhit
 19. Marangoz
 20. Denetçi
 21. Orman makineleri operatörleri
 22. Su tesisatçısı
 23. Elektrik tesisatçısı
 24. Gaz tesisatçısı
 25. Vinç operatörü
 26. Taş ocağı ve maden işçileri
 27. Elektrik mühendisi
 28. Demirci
 29. Kaynakçı
 30. Uçak müfettişi
 31. Uzay mühendisi
 32. Yatırım analisti
 33. Mühendis idarecileri
 34. Şantiye çalışanları
 35. Bilgisayar programcısı
 36. İnşaat denetçisi
 37. Tamirci
 38. Makine teknisyeni

Kanada Devleti Göçmenlik Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren göçmenlik başvurularında Kanada’nın öncelik vereceği meslek grupları yukarıda verilen 38 iş gurubunda yoğunlaşmaktadır.

Bu alanlarda diploması ve yetkinliği olan T.C vatandaşları için Kanada göçmenlik başvurusu kabul olasılığı daha yüksektir.

Vizem.net uygun adaylar için Kanada vize başvurusu ve göçmenlik kanularında Türkiye’de ve Kanada’da ofisi bulunan ve süreci baştan sona yöneten tek akredite acentedir.

Kanada Göçmenlik Başvurusu Aranan Meslekler

Elde edilen verilere göre Kanada’ya yapılan göçmenlik başvurularından %82’si, nitelikli göçmen kategorisinde yer alan bireyler tarafından gerçekleştirilmiştir. Belli bir eğitim ve iş tecrübesi bulunan bireyler Kanada tarafından nitelikli göçmen olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Kanada’daki bir şirketten iş teklifi almak göçmenlik başvurusunun onaylanması için ciddi katkıda bulunmaktadır. Kanada göçmenlik başvurusu için 2021 yılı itibariyle aranan meslek guruplarına aşağıda yer verilmiştir.

 1. Mühendislik
 2. Sağlık sektörü (hasta bakıcılığı, doktor ve hemşirelik)
 3. Kas gücü ve ustalık gereken sektörler (kaynakçı, boyacı, tamirci, inşaat ustası vb.)
Kanada'nın Öncelik Verdiği Meslek Grupları

Kanada Nitelikli Göçmenlik Başvurusu

Kanada nitelikli göçmenlik (skilled worker) programı, nitelikli meslek gruplarına dahil olan bireylerin başvuru yapabileceği göçmenlik türüdür. İhtiyaç duyulan meslek gruplarındaki bireylerin en az ön lisans düzeyinde bir diplomaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca göçmenlik başvurusunda bulunan kişiler Kanada’nın resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini iyi bir düzeyde bildiklerini kanıtlamalılardır. Kişiler İngilizce için IELTS, Fransızca için ise TEF,TFC gibi uluslararası arenada geçerliliği bulunan sınavlarda elde ettikleri notlar ile başvuru yapabilir.

Başvuru sahiplerinin iş deneyimi ve tecrübeleri de göçmenlik başvurularında ön plana çıkmalarını sağlamaktadır. Sahip oldukları meslekte çalışma sürelerine göre göçmenlik başvuruları değerlendirilmektedir.

Kanada göçmenlik başvuruları Express Entry isimli online sistem üzerinden yapılmaktadır. Kanada Hükümeti’nin kurduğu bu online sistem üzerinden bir profil oluşturulur. Kişiler profillerine talep edilen bilgileri ve belgeleri yükleyerek göçmenlik için uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesini beklerler. Kanada Hükümeti başvuru profillerini Kanada göçmenlik testi ile puanlama sistemine tabi tutarak değerlendirmektedir.

Kanada Nitelikli Göçmenlik

Kanada Nitelikli Göçmenlik Puan Hesaplama

Kanada nitelikli göçmenlik başvurusu puan hesabına dayalı bir göçmenlik sistemi olarak bilinmektedir. Göçmenlik başvurusunda bulunacak bireyler Express Entry sistemi üzerinden bir profil oluşturmaktadır.

Bu profilde kişilerin eğitim durumları, mesleki bilgileri, yaşları, dil seviyeleri, çalışma ve iş tecrübeleri gibi detaylı bilgiler yer almalıdır. Kişilerin profillerine girdiği bilgiler ve belgeleri tamamı doğru ve kanıtlanabilir olmalıdır. Aksi taktirde kişilere göçmenlik hakkı sağlanmayacaktır.

Online sistem üzerinden oluşturulan profil 100 üzerinden değerlendirilerek puanlanmaktadır. Kanada Hükümeti bütün göçmenlik başvurusunda bulunan bireylere başlangıçta 8 puan vermektedir. Yani başvuru sahipleri 0 puandan değil 8 puandan değerlendirilmeye başlanır. 100 üzerinden 67 ve üzeri bir puan elde eden başvuru sahipleri göçmenlik başvuru işlemlerini başlatmak için uygun bulunmaktadır. Kişilerin özellikle;

 • İyi bir dil bilgisi ve becerisine sahip olması
 • İyi bir eğitim hayatına ve diplomasına sahip olması
 • Kanada’da bir çalışma davetine sahip olması durumları göçmenlik testi puanlamasında bireylere büyük avantaj sağlamaktadır.

Kanada nitelikli göçmenlik puan hesaplama adımları ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir:

1. İyi Bir Dil Puanına Sahip Olmak:
Kanada nitelikli göçmenlik puanlama sisteminde ülkenin resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede biliyor olmak bireylere oldukça büyük bir avantaj sağlamaktadır. Uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavları puanları göçmenlik başvurusu puan hesabı esnasında Kanada’nın dil sınavlarına uyarlanmaktadır. Kanada’da başvuru sahiplerinin İngilizce ve Fransızca seviyelerini ölçmek için yapılan testler aşağıda verilmiştir:

 • İngilizce için Canadian Language Benchmarks (CLB)
 • Fransızca için Niveaux de Compétence Linguistique Canadiens (NCLC)

Kişiler İngilizce için IELTS, Fransızca için TEF-TCF gibi sınavlara girerek aldıkları puanları yukarıdaki Kanada dil sınavları puanları üzerinden değerlendirebilmektedir.

Bireyler girdikleri dil sınavları üzerinden en az 7 puana sahip olmalıdır. Dil puanı değerlendirmesi bireylere göçmenlik başvuru puan hesaplamasında maksimum 24 puan kazandırabilmektedir. Aşağıda dil yeterliliğine göre değerlendirme sisteminde aldıkları ortalama puanlar tablo halinde verilmiştir:

İlk resmi dilKonuşmaDinlemeOkumaYazma
CLB seviye 9 veya üstü6666
CLB seviye 85555
CLB seviye 74444
CLB seviye 7’nin altındaBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değil

2. Eğitim Seviyesi ve Türü:
Kanada nitelikli göçmenlik başvurusu yapacak bireylerin aldıkları eğitimler de değerlendirmelerinin bir parçasıdır. Kişilerin başka ülkelerde aldıkları eğitimleri Kanada’da saydırmaları gerekir.

Eğitim puanları kişilere Kanada göçmenlik başvurularında maksimum 25 puan sağlamaktadır. Bireylerin geçmişlerinde Kanada’da aldıkları herhangi bir eğitim bulunuyor ise bu başvuu sahibine avantaj sağlamaktadır.

3. İş Deneyimi ve Tecrübesine Sahip Olmak:
Kanada nitelikli göçmenlik başvurusu sahiplerinin meslek hayatlarında ne kadar uzun süreli tecrübeleri bulunuyor ise göçmenlik başvurusunda o kadar öne geçmektedirler. Kanada Hükümeti, ülkeye gelecek göçmenlerin Kanada’ya ne kadar katkı sağlayabileceklerini değerlendirmektedir. Bu noktada iş tecrübesi ve mesleki yeterlilik konuları bireylerin başvuruları adına büyük önem taşımaktadır. Aşağıda kişilerin çalışma tecrübeleri ve yıllarına göre göçmenlik değerlendirmelerinde aldıkları puanlar verilmiştir:

DeneyimMaksimum 15 puan
1 yıl9
2-3 yıl11
4-5 yıl13
6 yıl veya daha fazla15

4. Genç Yaşta Olmak:
Yaş kriteri Kanada nitelikli göçmen başvurularında dikkate alınan unsurlardan biridir. 18 yaşın altındaki ve 47 yaşın üzerindeki bireyler göçmenlik puanlama sisteminde yaş kriterinden herhangi bir puan alamamaktadır. 18-35 yaş arasında bulunan bireyler bu kategoride en yüksek puan olan 12 puana sahip olmaktadır. Kişilerin yaşlarına göre aldıkları puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

YaşPuan
18 yaş altı0
18-35 yaş arası12
36 yaş11
37 yaş10
38 yaş9
39 yaş8
40 yaş7
41 yaş6
42 yaş5
43 yaş4
44 yaş3
45 yaş2
46 yaş1
47 yaş ve üstü0

5. Göçmenlik Başvurusunda Bulunmadan Önce Kanada’da İş Bulmak:
Kanada’da bir kurum, kuruluş ya da işveren ile anlaşarak çalışmak adına göçmenlik başvurusunda bulunan bireylere göçmenlik değerlendirmelerinde Kanada Hükümeti tarafından 10 puan verilmektedir.

6. Kanada’da Yaşamaya Uyumluluk:
Kişilerin ülkeye adapte olma potansiyelleri de göçmenlik puanlama sisteminde değerlendirilen unsurlardan biri olarak bilinmektedir. Bireylerin ileri düzeyde dil seviyesine sahip olmaları, daha önceden Kanada’ya seyahat etmiş, Kanada’da eğitim almış veya çalışmış olmaları gibi unsurlar göçmenlik başvurusu ve oturum izni akmak için artı puan sağlamaktadır.

Kanada Nitelikli Göçmenlik Şartları

Kanada nitelikli göçmenlik başvurusunda bulunacak bireylerin nitelikli göçmen statüsüne uygun olmaları gerekmektedir. Kanada nitelikli göçmenlik şartları aşağıda verilmiştir.

 1. İngilizce veya Fransızcayı iyi düzeyde bilmek,
 2. Kanada’nın iş gücü piyasasına katkı sağlayacak mesleklerden birine sahip olan
 3. Çalışma tecrübesi bulunan
 4. Sabıka kaydı bulunmayan

Yukarıdaki niteliklere sahip bireyler Kanada Hükümeti tarafından nitelikli göçmen kabul edilmektedir.

Ayrıca kişilerin sağlık engelleri olmamalıdır. Uluslararası bir İngilizce ya da Fransızca testinden asgari düzeyde başarılı olmak da Kanada göçmenlik başvurusunun ön şartıdır.

Kanada Nitelikli Göçmenlik Başvurusu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yazının bu bölümünde Kanada nitelikli göçmenlik programı ile ilgili Vizem.net danışmanlarına iletilen sorular yanıtlanmıştır.

Nitelikli Göçmenlik için Kanada Başvurusu Nereden Yapılır?

Nitelikli göçmenlik Kanada başvurusu, Kanada Hükümeti’nin göçmenlik başvuruları için oluşturduğu online sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

vizem.net bu alanda danışmanlık veren ve 2017-2018-2019 yıllarında başvuru onay oranı en yüksek akredite acentedir.

Kanada Nitelikli Göçmenlik için Hangi Meslekler Kabul Edilir?

Kanada 2015 yılında iş gücü piyasasında en çok ihtiyaç duydukları 38 adet meslek açıklamıştır. Ancak Kanada göçmenlik bürosu meslek puanları değişen ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: