Kanada Göçmenlik Testi

Kanada Göçmenlik Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dünya üzerinde yüksek refah seviyesi ile ilk sıralarda yer alan Kanada çok sayıda göçmenlik başvurusu almaktadır. Kanada Hükümetinin 2023 yılına kadar ülkeye 1 milyon göçmen kabul edileceğini duyurması ile Kanada göçmenlik sistemi hakkında yapılan araştırmalar artmıştır. Kanada göçmenlik puan hesaplama sistemi bu süreçte bireylerin göçmenlik başvurularının olumlu olup olmayacağını tayin eder.

Kanada göçmenlik sistemi puana dayalı bir göçmenlik sistemidir. Göçmenlik başvurusunda bulunacak bireylerin kişisel gelişimleri, iş deneyimi ve tecrübeleri, eğitim seviyeleri, dil seviyeleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak göçmenlik puanları hesaplanır. Kanada göçmenlik puanlamasında kişilerin 100 üzerinden en az 67 puanı karşılıyor olmaları gerekmektedir.

Kanada göçmenlik başvuruları için bireyler Kanada Hükümetinin oluşturduğu göçmenlik sitesi üzerinden bir profil oluşturmaktadır. Bireyler bu profilde göçmenlik puanlarının hesaplanması adına gerekli bütün bilgilerini girerler. Profilinde yer alan bilgiler ile göçmenlik puanında 100 üzerinden en az 67 alan kişiler sonraki başvuru süreçlerinde bu bilgileri belgelerle kanıtlamak zorundadır.

Profilini oluşturan bireyler göçmenlik havuzu olarak tanımlanan “Hızlı Giriş Havuzu” içerisinde yer alırlar. Başvuru sahiplerinin bu havuzda bekleme süreleri 1 yılı bulabilmektedir. Profili onaylanan ve gerekli puanı elde eden bireyler sonraki adım olan Express Entry sistemi ile Kanada göçmenlik başvurusu yapma hakkı kazanırlar.

Vizem.net Türkiye’den yapılan Kanada Express Entry vize başvuruları için tam kapsamlı danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Kanada Göçmenlik Testi

Kanada göçmenlik testi bireylerin belirlenen Kanada göçmenlik şartlarına uygunluğunu ölçen bir sistem olarak bilinmektedir.

Bu testle kişilerin aşağıda verilen yetkinlikleri ölçülmektedir;

  • İyi bir dil bilgisi (İngilizce veya Fransızca) ve becerisine sahip olması
  • İyi bir eğitim hayatına ve diplomasına sahip olması
  • Kanada’da bir çalışma davetine sahip olması durumları göçmenlik testi puanlamasında bireylere büyük avantaj sağlamaktadır.

Kanada göçmenlik puanı birçok kriter hesaplanarak incelenmektedir. Kanada Devleti her bireye 8 puan vermektedir. Yani başvuru sahiplerinin değerlendirmeleri 0 puandan değil 8 puandan başlamaktadır. 100 puan üzerinden en az 67 puan alan bireyler Kanada göçmenlik başvurusu yapma hakkı kazanmaktadır.

Kanada Göçmenlik Puanı Kaç Olmalı?

“Kanada göçmenlik puanı kaç olmalı?” sorusu Kanada’ya göçmenlik başvurusu gerçekleştirmeyi planlayan bireylerin sıklıkla sorduğu bir sorudur.

Kanada göçmenlik puanı ne kadar yüksek olursa bireyler göçmenlik başvurularında o kadar avantajlı ve önde olmaktadır. 2024 yılı için Kanada göçmenlik çekilişi sonucunda başvuruları onaylanan kişilerin ortalama göçmenlik puanları 81’dir. Aşağıda Kanada göçmenlik puan hesaplama kriterleri detaylı olarak verilmiştir.

Dil Puanı

Kanada göçmenlik programına başvuru yapacak bireylerin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil sınavı üzerinden belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Bu dil sınavı notları Kanada dil sınavına uyarlanarak değerlendirilmektedir. Kanada’da başvuru sahiplerinin İngilizce ve Fransızca seviyelerini ölçmek için yapılan testler aşağıda verilmiştir:

  • İngilizce için Canadian Language Benchmarks (CLB)
  • Fransızca için Niveaux de Compétence Linguistique Canadiens (NCLC)

Kişiler İngilizce için IELTS, Fransızca için TEF-TCF gibi sınavlara girerek aldıkları puanları yukarıdaki Kanada dil sınavları puanları üzerinden değerlendirebilmektedir.

İngilizce veya Fransızca için kişilerin dil sınavları üzerinden en az 7 puan elde etmeleri gerekmektedir. Her iki dili de bilen bireyler için dil kriterinde ek puanlar söz konusu olmaktadır. Aşağıda dil testi puanlandırma aşamaları verilmiştir:

İlk resmi dilKonuşmaDinlemeOkumaYazma
CLB seviye 9 veya üstü6666
CLB seviye 85555
CLB seviye 74444
CLB seviye 7’nin altındaBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değil

Dil puanı değerlendirmesi Kanada göçmenlik başvurularında kişilere maksimum 24 puan sağlamaktadır.

Eğitim

Eğitim kriterleri kişilere Kanada göçmenlik başvurularında maksimum 25 puan sağlamaktadır. Göçmenlik başvurusunda bulunacak bireylerin geçmişte Kanada’da eğitim (lisans, yüksek lisans, doktora) gördüler ise buna da bilgileri arasında yer verilmelidir.

Türkiye’de eğitim almış kişiler WES üzerinden Kanada’dan denklik almalılardır.

İş Deneyimi ve Tecrübesi

Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapacak bireylerin ülkeye sağlayacakları katkı göz önünde bulundurulacağından meslekleri ve meslek tecrübeleri oldukça önemlidir. Kişiler puanlama sistemi üzerinde iş deneyimi kategorisinden maksimum 15 puan alabilmektedir.

Bireyler öncelikle mesleki sınıflandırmalarını (NOC) bulmalılardır. NOC, Kanada’da bulunan tüm meslekleri ve Kanada meslek puanları listesidir. Bireylerin göçmenlik havuzu için oluşturdukları profillerine ekleyecekleri her meslek adına sisteme bir NOC kodu girmeleri gerekmektedir.

Kişiler bugünkü mesleklerini ve geçmişte yaptıkları işleri uygun NOC kodunu tespit ederek sisteme yüklemelilerdir. Kişilerin çalışma süreleri ve tecrübelerine göre puan dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

DeneyimMaksimum 15 puan
1 yıl9
2-3 yıl11
4-5 yıl13
6 yıl veya daha fazla15

Yaş Kriteri

Kanada göçmenlik programına başvuru yapacak bireylerin yaşı da puanlama sisteminde oldukça önemli bir etkendir. 18 yaşın altındaki ve 47 yaşın üstündeki bireyler yaş kriterlerine uygun bulunmadığından puanlama sistemi üzerinde bu kısımdan puan alamamaktadırlar. Aşağıda yaş gruplarına göre göçmenlik puanlama sisteminden alınan puanlar listelenmiştir:

YaşPuan
18 yaş altı0
18-35 yaş arası12
36 yaş11
37 yaş10
38 yaş9
39 yaş8
40 yaş7
41 yaş6
42 yaş5
43 yaş4
44 yaş3
45 yaş2
46 yaş1
47 yaş ve üstü0

Uyumluluk

Bireyler ve varsa Kanada’ya onlarla birlikte göç edecek eşleri uyumluluk ve Kanada’ya adapte olabilirlik kriterlerinde maksimum 10 puan alabilmektedir. Başvuru sahipleri ve eşinin dil seviyesi, varsa Kanada’daki geçmiş çalışmaları ve seyahatleri gibi durumlar bireylere ekstra puan kazandırabilmektedir.

Kanada’da İş Bulma

Kanada vatandaşı olan bir işverenden iş teklifi ya da kabulü alan bireyler göçmenlik başvurularında daha avantajlı olmaktadır. Kanada’ya gitmeden önce işini ayarlayan kişilere göçmenlik puanlamasında 10 puan daha verilmektedir.

Kanada Göçmenlik Başvurusu İş için Puan Hesaplama

Kanada Göçmenlik Başvurusu İş için Puan Hesaplama

Kişilerin farklı meslekleri ve çalışma durumlarına göre bazı kriterleri karşılıyor olmaları ve bu kriterleri belgelerle desteklemeleri gerekmektedir. Çalışma durumlarına göre göçmenlik başvuruları ve puan hesaplamaları 3 farklı kategoride incelenebilmektedir:

  1. Kanada’da bir işe ve çalışma iznine sahip olmak: Kanada’ya herhangi bir vize türü ile giden bireyler Kanada bulundukları sırada resmi bir işe ve çalışma iznine sahiplerse göçmenlik başvurusunda Kanada’da bulunabilmektedirler. Ayrıca bu kişiler Kişiler çalıştıkları işi, çalışma izin belgelerini, çalıştıkları işin NOC listesinde yer aldığını ve İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) kapsamında bulunduğunu belgelerle sunmalıdırlar.
  2. İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) kapsamı dışındaki bir işte çalışıyor olmak: Kişiler çeşitli özel sebepler ile LMIA kapsamı dışındaki bir işte Kanada içerisinde aktif olarak çalışıyorlarsa göçmenlik başvurusu belgelerinde bu sebepler yer almalıdır. Örneğin uluslararası bir anlaşma kapsamında Kanada’ya çalışmaya gelen bireyler bunu belgelerle desteklemelidirler. Kişilerin bu koşulda göçmenlik başvuruları için en az 1 yıl boyunca aynı işverenin yanında çalışmış olmaları gerekmektedir.
  3. Kanada’dan iş teklifi almak: Kanadalı bir bireyden iş teklifi ya da iş kabulü almış olmak bireylere göçmenlik başvurularında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Kanada Göçmenlik Puan Hesaplama Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yazının bu bölümünde Kanada göçmenlik puan hesaplama konusunda Vizem.net danışmanlarına iletilen sorular yanıtlanmıştır. Daha bilgi ve başvuru için
0850 241 1868

Kanada Göçmenlik Testi Kaç Puan?

Kanada göçmenlik testi 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Kişilerin göçmenlik başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bu değerlendirmeden en az 67 puan almaları gerekmektedir. Ancak göçmenlik alımları kota dahilinde yüksek puandan daha düşük puana göre yapıldığından 67 puan ile göçmenlik başvurusunun kabul edilme ihtimali düşüktür.

Kanada Göçmenlik Başvurusu için Hangi Dil Sınavı Sonucu İsteniyor?

Kanada’nın iki adet resmi dili bulunmaktadır: İngilizce ve Fransızca. Kişiler bu dillerden en az bir tanesini iyi düzeyde bildiklerini belgeler ile kanıtlamalılardır. İngilizce için IELTS, Fransızca için ise TFC sınavı gibi uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavı sonuçları gerekmektedir. İngilizce veya Fransızca dil bilgisi Kanada göçmenlik başvurusu yapmak için şarttır.

Kanada Göçmenlik Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kanada göçmenlik puan hesaplaması birkaç aşamadan oluşmaktadır. Kişiler yaş, dil seviyesi, eğitim, çalışma durumu, iş deneyimi, uyumluluk gibi konularda puanlama sistemi üzerinden değerlendirilmektedirler.

Kanada göçmenlik puan hesaplama konusunda detaylı bilgi için Vizem.net ile iletişime geçebilir özgeçmişinizi ilgili danışmana göndererek kriter hesaplaması konusunda danışmanlık alabiliriniz.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: